Back

ⓘ Estlandssvenska betecknar de östsvenska dialekter som talas eller har talats i Estlands svenskbygder, Aiboland, på öarna Ormsö, Ösel, Dagö, Lilla och Stora Rågö ..
Estlandssvenska
                                     

ⓘ Estlandssvenska

Estlandssvenska betecknar de östsvenska dialekter som talas eller har talats i Estlands svenskbygder, Aiboland, på öarna Ormsö, Ösel, Dagö, Lilla och Stora Rågö, Nuckö, Nargö, Odensholm och Runö, samt även i vissa mindre samhällen på estniska fastlandet, av de där boende estlandssvenskarna. Dialekterna har under århundraden utvecklats, i huvudsak oberoende av rikssvensk språkutveckling. I det estlandssvenska språket finns därför många både ålderdomliga och nybildade drag. Flera av dessa drag finns även i finlandssvenska.

Fram till evakueringen av estlandssvenskar under andra världskriget var svenska tillsammans med estniska umgängesspråk på de nämnda öarna. Efter Estlands självständighet har estlandssvenskan fått en ny chans i och med kurser i estlandssvenska vid folkskolor på Dagö och Ösel. Som modersmål är dialekten dock svårt hotad. Det nuvarande antalet talare är okänt.

Estlandssvenskan innefattar ett antal dialekter, till exempel rågömålet och nuckömålet.

                                     

1. Språkliga särdrag

De dialektgeografiska förhållandena till övriga svenska dialekter är ännu inte klarlagda. Anknytningar kan göras åt olika håll och sannolikt har olika svenska dialektområden påverkat det estlandssvenska områdets dialekter under en lång tid. Många ord från bland annat tyskan, ryskan och estniska har även spelat en stor roll i arbetet med att försöka hitta likheter mellan dialekterna.

Även i ljudlärans område finns många ålderdomliga drag; bland annat är de gamla fallande diftongerna ai, au och öy bevarade, men de har sedan omformats och reducerats till två. Estlandssvenskan visar även exempel på så kallade sekundära diftonger, till exempel i ord där stamstavelsen slutar på ett långt å som i till exempel strå, gå och så vidare.

Flera pronomen har initialt t istället för svenskans d, som till exempel tu för du, till följd av en annan behandling av äldre þ i början av ord. För övrigt utmärks de estlandssvenska dialekterna av oförmjukade k och g, konsonantgrupper innehållande dessa bokstäver gj-, kj-, sk- uttalas som de skrivs även om gj- på sina håll istället låtit som dj-.

                                     
  • Åboländska östlig och västlig Nyländska västlig, central och östlig Estlandssvenska dialekter talas traditionellt i Estlands västra kustområden, samt i
  • traditionellt har varit centrum för estlandssvenskarna Ortnamnen på Ormsö minner om estlandssvenskarnas historia. Det estlandssvenska uttalet av byns namn är romp
  • saari tunnetaan Viron ruotsalaisperinteen keskuksena, 18.2.2001 Estlandssvenska namn enligt tabell i artikeln om Estland i Nationalencyklopedins nätupplaga
  • beboddes av estlandssvenskar Nästan alla estlandssvenskar flydde till Sverige i samband med andra världskriget. Päts är det gamla estlandssvenska namnet på
  • Vippal ligger i en trakt som sedan medeltiden bebotts av estlandssvenskar och det estlandssvenska uttalet av byns namn är vippal, vipple. Godsherren i Vippal
  • Karta från Estlands lantmäteri Officiell statistik: Veekogud Estlandssvenska namn enligt tabell i artikeln om Estland i Nationalencyklopedins nätupplaga
  • invånarna på de båda Rågöarna ajana, öarna Aiboland Estlandssvenskar Estlandssvenska ortnamn Russwurm, Carl Friedrich Wilhelm : Eibofolke oder die Schweden
  • cc - by läst 2016 - 12 - 13 Estländsk befolkningsstatistik: Einbi Estlandssvenska namn enligt tabell i artikeln om Estland i Nationalencyklopedins nätupplaga
  • i Uppsala ULMA vid den estlandssvenska avdelningen där hon kom att arbeta fram till sin död med institutets estlandssvenska ordbok och kom därigenom
  • tidigare version. Kudani hos Geonames.org cc - by läst 2016 - 12 - 13 Estlandssvenska namn enligt tabell i artikeln om Estland i Nationalencyklopedins nätupplaga

Users also searched:

estlandssvenska ortnamn, estlandssvenskarnas kulturförening,

...
...
...