ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70
                                               

Njugg spar och fan tar

Njugg spar och fan tar eller Åldrarnes dårskaper är en svensk opéra comique i två akter med libretto av Carl Envallsson och musik av Johan David Zander. En del av akt två är hämtat från Plautus Mostellaria. OPeran framfrdes första gången 17 febru ...

                                               

Prinsessan av Cypern

Sohlmans musiklexikon: nordiskt och allmänt uppslagsverk för tonkonst, musikliv och dans. Stockholm: Sohlman. 1948–1952. sid. 244 Del 4. Libris 8198860

                                               

Procris och Cephal

Procris och Cephal är en opera i två akter med libretto av Gudmund Jöran Adlerbeth efter Jean-François Marmontels Céphale et Procris ou Lamour conjugal. Musiken till operan kom från stycken som hovsekreteraren Lars Lalin valde ut. Han anpassade ä ...

                                               

Proserpin

Proserpin, är en opera i en akt av den tysk-svenske tonsättaren Joseph Martin Kraus, med libretto av Johan Henrik Kellgren efter en skiss av Gustav III.

                                               

Qvinnorna och förtroendet

Qvinnorna och förtroendet är en svensk komedi med sång i en akt med libretto av Johan Magnus Lannerstierna efter Antoine François Quétants Les Femmes et le Secret och musik av Johan David Zander. Operan framfördes första gången 11 juni 1792 på Mu ...

                                               

Singoalla (opera)

Singoalla är en svensk opera i fyra akter med musik av Gunnar de Frumerie. Librettot av Ella Byström bygger på romanen med samma namn av Viktor Rydberg.

                                               

Sjökor och stekare

Sjökor och stekare är en bloggopera med kärlek, resor, relationer och snöskoteråkning som teman. Det är cirka 400 gymnasister från Dragonskolan i Umeå som på en blogg har skrivit varsin text om exakt 100 ord. Dessa har sedan bearbetats till en fö ...

                                               

Snäll rebell

Snäll Rebell är en operasaga gjord av Daniel Buckard och Samuel Jarrick efter Tage Danielssons Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton. Föreställningen består av musik ur hela opera- musikal- och visrepertoaren med Tage Danielssons original som gr ...

                                               

Sol och skugga

Sol och skugga är en opera av kompositören Viggo Edén, med libretto av Tord Nihlén. Operan handlar om den danske tonsättaren Carl Nielsen. Den uruppfördes 2003 av Höörs sommaropera. Operan spelades även 2004 i Bramstrup, Danmark. Besättning är se ...

                                               

Soliman den andre

Soliman den andre eller De tre sultaninnorna är en komisk opera i tre akter med musik av Joseph Martin Kraus och libretto av Johan Gabriel Oxenstierna efter Charles-Simon Favart. Som i sin tur hade hämtat texten från en berättelse av Jean-Françoi ...

                                               

Thetis och Pelée

Thetis och Pelée är en svensk opera i fem akter med musik av Francesco Uttini och libretto av Johan Wellander. Det var den första opera med svensk text som framfördes i Sverige.

                                               

Tranfjädrarna

Tranfjädrarna är en kammaropera i en akt med musik av Sven-Erik Bäck. Libretto av Bertil Malmberg efter en sagopjäs av Junji Kinoshita, som i sin tur bygger på en japansk saga.

                                               

Tronkrävarna

1959 såg Bucht en föreställning av Ibsens pjäs Kongsemnerne på Nationaltheatret i Oslo men först 1961 började han komponera operan. Bucht såg nutida paralleller till det medeltida dramat: maktens förutsättning i en idé om vartill den skall brukas ...

                                               

Vargen kommer

För den klassiska fabeln, se Pojken som ropade varg. Vargen kommer är en svensk opera från 1997 med musik av Hans Gefors och originallibretto av Kerstin Perski. Operan bygger på en verklig händelse från maj 1993, då en beväpnad man plötsligt trän ...

                                               

Zarah

Zarah är en svensk opera om Zarah Leander och om hennes tid i Nazityskland. Musiken är komponerad av Anders Nilsson och librettot är skrivet av Claes Fellbom. Operan hade premiär den 23 september 2007 på Folkoperan i Stockholm i regi av Fellbom. ...

                                               

Æglé

Æglé är en opéra-ballet i en akt med libretto av Gudmund Jöran Adlerbeth efter Pierre Laujons Æglé och musiken är skriven av Henrik Philip Johnsen. Koreografin till baletten skrevs av Louis Gallodier. Operan uppfördes första gången 8 juli 1774 på ...

