ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 8
                                               

Popovača (samhälle)

Popovača är ett samhälle i Kroatien. Det ligger i länet Lika, i den centrala delen av landet, 140 km söder om huvudstaden Zagreb. Popovača ligger 601 meter över havet och antalet invånare är 4 333. Terrängen runt Popovača är huvudsakligen kuperad ...

                                               

Fgura (samhälle i Malta)

Fgura är ett samhälle i Malta. Det ligger i kommunen Il-Fgura, i den sydöstra delen av landet, 3 kilometer söder om huvudstaden Valletta. Fgura ligger 64 meter över havet och antalet invånare är 11 676. Terrängen runt Fgura är platt. Havet är när ...

                                               

Kultur, Samhälle, Mediegestaltning

Kultur, Samhälle, Mediegestaltning är en tvärmedial utbildning vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. Teori och praktik blandas i ett system upplagt i projektblock. Yrkesvalen efter utbildningarna är många, men medieproducent och projektl ...

                                               

Lista

Lista kan syfta på: Lista djur – ett släkte av fjärilar Länkad lista – en dynamisk datastruktur som används inom programmering Lista Lisp – den grundliggande datatypen i programspråket Lisp

                                               

Finlands officiella lista

Finlands officiella lista är Finlands nationella hitlista, publicerad av IFPI Finland. Den startades i januari 1991 som Radiomafian lista som sändes över radiostationen Radiomafia nu YleX. Den blev officiell lista 1994. Listan publiceras varje ve ...

                                               

Listor över vulkaner

Följande artiklar är listor över både aktiva och inaktiva vulkaner: Lista över vulkaner i Japan Lista över vulkaner i Ecuador Lista över vulkaner i Antarktis Lista över vulkaner i Grekland Lista över vulkaner i Kina Lista över vulkaner i Mexiko L ...

                                               

Lista över påvar

Lista över påvar är en kronologisk uppställning över de män som av katolska kyrkan har fått titeln påve. Även om det faktiskt inte finns någon officiell lista över påvar innehåller Annuario Pontificio, som publiceras varje år av kurian, en lista ...

                                               

Lista över statsöverhuvuden

Detta är en lista över statschefer och regeringschefer i självständiga stater, som visar statschefer och regeringschefer när dessa skiljer sig åt, vilket oftast är fallet i stater med parlamentarism; det bör noteras att dessa befattningar sammanf ...

                                               

Alfabetisk lista över runinskrifter

Alfabetisk lista över runinskrifter är en förteckning i bokstavsordning, först över landskapen och därefter på inskrifternas vanliga, traditionella namn. För listor över runinskrifter fördelade efter landskap, se följande uppslagsord: Lista över ...

                                               

Lista över småplaneter

Detta är en lista över numrerade småplaneter. I september 2018 hade man upptäckt 789 084 småplaneter varav 523 800 fått ett nummer och 21 778 hade fått ett namn. Fem småplaneter har blivit klassificerade som dvärgplaneter. Fem objekt är samtidigt ...

                                               

Lista över listor över öar

Lista över öar i Australien Lista över öar på Nya Zeeland

                                               

Listor över ledamöter av Sveriges riksdag

Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1925–1928 Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1915–1917 Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra kammare 1900–1902 Lista över ledamöter av Sveriges riksdags andra ...

                                               

Anundsjömålet

Anundsjömålet är en norrländsk dialekt som talas i Anundsjö socken som ligger i Örnsköldsviks kommuns inland. Den är del av de ångermanländska mål som omfattar större delen av Ångermanland samt Åsele lappmark. Äldre människor som vuxit upp i Anun ...

                                               

Bjärkedialekt

Bjärkedialekten är en västgötadialekt som talas i Erska, Lagmansered, Magra och Stora Mellby socknar i Västergötland. Ord | Uttal | Betydelse

                                               

Bohuslänska

Bohuslänska är de svenska, och förr i tiden även norska dialekter som talas i landskapet Bohuslän. Bohuslänska räknas till götamålen och har många drag gemensamma med norska dialekter, särskilt i norra delarna av landskapet. Landskapet var en del ...

                                               

Bondska

Ordet bondska finns belagt i svenska språket från början av 1700-talet, då som en beteckning på bondspråk eller bygdemål i allmänhet. Eftersom skriftspråk har saknats har bondskan aldrig fått någon officiell status. I mitten av 1900-talet ansågs ...

                                               

Centralsvenska

Centralsvenska är inom lingvistiken namnet på det regionala riksspråk som talas i östra Svealand i områdena omkring Stockholm. Denna varietet av svenskan är den som oftast hörs i radio- eller tv-sändningar, och som används i läromaterial för sven ...

                                               

Genitiv

Genitiv är ett grammatiskt kasus, som oftast markerar ägarskap – att ett visst substantiv äger, innehar eller besitter ett annat substantiv. Ett exempel på en vanlig genitivkonstruktion är mannens hus, som i tyskan uttrycks med das Haus des Manne ...

