Back

ⓘ Ortnamn i Sverige - Ortnamn i Sverige, Ortnamn på Gotland, Ortnamn i Härjedalen, Ortnamn i Bohuslän, Ortnamn i Skåne, Ortnamn i Jämtland ..
                                               

Ortnamn i Sverige

Artikeln handlar om ortnamn i Sverige. Ortnamn eller toponymer är namn på platser i landskapet. Oftast förknippar man ett ortnamn med olika typer av boplatser eller samhällen men ortnamn är också namn på andra typer av platser. Som exempel kan nämnas sjöar, berg och vattendrag. Ortnamnen är ofta beskrivande och kan innehålla till exempel naturbeskrivningar, beskrivningar av faunan eller beskrivning av personer som ägt eller brukat platsen. Många ortnamn är mycket gamla. Dessa gamla ortnamn ger ofta en uppfattning om ortens ålder och karaktär. Man kan även vinna kunskap om äldre bebyggelse, ...

                                               

Ortnamn på Gotland

Ortnamn på Gotland kan, liksom övriga svenska ortnamn, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Vissa ortnamn är speciella för Gotland, bland annat gårdsnamn som har ändelsen -ings, -ungs eller enbart -s. De efterled som är specifika för Gotland är till exempel -arve, -garn, -lingbo samt -städe. Ortnamnen på Gotland är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Några av de osammansatta namnen är enstaviga, som till exempel Bro, Burs, Bäl och När. Andra är tvåstaviga som till exempel Stånga, Fole och Slite. Ändelsen -e förekommer i mycket stor utsträc ...

                                               

Ortnamn i Härjedalen

Ortnamnen i Härjedalen är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Två osammansatta ortnamn är enstaviga, Flon och Sveg. Några är tvåstaviga som Aspan och Hede. Av de sammansatta ortnamnen har de allra flesta två ordled, förled och efterled, som till exempel Långå och Orrmo, men det finns också namn med tre ordled, som Funäsdalen.

                                               

Ortnamn i Bohuslän

Ortnamn i Bohuslän kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Greby och Kvisljungeby och som -torp i Ellestorp och Skulltorp. Vissa ortnamn är speciella för Bohuslän, som -röd som också finns i Skåne. Ortnamn i Bohuslän är, liksom i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av enstaviga ortnamn i Bohuslän kan nämnas Lur och av tvåstaviga till exempel Smögen och Säve. De allra flesta av de sammansatta ortnamnen har två ordled, förled ...

                                               

Ortnamn i Skåne

Ortnamn i Skåne kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Borgeby, Rinkaby och -torp och som i Arkelstorp och Strövelstorp. Vissa ortnamn är speciella för Skåne och delar av omgivande landskap. Exempel på detta är namn som har efterleden -arp, -löv och -lösa. Ortnamnen i Skåne är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av enstaviga ortnamn i Skåne kan nämnas Höör och Vik, och av tvåstaviga till exempel Bara och Lomma. De a ...

                                               

Ortnamn i Jämtland

Ortnamn i Jämtland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Marby, och -byn som i Tandsbyn. Som beteckning för fäbodar används ofta efterledet -bodarna, till exempel i Lustbodarna och Mobodarna. Ett nästan lika vanligt efterled för fäbodar är -vallen, som i Röjvallen. Vissa ortnamn är speciella för Jämtland och för Hälsingland. Ett exempel på detta är namn som har efterledet -böle. Ortnamnen i Jämtland är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ort ...

                                     

ⓘ Ortnamn i Sverige

 • har efterleden - rud och - skog. Ortnamnen i Dalsland är, som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Ett antal
 • Ortnamn i Västergötland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled
 • tuna. Ortnamnen i Södermanland är, som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av de sammansatta ortnamnen har
 • Ortnamnen i Småland är, som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av de sammansatta ortnamnen har de flesta två ordled
 • Hälsingland är, som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Ett fåtal av de osammansatta ortnamnen är enstaviga som
 • Ortnamn på Öland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen
 • skog. Ortnamnen i Värmland är, som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av de sammansatta ortnamnen har de
 • I Sverige liksom i övriga Norden, har en del ortnamn nordiska gudanamn som förled. Sådana ortnamn sägs vara teofora. De gudanamn det gäller är de fornnordiska
 • Dalarna. Ortnamnen i Närke är, som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Av de sammansatta ortnamnen har de flesta
 • som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Ett fåtal av de osammansatta ortnamnen är enstaviga som Holm, Skön
 • Ångermanland är, som i alla andra landskap i Sverige dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Ett fåtal av de osammansatta ortnamnen är enstaviga som

Users also searched:

...
...
...