                                               

Al (ortnamn)

Ortnamnselementet Al har en omstridd betydelse. Det har traditionellt ansetts betyda helgedom, tempel. Man har antagit att det i vissa svenska ortnamn finns en motsvarighet till det gotiska ordet alhs tempel, som det även finns motsvarande ord fö ...

                                               

Fästampen (platsnamn)

Fästampen är ett platsnamn i Sverige som kommer från att det har funnits en benstamp på platsen. I den framställdes benmjöl genom att man krossade ben från kreatur. Stampen var vanligen vattendriven, varför orterna med namnet Fästampen ligger vid ...

                                               

Gårdsnamn i Hakarps socken

Denna artikel behandlar olika gårdsnamn i Hakarps socken. De dryga 30 gårdarna i Hakarps socken har tillkommit under olika tidsperioder. Med hjälp av förledet och efterledet kan man med gårdsnamnen dra slutsatser kring ungefär hur gammalt torpet ...

                                               

Kungl. Ortnamnskommissionen

Kungl. Ortnamnskommissionen bildades 1930 när Kungl. Ortnamnskommittén bytte namn och fick ett permanent uppdrag att uppteckna och registrera Sveriges ortnamn. Under Ortnamnskommissionen lydde Svenska ortnamnsarkivet, dess ursprungliga ledamöter ...

                                               

Lista över insjöar i Sverige med namn som slutar på -jaure

Jaure är en försvenskad form av det samiska ordet, jávrre, jávrrie etcetera, som betyder sjö. Jaure ingår i ett stort antal sjönamn i främst Lappland. Lista över insjöar i Sverige med namn som innehåller jaure-Lappland P-Ö Lista över insjöar i Sv ...

                                               

Lulesamiska naturobjekt på kartorna

Lulesamiska naturobjekt på kartorna redovisar betydelsen av ortnamnsefterled och adjektiv i namn på naturobjekt, som används på kartor i lulesamiska områden, som de definierats av Lantmäteriet.

                                               

Malm (stadsdel)

Malm betecknar i ortnamnssammanhang områden utanför stadskärnan i flera städer i Sverige och i Finland, bland annat i innerstaden i Stockholm och en stadsdel i Helsingfors. Namnet har sitt ursprung i verbet mala, i betydelsen mald sten, sönderkro ...

                                               

Mark-byar

Mark-byar är byar vars namn slutar på -mark. Ordet används inom svensk ortnamnsforskning framför allt om byar med detta efterled som ligger i Övre Norrland, eftersom de har en speciell karaktär och anses avspegla områdets tidiga kolonisationshist ...

                                               

Midsommarkällan

Midsommarkällan är ett ortnamn som vanligen avser en vattenkälla, inte sällan en offerkälla/fornlämning. Namnet kan avse källor vid: Brämhults socken i Borås kommun Kråkshults socken i Eksjö kommun Allhelgona socken i Mjölby kommun Norra Fågelås ...

                                               

Nor (vattendrag)

Nor betecknar ett smalt sund som till exempel förbinder två sjöar, eller en avsmalning av en flod eller en grund vik med smal öppning. Även kan det användas för en lång, smal bäck. Det har även fått en utvidgad betydelse, som gäller det stycke la ...

                                               

Nordiska gudanamn som förled i svenska ortnamn

I Sverige, liksom i övriga Norden, har en del ortnamn nordiska gudanamn som förled. Sådana ortnamn sägs vara teofora. De gudanamn det gäller är de fornnordiska gudarna Frö, Oden, Tor och Ull samt, eventuellt, gudinnan Fröja, även kallad Härn och ...

                                               

Ortnamn i Dalarna

Ortnamn i Dalarna kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Dalabergslagen, som Husby och Naglarby, medan det ofta hete ...

                                               

Ortnamn i Dalsland

Ortnamn i Dalsland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Laxarby och -byn som i Korsbyn. Vissa ortnamn är speciella ...

                                               

Ortnamn i Hälsingland

Ortnamn i Hälsingland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Hällby och Sörby, och -byn som i Edsbyn. Som beteckning ...

                                               

Ortnamn i Medelpad

Ortnamn i Medelpad kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Nolby och -byn som i Fanbyn. Som beteckning för fäbodar an ...

                                               

Ortnamn i Norrbotten

Ortnamn i Norrbotten kan, liksom de andra svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -byn, t.ex. Unbyn och Älvsbyn. Denna artikel avser landskapet Norr ...

