Back

ⓘ Språkvård innebär en medveten insats för att förbättra språket ocheller motverka språkets försämring. Ett verktyg för språkvård är skrivregler. I många länder o ..
                                     

ⓘ Språkvård

Språkvård innebär en medveten insats för att förbättra språket och/eller motverka språkets försämring. Ett verktyg för språkvård är skrivregler. I många länder och språkområden finns språkvårdande instanser, ofta med statliga uppdrag och ibland betitlade språknämnder eller språkråd. Tre av dessa är Språkrådet, Språkrådet och Institutet för de inhemska språken.

                                     

1. Betydelse

Språkvårdande insatser görs genom att ta ställning till olika sätt att använda språket och olika språknormer och därigenom klargöra ens värderingar om det hela. Detta skiljer sig från den språkvetenskapliga beskrivningen lingvistik, där man klargör hur språket används i praktiken och utan att ta ställning till olika "problem" eller "förbättringsmöjligheter". Den seriösa språkvården måste vara baserad på vetenskaplig kunskap om språket och öppet redovisa varför man propagerar för vissa åtgärder.

På internationell nivå finns en uppdelning mellan den rena språkvården och språkplanering. Den senare används för att underlätta etablerandet av ett standardspråk, medan språkvården utgår från ett redan etablerat standardspråk.

Språkvården kan vara av ett av två grundläggande slag. Den kan antingen vara inriktad mot språksystemet – de normer inklusive grammatiska regler som styr ett standardspråk. Eller så kan den riktas mot hur språket och dess normer tillämpas, det vill säga det faktiska språkbruket.

                                     

2. Språkvårdsinstanser

I många länder och språkområden finns olika institutioner som arbetar med språkvårdande insatser. Nedan listas eller beskrivs några olika sådan i olika länder

Italien

Istitut Ladin Micurà de Rü hanterar det ladinska språkets ställning och utveckling. Institutet är baserat i San Martin de Tor i den norditalienska regionen Trentino-Sydtyrolen.

Nya Zeeland

I Nya Zeeland vårdar Te Taura Whiri i te Reo Māori maori-språkets ställning och utveckling.

                                     

2.1. Språkvårdsinstanser Finland

Svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken arbetar med de inhemska språken i Finland. Språkvården ger råd och rekommendationer om ord, ordformer, böjning, uttal, betydelse, etymologi, ordföljd, satskonstruktion, med mera, vad gäller svenskan med särskild uppmärksamhet mot finlandismer. Huvudmålet för den svenskspråkiga verksamheten är att hindra att finlandssvenskan blir för olik sverigesvenskan. Enheten följer med aktuella tendenser inom samhället för att kunna svara på de senaste språkliga behoven. Mot särskild ersättning kan enheten utföra språkgranskningar om det finns möjlighet till det. På begäran ger svenska avdelningen även utlåtanden i språkfrågor.

Statsrådets svenska språknämnd arbetar framför allt med översättandet till svenska av lagar och handlingar som produceras i Finlands riksdag.

                                     

2.2. Språkvårdsinstanser Norden i övrigt

I Norge finns Språkrådet. Det skapades 2005, som en efterföljare till "Norsk språkråd" bildat 1972 och i förlängningen till "Norsk språknemnd" upprättad 1952. I det nordnorska Kautokeino har Sámi giellalávdegoddi Samiska språknämnden sitt kansli.

I Danmark finns Dansk Sprognævn. I de associerade områdena Färöarna och Grönland finns Føroyska málnevndin respektive Oqaasiliortut / Grønlands Sprognævn.

På Island finns Íslensk málnefnd.

                                     

2.3. Språkvårdsinstanser Italien

Istitut Ladin Micurà de Rü hanterar det ladinska språkets ställning och utveckling. Institutet är baserat i San Martin de Tor i den norditalienska regionen Trentino-Sydtyrolen.

                                     

2.4. Språkvårdsinstanser Spanien

I det flerspråkliga landet Spanien finns olika språkvårdande institutioner för spanska samt de olika regionala språken. Landets huvudspråk spanskan hanteras i Spanien bland annat av Instituto Cervantes, som också har ett uppdrag att vårda och sprida spansk kultur i allmänhet.

Aragonska hanteras av Aragonska språkakademin grundad 2006, baskiska av Euskaltzaindia grundad 1919, galiciska av Kungliga galiciska akademin grundad 1906 och Galiciska akademin för det portugisiska språket grundad 2008, fristående.

Katalanskan, i dess olika varianter, har flera olika språkvårdande organ beroende på region. I Katalonien hanterar Institut dEstudis Catalans det hela, medan motsvarande uppgifter i Valenciaregionen sköts av Acadèmia Valenciana de la Llengua Valencianska språkakademin, grundad 1998. På Balearerna finns ingen motsvarande organisation, men man samarbetar omkring katalansk kultur och det katalanska språket genom Institut Ramon Llull.                                     

2.5. Språkvårdsinstanser Storbritannien

I Storbritannien finns bland annat Bòrd na Gàidhlig. Denna tillsattes 2005 av Skottlands regering, för att vårda och utveckla skotsk gäliska som det året blev ett av Skottlands officiella språk. 1993 bildades den walesiska organisationen Bwrdd yr Iaith Gymraeg, med uppdrag att hantera språkvården för kymriska walesiska.

                                     

2.6. Språkvårdsinstanser Nya Zeeland

I Nya Zeeland vårdar Te Taura Whiri i te Reo Māori maori-språkets ställning och utveckling.

                                     
 • svensk språkforskning och språkvård 2014 Disapriset 2015 Läromedelsförfattarpriset Lärkan 2016 Lars Salvius - priset Språkvård Språkvetenskap Metaroman
 • Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit: 1991
 • gemensamma för alla dessa är att den finlandssvenska språkvården från professionella språkvårdare som Institutet för de inhemska språken till svensklärare
 • jezikoslovlje är en vetenskaplig institution i Kroatien som arbetar med språkvård utför vetenskapliga studier av det kroatiska språket samt utger publikationer
 • utveckling fick tas om hand av Svenska Akademien. På 1980 - talet fick Tungomålsgillet en modern efterföljare i form av Nya Tungomålsgillet. Språkvård Tungomål
 • upplagan 2014 ges ut av Språkrådet, i syfte att skapa konventioner för språkvård inom svensk förvaltning. Tidigare upplagor gavs ut av Regeringskansliet
 • svensk nyhetsförmedling bör skriva för att anamma god svenska. Tipsen om språkvård är utarbetade för TT Nyhetsbyråns egna medarbetare, men de hålls uppdaterade
 • utgiven av Regeringskansliet i Sverige med syfte att skapa konventioner för språkvård inom svensk förvaltning. Skrivreglerna finns fritt tillgängliga på internet
 • Klarspråk menar att uttrycka sig rakt på sak och utan omskrivning. Inom språkvård har klarspråk fått en mer specifik betydelse som avser hur budskap kommuniceras
 • december 1941 i Danderyds församling i Stockholms län, är en svensk språkvårdare och tidigare programpresentatör på dåvarande TV2. Waldenström tog examen
 • Ordet kommer från latinets praeambulare, föregå. Regeringskansliets språkvårdare rekommenderar ingress i stället för preambel i svensk text. Ytterligare
 • Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård och 1997 tilldelades han Erik Wellanders språkvårdspris av Språkrådet

Users also searched:

språkvård betyder, språkvårdsgruppen,

...
...
...