Back

ⓘ Förräderi. För filmen med samma namn, se Förräderi film Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, ..
                                     

ⓘ Förräderi

För filmen med samma namn, se Förräderi film

Förräderi innebär en handling av svekfull eller trolös art i strid mot vederbörandes självklara plikter, stämpling, att prisgiva eller förleda till offrets fara eller men. I juridisk mening talas om uppsåtliga och svekfulla brott mot statschef, annan styrelse av riket eller annan överhet, till exempel genom spioneri, propaganda, trolöshet vid förhandling med främmande makt, eller angiveri. I svenska brottsbalken nämns högförräderi och landsförräderi, och i lindrigare fall landssvek. Svekfullt agerande i förtroendeställning gentemot annan entitet kan vara straffbar under beteckningen trolöshet mot huvudman.

Förräderi kan ske med eller utan våld, vare sig det är personligt våld eller ödeläggelse av egendom. För att räknas som högförräderi i lagens mening krävs att det är ett högmålsbrott och att förrädaren använder eller avser använda lagstridiga medel, vilket förutsätter ett uppsåt. Till skillnad från uppror har högförräderi en utländsk anknytning. Under krig talas i stället om landsförräderi, dock utan att det därmed är ett militärt brott. Landsförräderi avser uppsåtligt eller oaktsamt förräderi till fienden, oavsett om dessa är en främmande makt eller inhemska fiender. Tryckfriheten och yttrandefriheten är begränsad avseende hög- och landsförräderi.

Som förräderi har ibland allmänheten uppfattat exempelvis amorösa förhållanden och samarbete mellan civila och representanter för främmande ockupationsmakt, och utkrävt hämnd egenmäktigt, även om gärningen inte varit straffbar enligt lag, exempelvis vid slutet av andra världskriget. En speciell form av förräderi sker hos dubbelagent.

                                     

1. Kända exempel

Ordet har inom svenskan fått många metaforer, ofta kopplade till historiska personer eller händelser. Nedan följer några exempel:

 • Quisling, efter norsk landsförrädare under andra världskriget
 • Benedict Arnold, general under amerikanska frihetskriget, begreppet dock nästan enbart använt i USA
 • Marcus Junius Brutus, deltog i komplott mot Julius Caesar
 • Femtekolonnare, begrepp från spanska inbördeskriget
 • Judas Iskariot, se även Judaskyss

Även:

 • Skökan Rahab som skyddade israeliter inför intagandet av Jeriko, enligt Josua belönad därför
 • Jussi i boken Bröderna Lejonhjärta
                                     
 • muslimerna och de hedniska qurayshiterna och kom därför på grund av sitt förräderi att förvisas ur staden. De flesta av dem tog med sig sin lösa egendom
 • Tyskland, där hon blivit gift. Hon anklagade flera namngivna personer för förräderi Trots skillnaden i ålder mellan henne och den verkliga Margareta fick
 • Rhenarmén 1796. Han blev avsatt 1797 misstänkt for delaktighet i Pichegrus förräderi Moreau fick 1799 befälet över de franska styrkorna i Italien och hjälpte
 • som tolk i ett japanskt krigsfångeläger under andra världskriget. För förräderi som innefattar spionage, avslöjande av statshemligheter eller annat stöd
 • bohem och regimkritiker i Östberlin under 1980 - talet. I dokumentären Förräderi 1994 har han tillsammans med dokumentärfilmaren Fredrik von Krusenstjerna
 • vanlig mening utan som litet förräderi Medan stort förräderi var förräderi mot monarken och staten, räknades litet förräderi som mord på en överordnad
 • har förvandlats till en ganska svag gestalt som gör sig skyldig till förräderi Han har blivit en svag liten hantlangare åt den militärdiktatur som är
 • av pirater från Berberiet 1649. 1679 satt han fängslad en kort tid för förräderi Han blev avporträtterad av Karl I: s hovmålare, konstnären Anthonis van
 • Demosthenes och Timarkos förbereder sig för att anklaga Aischines för förräderi efter att han har försökt få atenarna att förlika sig med Makedoniens
 • av Frankrike, vilket efter konnetabeln Charles III, hertig av Bourbons förräderi 1523 indrogs till kronan. Senare tillhörde provinsen fram till 1789 linjen
 • i London den 23 oktober 1685, var en engelsk kvinna som avrättats för förräderi dömd för delaktighet i Rye House Plot. Hon var den sista kvinna som avrättades

Users also searched:

förräderi lag,

...
...
...