ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5
                                               

Svensk fonologi

Svensk fonologi beskriver fonologin i svenska språket. Fonologin studerar hur språkljuden fungerar inom språksystemet, medan fonetiken studerar både fysiska egenskaper samt externa drivkrafter som, till exempel, sociala faktorer. I svenska språke ...

                                               

Svenskspråkiga Wikipedia

Svenskspråkiga Wikipedia är den svenskspråkiga varianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades under maj 2001, var en av de första Wikipediaversionerna. Den innehåller just nu 3 231 424 artiklar och är därme ...

                                               

Lsjbot

Lsjbot är ett datorprogram, en bot, som används för att skapa Wikipedia-artiklar på ett automatiserat sätt. Boten har utvecklats av den svenske fysikern Sverker Johansson.

                                               

Svenska Österbotten

Svenska Österbotten är den region på Finlands västkust, i det historiska landskapet Österbotten, som befolkas av finlandssvenskar. Särskilt städerna Nykarleby och Närpes samt landskommunerna har en mycket hög andel svenskspråkiga. I dessa kommune ...

                                               

Svenskfinland

Svenskfinland är en benämning på svenskbygderna i Finland, det vill säga de områden där den svenskspråkiga befolkningen huvudsakligen bor. Svenskfinland är delat i tre regioner fyra om Åland räknas med: Svenska Österbotten, kustremsan i västra Fi ...

                                               

Svenska Yle

Svenska Yle är den svenskspråkiga delen av Yle, Finlands public service-bolag för TV, radio och webb. En alternativ benämning på Svenska Yle är Finlands svenska rundradio. Sedan 2020 är Johanna Törn-Mangs direktör. Svenska Yle består av svenska.y ...

                                               

Borgå stift

Borgå stift är ett av de nio stift som finns inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och det enda svenskspråkiga. Stiftet, som samlar alla landets svenskspråkiga församlingar, är grundat 1923 och dess domkapitel och domkyrka är belägna i Borgå ...

                                               

Svenska språköar i Finland

I en finlandssvensk kontext betyder vanligtvis begreppet svensk språkö en ort som juridiskt sett är enspråkigt finsk men som har en betydande svensk minoritet. Att orten i fråga har en svensk skola ses i regel som ett minimikrav för att orten ska ...

                                               

Svenska Finlands folkting

Svenska Finlands folkting eller Folktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Folktingets uppdrag är att främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och det svenska språkets ställning i Finland, samt beva ...

                                               

Bortre Tölö

Bortre Tölö är ett av fem distrikt i Södra stordistriktet, och samtidigt en stadsdel, i Helsingfors stad. I Bortre Tölö finns bland annat Helsingfors Olympiastadion och i närheten av Olympiastadion flera sportanläggningar, bland andra Helsingfors ...

                                               

Biografiskt lexikon för Finland

Biografiskt lexikon för Finland är ett biografiskt uppslagsverk som började utkomma 2008. I Finland utgavs 2003–2007 Suomen kansallisbiografia Finlands nationalbiografi i tio band, under redaktion av professor Matti Klinge. År 2008 påbörjade Sven ...

                                               

Kilo, Esbo stad

Kilo är en stadsdel med järnvägsstation i Esbo stad och hör administrativt till Stor-Alberga storområde. Namnet Kilo finns dokumenterat sedan 1500-talet i formerna Kijlaby 1543, Kiloby 1544 och Kilo 1547. Namnet kan härstamma från en tidigare kil ...

                                               

Uppslagsverket Finland

Uppslagsverket Finland är ett svenskspråkigt uppslagsverk med fokus på Finland och då särskilt det finlandssvenska. Uppslagsverket har producerats i regi av Föreningen finlandssvenska uppslagsverk och givits ut av Schildts. Uppslagsverket Finland ...

                                               

Lista över uppslagsverk

Encyclopaedia Judaica Encyclopedia Americana Encyclopædia Britannica Pears Cyclopaedia Microsoft Encarta World Book Oracle Encyclopædia The Americana Columbia Encyclopedia

                                               

Microsoft Encarta

Microsoft Encarta var åren 1993–2009 ett digitalt uppslagsverk som till en början innehöll till övervägande delen multimedia, något som revolutionerade branschen för uppslagsverk genom sitt banbrytande sätt att sprida kunskap. På senare år blev b ...

                                               

Seriewikin

Seriewikin är ett svenskspråkigt, fritt tillgängligt wiki-uppslagsverk om tecknade serier. Den startades sommaren 2005 av Mikke Schirén, förlagschef för Komika Förlag. Den ägs och drivs av Seriefrämjandet under licensen Creative Commons Erkännand ...

                                               

Kornblå

Färgnamnet kornblå syftar på blåklintens blommor, som även kan kallas kornblomster. Det finns en HTML-färg som kallas CornflowerBlue och dess koordinater syns i boxen till höger. Inom den svenskspråkiga kulturen kan kornblå även avse mörkare och ...

