ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53
                                               

Svenskans språkstruktur

Karaktäristiskt för svenskan är bokstäverna å, ä och ö som bara återfinns i ett fåtal andra språk. I svenskan stämmer stavningen av ett ord ofta bra överens med uttalet. En svensk kan alltså oftast uttala ett nytt ord utifrån skriftformen. Däremo ...

                                               

Att välja med fötterna

Att välja med fötterna är ett uttryck som syftar på medborgarens rätt att "ta med sig" medel avsatta ur den offentliga kassan för dennes skolgång, vårdbehov eller dylikt, till den skola eller vårdnadsgivare etc. som man själv finner mest lämplig. ...

                                               

Bara toppen på isberget

Bara toppen av isberget är ett idiomatiskt uttryck med betydelsen att man bara ser en liten del av ett större problem. Uttrycket kommer sig av det faktum att ett isberg, som i sig kan vara en stor fara för sjöfarten, endast syns till ca 10 % ovan ...

                                               

Det gick som smort

Det gick som smort är ett svenskt idiomatiskt uttryck som beskriver en händelse som gått väldigt bra eller utan större kraftansträngning, som om man smörjt in något. Det kommer av jämförelsen med att om man smörjer något, en hjulaxel, ett gångjär ...

                                               

Dummare än tåget

Dummare än tåget är ett språkligt uttryck som används som förklenande beskrivning av någon annans begåvning. Uttrycket kopplas ihop med Oscar I:s femte och yngsta barn, Prins August 1831-1873 som ansågs obegåvad, och som enligt traditionen skall ...

                                               

En droppe i havet

En droppe i havet är ett idiomatiskt uttryck som kan indikera om något som gör väldigt lite skillnad i ett större sammanhang. Om man till exempel själv sorterar sopor men få andra gör det, kan ens egna insatser kännas som en droppe i havet. Andra ...

                                               

En vacker dag (musikal)

En vacker dag är en musikal producerad i Kramfors under 2004. Denna musikal spelades under 2004 och 2005, och handlade om händelserna i Ådalen 1931, då fyra arbetare och en oskyldig flicka dödades av militärens kulor då de demonstrerade. Låtar ur ...

                                               

Ett hår av Hin

Att säga att någon är ett hår av Hin, det vill säga "har vuxit ut från djävulen", är ett svenskt idiomatiskt uttryck för att någon är en mycket ond människa. Uttrycket kan också användas om barn som är busiga.

                                               

Goddag yxskaft

Goddag yxskaft är ett språkligt uttryck som används om ett svar man får av någon som kan karaktäriseras som nonsens på så vis att det inte svarar på frågan. Uttrycket kommer från en historia där en döv gubbe som tillverkar ett yxskaft ser en främ ...

                                               

Grevens tid

Grevens tid, uttryck med sannolikt ursprung i att folket i Per Brahe den yngres närhet ansåg att det var gott att leva under dennes beskydd och tid. Uttrycket åsyftar åtminstone i Finland, direkt på greve Per Brahe. På finska lyder uttrycket "kre ...

                                               

Guldkalven

Berättelsen om guldkalven är ett exempel på vad som menas med avgudadyrkan. I Gamla Testamentet, Andra Moseboks 20 kapitel, sägs att man inte ska ha någon annan gud vid sidan av Gud och fortsätter med att förbjuda avbildning. I Andra Moseboks 32 ...

                                               

Göra en höna av en fjäder

Att göra en höna av en fjäder är ett idiomatiskt uttryck som innebär att man hittar på till exempel fakta om en sak som man ursprungligen vet mycket lite om. Ett passande exempel är skvallertidningar som kan bygga upp en hel artikel kring ett fot ...

                                               

Ha ögonen på skaft

Att ha ögonen på skaft är ett svenskt idiomatiskt uttryck som beskriver någon eller något som är uppmärksam. Jämför: "ha huvudet på skaft" och "ha öronen på skaft". Den första dokumenterade användningen i svenska språket är i romanen ”Svenska öde ...