                                               

Gnällbältet

Gnällbältet är en skämtsam eller nedsättande benämning på det område i Mellansverige där dialekterna, som främst tillhör sveamålen men även götamålen, har en gnäll-liknande ton. Det förekommer att eskilstunabor och örebroare hävdar att den andra ...

                                               

Gutniska

Gutniska, gutamål eller gotländska, är en grupp nordiska dialekter som talas på Gotland. Ordet gutamål skapades av gotlänningen Carl Säve, professor i nordiska språk 1859–1876. Förebild för ordet var forngutniska guta mal som betyder gutarnas spr ...

                                               

Gästrikemål

Gästrikemål kallas de svenska dialekter som talas i Gästrikland, både de gamla genuina svenska dialekterna och den regionala variant av standardsvenska som talas där i dag. Landskapets dialekter är relativt enhetliga, och ingår i den dialektgrupp ...

                                               

Götamål

Götamål är ett av det svenska språkområdets sex olika dialektområden. Områdets centrum ligger i Västergötland. Hit hör också Dalsland, norra Halland, norra Småland samt sydvästra Östergötland. Dialekterna i Värmland brukar också räknas till götam ...

                                               

Götaregeln

Götaregeln eller götamålsregeln är en regel för hur r uttalas i vissa dialekter: med främre tungspets- r eller med bakre tungrots- r, beroende på var i ordet r -ljudet förekommer. På svenska förekommer fenomenet i götamålen. Uttalet av r anses ka ...

                                               

Göteborgska

Göteborgska är en dialekt som används i Göteborg med omnejd. Göteborgskan har även börjat sprida sig till andra delar av Västsverige. Traditionellt har man delat in dialekterna i Göteborg i en västlig form, mera lik bohuslänska dialekter, och en ...

                                               

Hälsingemål

Hälsingemålen eller hälsingskan har gemensamma drag med såväl norrländska mål, norska som sveamål. Grovt sett räknas dialekterna i den södra halvan av Hälsingland ofta till de uppsvenska sveamålen och norra Hälsingland till de norrländska målen. ...

                                               

Härjedalska

Härjedalska är ett samlingsnamn på de nordiska dialekter som talas i landskapet Härjedalen, folkmål såväl som moderna mål. Dessa dialekter har utvecklats ur den tröndska som talades i Trøndelag för några hundra år sedan, som talas i den del av No ...

                                               

Jämtska

Jämtska, eller jämtmål, är en språkligt och geografiskt väldefinierad dialektgrupp som talas i Jämtland utom Frostvikens socken. Jämtmålen räknas till det norrländska dialektområdet, men brukar också ofta räknas som övergångsdialekter till de i v ...

                                               

Kalixmål

Kalixmålet härstammar från germaner som anlänt längs Bottenvikens kustland. Man tror att de första jordbrukarna bröt sin första mark vid Kalix älvdal omkring 1100 e.Kr., men någon exakt tidslinje är inte känd. Alla älvdalar i området var med stör ...

                                               

Kalmaritiska

Kalmaritiska är ett lokalt uttryck som syftar på den särskilda och lokalt förankrade dialekt som talas i tätorten Kalmar och dess allra närmaste omnejd. Dialekten skiljer sig från närliggande orters småländska och öländska. Utmärkande är det blan ...

                                               

Kals odbok

Kals odbok är en ordbok för den göteborgska dialekten, första gången utgiven av Sven Schånberg 1968. Ordboken innehåller ungefär 500 genuint göteborgska ord. Den redogör för uttal, betydelse, bakgrund och ursprung. Många av orden är hämtade ur de ...

                                               

Kirunamål

Kirunamål är den svenska dialekt som talas i Kiruna kommun. Det rena kirunamålet påverkats mycket av finska och meänkieli, troligen på grund av den stora inflyttningen från dessas språkområden. Nordsamiskan, som var ursprungsspråket i området, fi ...

                                               

Lulemål

Lulemål är en av Norrbottens fem svenska genuina dialekter. Lulemålet kan uppdelas i rånemål, som främst talas längs Råne älv, och de egentliga lulemålen efter Lule älv. De egentliga lulemålen kan i sin tur uppdelas i överlulemål och nederlulemål ...

                                               

Lyckseledialekt

Lyckseledialekt är beteckning på den gamla dialekt som idag, på sin höjd, talas av ett fåtal äldre människor i Lycksele med omnejd. Källan till ordlistan är en sammanställning från en studiecirkel i Vormsele 1979-1980. Cirkellärare var Hans Hedst ...

                                               

Medelpadska

Medelpadska eller medelpadsmål är norrländska mål som traditionellt talas i landskapet Medelpad utom den västligaste socknen Haverö, där Hogdalsmål talas. Medelpadsmålen är relativt enhetliga i förhållande till andra norrländska landskapsmål. Den ...

