Back

ⓘ Samhälle - Samhälle, Dagens Samhälle, Barn – Serier – Samhälle, Samhälle, sociologi, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Bibliotek i Samhälle, Bostadsrätt ..
                                               

Samhälle

Samhälle kan avse: Samhälle sociologi – en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet Samhälle djur – ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle, se Eusocialitet Samhälle geografi – en plats eller område där flera människor varaktigt har sin bostad, eller bedriver annan verksamhet Kungliga Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg

                                               

Dagens Samhälle

Dagens Samhälle är en svensk nyhetstidning som utkommer 45 gånger per år. Tidningen bevakar ekonomi, politik och offentliga affärer. Den startades 2004, och ersatte då tidningarna KommunAktuellt och Landstingsvärlden. År 2011 gjordes en större förändring av Dagens Samhälle till både form och innehåll. Tidningens syfte är att sprida information, nyheter och debatt av intresse för den offentliga sektorn i Sverige, och den kallar sig "Tidningen för beslutsfattare på den offentliga marknaden". Dagens Samhälle ägdes av arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner SKR, men med en red ...

                                               

Barn – Serier – Samhälle

Barn – Serier – Samhälle är en seriekritisk debattbok skriven av Nils Bejerot 1954. Boken var enligt Bejerots förord inspirerad av en artikel av Åke Lundqvist i Bonniers litterära magansin nr 1 år 1948 och den tysk-amerikanske psykiatrikern Fredric Wertham. Bejerot kritiserade dåtidens serier för deras innehåll av våldsromantik, stereotypa kvinnotyper och rasism och ansåg att de var fördummande. I inledningen förklaras seriefrågan vara "ett väsentligt mentalhygieniskt och kulturellt problem som angår oss alla". Boken innehåller en genomgång av innehållet i ett stort antal serietidningar me ...

                                               

Samhälle (sociologi)

Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lägre grad, en gemensam kultur och tradition. Ett samhälle överlever sina samhällsmedlemmar och reproducerar sig självt. Samhällen studeras inom samhällsvetenskapens olika ämnen. Särskilt sociologi intresserar sig för de strukturerade relationer som ett helt samhälle omfattar.

                                               

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor. SNS vill genom forskning, bokutgivning och möten bidra till debatt och rationella beslut i samhällsfrågor. SNS bedriver samhällsforskning i samspel med akademiker, företagsledare, politiker, och representanter för media, publicerar forskningsrapporter och debattböcker genom SNS förlag, och arrangerar konferenser och kurser. SNS är däremot inte ett "studieförbund" som bedriver studiecirklar eller motsvarande folkbildning, till skillnad från mång ...

                                               

Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle

Organisationen grundades 1969 av socialläkaren Nils Bejerot. Den före detta socialdemokratiske riksdagsmannen och fackföreningsmannen Yngve Persson var ordförande under RNS uppbyggnadsskede under 1970-talet. Sedan slutet av 1970-talet var socionomen Ove Rosengren från Gävle ordförande. Han avgick 2010 och efterträddes då av Per-Erik Lundberg som är polis från Västerås. 2018 efterträddes han av tulltjänstemannen Jessica Vikberg som under många år varit aktiv inom RNS och SNPF Svenska Narkotikapolisföreningen.

                                               

Bibliotek i Samhälle

Bibliotek i Samhälle är en socialistisk förening för biblioteksanställda och andra med intresse för biblioteksfrågor. BiS har ingen ordförande, men en styrelse och en redaktionsgrupp för sin tidskrift bis.

                                               

Belarus stadsliknande samhällen

I Republiken Vitryssland bestäms kriterierna för ortskategorierna genom Republiken Belarus lag den 5 maj 1998 № 154-Z ”Om administrativa och territoriella uppdelningen och om ordningen för att lösa frågor om den administrativa och territoriella anordningen i Republiken Vitryssland”. Stadsliknande samhällen är indelade i följande underkategorier: kurorter vitryska: курортныя пасёлкі eller kurortnyja pasiolki – orter med en folkmängd över 2 000 invånare som har hälsohem, semesterhem, pensionat, övriga rekreationsinstitutioner, handelsföretag, matserveringar och hushållstjänster, kultur- och ...

