ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71
                                               

Dom-debatten

Dom -debatten är en diskussion angående förslag om att införa pronomenet dom som ersättning för de och dem i svensk sakprosa och skolundervisning. Argumentet för en sådan stavningsreform är att de och dem har ersatts av dom i standardtalsvenska, ...

                                               

Du-reformen

Du-reformen var en förändring av språkbruket i Sverige under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Den populariserade det personliga pronomenet andra person singular du på bekostnad av tidigare vanligare former använda vid direkt tilltal ...

                                               

Frökenreformen

Frökenreformen, även Aftonbladsreformen, var en tilltalsreform och indirekt en demokratiseringsprocess som började genomföras i Sverige 1866 genom Aftonbladet. Reformen innebar att alla ogifta kvinnor av bättre samhällsklass kunde kalla sig fröke ...

                                               

Gammalstavning

Med gammalstavning brukar man i fråga om svenskan numera avse den stavningsnorm som tillämpades grovt räknat mellan åren 1801 och 1906. Det var den första egentliga stavningsnormen för svenska, eftersom man tidigare i större utsträckning tydde si ...

                                               

Gammalsvenska

Gammalsvenska är en tidigare benämning på äldre nysvenska, det vill säga det svenska språket under tiden 1526–1732. Periodavgränsningen grundas på när Nya testamentet trycktes på svenska för första gången år 1526. Då hölls inte längre gudstjänste ...

                                               

Gustav Vasas bibel

Gustav Vasas bibel, ofta även kallad Vasabibeln, eg. Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, på Swensko, är den första översättningen av hela Bibeln till svenska, gjord under Gustav Vasas regeringstid. Den gjordes i två steg: Först utgavs Nya T ...

                                               

Hästvedaprosa

Hästvedaprosa var en nedsättande beteckning för den mera lättlästa kansli- och lagstil som statsrådet Sven-Eric Nilsson från Hästveda verkade för i mitten av 1960-talet.

                                               

I (pronomen)

I är en äldre form av pronomenet ni i svenskan. I högtidliga sammanhang fortlevde formen långt in på 1900-talet, och återfinns fortfarande i exempelvis äldre sånger och dikter, som till exempel i sången Viljen I veta och viljen I förstå. Den nyar ...

                                               

Kilkonstruktion

Kilkonstruktion är en grammatisk konstruktion som var föregångare till vår moderna bisatsordföljd. Den förekom i relativa bisatser utan subjekt och konstruerades genom att man flyttade ett satsled så att det stod mellan subjunktionen som och det ...

                                               

Lagom

Svenska Akademiens ordbok listar etymologin som en åldrad böjningsform av "lag" där ändelsen "-um" i fornsvenskan angav dativ i pluralis. Även Nationalencyklopedins ordbok förklarar ordet som dativ plural av "lag" men i betydelsen rätt ställning, ...

                                               

Lev (brödkaka)

En lev är i äldre svenska, i kulturhistoriska skildringar och i sydliga och sydvästliga svenska folkmål ett ord för brödkaka och mindre limpa. Den maskulina a‑stammen lever är i de fornsvenska landskapslagarna ett vanligt ord: thre lefuæ. oc thri ...

                                               

Läsuttal

Ett läsuttal är ett uttal som uppstår till följd av att man läser ord såsom de stavas, med ett uttal som upplevs stämma mer överens med ordets stavning. Läsuttal står således i kontrast med ett uttal som har uppstått på grund av ljudförändringar ...

                                               

Ni-reformen

Ni-reformen började genomföras i Sverige 1875, en ambition att få tilltal med titlar ersatta med pronomenet Ni. Detta kom dock ibland att förknippas med en ojämlik relation eftersom en överordnad gärna tilltalade en underordnad med Ni medan den s ...

                                               

Nysvenska

Nysvenska är ett litteraturhistoriskt begrepp som betecknar en av svenskans många språkperioder. Svenskan som talades under perioden 1526– 1879. Nysvenskan brukar delas upp i äldre nysvenska och yngre nysvenska. Årtalsgränserna är ungefärliga. Ma ...

                                               

Ordbok öfver svenska medeltidsspråket

Ordbok öfver svenska medeltidsspråket är ett bokverk i ursprungligen tre volymer utgivet 1884–1918 av Knut Fredrik Söderwall. Verket behandlar det svenska språket under medeltiden, det vill säga den svenska som kallas fornsvenska, och som brukade ...

                                               

Runsvenska

Runsvenska är ett språk, eller en första period i det svenska språkets historia. Perioden inleds ca 800, då urnordiskan genomgått stora förändringar, och täcker den resterande tiden i Sverige när folkspråket endast skrevs med runor, varav namnet. ...

                                               

Språken (dikt)

Språken är en dikt från 1817 av den svenske författaren Esaias Tegnér. Tegnér ger sina omdömen om en rad europeiska språk och avslutar med svenskan, som han hyllar som "ärans och hjältarnas språk". Förutom svenska nämns även grekiska, latin, ital ...

