ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4
                                               

Yle X3M

Yle X3M är en av två radiokanaler i Svenska Yle, som är den svenskspråkiga delen av Finlands public-service bolag för radio och TV, Yle. Radiokanalen har åldersgruppen 15-30 år som uttalad målgrupp och har ett omfattande musikinnehåll. Kanalen ha ...

                                               

Yle Vega

Yle Vega är en av två radiokanaler i Svenska Yle, som är den svenskspråkiga delen av Finlands public-service bolag för radio och TV, Yle, ursprungligen Finlands rundradio. Kanalen vänder sig främst till vuxna och har ett brett utbud av diskussion ...

                                               

Yle FSR

Yle FSR ingår i Svenska Yle, ett public-service bolag för radio och TV i Finland. Utbudet inom Yle FSR består av två radiokanaler, nämligen Radio Vega och Radio X3M.

                                               

Sveriges Radio P2

Sveriges Radio P2 är en svensk rikstäckande radiokanal som produceras av Sveriges Radio. Kanalen sänder huvudsakligen klassisk musik, jazz, folk- och världsmusik samt program på andra språk än svenska. P2 sänds över FM-nätet, som DAB-radio och so ...

                                               

Radioapans Knattekanal

Kanalen riktar sig till barn och spelar bland annat välkända svenska barnvisor. Namnet radioapan kommer från den lilla figuren som talar mellan låtarna. Sändningstiden är klockan 6 på morgon till klockan 8 på kvällen. Under de sista timmarna spel ...

                                               

Sveriges Radio P3

Sveriges Radio P3 är en svensk rikstäckande radiokanal som produceras av Sveriges Radio. P3 sänder huvudsakligen populärmusik och program inom populärkultur, samhällsjournalistik och humor. Från 1993 till 2020 var kanalens målgrupp ungdomar från ...

                                               

Sveriges Radio P1

Sveriges Radio P1 är en svensk rikstäckande radiokanal som produceras av Sveriges Radio. Kanalen är Sveriges Radios äldsta och har sitt ursprung i bildandet av Radiotjänst den 1 januari 1925. P1 sänder huvudsakligen talande radio med fokus på sam ...

                                               

Sveriges Radio P4

Sveriges Radio Program 4, är en radiokanal som täcker hela Sverige, och drivs av Sveriges Radio. Den startades 1987 som de regionala radiostationernas nätverk, och sedan 1993 sänds även nationella program även om kanalen är känd för lokalradio. K ...

                                               

Wikinews

Wikinews är en nyhetstjänst, baserad på wikiteknik, som tillhandahålls av Wikimedia Foundation. Den finns 2013 på cirka 30 språk. Den 10 augusti 2013 stängdes den svenskspråkiga upplagan.

                                               

Sputnik (nyhetstjänst)

För tidskriften med samma namn som utgavs fram till 1991, se Sputnik tidskrift. Sputnik, även kallad Sputnik News, är en statlig rysk nyhetstjänst. Den lanserades av Rossija Segodnja i november 2014 och ersätter den tidigare nyhetsbyrån Ria Novos ...

                                               

Madeleine Cederström

Julie Madeleine Cederström, född den 10 augusti 1963 i Bromma församling i Stockholm, är en svensk friherrinna och svensk-norsk journalist och radiopersonlighet. Madeleine Cederström var anställd som programledare vid norska P4 från 1994 till 200 ...

                                               

Marit af Björkesten

Marit Valentina af Björkesten, född 15 augusti 1970, är en finlandssvensk journalist och mediechef. Hon leder enheten för strategi och publikrelationer vid Yle, och sitter i bolagets ledningsgrupp. af Björkesten fungerande åren 2012-2020 som dire ...

                                               

Institutet för svensk språkvård

Språkrådet är svenska statens organ för språkvård och språkpolitik. Det bildades 2006 genom en sammanslagning av de tidigare självständiga språkvårdsmyndigheterna Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, samt Klarspråksgruppen i Reger ...

                                               

Språkvårdsgruppen

Språkvårdsgruppen är ett samarbetsorgan för organisationer med språkvårdande uppgifter för det svenska språket. Gruppen träffas regelbundet och utbyter information om aktuell språkvård. Allt från rena språkfrågor till språkpolitiska ämnen diskute ...