                                               

Säkerhet för Näringsliv och Samhälle

SNOS bildades 2009 på initiativ av Lennart Alexandrie, grundare av säkerhetsförlaget AR Media International. Bland medlemmarna i tankesmedjan finns både leverantörer och användare av säkerhetstjänster. Dessutom finns organisationerna Näringslivets säkerhetsdelegation Svenskt Näringsliv och ASIS International representerade. Tankesmedjans första ordförande var Åke Andersson, som tidigare varit informationschef för Securitas och talesman för branschorganisationen Sweguard. Under en tid var säkerhetskonsulten Dick Malmlund vice ordförande och talesperson. Hösten 2016 avgick Åke Andersson som ...

                                               

Popovača (samhälle)

Popovača är ett samhälle i Kroatien. Det ligger i länet Lika, i den centrala delen av landet, 140 km söder om huvudstaden Zagreb. Popovača ligger 601 meter över havet och antalet invånare är 4 333. Terrängen runt Popovača är huvudsakligen kuperad. Popovača ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är Veliki Vrh, 1 299 meter över havet, 3.9 km söder om Popovača. Runt Popovača är det mycket glesbefolkat, med 2 invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Gospić, 18.6 km sydost om Popovača. I omgivningarna runt Popovača växer i huvudsak lövfällande lövskog. Årsmedeltem ...

                                               

Fgura (samhälle i Malta)

Fgura är ett samhälle i Malta. Det ligger i kommunen Il-Fgura, i den sydöstra delen av landet, 3 kilometer söder om huvudstaden Valletta. Fgura ligger 64 meter över havet och antalet invånare är 11 676. Terrängen runt Fgura är platt. Havet är nära Fgura österut. Högsta punkten i närheten är 234 meter över havet, 9.4 kilometer väster om Fgura. Trakten är tätbefolkad. Närmaste större samhälle är Birkirkara, 6 kilometer nordväst om Fgura.

                                               

Kultur, Samhälle, Mediegestaltning

Kultur, Samhälle, Mediegestaltning är en tvärmedial utbildning vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Teori och praktik blandas i ett system upplagt i projektblock. Yrkesvalen efter utbildningarna är många, men medieproducent och projektledare är exempel på de vanligaste.

                                               

Bostadsrätt

Bostadsrätt, även kallat insatslägenhet, är i Sverige en upplåtelseform där medlemmar av en bostadsrättsförening äger varsin rättighet att nyttja en bostad mot en årsavgift som vanligen betalas per månad. Rättigheten gäller för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser medlemmen har mot föreningen uppfylls. Bostadsrättshavaren äger dock inte bostaden utan förvärvar ett ekonomiskt andelstal i föreningen tillsammans med en bostadsrätt i den. Fastigheten och bostäderna i den ägs av bostadsrättsföreningen. Som beräkningsgrund för årsavgiften används vanligen insats eller andelsta ...

                                               

Bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening är en sammanslutning av personer, en organiserad grupp medlemmar som innehar bostadsrättigheter vanligtvis på bostadslägenheter uppförda på en fastighet de äger tillsammans. Det är en ekonomisk förening av typen kooperativ, som har till ändamål att upplåta lägenheter i föreningens flerbostadshus, eller hela småhus, med bostadsrätt. Bostadsrättsföreningar regleras i lag och finns bland annat i Sverige, Norge, Danmark och numera också i Finland. Bostadsrättsföreningen äger en eller flera fastigheter, med ett eller flera hus, och är därmed fastighetsägare. En bostadsrä ...