                                               

Stavningsreformen 1906

Stavningsreformen som genomdrevs 1906 förenklade stavningen av "v" och "t" i svenska språket. Stavningsreformen genomfördes på initiativ av den svenske ecklesiastikministern Fridtjuv Berg i den Staafska ministären efter 1905 års val. Reformen kal ...

                                               

Then Swänska Argus

Then Swänska Argus var en veckotidskrift utgiven av författaren och historikern Olof von Dalin. Första numret av den första upplagan utkom anonymt den 13 december 1732, och det sista numret utkom under 1734. Then Swänska Argus hade de två engelsk ...

                                               

Yngre fornsvenska

Yngre fornsvenska är den svenska som talades under perioden omkring 1375–1526. Det är en tid av stora språkliga förändringar i ett tidigare relativt stabilt språk. År 1526 trycktes Nya Testamentet på svenska, vilket utgör startpunkten för den äld ...

                                               

Yngre nysvenska

Yngre nysvenska var det svenska språk som talades och utvecklades under en period som börjar 1732 och vars slutdatum kan sättas till antingen utgivandet av Röda rummet 1879 eller till stavningsreformen 1906, varefter nusvenskan tar över. I decemb ...

                                               

Å

Bokstaven å används med ungefär samma uttal i bland annat svenska, norska och danska. Å används numera även i vallonska, vilket dock har typografiska orsaker den är tillgänglig i teckenuppsättningen och saknar historiskt samband med de nordiska s ...

                                               

Äldre nysvenska

Äldre nysvenska är en epokindelning för det språk som talades och skrevs i Sverige från 1526 till 1732. Denna tidsindelning har satts av det Nya Testamentet som utkom på svenska 1526 och det första numret av Olof von Dalins Then Swänska Argus som ...

                                               

Ölfrid

Ölfrid var en av fridslagarna, och den som bröt en fridslag blev fridlös. Innan kristendomen infördes i Norden hölls regelbundna blot, det vill säga gästabud med rituella inslag. Till varje stort offerblot bryggdes öl. Ett viktigt blot hölls till ...

                                               

Backslang

Backslang innebär en medveten omkastning av stavelser inom ett ord eller mellan ord i ett uttryck för att skapa ett slanguttryck. I Sverige har det använts som ett hemligt språk av skinnberedarna och -säljarna från Malung, likt Västgötaknallarnas ...

                                               

Förvaltningshistorisk ordbok

Förvaltningshistorisk ordbok är en digitalt utgiven förvaltningshistorisk terminologisk encyklopedi på svenska med fokus på finsk offentlig förvaltning. Förvaltningshistorisk ordbok gavs ut våren år 2016 av Svenska litteratursällskapet i Finland.

                                               

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid

Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid från vikingatid till reformationstid är ett bokverk som presenterar artiklar på svenska, danska och norska av forskare inom olika kulturhistoriska specialiteter. Verket utkom med 22 band under periode ...

                                               

Roland Adlerberth

Roland Carlos Adlerberth, född 21 september 1923 i Varberg, död 31 juli 1993 i Lerum, var en svensk översättare och författare. Adlerberth blev 1947 filosofie kandidat vid Göteborgs universitet. Åren 1949-1956 arbetade han som biblioteksassistent ...

                                               

Rolf Aggestam

Rolf Aggestam växte upp i Nockeby i Bromma. Han bedrev på 1960-talet universitetsstudier i Lund där han avlade filosofie kandidatexamen. Han har varit journalist i Malmö. Som översättare har han bland annat översatt Walt Whitman. Aggestam var red ...

                                               

Emilia Ahnfelt-Laurin

Emilia Ahnfelt-Laurin, född 30 december 1832 i skånska Bosarp, död 30 december 1894 i Lund, var en svensk sångförfattare och översättare i Källs-Nöbbelöv i Skåne. Hon var brorsdotter till Oscar Ahnfelt och mor till Paul Laurin och kompositören Si ...

                                               

Anders Albien

Carl Anders Herman Albien, född 6 maj 1951 i Malmö, är en svensk teaterregissör, författare och översättare. 2007 var Albien en av tre domare i West End Star, med uppgift att hitta en skådespelerska att göra rollen som Damen i sjön i Spamalot.

                                               

Anders Aleby

Anders Aleby, folkbokförd Anders Ahleby, född 2 februari 1895 i Vallby församling i Kristianstads län, död 10 januari 1981 i Sankt Görans församling i Stockholm, var en svensk författare, översättare och bokhandlare. Anders Aleby etablerade 1927 ...

                                               

Aron Alexanderson

Aron Martin Alexanderson, född 10 april 1841 i Stockholm, död 11 juni 1930, var en svensk klassisk filolog och universitetslärare. Hans föräldrar var rådmannen Fredrik Bernhard Alexanderson och Katarina Henrika Nordström. Aron Alexanderson gifte ...

