Back

ⓘ Svenska dialekter - Svenska dialekter, Nordiska dialekter, Dialekt, Östsvenska mål, Estlandssvenska, Finlandssvenska ..
                                               

Svenska dialekter

Svenska dialekter är ett samlingsbegrepp som innefattar dels de olika genuina dialekter med rötter i fornöstnordiska som historiskt talats i nuvarande Sverige och Finland, och dels de moderna varianterna av standardspråket. De genuina dialekterna kallas även bygdemål eller sockenmål. Även i områden som länge varit en del av Sverige, men som tidigare tillhört Norge eller Danmark, brukar man säga att befolkningen talar svenska dialekter. I de områden som tidigare har tillhört Danmark talar man också om östdanska dialekter, med undantag för den götamålstalande norra hälften av Halland. Gutnis ...

                                               

Nordiska dialekter

Nordiska dialekter eller nordgermanska dialekter, är en grupp olika lokala dialektala varianter av den nordiska grenen, av den germanska språkfamiljen, som traditionellt sett talats i norra Europa. De benämns ofta folkmål, lokalmål, allmogespråk eller liknande. Dialekterna har utvecklats ur fornnordiskan och förändrats på olika sätt i olika delar av Norden. På till exempel Island utvecklades inga dialekter på grund av sammanhållningen, det gemensamma alltinget och den tidigt uppblomtamande litteraturen. På den skandinaviska halvön var det framför allt inom varje landskap eller distrikt, oc ...

                                               

Dialekt

För IT-företaget, se Dialect. En dialekt eller ett mål är en språklig varietet med regional bas och viss tidsmässig konstans i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass. Slang och jargong är andra varieteter. Idiolekter är enskilda individers språk. Begreppet dialekt används även om specifika varianter av språk som inte avser mänsklig kommunikation, exempelvis datorprogrammeringsspråk. Dialekt står i motsättning till standardspråk, men det finns ett kontinuum från neutralt och regionalt standardspråk via utjämnad dialekt till genuin dialekt.

                                               

Östsvenska mål

Östsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Till de östsvenska målen räknas de dialekter som talas eller har talats i Finland och Estland, samt Gammalsvenskbybornas dialekt. Finlandssvenska dialekter talas i Finland, och delas traditionellt in i fyra huvudgrupper baserade på historiska landskap: Åländska östlig och västlig Nyländska västlig, central och östlig Österbottniska nordlig, central och sydlig Åboländska östlig och västlig Estlandssvenska dialekter talas traditionellt i Estlands västra kustområden, samt i Gammalsvenskby i Ukraina, vars befolkning u ...

                                               

Estlandssvenska

Estlandssvenska betecknar de östsvenska dialekter som talas eller har talats i Estlands svenskbygder, Aiboland, på öarna Ormsö, Ösel, Dagö, Lilla och Stora Rågö, Nuckö, Nargö, Odensholm och Runö, samt även i vissa mindre samhällen på estniska fastlandet, av de där boende estlandssvenskarna. Dialekterna har under århundraden utvecklats, i huvudsak oberoende av rikssvensk språkutveckling. I det estlandssvenska språket finns därför många både ålderdomliga och nybildade drag. Flera av dessa drag finns även i finlandssvenska. Fram till evakueringen av estlandssvenskar under andra världskriget v ...

                                               

Finlandssvenska

Finlandssvenska är en överregional varietet av svenska som är karakteristisk för finlandssvenskar och som kännetecknas av vissa finländska särdrag. Inom finlandssvenskan finns ett flertal dialekter. De finlandssvenska dialekterna tillhör gruppen östsvenska mål till vilken även estlandssvenska hör. Svenska är ett av Finlands två nationalspråk, och det enda officiella språket på Åland. Frågan huruvida åländskan bör räknas som finlandssvenska är något kontroversiell, bland annat eftersom åländskan kan anses vara närmare besläktad med uppländskan än med de svenska dialekterna i Fasta Finland. ...

                                     

ⓘ Svenska dialekter

  • Spela upp media Halländska är de dialekter inom svenska som talas i landskapet Halland. Södra Halland anses tillhöra det skånska språkområdet, och är sålunda
  • i skånska dialekter Inte alltför sällan benämns dessa samlade dialekter lekmannamässigt för skånska. Nordiska dialekter Östdanska dialekter Danska Dahl
  • Gästrikemål kallas de svenska dialekter som talas i Gästrikland, både de gamla genuina svenska dialekterna och den regionala variant av standardsvenska
  • gnället kan förklaras genom en konflikt mellan svearnas och götarnas dialekter som kan ha funnits i det område som utgör dagens gnällbälte. Svearna uttalade
  • samlingsnamn på de nordiska dialekter som talas i landskapet Härjedalen, folkmål såväl som moderna mål. Dessa dialekter har utvecklats ur den tröndska
  • varianter med rötter i äldre lokala dialekter talas fortfarande, även i mindre utsträckning mer särpräglade dialekter De är inte direkt hotade av språkdöd
  • kunskaper om svenska språket, de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib alltså ej inkluderande samiska dialekter folkminnen
  • Ångermanländska kallas de svenska dialekter som talas i Ångermanland, både de gamla genuina svenska dialekterna och den regionala variant av standardsvenska
  • även i åländskan då vissa åländska dialekter liknar finlandssvenskan medan andra är nästan identiska med det svenska riksspråket. Liksom andra språk förändras
  • de svenska dialekter som talas i Värmland, dels de moderna regionala varianterna av riksspråket och dels de gamla genuina folkmålen. Dialekterna i Värmland

Users also searched:

...
...
...