                                               

Buller

Buller är oönskat ljud. Långvarig exponering för buller kan i första hand orsaka hörsel- och röstproblem men kan också leda till andra skador, såsom förhöjt blodtryck, minskad slagvolym, ökad muskelspänning, stress och utsöndring av stresshormoner, minskad blodcirkulation i fingrarna och störd nattsömn. Hur bullerutsläppen skall minskas, utan att industrin skall drabbas för hårt, är ett stort problem inom miljövården idag.

                                               

Ecklesiastik

Ecklesiastik är ett akademiskt studieämne och ett äldre ord för kyrkoväsen och samhällssektorer som traditionellt tillhört kyrkan, framför allt utbildning. Användes i ord som ecklesiastikdepartementet och ecklesiastikminister.

                                               

Funktionell analfabetism

Funktionell analfabetism är en term som används för att beskriva läs- och skrivförmågor som otillräckliga "för att klara av vardagen och anställningsuppgifter som kräver läskunskaper som överstiger en grundläggande nivå." En som lider av detta problem kallas för funktionell analfabet. Uttrycket är en motsats till läskunnighet, även kallat funktionell alfabetism, som är förmågan att kunna läsa och skriva tillräckligt bra för att klara av och kunna leva i samhället. Funktionell analfabetism brukar i Sverige till läskunnighetens motsats definieras som att kunna läsa och skriva lika bra som en ...

                                               

Hög musik

Begreppet hög musik syftar ofta på musik som spelas på en volym som stör andra, som grannar eller andra, som inte vill höra musiken, eller på hög volym och kan betraktas som buller. Begreppet kan omfatta både levande sång och musik med instrument, eller musik som spelas via radio, CD- eller MP3-spelare med en förstärkande ljudanläggning. Att spela hög musik som kan höras på andra ställen än där den spelas anses hänsynslöst av många människor och samhällen som ett asocialt beteende, att det bryter det sociala kontraktet för att ett samhälle ska fungera väl med inbördes hänsyn. Till detta hö ...

                                               

Kooperation

En kooperation eller ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan, där samverkande medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhällsnytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ. Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem, precis som i en vanlig förening, har en röst oavsett satsat kapital, och att kooperativet är öp ...

                                               

Kälkborgare

Orden kälkborgare och kälkborgerlig beskriver egenskaper hos invånarna i den uppdiktade småstaden Kälkestad, som mest ägnar sig åt skvaller, vardagligheter och småsaker, utan att besitta högre bildning, insikter eller perspektiv, synonymt med småborgerlighet. Ordet kälkborgare har använts i svenskan sedan slutet av 1700-talet, ortsnamnet Kälkestad kanske redan på 1600-talet, och har sitt ursprung i tyska Schildbürger från den fiktiva staden Schilda i den äldsta editionen Laleburg, som förekommer i en samling folksagor som första gången nedtecknades i boken Die Schiltbürger 1598. En första ...

                                               

Manshus

Manshus, eller männens hus, är en särskild byggnad där männen kunde samlas för t. ex. vissa kultiska eller magiska förehavanden, olika hantverkssysslor eller sexuellt umgänge med byns ogifta flickor. Sådana "klubbar" fanns tidigare särskilt i Oceanien, Östafrika, Bortre Indien och hos en del indianfolk.

                                               

Parallellsamhälle

Parallellsamhälle avser ett samhälle som är ett eget samhälle inom ett annat, en fysisk och kulturell enklav, och syftar vanligen på marginaliserade grupper efter bostadsort som står utanför det traditionella samhället och dess normsystem. Ordet har en inneboende negativ innebörd men det har gjorts försök att upprätta vetenskapliga kriterier för, och definitioner av, fenomenet. Det senare språkbruket innebär en större objektivitet ifråga om huruvida en grupp är ett parallellsamhälle eller inte.

                                               

Representation (arbetsliv)

Representation är i dagligt tal ett samlingsbegrepp för vissa konkreta tecken på uppskattning som personer inom en organisation mottar från eller visar andra personer. Uppskattningen brukar ta formen av gemensamma restaurangbesök eller evenemang, ibland i kombination med presentartiklar. Man skiljer mellan det vanligare extern representation mellan organisationer, och intern representation inom en organisation.