                                               

Svenskt författarlexikon

Svenskt författarlexikon med undertiteln Biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur är ett bokverk som utgavs av Rabén & Sjögren mellan 1942 och 1981 och som totalt omfattar åren 1900–1975 i 7 delar i 10 band. Den första delen i tr ...

                                               

Metapedia

Metapedia är ett nätbaserat uppslagsverk med högerextremistisk och åtminstone bitvis antisemitisk och nynazistisk profil som använder sig av wikiteknik. Metapedia, som 2009 fanns i 13 språkversioner, beskriver sig självt som "ett alternativt upps ...

                                               

Knäpp kunskap: saker du inte vill att alla ska veta

Knäpp kunskap: saker du inte vill att alla ska veta är ett humoristiskt uppslagsverk med saker man, enligt boken, egentligen inte ska kunna. Det finns till exempel instruktioner om hur man förfalskar pengar, överlistar fartkameror och hur man på ...

                                               

Svekoman

Svekomaner, eller svenskhetsivrare kallades de som i den finska språkstriden ställde sig i opposition till fennomanerna och förespråkade en svenskspråkig kultur.

                                               

Nordisk familjebok

Nordisk familjebok är ett klassiskt svenskt uppslagsverk. Den första upplagan kom ut i 20 volymer under åren 1876–1899. Den andra upplagan, vanligen kallad Uggleupplagan, kom ut i 38 volymer 1904–1926. Senare trycktes ytterligare tre koncentrerad ...

                                               

Svenska Akademiens ordbok

Svenska Akademiens ordbok, förkortat SAOB, är ett historiskt uppslagsverk över det svenska språket som ges ut av Svenska Akademien. Det är det största uppslagsverk som har givits ut i Norden. Svenska Akademiens ordbok bör ej förväxlas med Svenska ...

                                               

Saint Kitts

Saint Kitts, eller Saint Christopher, är en ö i Västindien. Tillsammans med ön Nevis bildar den staten Saint Kitts och Nevis. Ön är belägen ungefär 2 100 km sydost om Miami, Florida i USA. Den har en area på ungefär 168 km². Den har en befolkning ...

                                               

Eva Johansson (översättare)

Eva Elisabet Johansson, född 11 juni 1954, är en svensk översättare, från engelska till svenska. Hon har arbetat som översättare sedan 2003. Bland författare hon översatt kan Claire Messud, Elif Batuman, Jennifer Egan och John Williams nämnas. 20 ...

                                               

Carla Wiberg (översättare)

Carla Regina Wiberg, född 29 januari 1950, är en svensk översättare. Carla Wiberg är sannolikt Sveriges idag mesta översättare med över 500 titlar på verklistan sedan de första översättningarna 1979. Hon översätter från engelska och iriska, i min ...

                                               

Johan Nilsson (översättare)

Johan Lennart Micael Nilsson, född 9 november 1964 i Borås, är en svensk författare och översättare från engelska. Som författare har han utgett tre böcker och skriver regelbundet krönikor i Göteborgs-Posten. Som översättare har han översatt dryg ...

                                               

Jan Malmsjö (översättare)

Malmsjö har sedan 1980-talets början översatt cirka 180 böcker från engelska och i mindre utsträckning från norska och har ägnat sig åt såväl fack- som skönlitteratur. Bland författare han översatt märks Peter Robinson och Mark Billingham.

                                               

Rafael Lindqvist

Isak Rafael Lindqvist, född 15 januari 1867 i Uleåborg, död 10 oktober 1952 i Helsingfors, var en finlandssvensk författare och översättare. Han var son till Ludvig Isak Lindqvist. Rafael Lindqvist var redaktör för den utpräglat antisemitiska skä ...

                                               

Tom Wilson (översättare)

Tom Edgar Wilson, född 5 december 1849 i Stockholm, död 19 juni 1923 på Blidö, var en svensk översättare och författare till populärt hållna böcker om schack och kortspel, med mera. Som översättare producerade han runt 150 huvudsakligen skönlitte ...

                                               

Eva Sjöstrand (översättare)

Jhumpa Lahiri: Den indiske tolken: berättelser Interpreter of maladies Forum, 2001 Elżbieta Ettinger: Hannah Arendt, Martin Heidegger Hannah Arendt, Martin Heidegger Natur och kultur, 1997 Nadine Gordimer: Ingen vid min sida None to accompany me ...

                                               

Thomas Andersson (översättare)

Thomas Andersson, född den 6 juni 1962, är en svensk översättare. Andersson översätter från danska, engelska och franska till svenska. Han översätter inom flera olika genrer, och återkommande tillsammans med Johan Laserna.

                                               

Anna Bengtsson (översättare)

Anna Sofia Ulrika Bengtsson, född 20 augusti 1968, är en svensk förläggare och översättare. Anna Bengtsson grundade 1994, tillsammans med Ola Wallin, Ersatz, ett allmänutgivande bokförlag, som främst ger ut översatt litteratur från framför allt r ...

