Back

ⓘ Hexameter är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé ..
                                     

ⓘ Hexameter

Hexameter är ett sexfotat versmått med fallande rytm. Den femte foten i en versrad är alltid en daktyl och den avslutande sjätte alltid en troké eller en spondé. Daktyl är den vanligaste foten i hexameter.

De tvåstaviga fötter som daktylerna kan växla med skulle i den antika, stavelselängdsbaserade metriken vara spondéer, även om troké tilläts i sjätte foten. I svensk metrik, som bygger på stavelsetryck, har det varit praktiskt att tillåta trokéer också inne i verserna och hexameter brukar för svenskans förhållanden beskrivas som ett versmått med daktyler och trokéer.

Någonstans i versraden skall det normalt finnas en cesur, ett ställe där det vid uppläsning kan kännas naturligt att lägga in en taktvila. Den infaller oftast inuti den tredje foten, så som i versexemplen nedan illustrerat med lodstreck. Den näst vanligaste cesurplaceringen är inuti den fjärde foten.

Hexameter användes ofta i längre berättande dikter, så kallade epos. Några kända epos på hexameter är Iliaden och Odysséen av Homeros och Aeneiden av Vergilius. Svenska författare som använt detta versmått är till exempel Georg Stiernhielm, Runeberg, Tegnér, Erik Johan Stagnelius och August Strindberg. Stiernhielm var med sin Hercules från 1600-talet först ut med hexametern i svenskspråkig litteratur.

                                     

1. Exempel

 • Ur Tegnérs Frithiofs saga
” Vo ro nu/ sat ta i/ hög | kung/ Be le och/ Tor sten den/ gam le där de/ själ va be-/ fallt |, på/ var sin/ sid a av/ fjär den.”
 • Ur Tove Janssons Farlig midsommar
” Räd sla jag al drig har kä nt paus Och ett lej on jag gla deligt na ckar ”
                                     
 • kloster. Ekkehard skrev omkring 920 Waltharius, en latinsk episk dikt på hexameter om Walther av Akvitanien och hans älskade Hildegunde, utgiven av Jacob
 • översättare. Voss var professor i Heidelberg från 1805. Han skrev idyller på hexameter och realistiska samtidsskildringar. Det är dock framför allt som översättare
 • Kriget : en prosadikt Tiden, 1914 Ur vimlet och sju andra dikter på hexameter Bonnier, 1916 Herr Alms upptäckt och andra noveller Dahlberg, 1917
 • paus kan behövas om de används som tvåstaviga versfötter i till exempel hexameter där de skall kombineras med daktyler och inte bli kortare än dessa
 • Theogonin grekiska: Θεογονία, Theogonía gudarnas födelse är ett verk på hexameter skrivet av Hesiodos omkring år 700 f.Kr. Theogonin handlar om släktskapet
 • eposen Kirbisch oder der Gendarm, die Schande und das Glück i versmåttet hexameter Den österrikiska företagareföreningen inrättade 1962 Anton Wildgans - priset
 • skolkommission. Hans Bothie of Tober - na - Voulich 1848 är en humoristisk epik på hexameter med skotskt ämne. Matthew Arnolds elegi Thyrsis skrevs till Cloughs minne
 • okonstlad form och kärnfullt innehåll. Den metriska formen är dels oblandad hexameter dels elegiskt distikon. En sedelärande dikt av större omfång som tillskrivits
 • var en ungersk skald. Horváth, som var romersk - katolsk präst, skrev på hexameter som han införde i ungerska poesin, bland annat hjältedikterna Zircz emlékezete
 • den 20 augusti 1153. Under 1140 - talet skrev han ett verk på daktylisk hexameter om det himmelska Jerusalem. Verket omfattar cirka 3 000 rader och är inspirerat

Users also searched:

hexameter antiken, hexameter example,

...
...
...