Back

ⓘ Lejonparten är en metafor som innebär den största delen, en stor andel av något. Uttrycket kommer från Aisopos fabel om lejonet som efter jakt skulle fördela by ..
                                     

ⓘ Lejonpart

Lejonparten är en metafor som innebär den största delen, en stor andel av något. Uttrycket kommer från Aisopos fabel om lejonet som efter jakt skulle fördela bytet men som med olika förevändningar tog nästan allt själv.

                                     
  • Georgien har en av världens näst äldsta tradition av vintillverkning och lejonparten av världens vinhistorik. Experter räknar Kaukasusområdet och Armenien
  • samman som ett korthus, och då amerikanska investeringar stod bakom lejonparten av den tyska uppgången under slutet av 1920 - talet drabbades Tyskland
  • ursprung i föreningen Minneapolis Society of Fine Arts som grundats 1883. Lejonparten av medlen som krävdes för att bygga museet och de första samlingarna
  • Hallwyl dog 1870 övertog Hans von Hallwyl släktens stamborg Hallwil och lejonparten av de pengar som familjen hade. Med försämrad ekonomi såldes borgen Hallwil
  • arbetsgrupper samt kontakter med vid universitet och högskolor. 1892 slog lejonparten av Stockholms fackföreningsbibliotek samman till Stockholms arbetarebibliotek
  • Verdun som undertecknades i augusti 843 och innebar att Ludvig fick lejonparten av frankerriket öster om Rhen och områden kring Speyer, Worms och Mainz
  • David Jacob van Lennep, studerade juridik i Leiden och offrade sedan lejonparten av sin tid åt författarskap, trots sina ganska ansträngande göromål som
  • kontorets verk finns en rad storslagna byggnader i Stockholm, varav lejonparten på Östermalm. Byggnaderna utmärks av en hög konstnärlig klass och dess
  • stiftelsen Disney Foundation, med uppdrag att stödja de fria konsterna och lejonparten gick till California Institute of the Arts. År 1975 grundades animationsprogrammet
  • på sina fordringar Ulfeldt var en av kungens stora långivare och på lejonparten av sina egendomar. De flyttade till Ellensborg nuvarande Holckenhavn

Users also searched:

alpin stig, fatalism, kunglig ätt, majoriteter, vad är majoritet,

...
...
...