                                               

Ortnamn i Närke

Ortnamn i Närke kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by, -torp och -tuna. Vissa ortnamn är speciella för Närke och delar a ...

                                               

Ortnamn i Småland

Ortnamn i Småland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by och -torp. Vissa ortnamn är speciella för Småland och delar av o ...

                                               

Ortnamn i Södermanland

Ortnamn i Södermanland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Vallby, -torp som i Strängstorp och -tuna som i Eskils ...

                                               

Ortnamn i Värmland

Ortnamn i Värmland kan, liksom resten av de svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by i Ambjörby och Torsby, och -byn som i Sundsbyn. Vissa ortnam ...

                                               

Ortnamn i Västergötland

Ortnamn i Västergötland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by, -hem och -torp. Vissa ortnamn är speciella för Västergötl ...

                                               

Ortnamn i Ångermanland

Ortnamn i Ångermanland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by som i Brattby och Bredbyn. Som beteckning för fäbodar använ ...

                                               

Ortnamn i Östergötland

Ortnamn i Östergötland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by, -torp och -tuna. Vissa ortnamn är speciella för Östergötla ...

                                               

Ortnamn på Öland

Ortnamn på Öland kan, liksom de övriga svenska ortnamnen, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen är ofta bebyggelsenamn med efterled där bebyggelsen beskrivs, såsom -by och -torp. Vissa ortnamn är speciella för Götaland. Exempel på de ...

                                               

Oxbacken

Oxbacken är ett vanligt namn på stadsdelar i äldre svenska städer. Namnet kommer sig ofta av att backen var ett brant slut på landsvägen vid en infart till stadens centrum, och att handelsmännen där var tvungna att spänna om sin last mellan hästa ...

                                               

Samiska ortnamnsefterled

Samiska ortnamnsefterled förekommer inom Sameland, det vill säga delar av Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Eftersom samiskan består av flera olika varieteter med egna skriftspråk skrivs de samiska ortnamnen på olika sätt inom olika delar av ...

                                               

Skede

Skede är en avgränsad tidsperiod. Ordet har gammalt ursprung och hade från början främst en rumslig omfattning i meningen sträckan mellan två vägskäl eller landmärken. I norska och isländska lever ordet fortfarande nära nog i sin ursprungliga bet ...

                                               

Svenska ortnamnsefterled

Svenska ortnamnsefterled är sista ledet i sammansatta ortnamn som antingen förekommer i Sverige eller kommer ur svenskan. Förled och efterled förekommer i alla sammansatta ord och många svenska ortnamn är sammansättningar. I artikeln redovisas ef ...

                                               

Svenska ortnamnsändelser

I en del svenska ortnamn används ändelser. Dessa används för böjning eller för avledning av ett annat ord. I nutida svenska används exempelvis -ar eller -a som böjningselement, som i båt- ar, röd- a, spring- er, eller för bildning av ett avlett o ...

                                               

Tingshögen

Tingshögen är ett vanligt ortnamn i Sverige. Vanligen avses en förhistorisk gravhög som använts som tingsplats. Platser med namnet Tingshögen ligger bland annat i: Bro socken i Lysekils kommun Ludgo socken i Nyköpings kommun, se Aspa löt Veddige ...

                                               

Tuna (ortnamn)

Det finns närmare 120 tunanamn i Sverige. Flertalet av dem har haft det osammansatta namnet Tuna. Särskilt många av dessa ortnamn finns i mälarlandskapen. I Uppland finns 49 namn, i Sörmland 28 och i Västmanland. Utanför detta kärnområde är namne ...

                                               

Tälje

Stadens första kända namn var Tælgia eller Tælga andra dåtida stavningsvarianter: Tcelghia, Tcelge. Vissa anser att detta namn härstammar från ett fornsamiskt ord för ”näs eller landtunga mellan två vattendrag”. Andra menar att förklaringen ligge ...

                                               

Vi (ortnamn)

De sammansatta namnen på -vi finns från mellersta Öland i söder, Karlevi, till trakten av Leksand i norr, Ullvi. I Västergötland är efterledet -ve. Efterledet -vi är vanligast i Uppland, Västmanland, Södermanland, Närke och Östergötland. Osammans ...

                                               

Nationella språkbanken

Nationella språkbanken är en svensk nationell forskningsorganisation som stöder forskning om språk och forskning som baseras på språkdata. Nationella språkbanken består av tre grenar med skilda ansvarsområden - Språkbanken Text, Språkbanken Tal, ...