                                               

Hedenhös (uttryck)

Hedenhös, i uttryck som inte sedan hedenhös ", från hedenhös ", uti hedenhös ", som i hedenhös ", sedan hedenhös gick i kortbyxor ", avser mer eller mindre poetiskt den hedniska forntiden. Ursprungligen en fornsvensk formulering med betydelsen "f ...

                                               

Intresseklubben antecknar

Intresseklubben antecknar eller intresseklubben noterar är ett idiomatiskt och sarkastiskt uttryck för att demonstrera ointresse för vad man uppfattar som onödigt vetande eller alltför detaljrik information. Den faktiska intresseklubben i sammanh ...

                                               

Kasta in handduken

Att kasta in handduken innebär inom boxning, MMA och annan kampsport att man kastar in en handduk på den plats där matchen utspelas eller skulle utspelas. På detta vis markerar man att atleten inte längre är i stånd att fortsätta matchen. I vidar ...

                                               

Kasta pärlor åt svin

Att kasta pärlor åt svin är ett uttryck som betyder att slösa intellektuell möda på människor som ändå inte förstår eller uppskattar. Uttrycket kommer ur Bergspredikan, där Jesus säger: "Ge inte det som är heligt åt hundarna, och kasta inte era p ...

                                               

Kohandel

Kohandel är en mer vardaglig benämning på att köpslå, vilket innebär att de inblandade parterna har ett kompromissbetonat samarbete. Uttrycket har inlånats från tyskans Kuhhandel. Kohandeln kallas uppgörelsen i Sverige den 27 maj 1933 mellan Sver ...

                                               

Koka soppa på en spik

Att koka soppa på en spik är ett uttryck hämtat från en folksaga med samma titel. Folksagan handlar om en luffare som ber en snål gumma att bjuda honom på soppa. Luffaren har bara en gryta och en spik som han börjar koka soppa på, men ber gumman ...

                                               

Kovändning

En kovändning är en nedsättande liknelse som innebär en osmidig och tvär växling i åsikt eller handling, som kontrasterar skarpt gentemot tidigare ställningstaganden. Själva liknelsen refererar till en kos osmidiga vändning och pekar i överförd b ...

                                               

Köpa grisen i säcken

Att köpa en gris i en säck är ett talesätt som avser ett köp där köparen inte tillräckligt noggrant har kontrollerat varan han eller hon köper. Uttrycket uppstod under senmedeltiden då oseriösa försäljare ibland stoppade en råtta eller en katt i ...

                                               

Lidnersk knäpp

Lidnersk knäpp är ett svenskt uttryck som syftar på en plötslig höjning av en persons intellektuella förmåga. Uttrycket har sin grund i en anekdot om den svenske sjuttonhundratalsdiktaren Bengt Lidner. Anekdoten berättar att Lidner enligt egen ut ...

                                               

Malpåse

Malpåse är en påse för förvaring av textilier, som behöver skyddas mot angrepp av klädesmal och andra skadeinsekter. Påsen kan vara av papper eller tyg, numera ofta av plast. Ordet malpåse används även i överförd betydelse. Att lägga i malpåse in ...

                                               

Mota Olle i grind

Mota Olle i grind är ett svenskt idiomatiskt uttryck med betydelsen att stoppa någon/något innan det gått för långt. "Olle" är ett äldre namn för tjur. En tjur som tänker fly från sin hage bör man mota i grinden så att han inte kommer ut. Engelsk ...

                                               

Mörkaste Småland

I mörkaste Småland var ursprungligen ett politiskt begrepp för att kritisera det konservativa kulturklimatet och gammalkyrkligheten i stifts- och residensstaden Växjö. Uttrycket uppkom år 1893. I dag används uttrycket oftare om naturen, med stora ...

