ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 93
                                               

Svalan (rapportsystem)

Svalan är ett svenskt elektroniskt, internetbaserat rapportsystem för fågelobservationer som utvecklats och förvaltas av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet, och som finansieras av Naturvårdsverket, för Sveriges ornitologiska förening ...

                                               

Svensk mediedatabas

Svensk mediedatabas, är en söktjänst för Kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. Databasen innehåller uppgifter om tv, radio, video, filmer som visats på biografer inklusive journalfilmer, grammofonskivor, CD-skivor, kassettband, datorspel ...

                                               

Svenska dagstidningar (tjänst)

Svenska dagstidningar är en tjänst från Kungliga biblioteket som tillgängliggör svenska dagstidningar. I tjänsten finns tidningar från 1645 och framåt. Det sker en löpande digitalisering av tidningar från 2014 och framåt och KB har med hjälp av e ...

                                               

SvenskaFans.com

SvenskaFans.com är en sportinriktad webbplats grundad i september 2000 av Christer Fahlstedt, Anders Nettelbladt, Peter Muld och Michael Fahlstedt. Tanken var att erbjuda supportrar en helt ny typ av redaktionellt innehåll, skrivna av supportrar ...

                                               

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett svenskt webbaserat kvinnobiografiskt lexikon som lanserades 2018. Det innehöll i sin första version artiklar om 1 000 avlidna kvinnor från Sverige, 2020 publicerades ytterligare 1000 artiklar.

                                               

Svt.se

SVT.se dök första gången upp på webben 1995. Rapport var först ut med egen webbplats. Nyhetsförmedlingen bestod till en början av att man lade upp text-TV-textningen från Rapport 16.00. Det inleddes den 1 september 1995. Efter ett tag började man ...

                                               

Swefilmer

Swefilmer var en webbplats där besökarna kunde se svensktextade filmer och TV-serier genom att strömma dem till sin dator. Sidan startades 13 februari 2011 utan tillstånd från filmbolagen. Efter en husrannsakan hos en av administratörerna rapport ...

                                               

Sylvia och Sylvester

Sylvester.se och Sylvia.se var två webbcommunityn och webbtidningar inriktade på "killar som gillar killar" - alltså homo- och bisexuella män och deras bekanta, samt "tjejer som gillar tjejer". Sylvester och Sylvia ägs av Port 30 KB. När webbplat ...

                                               

Tasteline

Tasteline är en svensk matsajt grundad 2000 som mellan 2005 och 2008 ägdes av Svenska Dagbladet och genom Svenska Dagbladet Nya Medier tillhörde mediekoncernen Schibsted. I oktober 2008 köpte Aftonbladet sajten. Redaktionen består av journalister ...

                                               

Telepriskollen

Telepriskollen var en prisjämförelsetjänst på Internet som hjälpte konsumenter att jämföra priser och villkor mellan olika operatörer inom fast telefoni, mobiltelefoni, bredband, mobilt Internet, uppringt Internet och paket. Telepriskollen tillha ...

                                               

Tradera

Tradera är en svensk nätauktions- och e-handelsplats med över 2 miljoner medlemmar. Tradera grundades 1999 av Kaplans Auktioner, men köptes upp av den internationella E-handelskoncernen Ebay 2006. Under 2015 delades Ebay och Paypal upp i två fris ...

                                               

Twingly

Twingly är en svensk och engelskspråkig webbplats och sökmotor för bloggar. Företaget grundades år 2006. Twingly startades av det svenska teknikföretaget Primelabs som i april 2008 bytte namn till Twingly AB. Vd är Peter Bláha som ersatte Martin ...

                                               

UMO

UMO, Ungdomsmottagning på nätet, är en landstingsägd verksamhet som fungerar om ett komplement till de traditionella ungdomsmottagningarna i Sverige. Verksamheten vänder sig till unga mellan 13 och 25 år. På UMO.se finns texter, filmer, bildspel ...

                                               

Unikum - Net

Unikum - Net är en lärportal för förskola, skola, gymnasium och komvux som används i cirka 80 kommuner i Sverige. Webbtjänsten används för att arbeta efter Skolverkets allmänna råd kring exempelvis pedagogisk dokumentation, individuella utvecklin ...

                                               

Unix.se

Unix.se är en svensk webbplats grundad 7 december 2001 tillägnad nyheter och information om Unix i dess olika former, bl.a. GNU/Linux och BSD. Sedan oktober 2004 är Unix.se en wiki med öppet innehåll som drivs av programvaran MediaWiki.

                                               

Upphandling24

Upphandling24 är en svensk tidning, webbplats och konferensarrangör som ägs av företagen IDG och Visma OPIC. Upphandling24 fokuserar på upphandling inom offentlig sektor. Upphandling24 lanserades 22 november 2007 på Kvalitetsmässan i Göteborg. Ti ...