                                               

Mormors katt

Mormors katt är en barnbok från 1987 av läraren och författaren Rut ”Puck” Olsson med illustrationer av Hjalmar Larsson. Boken finns översatt till nästan 50 svenska dialekter, och boken och dess översättningar utgör således ett unikt dialektmater ...

                                               

Morpekanska

Morpekanska, eller morupekanska, är den dialekt som talas i Halland i Morups socken inklusive fiskeläget Glommen. Även Träslövsläge, knappt 10 km norr om Morup, ingår i dialektbältet mellan Varberg och Falkenberg. Där kallas dialekten "läejesboa" ...

                                               

Nyländska

Nyländska är den svenska dialekt som talas i Nyland vid Finlands sydkust. Nyländskan brukar delas upp i västnyländska, mellannyländska och östnyländska. I Helsingfors och i allt högre grad på den halvurbaniserade landsbygden omkring staden talas ...

                                               

Offerdalsmål

Offerdalsmål är den form av jämtska som talas i Offerdals socken. Offerdal ligger i Krokoms kommun i nordvästra Jämtland. Socknen har under tidigare århundraden varit relativt isolerad, vilket har bidragit till att ett särpräglat språk har utveck ...

                                               

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län är en serie avhandlingar som ges ut av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg. 8. Ortnamnen i Orusts Västra härad. Av David Palm. 1963. 15. Ortnamnen i Tunge härad. Av Gunnar Drougge. 2002. 10. Or ...

                                               

Pitemål

Pitemål eller Pitebondska är en norrbottnisk dialekt, som är en form av den nordnorrländska dialektgruppen i folkmun kallad bondska. Pitemålet talas i hela Pite älvdal, det vill säga från kustbyarna vid Bottenviken och vidare västerut ett tiotal ...

                                               

Skelleftemål

Skelleftemål eller skelleftebondska är en norrländsk dialekt som talas främst i norra Västerbotten och en variant av bondskan. Den är del i ett dialektkontinuum som sträcker sig i varje fall från Umeå i söder till Luleå i norr, varför en exakt ge ...

                                               

Småländska

Småländska är ett samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i Småland. Småland kännetecknas av relativt starka skillnader mellan olika delar av landskapet, de traditionella "små landen". Det är till exempel relativt stora skillnader mellan d ...

                                               

Snösläde

En snösläde är ett verktyg för snöröjning, som kan beskrivas som en bred och djup snöskyffel som tar en stor mängd snö i ett enda lass. Redskapets flak är vinklat så att det kan glida över snön medan man skjuter på det tvåhandsfattade handtaget, ...

                                               

Stockholms-e

Stockholms-e är ett fonologiskt fenomen inom vissa svenska dialekter som innebär ett sammanfall mellan ä-ljudet och e-ljudet. Ofta åsyftas i synnerhet sammanfallet mellan de långa vokalerna, vilket innebär att mäta och meta uttalas identiskt, men ...

                                               

Sveamål

Sveamål är ett av sex olika dialektområden som tillhör det svenska språkområdet. Centrum för området är Uppland. Hit ansluter sig Gästrikland, södra Hälsingland, sydöstra Dalarna, Västmanland öster om en gräns mellan Hedströmmen och Kolbäcksån sa ...

                                               

Sörmländska

Sörmländska är ett samlingsnamn på de svenska dialekter som talas i Södermanland, både de gamla genuina dialekterna och det regionala riksspråk som talas där i dag. Landskapet delas diagonalt av en dialektal skiljelinje mellan uppsvenska dialekte ...

                                               

Te dä språk ja älsker

Te där språk ja älsker, med undertiteln Rimmerier och raljerier på östgötamål, är en antologi innehållande dikter och småberättelser på genuina dialekter från Östergötland. Till dessas författare hör bland andra Nils Larsa Waange, Carl Hedegård o ...

                                               

Tjörbu

Tjörbu är dialekten på Tjörn. Nu för tiden pratar inte så många grov tjörbu, det är mest gamla och sådana som bott på Tjörn länge, samt de som växt upp på Tjörn fram till ca 2000-talet som kan prata den riktiga tjörbun. Tjörbu är en omisskännlig ...

                                               

Umemål

Umemål är ett norrländskt mål som talades i Umeå socken. Fonetiskt är målet ett av de mest konservativa bondska dialekterna, då målet inte har någon sekundär diftongering, och diftonger som ey och ei i princip har behållit sin fornnordiska kvalit ...

                                               

Uppländska

Uppländska är samlingsnamnet på de svenska dialekter som talas i Uppland, både de gamla genuina folkmålen och det regionala standardspråk som talas där i dag. Landskapets dialekter räknas till sveamålen och låg till grund för den standardsvenska ...