                                               

Institutet för de inhemska språken

Institutet för de inhemska språken, är ett forskningsinstitut underställt undervisningsministeriet i Finland. Språkinstitutet inrättades 1976, då ett flertal fristående forsknings-, ordboks- och språkvårdsprojekt förenades till ett statligt insti ...

                                               

Svenska datatermgruppen

Svenska datatermgruppen, grundad 1996, är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska. Svenska datatermgruppens sekretariat sköttes av Terminologicentrum TNC och gruppens arbete stöddes av ...

                                               

Terminologicentrum TNC

AB Terminologicentrum TNC var ett svenskt centrum för terminologi och fackspråk. Det grundades år 2000, då det efterträdde Tekniska nomenklaturcentralen, som verkade åren 1941–2000. På grund av bland annat uteblivet statligt stöd lades TNC ned vi ...

                                               

Forskningsnämnden för svenska språket

Forskningsnämnden för svenska språket, en nordisk sammanslutning av språkveterare, vars huvudsakliga syfte är att arrangera konferensserien Svenskans beskrivning, som anordnats i Sverige och Finland sedan 1963. Nämnden bildades troligen cirka 196 ...

                                               

Svenska biotermgruppen

Svenska biotermgruppen är en ideell förening med syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära såsom biokemi, molekylärbiologi och vissa aspekter av genetik. Biotermgruppen sköttes tidigare av Terminologicentr ...

                                               

Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank och innehåller termer och definitioner från flera olika ämnesområden. All information i Rikstermbanken rör fackspråk. Enligt Rikstermbankens egen beskrivning finner man där till största delen termer ...

                                               

Statsrådets svenska språknämnd

Statsrådets svenska språknämnd, är en koordinerande instans i frågor som gäller de statliga myndigheternas svenska språkbruk i Finland. Nämndens uppgift är att arbeta för ett tydligt och begripligt svenskt lag- och förvaltningsspråk i Finland, ta ...

                                               

Centrum för lättläst

Centrum för lättläst var en svensk stiftelse, som med statligt stöd hade till uppgift att göra nyhetsinformation och litteratur tillgängligt för de som av olika orsaker har svårt att läsa. Enligt stadgarna hade stiftelsen till ändamål att äga och ...

                                               

Språknämnd

Språknämnd eller språkråd är en benämning för språkvårdande myndigheter. Dessa har även till uppgift att följa språkets utveckling. Språknämnden består vanligen av representanter för organisationer och offentliga institutioner med intresse och be ...

                                               

Språkbanken Text

Språkbanken Text är en forskningsenhet vid Göteborgs universitet. Den inrättades under namnet Språkbanken som en nationell resurs 1975, som ett direkt resultat av Sture Alléns pionjärinsatser inom svensk korpuslingvistik under 1960-talet. Språkba ...

                                               

Fornsvenska

Fornsvenska är den svenska som brukades under perioden omkring 800–1526. Den brukar delas upp på följande sätt: När Sverige blev kristet ersattes landets nordiska runor av latinska bokstäver, men många fortsatte också att rista runor i trä och st ...

                                               

Vokalskiftet i yngre fornsvenska

Vokalskiftet i yngre fornsvenska är den förändring i uttalet av långa vokaler som till stor del ägde rum under yngre fornsvensk tid, men med början före 1375. Den kallas ibland den stora vokaldansen. Ett antal förändringar i fornsvenskan skedde u ...

                                               

Klassisk fornsvenska

Klassisk fornsvenska eller äldre fornsvenska var den fornsvenska som talades 1225–1375. Den kallas klassisk fornsvenska för att språket var relativt stabilt och att de nedärvda ljud- och formsystemen var relativt väl bevarade. Den klassiska forns ...

                                               

Erik Neuman

Erik Gustaf Neuman, född 12 januari 1883, död 3 december 1959, var en svensk språkforskare. Neuman blev filosofie doktor och docent i svenska språket vid Uppsala universitet 1918, lektor i Skövde 1930 och har i sina skrifter, kännetecknade av ska ...

                                               

Bengt Pamp

Bengt Pamp, född 3 november 1928 i Västra Karup i Skåne, död 2001, var en svensk språkforskare. Han var arkivchef vid Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund mellan 1973 och 1993. Han blev docent i nordiska språk vid Lunds universitet 1965 och public ...