                                               

Vetgirig

Vetgirig är en svenskspråkig nätgemenskap inriktad på frågesport som startades 2004. Gemenskapen kretsar kring ett antal frågetävlingar, bland annat Dagens Fråga, Duellen, Vetligan och LagLigan. Medlemmarna kan tävla mot varandra individuellt ell ...

                                               

Via TT

Via TT är en svensk tjänst för publicering och distribution av pressmeddelanden som ägs av TT Nyhetsbyrån. På den svenska marknaden konkurrerar den i huvudsak med Mynewsdesk och Cision. Tjänsten lanserades i januari 2015. Den hade utvecklats i sa ...

                                               

Warpdrive

Warpdrive är en webbplats som fungerar som en anslagstavla för citat, främst från konversationer via IRC. Sidan är mer eller mindre en svensk version av bash.org.

                                               

Workey

Workey är en svensk webbplats med sökmotor för jobbannonser, grundad 2007 av Lisa Hemph tillsammans med Simon Ruben Hemph. Sajten använder sig av andra sajters annonser för att erbjuda jobb istället för att lagra egna. På vissa punkter kan Workey ...

                                               

Yttermera

Yttermera var en svensk webbplats som startades oktober 1999 och med inriktning på humor, satir och parodi. Sidan stängdes 10 juli 2012. Sidans målgrupp låg i huvudsak mellan 25 och 30 år, och chefredaktör, tillika ansvarig utgivare, heter Peter ...

                                               

Äkta vara

Äkta vara är en bok, webbplats och en förening i Sverige som vill verka för matvaror som har ett traditionellt innehåll av naturliga råvaror och är fria från tillsatser. I oktober 2007 gav journalisten Mats-Eric Nilsson ut boken Den hemlige kocke ...

                                               

Öppet arkiv

Öppet arkiv är en webb-TV-tjänst från Sveriges Television med innehåll ur företagets arkiv, exempelvis äldre TV-program och TV-serier. Den lanserades 21 mars 2005 som en del av Svt.se. Senare blev det en del av SVT Play och den 16 april 2013 nyla ...

                                               

Agglomeration

Denna artikel handlar om ett fenomen inom ekonomi. För det kemiska fenomenet, se aggregation För befolkningsagglomeration, se tätort. Agglomeration kallas det när likartade eller relaterade ekonomiska verksamheter förläggs i mer eller mindre omed ...

                                               

Avståndsfriktion

Avståndsfriktion är en geografisk term som beskriver rumslig interaktion mellan platser. Avståndsfriktion avser främst att förklara minskat informationsutbyte mellan olika platser. Den mesta av interaktionen mellan människor och deras aktiviteter ...

                                               

Centralortsteorin

Centralortsteorin eller Centralortsmodellen är en vetenskaplig teori inom ekonomisk geografi och kulturgeografin. Centralortsteorin är en lokaliseringsteori som förklaring till hur samhällen av olika storlekar fördelas efter ett visst mönster. Mo ...

                                               

Community mapping

Community mapping är en term som beskriver fenomenet att medborgare och allmänhet skapar sin egen karta med open source-verktyg som lyder under olika copyleft-licenser, såsom Creative Commons, det vill säga fritt för alla att använda och ändra i. ...

                                               

Flygbildstolkning

Flygbildstolkning innebär att man tolkar innehållet i flygbilder, det vill säga att man analyserar berggrund, markförhållanden, vegetation, bebyggelse med mera. Flygbildstolkning är den äldsta varianten av fjärranalysmetoder i syfte att kartlägga ...

                                               

Fågelvägen

Fågelvägen avser det kortaste avståndet mellan två geografiska punkter längs en rät linje, oavsett topografiska hinder, så som sträckan kan mätas på en karta. I överförd användning i uttryck betyder det att ta den kortaste vägen, raka vägen, till ...

                                               

Geografins första lag

Toblers lag, kallas även geografins första lag formulerades av Waldo Tobler: Allting är relaterat till allt annat men näraliggande enheter är mer relaterade till varandra än till dem som ligger längre bort ". Detta gäller dock inte vid negativ au ...

                                               

Geografisk databas

En geografisk databas är en databas som används för att lagra spatiala strukturer och deras inbördes samband. Att man skiljer på vanliga databaser och geografiska databaser beror på sättet att arbeta med data för att göra analyser. Geografiska an ...

                                               

Geografiska sällskapet i Finland

Geografiska sällskapet i Finland är ett finländskt geografiskt sällskap. Geografiska sällskapet i Finland, som har sitt säte i Helsingfors, bildades 1921 genom sammanslagning av Sällskapet för Finlands geografi grundat 1888 och Geografiska föreni ...

                                               

Geonames

GeoNames innehåller över 10 miljoner geografiska namn som motsvarar mer än 9 miljoner unika egenskaper, 2.8 miljoner bebyggda platser och 5.5 miljoner alternativa namn. Objekten i databasen är kategoriserade i en av nio klasser och dessa klasser ...

