ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 95
                                               

Bjursmål

Bjursmål är en dialekt som talas i Bjursås socken i norra delen av Falu kommun. Bjursmål är en av dalmålens sydligaste och ostligaste familjemedlemmar. I socknarna söder och öster om Bjursås talas dalabergslagsmål och i socknarna väster och norr ...

                                               

Stig Björklund

Björklund var född i Nor i Värmland som son till kaptenen Ragnar Björklund och Constance Björklund född Christersson, men kom dock till Uppsala som tonåring. Där fick han tidigt, som 17–18 åring, tjänst på dåvarande Landsmålsarkivet i Uppsala nuv ...

                                               

Dalmål

Dalmål kallas de i Dalarna förekommande nordiska dialekterna. I landskapets nordligaste hörn, de ursprungligen norska socknarna Särna och Idre, talas en karakteristisk dialekt som påminner om norska. I övrigt kan de olika dalmålen betraktas som s ...

                                               

De egentliga dalmålen

De egentliga dalmålen är en grupp dialekter som talas i 21 socknar i Övre Dalarna, från Gagnef i söder till Älvdalen–Transtrand i norr. De indelas i ovansiljanmål, nedansiljanmål, övre västerdalsmål och nedre västerdalsmål. Det kan diskuteras om ...

                                               

Dalmålsakademin

Dalmålsakademin har arbetat med frågor gällande de dalska språken sedan 1998. Dalmålsakademin är en sammanslutning av föreningar och enskilda som vill värna om dalfolkets mångskiftande språkskatt. Dalmålsakademin har som sin uppgift att främja da ...

                                               

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, även Dalmålsordboken, är ett omfattande pågående ordbok över de egentliga dalmålen, det vill säga de traditionella dialekterna i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna. Ordboken ges ut av Institutet för sp ...

                                               

Oremål

En säregenhet för många av de egentliga dalmålen är att det urgermanska w -ljudet har bevarats i ord som wöll vall, wid ved, kwänn kvarn osv. och att s och t blir "tonlöst" l framför l. Kombinationerna dj, lj och sj har uttal med ljud för ljud vi ...

                                               

Orsamål

Orsamål är ett inofficiellt språk som tillhör de egentliga dalmålen, ibland ansett som en dialekt inom dalmålen. Orsamålet talas inom Orsa socken i Övre Dalarna.

                                               

Våmhusmål

Våmhusmål talas i Våmhus socken i Dalarna och kan insorteras under dalmål. Huruvida dalmål/våmhusmål är att betrakta som språk eller dialekter är omdiskuterat precis som frågan huruvida de finns i skriven form eller enbart i tal. Klart är däremot ...

                                               

Forsamål

Forsamål är den dialekt som talas/talades i Forsa socken, Hälsingland. Idag finns det bara ett litet fåtal som behärskar det som brukar kallas genuint forsamål. Forsamålet är vad man kan kalla en övergångsform mellan svealändska och norrländska m ...

                                               

Hasselamål

Hasselamål är den dialekt som talas i Hassela socken, Hälsingland. Trots att antalet talare av genuint hasselamål avtar, finns det fortfarande tydliga spår av bred dialekt hos ett flertal personer bosatta och/eller födda i socknen. Hassela heter ...

                                               

Blekingska

Blekingska är ett sydsvenskt mål, talat i Blekinge. Västra Blekinge, där Mörrumsån är en vattendelare, anses tillhöra det skånska språkområdet som historiskt sett är en östdansk, alternativt sydskandinavisk dialekt och som enligt många borde ges ...

                                               

Listerländska

Listerländska är en dialekt som tillhör det skånska språkområdet och talas på Listerlandet i västra Blekinge. Flertalet talare är äldre och dialekten är ovanlig bland yngre, även om spår märks i det nutida talspråket.

                                               

Skånska

Skånska är i dag oftast ett samlingsbegrepp för de svenska utjämnade dialekter och regionala former av standardsvenska som i dag brukas i Skåne. En annan betydelse av ”skånska” är de genuina dialekter eller folkmål som historiskt talades i Skåne; ...

                                               

Sydsvenska mål

Sydsvenska mål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Traditionellt anses det omfatta Skåne, Blekinge, södra Halland samt södra Småland, med Skåne som centrum.

                                               

Amerikafinlandssvenskar

Amerikafinlandssvenskar är amerikaner som härstammar från finlandssvenska invandrare som har emigrerat från Finland till Amerikas förenta stater.

                                               

Jan Otto Andersson

Jan Otto Andersson, född 24 augusti 1943 i Åbo, är en finländsk nationalekonom och samhällsdebattör. Han är son till Sven Andersson och far till Janina Andersson. Andersson blev politices doktor 1976, blev docent i internationell ekonomi vid Åbo ...

                                               

Bertel Appelberg

Gustav Bertel Appelberg, född 11 juli 1890 i Kymmene, död 10 september 1977 i Helsingfors, var en finländsk förläggare, bror till militären Runar Appelberg. Appelberg var direktör för bokförlaget Söderström & Co åren 1917–1960. Han doktorerade 19 ...