                                               

Serviceort

Serviceort är en ort där det finns service i form av butiker och offentlig service såsom vårdcentral. Det är en politisk princip för kommuner i Sverige att det bör finnas någon ort i varje kommun med den viktigaste servicen och grundläggade butiksutbud, så invånarna inte måste åka till andra kommuner så ofta. Avancerad sjukvård med akutmottagning måste dock centreras till större orter.

                                               

Social kontext

Social kontext, social miljö, är det sociala sammanhang i vilket en person lever. Den sociala miljön omfattar såväl levnadsvillkor, arbetsförhållanden, inkomst, utbildning samt olika sociala och kulturella sammanhang. Inom miljöpsykologin studeras den sociala miljöns samverkan med en person och hur denna formar och formas av sitt sammanhang. Alltså hur miljön på ett visst ställe är och hur det ser ut.

                                               

Suverän stat

Suverän stat, även kallad självständig stat, självständigt land, oavhängig stat eller eget land, är en stat, en entitet med ett definierat territorium där man utövar intern och extern suveränitet, där man enligt Montevideokonventionen har en permanent befolkning, en regering, självständighet från andra stater och makter, samt möjligheten att ingå relationer med andra suveräna stater. Den suveräna staten är ofta underförstådd som en stat som inte är beroende av, eller under förutsättning av, någon annan makt eller stat. Medan en suverän stat i abstrakta termer kan existera utan att erkännas ...

                                               

Tala med barnen om

Tala med barnen om är en serie faktablad i Sverige som var populär under 1970-talet, där föräldrarna fick tips om hur man skulle tala med barn om olika samhällsproblem, till exempel krig och våld eller rasism, i olika länder. Bland annat gavs tips på böcker som ansågs intressanta.

                                               

Tröskeleffekt

Tröskeleffekt är en språngvis förändring orsakad av en långsam ökning eller minskning av den faktor som påverkar. Begreppet används bland annat i ekonomi, biologi och samhällsvetenskap. När naturen utsätts för gradvis miljöpåverkan och inte reagerar direkt så når denna påverkan så småningom en gräns som kallas för tröskelvärde då förändringar genast börjar ske. Till exempel behöver en klar sjö inte reagera på ökad näringshalt förrän nivån på näringshalten når tröskelvärdet, då den blir grumlig på grund av att det börjar växa en mängd alger.

                                     

ⓘ Samhälle

  • Ordbok Samhälle t kan avse: Samhälle sociologi en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet
  • Dagens Samhälle på dagenssamhalle.se Läst 10 mars 2019 Di - gruppen köper tidningen Dagens Samhälle Expressen 7 november 2019 Dagens Samhälle webbplats
  • Barn Serier Samhälle är en seriekritisk debattbok skriven av Nils Bejerot 1954. Boken var enligt Bejerots förord inspirerad av en artikel av Åke Lundqvist
  • annan verksamhet. Ett samhälle är ur strikt geografisk synvinkel en geografisk plats där människor valt att leva under samhälleliga former under en längre
  • Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Ett samhälle är territoriellt
  • Tankesmedjan Studieförbundet Näringsliv och Samhälle SNS är ett fristående nätverk av opinionsbildare och beslutsfattare i privat och offentlig sektor
  • Riksorganisationen för ett drogfritt Sverige. Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle RNS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation i Sverige
  • i Samhälle ger ut tidskriften bis som kommer ut med fyra nummer om året. Bibliotek i Samhälle Föreningen BiS läst 2 juli 2017 Bibliotek i Samhälle BiS
  • Säkerhet för Näringsliv och Samhälle förkortat SNOS, är en svensk tankesmedja som arbetar med opinionsbildning och forskning kring trygghetsfrågor. SNOS

Users also searched:

...
...
...