Back

ⓘ Halländska är de dialekter inom svenska som talas i landskapet Halland. Södra Halland anses tillhöra det skånska språkområdet, och är sålunda historiskt sett en ..
Halländska
                                     

ⓘ Halländska

Halländska är de dialekter inom svenska som talas i landskapet Halland. Södra Halland anses tillhöra det skånska språkområdet, och är sålunda historiskt sett en östdansk, alternativt sydskandinavisk dialekt. Halländskan närmar sig i dialektområdets nordliga delar västgötska och Göteborgska.

                                     

1. Kännetecken

I likhet med andra östdanska/sydsvenska dialekter har konsonanterna p, t, k efter lång vokal i nästan hela landskapet övergått till b, d, g sv. kaka → kaga. Typiskt för sydhalländsk dialekt är att bokstaven r vokaliseras, alltså att den ersätts av en vokalglidning diftong, gurkburk → guekbuek. Detta är inte lika tydligt i nordhalländsk dialekt, som mer liknar götalandsdialekterna i detta avseende. Liksom i skånemålen diftongeras flera vokaler, men vilka vokaler som diftongeras och hur detta sker varierar. Ett tydligt särdrag är diftongeringen av långt å -ljud i söder, antingen till åo eller ao sv. gång → gaong i t.ex. Morups socken. Tungrotsuttalet av r som kännetecknar skånska och danska dialekter har spridit sig söderifrån upp till en linje mellan Falkenberg och landskapsgränsen mellan Västergötland och Småland. Norr om linjen förekommer tungrots- r i början av ord, på ett liknande sätt som enligt den s.k. Götaregeln. En dialektgeografisk gräns i Halland går ungefär rakt österut från Varberg inåt landet, som bildar gräns mellan Nord- och Sydhallands dialekter i flera viktiga avseenden, t.ex. diftongering av långt å, endast tunt l i söder och tjockt l i norr i ord som blek och folk, och bortfall av -n i femininumformer av ord som min, din och sin mi ko i norr jämfört med min ko i söder.

På flera ställen i Halland förekommer numerus- och personböjning av verb, t.ex. ändelsen -st i andra person singularis, särskilt vid omvänd ordföljd: Spannstu all ulla? Spann du all ullen?.

                                     
  • huvuddelen av Riddarhusets adelsmän. Bennet fick även vitsord från de halländska bondeståndets riksdagsledamöter för att han sedan han blivit landshövding
  • bosatte sig i Sverige 1931. Hans konst består av landskap med motiv från Halländska skogsbygden. Han regisserade och utförde dekorationer vid Ystad friluftsteater
  • längre än till kloster - och biskopsgods. En särskild avdelning bildade de halländska kyrkohemmanen. Kyrkohemman i Nordisk familjebok andra upplagan, 1911
  • strandpipare. Under höst och vår passerar en mängd flyttfåglar längs med den halländska kusten och rastar på strandängarna. Enet, Länsstyrelsen i Hallands län
  • troligen hallänning, då han visat sig insatt i specifik halländsk rättskiping och räknar flera halländska prostar till sina vänner. Dawid Suendsön i Svenskt
  • i samband med dess rivning, en målning som nu hänger i den nya kyrkan. Några halländska gåramålare, artikel av C. M. Andersson i årsboken Halland 1971
  • romanerna. Konflikter då danska språket skulle ersättas av svenskan i det halländska kustlandet berörs i speciellt tredje delen. Ett praktiskt problem för
  • ett tiotal böcker om jordbruk och Hallands historia. Den mest kända är Halländska herregårdar, 1871. Matrikel över ledamöter av Kungl. Vitterhetsakademien
  • Strömbergs Bokförlag Vällingby 1995 Grimbeck, Lars Gustafsson, Stefan: Halländska ord och uttryck Förlag Utsikten Varberg 1997 Wikimedia Commons har

Users also searched:

göteborgska ord, halländska ord quiz, halländska slangord, jämte dialekt, keligt halländska,

...
...
...