ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 7
                                               

Natur & Kultur

Natur & Kultur är ett svenskt bokförlag grundat 1922. Huvudkontoret är beläget i Skogsindustrihuset korsningen Villagatan/Karlavägen på Östermalm i Stockholm. Förlaget har en omfattande utgivning av läromedel och allmänlitteratur.

                                               

Kultur i Sverige

Uttrycket kultur i Sverige omfattar allt kulturliv i Sverige, medan svensk kultur vanligen räknas som en västerländsk, närmare bestämt nordisk kultur, och delar egenskaper och uttryck främst med dessa.

                                               

Arkeologisk kultur

En arkeologisk kultur eller materiell kultur, definieras vanligen av en samling artefakter som ofta påträffas tillsammans på arkeologiska lokaler. Det arkeologiska kulturbegreppet är sålunda beroende av, och utgörs av, begreppet materiell kultur ...

                                               

Snörkeramisk kultur

Snörkeramisk kultur är ett samlingsbegrepp över en arkeologisk kulturgrupp som var utbredd i Nord-, Central- och Östeuropa samt in i Ryssland under neolitisk tid. Den inleddes runt 2950-2900 f.Kr. och spreds snabbt till ett stort område av Tyskla ...

                                               

Kultur i Slovenien

Kultur i Slovenien är kulturen i republiken Slovenien och kultur producerad av slovener i andra länder, till exempel av de slovenska minoriteterna i Italien och Österrike.

                                               

Kulturen

Kulturen, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, grundad år 1882, är en ideell förening som förvaltar ett antal museer och friluftsmuseer på ett flertal platser i Skåne. Huvuddelen av verksamheten bedrivs sedan invigningen år 1892 på Kult ...

                                               

Rörelsen för fri kultur

Rörelsen för fri kultur är en rörelse som försöker främja rätten att sprida och förändra skapade verk, genom Internet såväl som andra media. Rörelsen opponerar sig mot restriktiva upphovsrättslagar, som den anser vara ett hinder för kreativiteten ...

                                               

Kinesisk kultur

Huvudartikel: Kinesisk litteratur Kinesisk litteratur har en särskild plats i mänsklighetens historia, med den kult som tillägnas det skrivna ordet i Kina och det unika i kinesiska tecken, vilka har sitt ursprung i spådomskonst och skiljer sig ra ...

                                               

Natur & Kulturs kulturpris

Natur & Kulturs kulturpris är ett svenskt kulturpris. Natur & Kulturs kulturpris delas ut årligen i april sedan 1974. Prissumman är i nuläget 400 000 kronor och ges till en eller flera personer som har gjort en väsentlig insats inom kulturområdet ...

                                               

Cest Bon Kultur

Cest Bon Kultur är en ideell förening och seriekollektiv som har sitt säte på Seriecenter i Malmö. Sedan 2001 har Cest Bon Kultur publicerat tidskriften Cest Bon Anthology och anordnat utställningar med bild- och seriekonst. Cest Bon Kultur har s ...

                                               

PQR-kultur

Transportflotte Speer - Leo Löthman, nominerad till Nordiska rådets litteraturpris 2012. Forma tankar - Ingmar Lundberg och Erik Andersson Knollan: en kosaga - Joel Pettersson redaktör Ralf Svenblad. Stjärnorna har stuckit hål på himlen - Carina ...

                                               

Natur

Natur kan i sin vidaste definition syfta på den levande materiella världen i stort. Den spänner då från det subatomiska till det kosmiska, men kan också enbart syfta på biosfären. Ibland avser natur enbart idén om den av människan orörda miljön i ...

                                               

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris

Stiftelsen Natur & Kulturs översättarpris är ett svenskt litteraturpris som årligen delas ut av Svenska Akademien. Priset delas alltid ut till två personer, som erhåller 60 000 kronor vardera. Priset, som instiftades 1985, avser att belöna person ...

                                               

Natur i Stockholms län

Stockholms läns natur präglas av områdets speciella läge mellan Mälaren och Östersjön och genom Mälardalens milda klimat med odlingszon II som motsvarar Skånes inre delar. I Stockholms län har det aldrig funnits helt orörd natur. När de första la ...

                                               

Om tingens natur

Om tingens natur är ett verk skrivet av den romerska poeten Titus Lucretius Carus under sista århundradet före vår tideräknings början. Det är Lucretius enda bevarade verk, såvitt vi vet det enda större verk han författade. Boken är en lärodikt, ...