                                               

Hamntid

ḕ Hamntid, är benämning på tidvattensflodens "fördröjning" vid full- och nymåne. Tidvattnets vågkam, eller m. a. o. högvatten, inträffar i regel inte samtidigt med månens meridianpassage, utan vanligen en till två timmar senare. På somliga platse ...

                                               

Informellt område

Ett informellt område avser ett område som saknar officiellt fastställda gränser. Gränserna kan dock vara mer eller mindre exakta, t.ex. om områdets utsträckning är baserad på äldre gränsdragningar.

                                               

Jordbruksmark

Jordbruksmark är sådan mark som används, eller nyligen använts för jordbruk, främst åkermark och betesmark, men även ängsbruk. Definitionsskillnaden mellan åkermark och annan mark anges inom EU som att åkermark ska kunna plöjas. Inom naturvård rä ...

                                               

Jordens halvklot

Jordens halvklot eller Jordens hemisfärer är ett geografiskt sätt att dela upp Jorden i olika delar, och vanligtvis utgå antingen från Ekvatorn eller Nollmeridian. Jorden kan delas upp i: Södra halvklotet Västra halvklotet Östra halvklotet Norra ...

                                               

Järnvägsgeografi i Sverige

I utbildningen av järnvägstjänstemän ingick ämnet järnvägsgeografi i syfte att lära ut järnvägslinjernas sträckning och järnvägsstationernas lägen och namn. Meningen var att tjänstemännen snabbt kunde räkna ut vilken väg en person skulle åka elle ...

                                               

Korologi

Korologi betecknar utbredning, rumslig fördelning eller geografisk lokalisering. Geografin sägs vara korologisk, d. v. s. ämnet ser som sin huvuduppgift att beskriva och förklara lokaliseringsförhållanden och utbredningsmönster på jordytan, särsk ...

                                               

Lemurien

Lemurien) är benämningen på olika slags geografiska teorier och områden härledda till regionen kring Stilla havet respektive Indiska oceanen. Det inbegriper dels en hypotetisk kontinent som antogs ha varit belägen i Indiska oceanen. Teorin återfi ...

                                               

Medicinsk geografi

Medicinsk geografi tar upp sambandet mellan samhällsutveckling, miljöpåverkan och hälsa och studerar den rumsliga kopplingen mellan olika sociala och fysiska faktorers påverkan på folkhälsan. Frågor som ställs är exempelvis hur påverkar människor ...

                                               

Mental karta

Mental karta eller mental map är en geografisk term som avser en kartliknande bild av världen, ett land, en region, en stad, ett bostadsområde eller en annan plats som en person bär med sig i sin hjärna. Den mentala kartan varje individ har är så ...

                                               

Open Geospatial Consortium

Open Geospatial Consortium är en internationell standardiseringsorganisation för geospatiala tjänster. Medlemsorganisationerna i OGC, som är mer än 370, utgörs av privata företag, statliga organisationer och forskningsorganisationer. Inom OGC ske ...

                                               

Radioland

För Kraftwerks låt Radioland, se Radioactivity Radioland, vilket är en vedertagen svensk översättning av DXCC entity, är ett lands territorium som ligger minst 100 kilometer utanför hemlandets gränser och har en egen radiosändare. I dag finns 339 ...

                                               

Regionalisering

Regionalisering är processen att bilda regioner. Regionalisering kan också avse den trend inom dagens samhälle att både bilda så kallade makroregioner på global nivå, såväl som lokala regioner inom nationer.

                                               

Regionförstoring

Regionförstoring är ett geografiskt begrepp som innebär att lokal arbetsmarknadsregioner växer samman, och regioners studieunderlag förstoras. Detta sker bland annat genom att kommunikationerna i området byggs ut, vilket möjliggör pendling från l ...

                                               

Small island developing states

Small Island Developing States är lågt liggande kustländer som tenderar att ha liknande utmaningar vad gäller hållbar utveckling, vilket inkluderar små men växande populationer, begränsade resurser, känslighet för naturkatastrofer, utsatta för jo ...

                                               

Språkgeografi

Språkgeografi är en i början av 1900-talet utvecklad språkvetenskaplig metod. Språkgeografin använder som sitt viktigaste material språkliga kartor över större eller mindre områden, på vilka kartor ett ord eller en sats på ett flertal punkter ang ...

                                               

Geografiundervisning

Geografiundervisning är undervisning i skolämnet geografi, där eleverna lär sig om bland annat länder, städer och hur människor i olika delar av världen lever. På läxförhören har det ofta handlat om att kunna floder, städer och liknande. Det börj ...

                                               

Utlöpare (landform)

En utlöpare är inom naturgeografin en förlängning av en bergskedja eller annan enhetlig landform. Ordet utlöpare kan bland annat användas om förlängningen av ett större stäpp- eller bäckenområde. Exempel 1: ungerska pustan är en utlöpare av den e ...