Back

ⓘ Idiom, språk. Ett idiom är en språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Att något är idiomatiskt innebär att det är karaktäristiskt, säreget och språkr ..
Idiom (språk)
                                     

ⓘ Idiom (språk)

Ett idiom är en språklig egenskap, variant, dialekt, eller särart. Att något är idiomatiskt innebär att det är karaktäristiskt, säreget och språkriktigt korrekt för ett språk eller en dialekt. Idiomatiskt uttal innebär att man uttalar ett språk "som en infödd".

Ett idiomatiskt uttryck är ett talesätt eller en fast fras som ingår i en språkvarietet, där betydelsen inte framgår av de enskilda ordens betydelser, t.ex. "byta fot", plötsligt ändra åsikt.

Inom lingvistiken är det fraseologin som ägnar sig åt området. Idiomatiska uttryck är talesätt som kan infogas i meningar och anpassas grammatiskt efter den språkvariant och det sammanhang där de ingår. Detta till skillnad från ordspråk som består av en fast mening som inte ska förändras.

Idiomatiska uttryck består ofta av flera ord lexem som i sin sammansättning har en specifik betydelse. Dessa talesätt vållar ofta problem vid översättning mellan olika språk om de översättes ordagrant. I bästa fall hittar man ett motsvarande idiom i målspråket, men ofta måste det idiomatiska uttrycket bytas ut mot en helt annan sekvens av lexem i målspråket.

Bland nybörjare i ett språk är idiomen bland det svåraste att få grepp om, eftersom de sällan finns listade i böcker och ordlistor, utan bara förutsätts att man känner till. Språkläroböcker tar oftast bara med de allra mest vardagliga och vanliga.

Många av de svenska idiomen är lånade och översatta från andra språk, ofta helt felöversatta men som ändock fått ett tänkvärt innehåll. Det förekommer dock att utländska idiom lånas och behålls ordagrant i svenska språket. En övervägande del av svenska idiom och ordspåk har sitt ursprung i Bibeln eller i latinska, grekiska, arabiska eller tyska uttryck och visdomsord.

För exempel, se Lista över svenska idiomatiska uttryck.

                                     

1. Källor

 • Bevingat, Birgitta Hellsing, Magdalena Hellquist och Anders Hallengren, 2:a upplagan, cirka 500 sidor, 2005. ISBN 91-0-010252-0
 • Bevingade ord och andra talesätt, Pelle Holm, 14:e upplagan, cirka 370 sidor, 1985. ISBN 91-34-50597-0
 • Nationalencyklopedin
 • Ordspråk och talesätt, Pelle Holm, 394 sidor, 1975. ISBN 91-0-037771-6
                                     
 • bokspråk det litterära idiom vari de heliga skrifterna och andra klassiska verk är avfattade. Alla i Tibet talade språk med undantag av sokpa, som
 • Altajrepubliken, med idiomen standardaltaiska och telengitiska talat av telengiter och en nordlig, talad främst i Altaj kraj, med idiomen tubalariska, kumandinska
 • engelska HTML GIF The Chamorro Language of Guam - A Grammar of the Idiom Spoken by the Inhabitants of the Marianne or Ladrones, Islands. Washington:
 • Mayaspråk, eller mayanska språk är en språkfamilj som omfattar ett trettiotal språk med sammanlagt cirka sex miljoner talare, huvudsakligen i Mexiko
 • det mest utbredda av de romanska språken Mexiko är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska är officiellt språk dessutom i Argentina, Bolivia
 • Nicaraguanskt teckenspråk, spanska: Idioma de Señas de Nicaragua ISN är ett teckenspråk som har utvecklats spontant i Nicaraguas huvudstad Managua.
 • slang, förkortningar, olika dialekter liksom vardagligt språk Även ordspråk, talesätt och idiom ingår i projektet. Dessutom förekommer ämnesspecifika appendix
 • andra betydelser, se svensk. Svenska svenska info är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket
 • början talas i Gallien två romanska idiom med så pass olika karaktär, att de med rätta brukar betecknas som olika språk i norr langue d oïl franskan
 • mångsidigt varierade och fyndiga berättarstilen präglad av norrländskt idiom muntligt berättande och humoristiska inslag innebar Johnsons stora genombrott

Users also searched:

idiom betydelse, idiom definition, idiom pedia, vad är idiom,

...
...
...