                                               

Om gudarnas natur

Om gudarnas natur är en filosofisk dialog från 45 f.Kr. av den romerske författaren Cicero. Den består av tre böcker och diskuterar teologi utifrån de filosofiska riktningarna stoicism, epikurism och akademisk skepticism. De respektive riktningar ...

                                               

Nature

Nature är en framstående brittisk vetenskaplig veckotidskrift som började utges 4 november 1869 och grundades av Norman Lockyer. Den är världens mest citerade interdisciplinära vetenskapliga tidskrift. Fler än 1 700 artiklar har över åren författ ...

                                               

Ras an Nāţūr (berg i Syrien)

Ras an Nāţūr är ett berg i Syrien. Det ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet, 22 kilometer nordväst om huvudstaden Damaskus. Toppen på Ras an Nāţūr är 1 311 meter över havet. Terrängen runt Ras an Nāţūr är huvudsakligen ...

                                               

Mitt i naturen

Programmet producerades vid starten av SVT Sundsvall, region Mitt. Det första programmet spelades in 16 januari 1980, och innehöll bland annat tittarnas egna filmer. Under de första åren spelades exteriörerna in vid torpet Armplågan utanför Sunds ...

                                               

Naturliga tal

De naturliga talen är de heltal som är icke-negativa {0, 1, 2, 3, 4, …}, alternativt de heltal som är positiva {1, 2, 3, 4, …}. Den första definitionen är vanlig i Sverige och allmänt i matematisk logik, mängdlära och beräkningsvetenskap, medan d ...

                                               

Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller ...

                                               

Naturligt urval

Det naturliga urvalet är en delprocess i evolutionen. Charles Darwin, Thomas Henry Huxley och Alfred Russell Wallace, som forskade fram olika sätt av arternas utveckling, lade båda fram mycket likartade teorier hur det naturliga urvalet som förkl ...

                                               

Person

Person kan syfta på: Person – ett efternamn, se Persson Person – en individ av arten människa Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet Fysisk person – en juridisk term för en person eller individ ...

                                               

Person (grammatik)

Termen tredje person omdirigerar hit. För den juridiska termen, se tredje man. Inom lingvistiken används person för att beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats, till exempel huruvida nomenet utpekar talaren, den tilltalade, det omta ...

                                               

Juridisk person

Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska ...

                                               

Personligt pronomen

Personliga pronomen är en typ av pronomen som uttrycker en viss grammatisk person. I en sats representerar det en grammatisk fras som i regel har nämnts eller kommer att nämnas.

                                               

Fysisk person

Fysisk person är en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa, till skillnad från en juridisk person som exempelvis kan utgöras av ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo. Motsatsbegreppet till perso ...

                                               

Fri rörlighet för personer

Fri rörlighet för personer är en av de fyra friheterna inom Europeiska unionen. Den ger unionsmedborgare och deras familjemedlemmar rätt att, i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som föreskrivs i unionsrätten, röra sig fritt och up ...

                                               

Lista över världens rikaste personer

Lista över världens rikaste personer avser oftast en lista som årligen publiceras av den amerikanska tidskriften Forbes. Den rikaste personen genom tiderna anses vara Malirikets härskare Mansa Musa cirka 1280–1337, som i 2018 års penningvärde sku ...

                                               

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av Förenta nationernas generalförsamling den 13 december 2006. I Sverige antog riksdagen konventionen två år senare den 13 november 2008. Konventionen trädde i kraft i Sveri ...

                                               

Persona 2

Persona 2 är ett datorrollspel som har utvecklats och givits ut av Atlus till Playstation. Det är indelat i två delar: Innocent Sin och Eternal Punishment. Spelet är den andra delen i spelserien Shin Megami Tensei: Persona, som är en del av den s ...

                                               

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.

Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m., förkortat LOB, är en svensk lag, som ger polisen och ordningsvakt rätt att omhänderta en berusad person, som inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller andra. O ...

                                               

Shin Megami Tensei: Persona

Shin Megami Tensei: Persona, i Japan känt som Persona, är en datorrollspelsserie som utvecklas och ges ut av Atlus. Serien handlar om personer med förmågan att frambesvärja sina Personas - aspekter av sina psyken - i fysisk form. Persona är en de ...

                                               

Nils Personne (skådespelare)

Nils Edvard Personne, född 15 januari 1850 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, död 15 juni 1928 i Oscars församling, Stockholm, var en svensk skådespelare och regissör. Han var gift med skådespelaren Amanda Janson och kusin till biskop John ...