                                               

Eva Alexanderson

Eva Ingrid Elisabet Alexanderson, även Alexanderson-Lundström, född 9 januari 1911 i Stockholm, död 20 december 1994 i Stockholm, var en svensk författare och översättare.

                                               

Harriet Alfons

Harriet Alfons, ogift Josephson, född 9 maj 1923 i Uppsala, död 23 juni 2015, var en svensk översättare som parallellt med översättararbetet var förläggare. Hon var dotter till Ragnar Josephson och gifte sig 1945 med författaren och konstnären Sv ...

                                               

Karin Alin

Katarina Alin, född 28 november 1892 i Västerås, död 6 juli 1974 i Stockholm, var en svensk översättare och lärare. Därtill var hon verksam som litterär agent. Hon översatte främst från romanska språk, däribland nio pjäser av Federico García Lorc ...

                                               

Josef Almqvist

Josef Natanael Almqvist, född 29 oktober 1898 i Ljusdal, död 1 april 1975, var en svensk översättare och författare. Mellan 1938 och 1957 översatte Almqvist uppskattningsvis 150 böcker från engelska och i mindre utsträckning från danska och tyska ...

                                               

Kurt Almqvist

Ej att förväxla med författaren Kurt Almqvist, född 1957. Kurt Harald Almqvist, född 11 mars 1912 i Falun, död 8 april 2001, var en svensk romanist, författare och företrädare för philosophia perennis. Efter studentexamen i Falun 1930 flyttade ha ...

                                               

Rebecca Alsberg

Rebecca Alsberg är sedan 1974 gift med skådespelaren Mikael Alsberg född 1948.

                                               

Alvar Alsterdal

Alvar Alsterdal, född 1926, död 1991, var en svensk journalist, författare, diplomat och översättare. Alsterdal var från 1954 medarbetare i Arbetet, först som kulturchef och senare bland annat som tillförordnad chefredaktör och andreredaktör. Han ...

                                               

Victor August Altén

Victor August Altén, född 1802 i Stockholm död 1856, var en svensk författare, son till Mårten Altén. Altén, som var flickskoleföreståndare i Kristianstad, utgav några smärre diktsamlingar 1832 och 1835 under signaturen Victor och översatte Engla ...

                                               

Bengt Anderberg

Bengt Nikolas Anderberg, född 17 april 1920 i Lundby, Göteborg, död 24 september 2008 i Rønne, var en svensk författare och översättare, från 1970-talet bosatt på Bornholm, i Östermarie. Han var från 1947 gift med keramikern Astrid Anderberg. Ben ...

                                               

Ida Andersen

Ida Charlotte Andersen, född 30 juni 1960, är en svensk översättare och författare. Andersen har studerat litteraturvetenskap med inriktning på italiensk litteratur och en magisteruppsats om Giuseppe Ungaretti. Hon arbetade därefter i många år me ...

                                               

Barbro Andersson (översättare)

Siv Barbro Pauline Andersson, född 22 juni 1937, är en svensk översättare från italienska och rumänska. Mellan 1973 och 1978 översatte hon åtta böcker från rumänska åt Coeckelberghs förlag, bland annat fyra böcker av Zaharia Stancu; därefter har ...

                                               

Erik Andersson (författare)

Erik Jörgen Andersson, född 26 juli 1962 i Västra Bodarna i Hemsjö socken strax söder om Alingsås i Västergötland, är en svensk författare och översättare, främst känd för att ha genomfört nyöversättningen av prosan i J.R.R. Tolkiens trilogi om R ...

                                               

Hilding Andersson (skolman)

Han var son till biskopen Johan Andersson och Elisabeth Lindfors. Andersson blev filosofie kandidat 1875, docent i grekiska vid Lunds universitet 1879, lektor 1883 och rektor 1892 vid högre elementarläroverket i Växjö samt slutligen rektor vid Ka ...

                                               

Lars Andersson (författare)

Lars Andersson, född 1954 i Karlskoga, är en svensk författare och översättare. Lars Andersson har varit kulturchef på Göteborgs-Tidningen samt medarbetat i Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet och varit redaktör för tidskriften Vår Lösen. H ...

                                               

Urban Andersson

Urban Andersson, född 8 november 1938 i Luleå, död 4 september 2019, var en svensk poet och översättare, litteraturkritiker i Svenska Dagbladet 1966–1987, bosatt i Solna. Som översättare gjorde han ett åttiotal översättningar av danska och norska ...

                                               

Göran Andolf

Göran Andolf, född 11 oktober 1939, död november 2015, var en svensk historiker, författare och översättare. Han var son till läkaren Nils Andolf och dennes hustru Inger. Han disputerade 1972 vid Uppsala universitet Efter sin disputation forskade ...

                                               

Staffan Andræ

Staffan Andræ, född 18 juli 1916 i Gamla Uppsala församling, död 24 januari 1996 i Oscars församling i Stockholm, var en svensk översättare och tidskriftsredaktör. Staffan Andræ var son till biskopen Tor Andræ och Ellen Gustafsson. Han blev filos ...