Back

ⓘ Personer - Person, Person, grammatik, Juridisk person, Personligt pronomen, Fysisk person, Fri rörlighet för personer, Lista över världens rikaste personer ..
                                               

Person

Person kan syfta på: Person – ett efternamn, se Persson Person – en individ av arten människa Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet Fysisk person – en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa Person grammatik – inom lingvistik, beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats Fiktiv person – en litterär figur i en skönlitterär text Person – i kristen teologi kallas de tre hypostaserna i Gud eller i Treenigheten - Fadern, Sonen och Den Helige Ande - för personer, se hypostas

                                               

Person (grammatik)

Termen tredje person omdirigerar hit. För den juridiska termen, se tredje man. Inom lingvistiken används person för att beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats, till exempel huruvida nomenet utpekar talaren, den tilltalade, det omtalade eller någon annan roll. Vilka personer som är relevanta för ett språk kan vanligen direkt utläsas ur pronominalsystemet. I böjningsspråk tar ofta andra ordklasser olika former beroende på person hos det nomen de beskriver eller hör samman med. I svenskan används första person, andra person och tredje person. Första person avser vanligen talare ...

                                               

Juridisk person

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen kan också uppträda som part i domstol. Det typiska för en juridisk person är att den, precis som en fysisk person kan förvärva och äga tillgångar, ådra sig och vara betalningsansvarig för skulder och vara kärande eller svarande i rättegång. En juridisk person kan skydda sina ägare från personligt ansvar. Detta skydd är dock inte absolut. ...

                                               

Personligt pronomen

Personliga pronomen är en typ av pronomen som uttrycker en viss grammatisk person. I en sats representerar det en grammatisk fras som i regel har nämnts eller kommer att nämnas.

                                               

Fysisk person

Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo. Motsatsbegreppet till personer – både fysiska och juridiska – är saker. En fysisk person är ett rättssubjekt, och kan alltså, åtminstone om den är myndig, både förvärva sig juridiska rättigheter och ikläda sig juridiska skyldigheter. Privatperson har ungefär samma betydelse som fysisk person, men används ofta för att särskilja personen från eventuella titlar eller roller som ...

                                               

Fri rörlighet för personer

Fri rörlighet för personer är en av de fyra friheterna inom Europeiska unionen. Den ger unionsmedborgare och deras familjemedlemmar rätt att, i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som föreskrivs i unionsrätten, röra sig fritt och uppehålla sig inom unionens medlemsstater utan uppehållstillstånd. Denna uppehållsrätt är en grundläggande rättighet enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna och utgör en central del av den inre marknaden. Den fria rörligheten för personer bestod ursprungligen av den fria rörligheten för arbetstagare och andra ekonomiskt aktiva personer som u ...

                                               

Lista över världens rikaste personer

Lista över världens rikaste personer avser oftast en lista som årligen publiceras av den amerikanska tidskriften Forbes. Den rikaste personen genom tiderna anses vara Malirikets härskare Mansa Musa cirka 1280–1337, som i 2018 års penningvärde skulle vara god för 400 miljarder amerikanska dollar.

                                               

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 13 december 2006. I Sverige antog riksdagen konventionen två år senare den 13 november 2008. Konventionen trädde i kraft i Sverige den 14 januari 2009. Hittills juli 2020 har 163 stater undertecknat och 182 stater ratificerat konventionen. USA undertecknade konventionen den 30 juli 2009, vilket anses vara ett tecken på en positivare inställning till FN. USA har varken undertecknat FN:s kvinno- eller barnkonventioner. Allt fler stater ratificerar konventionen och tilläggspro ...

                                               

Persona 2

Persona 2 är ett datorrollspel som har utvecklats och givits ut av Atlus till Playstation. Det är indelat i två delar: Innocent Sin och Eternal Punishment. Spelet är den andra delen i spelserien Shin Megami Tensei: Persona, som är en del av den större spelserien Megami Tensei.

                                               

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra. Om en ordningsvakt omhändertar en berusad person ska denne skyndsamt överlämna personen till närmaste polisman. Majoriteten av alla frihetsberövanden sker med stöd av LOB. Omkring 60 000 personer omhändertas årligen och nästan 90 procent placeras i polisarrest, trots att detta enligt lagen ska vara det absolut sista alternativet. Polisens möjlighet ...

                                               

Shin Megami Tensei: Persona

Shin Megami Tensei: Persona, i Japan känt som Persona, är en datorrollspelsserie som utvecklas och ges ut av Atlus. Serien handlar om personer med förmågan att frambesvärja sina Personas - aspekter av sina psyken - i fysisk form. Persona är en del av Megami Ibunroku -serien, som är en spin-off från Megami Tensei -serien. De tredje och fjärde delarna i spelserien har fått varsin manga- och animeadaption. Mellan 2011 och 2012 sändes Persona 4: The Animation i Japan och gavs sedan ut i tre Blu-ray/DVD-boxar 2012-2013 i Europa. Det tredje spelet får en filmatisering i flera delar, under namnet ...

                                               

Nils Personne (skådespelare)

Nils Edvard Personne, född 15 januari 1850 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, död 15 juni 1928 i Oscars församling, Stockholm, var en svensk skådespelare och regissör. Han var gift med skådespelaren Amanda Janson och kusin till biskop John Personne.

                                     

ⓘ Personer

  • Atlus. Serien handlar om personer med förmågan att frambesvärja sina Personas - aspekter av sina psyken - i fysisk form. Persona är en del av Megami Ibunroku - serien
  • För andra betydelser, se Nils Personne Nils Edvard Personne född 15 januari 1850 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, död 15 juni 1928 i Oscars församling
  • Time Person of the Year engelska för Årets person utses varje år sedan 1927 av den amerikanska tidskriften Time Magazine som utser en man, kvinna
  • Shin Megami Tensei: Persona 3 ペルソナ3, Perusona Surī? är ett datorrollspel skapat av Atlus - studion P Studio, och som har släppts till Playstation 2 och
  • antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med fem så kallade grundläggande behov: personlig hygien
  • fakta nedan. Personerna som är upptagna i listan är verifierade av Gerontology Research Group som verifierar personer över 110 år. Personer markerade i
  • ytterligare förmåga till deras Persona Persona 4: s tidslinje drivs av handlingen protagonisten och hans vänner måste rädda personer som försvinner från den
  • John Personne egentligen Johan Wilhelm Personne född 14 december 1849 i Maria Magdalena församling i Stockholm, död 16 november 1926 i Linköping, var
  • En personlig tränare, förkortas pt, lägger upp och genomför individuellt anpassad träning med en kund, vanligtvis vid ett gym. En personlig tränare bör
  • För filmen, se Persona non grata film Persona non grata latin plural personae non gratae betyder icke önskvärd person Det är en term som används

Users also searched:

...
...
...