                                               

Religion

Religion är ett sociokulturellt system av specificerade beteenden, praktiker, moraliska och etiska principer, världsåskådningar, texter, helgedomar, profetior och organisationer, som kopplar människolivet till övernaturliga, transcendentala och a ...

                                               

Fornnordisk religion

Fornnordisk religion är den vetenskapliga termen för de olika religionsformer som förekom i nuvarande Sverige, Norge, Danmark, Färöarna och Island under fornnordisk tid fram till kristnandet. Denna term har varit i bruk sedan 1970-talet.

                                               

Abrahamitiska religioner

Abrahamitiska religioner används ofta inom religionsvetenskap, pluralistiskt orienterade religiösa riktningar och Islam som en samlande beteckning för judendom, kristendom och Islam, vilkas profeter och grundare Moses, Jesus och Muhammed enligt r ...

                                               

Assyro-babylonisk religion

Assyro-babylonisk religion var assyriernas religion före kristendomen. Ashur dyrkades som en gud i Assyriens huvudstad Nineve och i den andra huvudstaden Babylon var Marduk den högsta guden. Det var en polyteistisk religion. Den assyriska religio ...

                                               

Religion i Europa

Innan kristendomen fick sin dominerande ställning i Europa utövades här en mängd religioner. Se följande: grekisk mytologi, grekisk religion, romersk religion, fornnordisk religion, asatro, keltisk mytologi, finsk-ugrisk mytologi, samisk religion ...

                                               

Kinesisk religion

Kinesisk religion kan vara en samlingsterm för alla de religioner som utövats eller utövas i den kulturgeografiska regionen Kina. Så definierat är också kristendom, islam och judendom kinesiska religioner, sida vid sida med schamanism, förfädersd ...

                                               

Romersk religion

Romersk religion betecknar den kult och de gudar som erkändes av den romerska staten. Religionen saknar helig skrift, och det finns sparsamt med källor vilket gör den dåligt känd. De källor som finns är framför allt arkeologiskt material från til ...

                                               

Antik grekisk religion

Antik grekisk religion omfattar den polyteistiska religion som praktiserades i antikens Grekland samt den kult och de ritualer som omgav vad som idag kallas den grekiska mytologin. Den grekiska religionen saknade helig skrift och fasta doktriner ...

                                               

Jedi (religion)

Jediism är en nonteistisk religion som uppkommit ur Star Wars-filmerna. I Storbritannien finns det många som säger sig tillhöra jedi och Office for National Statistics har därför tagit upp jedi som en egen religion i folkbokföringen. Religionen h ...

                                               

Östasiatiska religioner

Östasiatiska religioner är ett samlande namn för religioner i Östasien, som bland annat omfattar det kinesiska kulturområdet, Korea och Japan. Några sådana religioner är daoism, konfucianism och shinto. Till östasiatiska religioner räknas även re ...

                                               

Fornegyptisk religion

Fornegyptisk religion betecknar det heterogena trossystem som dominerade samhället i det forntida Egypten. Trossystemet var präglat av komplex polyteism och skiftade i form under de cirka 3000 år som det utgjorde den etablerade religionen i det e ...

                                               

Religion i Iran

Religion i Iran består främst av fem olika religioner. Det är zoroastrism, judendom, kristendom, islam och bahai. Under antiken var även manikeismen en viktig iransk religion. Shiaislam gjordes till officiell religion av Safavidernas dynasti reda ...

                                               

Samhälle

Samhälle kan avse: Samhälle sociologi – en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet Samhälle djur – ett levnadssätt hos djur där de lever i ett organiserat, hierarkiskt samhälle, se ...

                                               

Dagens Samhälle

Dagens Samhälle är en svensk nyhetstidning som utkommer 45 gånger per år. Tidningen bevakar ekonomi, politik och offentliga affärer. Den startades 2004, och ersatte då tidningarna KommunAktuellt och Landstingsvärlden. År 2011 gjordes en större fö ...

                                               

Barn – Serier – Samhälle

Barn – Serier – Samhälle är en seriekritisk debattbok skriven av Nils Bejerot 1954. Boken var enligt Bejerots förord inspirerad av en artikel av Åke Lundqvist i Bonniers litterära magansin nr 1 år 1948 och den tysk-amerikanske psykiatrikern Fredr ...

                                               

Samhälle (sociologi)

Ett samhälle är en grupp av människor som förenas av ett nätverk av sociala relationer med viss varaktighet och kontinuitet. Ett samhälle är territoriellt avgränsat och individerna i samhället delar gemensamma institutioner samt, i högre eller lä ...