Back

ⓘ Östsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Till de östsvenska målen räknas de dialekter som talas eller har talats i Finland o ..
Östsvenska mål
                                     

ⓘ Östsvenska mål

Östsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden.

Till de östsvenska målen räknas de dialekter som talas eller har talats i Finland och Estland, samt Gammalsvenskbybornas dialekt.

Finlandssvenska dialekter talas i Finland, och delas traditionellt in i fyra huvudgrupper baserade på historiska landskap:

 • Åländska östlig och västlig
 • Nyländska västlig, central och östlig
 • Österbottniska nordlig, central och sydlig
 • Åboländska östlig och västlig

Estlandssvenska dialekter talas traditionellt i Estlands västra kustområden, samt i Gammalsvenskby i Ukraina, vars befolkning ursprungligen kom från Dagö. På grund av estlandssvenskarnas flykt till Sverige under Andra världskriget är dessa dialekter idag utdöende.

                                     
 • traditionella dialekter i norrländska mål östsvenska mål och dalmål. Det finns även många spår av vokalbalans i uppsvenska mål och i medeltida urkunder finns
 • Åland. Åländskan kan i geografisk mening uppfattas som en variant av östsvenska men dialekten ligger närmare uppländskan än finlandssvenskan. Ålänningarna
 • Norrländska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Det omfattar svenska dialekter i huvudparten av Norrland utom i Gästrikland
 • ett flertal dialekter. De finlandssvenska dialekterna tillhör gruppen östsvenska mål till vilken även estlandssvenska hör. Svenska är ett av Finlands två
 • man 9. Viby, Närke äldre man Gotländska mål - Gotland och Fårö. 10. Sproge, Gotland yngre kvinna Östsvenska mål - svensktalande bygder i Finland och Estland
 • Estlandssvenska på estniska rannarootsi keel betecknar de östsvenska dialekter som talas eller har talats i Estlands svenskbygder, Aiboland, på öarna
 • Vilhelminamål eller Vilhelminabondska är ett norrländskt mål som talades och i någon mån ännu talas i Vilhelmina - området. Karl - Hampus Dahlstedt disputerade
 • Överkalixmål är ett norrländskt mål som är en variant av så kallad bondska. Det talades 1992 ungefär inom Överkalix socken. Dialekten innehåller flera
 • Hälsingemålen eller hälsingskan har gemensamma drag med såväl norrländska mål norska som sveamål. Grovt sett räknas dialekterna i den södra halvan av
 • den dialektgrupp som kallas sveamål. Dialekterna har gemensamma drag med mål i Uppland, Västmanland och sydöstra Dalarna. Även om dialekterna i Gästrikland
 • Dialekterna hör till den grupp av svenska dialekter som kallas mellansvenska mål vilket är ett övergångsområde mellan sveamål och götamål. De närkingska

Users also searched:

norrländska mål,

...
...
...