                                               

Påläggskalv

Påläggskalv är en term inom djurskötseln. Kalvar föds kontinuerligt i en kobesättning. De skickas till slakt i varierande åldrar beroende på priser och efterfrågan. Men när äldre djur behöver ersättas eller besättningen utökas behåller man vissa ...

                                               

Rulla hatt

Rulla hatt är ett uttryck vilket betyder att roa sig på krog, diskotek eller liknande. Uttrycket borde härstamma från 1900-talets början då herrarna ofta var prydda med hatt och frack. Kupletter med dåtidens kändisar som Karl Gerhard, vilka snurr ...

                                               

Saken är biff

Saken är biff, svenskt idiomatiskt uttryck som närmast har betydelsen "det är ordnat" eller "det är färdigt". Uttrycket tros komma från att en ansökan inom det militära, om den bifölls, förr i tiden ofta markerades med texten "bif." Texten "bif." ...

                                               

Skita i det blå skåpet

Att skita i det blå skåpet är ett svenskt idiomatiskt uttryck med betydelsen att göra bort sig eller att gå för långt. Uttrycket har gjorts känt genom filmen Göta kanal från 1981 när Janne Loffe Carlsson säger "nu har dom skitit i det blå skåpet, ...

                                               

Som ler och långhalm

Uttrycket som ler och långhalm betyder att två saker hör starkt ihop. Uttrycket kommer från äldre tiders tillverkning av tegel, då man arbetade samman lera och halm, som sedan skulle vara hårt sammanfogade. Rent praktiskt, så kunde tillverkningen ...

                                               

Storm i ett vattenglas

Storm i ett vattenglas är ett idiomatiskt uttryck som beskriver små bråk och schismer mellan människor som tillskrivs mycket större vikt och betydelse än de egentligen har. Metaforen uttrycker att en storm i ett vattenglas visserligen är en storm ...

                                               

Ståplats i Nybroviken

Ståplats i Nybroviken är ett skämtsamt namn på en metod för ett mord, oftast inom organiserad brottslighet, där offret sänks ned i vatten med fötterna fastgjutna i betong. Det kallas även betong- eller cementskor. Metoden har sagts få sitt svensk ...

                                               

Så det bara ryker

Så det bara ryker eller så det bara ryker om det, är ett svenskt idiomatiskt uttryck som använts för att betona en viss handling eller yttrande i omåttlig form. Denna typ av talesätt har förekommit mycket i filmer över åren.

                                               

Tulipanaros

Tulipanaros är ett svenskt idiomatiskt uttryck som beskriver en åtråvärd, men omöjlig kombination. Ursprungligen var ordet synonymt med tulpan då ordet ”ros” i äldre språkbruk användes om blommor i allmänhet och blommor som liknade rosor i synner ...

                                               

Vara på tapeten

Uttrycket vara på tapeten eller något nytt på tapeten är ett uttryck härstammande från 1600-talet, första gången dokumenterat i text 1664. Namnet kommer av att tapet då även kunde betyda bordsduk. Den rätt som just serverade var då "ny på tapeten ...

                                               

Anarki till vardags

Anarki till vardags: en bild av alternativrörelsen - en föraning om ett alternativt samhälle är en svensk politisk pamflett av Roland Vila och Thomas Hallon Hallbert utgiven av Maximilian Förlag 1983. Författarna är anarkister och beskriver i kor ...

                                               

Atlantica

Atlantica, ursprunglig svensk titel Atland eller Manheim, är ett historiskt verk av Olof Rudbeck d.ä. Första bandet började tryckas 1677 och när författaren avled 1702 var fjärde bandet fortfarande under arbete, likaså ett band med tillhörande at ...

                                               

Bara jag vet vem jag är

Bara jag vet vem jag är en självbiografisk bok från 2016 av Sture Bergwall. I boken berättar han om sin barndom, uppväxt och hur han bytte namn till Thomas Quick och dömdes för åtta mord. Bergwall beskriver även den återgestaltningsterapi han ble ...