                                               

Berndt Arell

Berndt Börje Trifon Arell, född 26 december 1959 i Ekenäs, är en finlandssvensk konsthistoriker, museiman och curator. Berndt Arell är filosofie magister med examen vid Åbo Akademi och har arbetat på Ekenäs museum, Österbottens museum, Åbo Konstm ...

                                               

Emilie Bergbom

Emilie Sofia Bergbom, född 7 februari 1834 i Vasa, död 28 september 1905 i Helsingfors, var en finländsk kulturpersonlighet och teaterdirektör. Hon var direktör för Finlands nationalteater gemensamt med sin bror Kaarlo Bergbom från dess grundande ...

                                               

Edvard Blomqvist

Arvid Edvard Blomqvist, född 31 augusti 1869 i Östersundom, Sibbo, död 8 juli 1932 i Helsingfors, var en finländsk hydrograf. Blomqvist blev ingenjör 1890, filosofie kandidat 1894 samt efter astronomiska och geodetiska studier i Berlin och Potsda ...

                                               

Walter Borg

Samma år Walter Borg föddes rymde enligt kommunionboken fadern till Amerika; på den tiden var det ej ovanligt bland unga män som fått inkallelseorder till ryska armén. År 1881 flyttade Walter med modern från Jakobstad till hennes hemstad Vasa. År ...

                                               

Stefan Bremer

Stefan Bremer, född 19 juni 1953 i Helsingfors, är en finlandssvensk fotokonstnär. Bremer är en mångsidig fotograf som verkat på många områden. Redan innan han började studera vid Konstindustriella högskolan var han knuten till en rad tidningar s ...

                                               

Carl-Eric Creutz

Carl-Eric Creutz, född 14 juni 1911 i Padasjoki, död 5 juni 2000 i Helsingfors, var en finländsk radioman, populärt kallad "Radiogreven". Creutz blev student vid Nya Svenska Läroverket. Creutz var anmälare vid Finlands rundradio 1939–1976 och che ...

                                               

Ernst Johan Creutz den yngre

Ernst Johan Creutz den yngre, född 12 februari 1675 i Åbo, Egentliga Finland, död 3 april 1742 på Kristineholm i Södermanland, var friherre, senare greve, och son till Ernst Johan Creutz den äldre. Han gifte sig 1711 med friherrinnan Ebba Margare ...

                                               

Artur Eklund

Artur Eklund verkade från 1905 till 1917 som fäktlärare vid Helsingfors universitet och var samtidigt timlärare i flera skolor. Han skapade sig bl.a. som redaktör för Idrottsbladet mellan 1913 och 1920 ett aktat namn som sportjournalist. Under en ...

                                               

Carl Gustaf Estlander

Carl Gustaf Estlander, född 31 januari 1834 i Lappfjärd, Finland, död 28 augusti 1910 i Helsingfors, var en finlandssvensk estetiker, konstkritiker och publicist.

                                               

Rebecka Forsberg

Rebecka Forsberg, född 24 augusti 2000 i Kyrkslätt, är en finlandssvensk influerare. Hon blev stor på frågesajten ASKfm redan som 13-åring och har i dagsläget runt 260 000 följare på Instagram. Hon tjänar pengar genom samarbeten med olika företag ...

                                               

Ted Forsström

Ted Forsström, född 11 maj 1983 i Purmo i Finland, är en finlandssvensk komiker, författare, skådespelare och programledare i radio. Ted Nils Håkan Forsström gjorde tillsammans med Kaj Korkea-aho det prisbelönta sketchprogrammet Radio Pleppo som ...

                                               

George Gé

George Herman Karl Gé, ursprungligen Grönfeldt, född 26 juni 1893 i Sankt Petersburg, död 18 november 1962 i Helsingfors, var en finlandssvensk balettdansör, koreograf och balettmästare.

                                               

René Gothóni

René Gothóni är en finländsk religionsvetare och professor i religionsvetenskap. Han är specialiserad i kloster- och pilgrimsstudier samt filosofisk hermeneutik. Han har i början av sin karriär gjort fältarbete bland buddhistiska munkar i Sri Lan ...

                                               

Janne Grönroos

Under studietiden deltog Grönroos i Radio X3Ms realityserie Galleriet, varefter han jobbade för kanalen som programledare för diverse program. Mellan åren 2011 och 2016 gjorde han Radio X3Ms morgonshow "Succémorgon". Under tiden som programledare ...

                                               

Josefina Gullberg

Josefina Katarina Maria Gullberg, född Johannesén den 26 april 1859 i Vasa, Finland, död den 5 november 1939 i Stockholm, var en finlandssvensk ballerina och balettmästare. Gullberg började dansa balett som femåring och var i tio år engagerad vid ...

                                               

Maire Gullichsen

Maire Eva Johanna Gullichsen, från 1969 Ahlström-Nyströmer, född Ahlström den 24 juni 1907 i Björneborgs landskommun, död den 9 juli 1990 i Björneborg, var en finlandssvensk mecenat och affärskvinna. Hon var en av de mest framstående personerna p ...