                                               

Hans Berggren (översättare)

Hans Peter Vilhelm Berggren, född 28 november 1946, är en svensk översättare från engelska och portugisiska. Bland hans översättningar noterar man ett antal självbiografier av populärkulturella storheter – Chuck Berry, Lenny Bruce, Miles Davis – ...

                                               

Maria Ekman (översättare)

Maria Botilda Ekman, född Johnson 6 februari 1944 i Hammarby församling i Uppland, är en svensk översättare. Hon är dotter till författaren Eyvind Johnson och översättaren Cilla Johnson. Maria Ekman översätter skönlitteratur och sakprosa från eng ...

                                               

Einar Ekstrand (översättare)

Karl Emil Einar Carlsson Ekstrand, född 29 oktober 1888 i Stockholm, död 23 februari 1932 i Stockholm, var en svensk författare och översättare. Som översättare förblev han B. Wahlströms förlag trogen till sin död och översatte åt dem runt 100 bö ...

                                               

Svenskundervisning

Kostnadsfri svenskundervisning erbjuds de flesta vuxna invandrare i Sverige inom ramen för Svenskundervisning för invandrare.

                                               

Svenskundervisning för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är en för deltagarna kostnadsfri kurs i svenska som erbjuds de flesta kategorier av vuxna invandrare i Sverige. En person som har uppehållstillstånd och har folkbokfört sig i en kommun och som inte kan svenska ...

                                               

Obligatorisk svenskundervisning i Finland

Denna artikel handlar om kontroversen, för skolämnet se Andra inhemska språket. Obligatorisk svenskundervisning i Finland innebär att finskspråkiga skolelever i Finland ges obligatorisk undervisning i det svenska språket. I finskspråkiga grundsko ...

                                               

SFI

SFI kan betyda: SFI-provet Svenska för invandrare i Finland Svenska Filminstitutet Svenskundervisning för invandrare i Sverige Svenska Finlands Idrottsförbund Stiftelsen för insamlingskontroll

                                               

Svenska studenthemmet i Paris

Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2015 att det årliga statliga driftstödet, normalt omkring 1.9 miljoner kronor, skulle fasas ut. Efter omfattande protester drogs detta förslag tillbaka och för budgetåret 2018 erhölls ett driftstöd på ...

                                               

Inger Lindahl

Inger Lindahl född 8 februari 1953 i Smögen och bosatt i Göteborg, är en svensk barnboksförfattare. Hon har arbetat som lärare på svenskundervisning för invandrare och på vuxengymnasier.

                                               

MKFC Stockholms folkhögskola

MKFC Stockholms Folkhögskola började sin verksamhet som Rinkebys Folkhögskola. MKFC står för mångkulturellt folkbildningscentrum och det är också inriktningen på skolan. Drygt hälften av eleverna är av icke-svenskt ursprung. Huvudman för skolan ä ...

                                               

Campus Nyköping

Campus Nyköping är ett kommunalt lärosäte i Nyköping. Campus Nyköping tillhandahåller flera olika utbildningar och kurser på olika utbildningsnivåer; Högskoleutbildningar, Yrkeshögskoleutbildningar, Kommunal vuxenutbildning och Svenskundervisning ...

                                               

Tjänstledighet

Tjänstledighet är ett avbrott i anställning, som beviljas eller nekas av arbetsgivaren efter ansökan från arbetstagaren. Efter tjänstledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till samma eller likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor.

                                               

Stockholms skoldirektion

Stockholms skoldirektion var en kommunal nämnd med uppgift att handha Stockholms folkskoleväsen och fortsättningsskoleväsen. Stockholms skoldirektion bildades den 1 juli 1958 genom att Stockholms folkskoledirektion omorganiserades. 1958 bytte Sto ...

                                               

Obligatorisk finskundervisning

Obligatorisk finskundervisning syftar i Finland på den obligatoriska undervisningen i skolämnet finska för svenskspråkiga skolbarn. Den officiella benämningen i utbildningssammanhang för det av nationalspråken man inte läser som modersmål är det ...

                                               

Jan Thavenius

Jan Thavenius, född 1934, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, hedersdoktor 2016. Efter lärarutbildning och lärartjänst i Malmö arbetade han som lärare vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund. Sin forskning ägn ...

                                               

Svensk-amerikanska tidningar

Svensk-amerikanska tidningar är olika slags svenskspråkiga veckotidningar och tidskrifter som uppkom i USA under 1800-talet i samband med den svenska emigrationen. Tidningarna publicerade allt från svensk litteratur, från Sverige och skrivet i US ...

                                               

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo

Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo var den första tidningen i den finska delen av det svenska riket. Frihetstiden med tryckfrihetsförordningen 1766 innebar ett uppsving för alla slag av trycksaker i hela riket och i Åbo grundades tidningen, o ...