Back

ⓘ Svenska idiom - Idiom, språk, Idiom neutral, Kalasbyxor, Borstbindare, Liknelse, Teleskopord ..
                                               

Idiom (språk)

Ett idiom är en språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Att något är idiomatiskt innebär att det är karaktäristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt. Idiomatiskt uttal innebär att man uttalar ett språk "som en infödd". Ett idiomatiskt uttryck är ett talesätt eller en fast fras som ingår i en språkvarietet, där betydelsen inte framgår av de enskilda ordens betydelser, t.ex. "byta fot", plötsligt ändra åsikt. Inom lingvistiken är det fraseologin som ägnar sig åt området. Idiomatiska uttryck är talesätt som kan infogas i meningar och anpassas grammat ...

                                               

Idiom neutral

Idiom neutral är ett internationellt hjälpspråk, skapat på 1890-talet. Då volapük var statt i upplösning, valdes 1893 den ryske järnvägsingenjören Woldemar Rosenberger till direktör för den 1887 grundade volapükakademien. Han utarbetade med stöd av akademins övriga medlemmar Idiom neutral på grundval av största möjliga internationalitet i ordval och grammatik. Idiom neutral kom att få stor betydelse för de senare utvecklade internationella hjälpspråken, även om det i sig fick en ganska liten anslutning.

                                               

Kalasbyxor

Kalasbyxor är detsamma som tjockare strumpbyxor eller kulörta, stickade barnstrumpbyxor. Det är ett idiom i svenska språket som är känt från år 1954 men hörs alltmer sällan. Under det tidiga 1960-talet förekom begreppet som beteckning på ålderdomliga, vida silkes- eller nylonunderbyxor för damer, med knälånga ben och gärna med broderier. Kulturjournalisterna Göran Willis och Staffan Bengstsson har försökt reda ut hur ordet uppkom i boken K-märkta ord: från kalasbyxor till fluortant, och redovisade tre teorier: Ordet användes av någon importör, grossist eller detaljist som läst fel på den e ...

                                               

Borstbindare

Borstbindare är en person som binder borstar eller kvastar. Ett eget skrå för borstbindare inrättades i Sverige och Finland 1749 och existerade fram till skråväsendets avskaffande 1846. I Sverige var borstbinderi länge en vanlig sysselsättning för synskadade och blinda.

                                               

Liknelse

Liknelse eller analogi inom den vidare kategorin bildspråk är en retorisk liknelse mellan två begrepp där jämförelseledet utgörs av något av orden "som" eller "liksom". Liknelser kan, liksom idiom, vara språkspecifika och därför svåra att översätta. Liknelsen är ett utomordentligt vanligt stilgrepp, både i vardagens språk och i mera avancerad litterär diktion. De refererar oftast till ett känt eller lättförståeligt tillskrivet attribut hos liknelseobjektet, men behöver inte alltid vara verkligt. Liknelser kan ofta användas som pedagogisk illustration, eller tvärtom skapa en tankeställare s ...

                                               

Teleskopord

Teleskopord är en speciell sorts neologism i vilken ord, oftast två, har kombinerats till ett, så att bara början av det ena och slutet av det andra återstår och delar i mitten faller bort eller överlappar mellan de ingående orden. Ett exempel är ordet flextid, som är bildat av flexibel och arbetstid. Det kan också användas för ord som är sammansatta av tre delar, där mittendelen har fallit bort, som tefat av tekopp och fat. Detta sätt att bilda nya ord på är vanligt och produktivt i modern engelska, varifrån svenskan har lånat många teleskopord. I engelskan är teleskopord kända sen början ...

                                     

ⓘ Svenska idiom

 • För andra betydelser, se svensk Svenska svenska info är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket
 • syfta på: Svarte Petter kortspel ett kortspel Svarte Petter idiom ett svenskt talesätt Svarte Petter seriefigur en fiktiv figur i Musse Piggs
 • Idiolekt bildat av orden idiom och lekt, idios från grekiskan som betyder egen är en enskild människas unika sätt att uttrycka sig på i tal, i skrift
 • öronen på skaft Den första dokumenterade användningen i svenska språket är i romanen Svenska öden och äfventyr av August Strindberg: Jag såg qvinnor
 • Hin är ett svenskt idiomatiskt uttryck för att någon är en mycket ond människa. Uttrycket kan också användas om barn som är busiga. Svenska Akademiens
 • och talesätt, med svensk översättning Lista över tyska ordspråk och talesätt, med svensk översättning aforism bevingade ord idiom språk liknelse maxim
 • 04: 29 Postmodernism - 06: 27 Bora bora - 03: 28 Baklängesvisa - 02: 16 Idiom - 04: 11 Total speltid: 41: 55 Klas Augustsson - layout Henrik Jonsson
 • Adam. The History of SF på engelska Science Fiction: The New Critical Idiom Routledge. sid. 50 - 56. ISBN 0 - 415 - 36668 - 2 Holmberg, John - Henri 2006
 • barnböckerna om Barna Hedenhös. Hedenhös i Nationalencyklopedins nätupplaga. Svenska Akademiens ordbok: Hedenhös Denna artikel som förklarar ett ord eller
 • Adam. The History of SF på engelska Science Fiction: The New Critical Idiom Routledge. sid. 50 - 56. ISBN 0 - 415 - 36668 - 2 Nationalencyklopedin multimedia
 • obegåvad, och som enligt traditionen skall ha givit namn åt det tidiga svenska ångloket Prins August. Enligt Sveriges Järnvägsmuseum finns det dock inga
 • mörkaste Småland. Ett politiskt slagord och dess historia Understreckare i Svenska Dagbladet 2 febr. 1944. Omtryckt i förf: s Småländskt. Studier och minnen

Users also searched:

...
...
...