                                               

Hugo Gyldén

Johan August Hugo Gyldén, född 29 maj 1841 i Helsingfors, död 9 november 1896 i Stockholm, var en finsk astronom. Sedan han 1860 promoverats till filosofie magister i Helsingfors och 1861-1862 vistats i Tyskland för astronomiska studier, avlade h ...

                                               

Edvard Gylling

Edvard Otto Vilhelm Gylling, född 30 november 1881 i Kuopio, Finland, död 14 juni 1938 i Sovjetunionen, var en finlandssvensk socialist, framträdande på den röda sidan under finska inbördeskriget och senare ledare för Karelska Autonoma Socialistr ...

                                               

Peter Holmberg (fysiker)

Peter Edvin Holmberg, född 27 juni 1938 i Helsingfors, död 23 maj 2018 i samma stad, var en finlandssvensk fysiker och professor. Holmberg blev filosofie doktor 1967 vid Helsingfors universitet. Han var 1970–1974 biträdande professor i fysik vid ...

                                               

Carl-Olaf Homén

Carl-Olaf Lars Alexander Homén, född 24 mars 1936 i Helsingfors, är finlandssvensk idrottsentusiast, jurist och tidigare minister. Homén bor på Mariegatan i Helsingfors. Han verkade som verkställande direktör för försäkringsbolaget Industriförsäk ...

                                               

Arvid Horn

Arvid Bernhard Horn af Ekebyholm, född 6 april 1664 på godset Vuorentaka i Halikko, Finland, död 17 april 1742 på Ekebyholms slott i Uppland, Sverige, var en svensk greve, militär och statsman. Som riksrådets kanslipresident och adelsståndets lan ...

                                               

Margareta Högman

Margareta Högman, född 16 november 1786, död 3 mars 1849, var en finländsk religiös ledare. Hon var ledare för väckelserörelsen i Tavastland och Savolaks från 1810-talet.

                                               

Nils Oskar Jansson

Nils Oskar Jansson, från 1921 Jansson-Vretdal, född 9 februari 1862 i Kimito, död där 20 januari 1927, var en finländsk folkbildningsman. Jansson var från 1885 lärare vid Vreta folkskola i Kimito. Han var en ivrig förkämpe för finlandssvensk kult ...

                                               

Sonja Kailassaari

Sonja Kailassaari, född 1980, är en finlandssvensk programvärd. Kailassaari har presenterat bl.a. Yle Fems morgonprogram Min Morgon. Sedan augusti 2014 presenterar Kailassaari pratshowen Efter Nio tillsammans med Mårten Svartström. Därutöver lede ...

                                               

KAJ (humorgrupp)

KAJ är en finlandssvensk musik- och underhållningsgrupp från Vörå i Österbotten. Gruppen består av de tre medlemmarna Kevin Holmström, Axel Åhman och Jakob Norrgård vars begynnelsebokstäver i förnamnen bildar gruppens namn. Gruppen grundades 2009 ...

                                               

Linda Karlström

Linda Karlström är en finlandssvensk debattör från Kronoby i Österbotten. Hon är chefredaktör för nättidningen Vaccin & biverkningar och är en ledande representant för den svenska antivaccinationsrörelsen.

                                               

Rolf Kullberg

Rolf Evert Kullberg, född 3 oktober 1930 i Pojo, död 3 september 2007 i Esbo, var en finländsk bankman. Kullberg blev politices magister 1955, var reklamchef vid Oy Fiskars Ab 1956–1960, tjänstgjorde vid Föreningsbanken i Finland 1961–1974, blev ...

                                               

Stefan Lindfors

Stefan Lindfors, född 3 maj 1962 i Mariehamn, Åland är en finlandssvensk formgivare, skulptör och filmskapare. Han tog sin examen som inredningsarkitekt vid Konstindustriella högskolan i Helsingfors 1988. Lindfors slog igenom internationellt med ...

                                               

Bo Lönnqvist

Bo Hjalmar Lönnqvist, född 29 september 1941 i Esbo, är en finlandssvensk etnolog. Han är bror till Barbara Lönnqvist. Lönnqvist var arkivarie vid Folkkultursarkivet 1966–1973, blev filosofie doktor 1972, var forskare vid Finlands Akademi 1973–19 ...

                                               

Charlotta Lönnqvist

Charlotta Lönnqvist, född 4 februari 1815 i Sjundeå, död 27 april 1891, var en finländsk mecenat, som bland annat försörjde sig som kalaskokerska i Sjundeå. Hon stöttade författaren Aleksis Kivi och lät honom bo hos sig 1864–1871.

                                               

Håkan Mattlin

Håkan Kristian Mattlin, född 8 maj 1948 i Helsingfors, är en finlandssvensk ämbetsman. Mattlin blev politices licentiat 1991. Han var 1969–1974 utredningssekreterare vid Svenska folkpartiet och 1976–1983 ombudsman vid Svenska kulturfonden, blev 1 ...

                                               

Adolf Fredrik Munck

Adolf Fredrik Munck, född 29 april 1749 i S:t Michel i Finland, död 18 juli 1831 i Massa i Italien, var en svensk greve i släkten Munck af Fulkila och hovman.