                                               

Biskop Thomas frihetsvisa

Biskop Thomas frihetsvisa, även Biskop Thomas frihetssång, är de sista stroferna i Frihetsvisan eller Engelbrektsvisan. Texten är troligen från 1439 av biskop Thomas Simonsson i Strängnäs. Visan ingår i ett krönikespel om Engelbrekt Engelbrektsso ...

                                               

Björken och stjärnan

Björken och stjärnan är en saga av Zacharias Topelius, vilken publicerades första gången 1852 i fjärde häftet av Sagor och kom 1867 att ingå i tredje delen av Läsning för barn, Björken och stjärnan handlar om två barn som under stora ofreden blir ...

                                               

Blackout (bok)

Med Iliaden i bakfickan och en svensk legosoldat som livvakt ger sig Johanne Hildebrandt in Kroatien för att bli krigskorrespondent. Det gick åt skogen med en gång. Hon träffades av granatsplitter, blev arresterad för spioneri och hotades med dep ...

                                               

Boken om vårt land

Boken om vårt land av den finlandssvenske författaren och journalisten Zacharias Topelius utgavs 1875, avsedd som läsebok i folkskolan i Finland. Boken beskriver Finlands landskap, natur, folk och historia. Den översattes även till finska och anv ...

                                               

Bögjävlar (bok)

Bögjävlar utkom 2007 och är en debattbok om den samtida svenska gaykulturen, författad av Daniel Björk, Tomas Hemstad, Stefan Ingvarsson, Petter Wallenberg och Roger Wilson. Boken vann Nöjesguidens Stockholmspris 2007 för årets läsning. Författar ...

                                               

Den Jesus som aldrig funnits

Den Jesus som aldrig funnits är en bok av Roger Viklund som innehåller en kritisk granskning av Bibelns Jesus och kristendomens uppkomst. Första upplagan av boken utkom 2005 och den andra, reviderade, upplagan 2008.

                                               

Den Mänskliga Rättvisans Röst

Den Mänskliga Rättvisans Röst är en bok av den libanesiske kristne forskaren George Jordac och är en biografi om den förste shiaimamen Ali ibn Abi Talib. Boken är ursprungligen i fem volymer på arabiska. Den svenska versionen är en förkortad vers ...

                                               

Den nationnale winsten

Den nationnale winsten är en skrift av Anders Chydenius, utgiven 1765. I boken argumenterar han för frihandelsrättigheter för Österbotten och framför de grundläggande principerna för liberalism och marknadsekonomi, däribland handels- och näringsf ...

                                               

Den självläkande människan

Den självläkande människan är en hälsofilosofisk bok av Sanna Anandala, som handlar om hälsa och välbefinnande. Boken behandlar självläkning. Den publicerades av bokförlaget Forum 1999. Vetenskap och Folkbildning har kritiserat boken och hävdat a ...

                                               

Den smala vägen

Denna artikel handlar om Frida Stéenhoffs drama Den smala vägen. För Scott M. Pecks roman med samma namn, se Den smala vägen roman. Den smala vägen - Skådespel i tre akter är ett drama av Frida Stéenhoff, skrivet under pseudonymen Harold Gote 191 ...

                                               

Den som är satt i skuld är icke fri

Den som är satt i skuld är icke fri: min berättelse om hur Sverige återfick sunda statsfinanser är en 239-sidig bok från 1997 skriven av Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson tillsammans med Peeter-Jaan Kask. Den är utgiven av Bokförlage ...

                                               

Den tappade papperslappen

Den tappade papperslappen är en dokumentärroman av Allan Halls som handlar om livet på Moheds barnhem i Hälsingland. Boken utspelar sig under andra världskriget, då många föräldrar dog. Två små pojkar, en drygt nio och den andre bara två och ett ...