                                               

Utljudande -f i svenska språkliga varieteter

Utljudande - f i svenska språkliga varieteter betyder att namn och andra ord kan sluta med fonemet /f, som verkligen uttalas, i nutida svenska språkliga varieteter. Detta är språkhistoriskt sett en nyhet, som bara finns i några namn, och i några ...

                                               

Modeord i svenska språket

Modeord i svenska språket har kommit och gått genom alla tider. Svenskan är ständigt i förändring och har påverkats av en mängd olika språk bland annat latin, tyska, franska och engelska. Detta har lett till att vissa ord används mer under vissa ...

                                               

Svensk etymologisk ordbok

Svensk etymologisk ordbok utgavs första gången år 1922 av Elof Hellquist. Det är det första och hittills enda helomfattande verket över den förmodade utvecklingen av de enskilda orden i det svenska språket, ordens etymologier. I många fall fanns ...

                                               

August Schagerström

August Fredrik Schagerström, född den 20 januari 1851 i Uppsala, död den 9 maj 1938, var en svensk skolman och språkforskare. Schagerström blev 1869 student vid Uppsala universitet, filosofie kandidat 1873 och docent i nordiska språk 1880. Han pr ...

                                               

Ord med uddljudande hv- i svenska språkliga varieteter

Uddljudande hv‐ har funnits som uttal eller bara som stavning i svenska från olika tider. I den standardsvenska nysvenska språkliga varieteten före stavningsreformen 1906 var hv ‐ ett ortografiskt drag utan betydelse för uttalet. Men i äldre sven ...

                                               

Axel Kock

Karl Axel Lichnowsky Kock, född den 2 mars 1851 i Trelleborg, död den 18 mars 1935 i Lund, var en svensk professor och språkforskare. Han var 1924–1935 ledamot av Svenska Akademien.

                                               

Svenskans tionde vokal

Svenskans tionde vokal är ett vokalfonem, som allmänt funnits i nysvenska, och fortfarande finns i vissa nusvenska språkliga varieteter. Tionde vokalen har dock inte lyckats hävda sig i talad och skriven standardsvenska. Där finns tre orsaker til ...

                                               

Svenska namn

Svenska namn är numera uppbyggda enligt principen Förnamn – Efternamn. Exempelvis Anna Birgitta Cecilia Bergendahl eller Robert Freddan Gustavsson.

                                               

Latinska namn på svenska platser

Latinska namn på svenska platser är en lista över de latinska motsvarigheter till vissa svenska ortnamn som användes från medeltiden och framåt i svensk och utländsk litteratur. Det fanns ingen enhetlig standard för de latinska namnen. Flera lati ...

                                               

Namn och bygd

Namn och bygd är en tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. Den grundades 1913 av Jöran Sahlgren, under medverkan av fem forskare från Sverige, Danmark, Finland och Norge.

                                               

Svenska Akademien

Svenska Akademien är en kunglig akademi som instiftades 1786 av Gustav III med syftet att ”arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet”. Akademien utser årligen mottagare av flera priser och stipendier, däribland Nobelpriset i litterat ...

                                               

Beck – I Guds namn

Beck – I Guds namn är en svensk film från 2007. Detta är den åttonde och sista filmen i den tredje omgången med Peter Haber och Mikael Persbrandt i huvudrollerna. Filmen släpptes direkt på DVD den 10 oktober 2007.

                                               

Sofia (namn)

För andra betydelser av Sofia, se Sofia olika betydelser. Kvinnonamnet Sofia, Sophia, Sofie, är av grekiskt ursprung och kommer från ordet sopheía som betyder vishet, visdom eller den kloka. Namnet var mycket populärt i slutet av 1800-talet och b ...

                                               

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket

Svenska Akademiens ordlista, förkortat som SAOL, är en koncentrerad ordlista i ett band, med en begränsad mängd ordförklaringar, som ges ut av Svenska Akademien sedan 1874. Ordlistan är tänkt att vara en förteckning över det levande svenska ordfö ...

                                               

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, även kallad Svenska utlandskyrkan, tidigare Svenska sjömanskyrkan, är ett samlingsnamn för Svenska kyrkans utlandsförsamlingar samt de centrala organ i Uppsala som styr och samordnar verksamheten. Tillsyn över verksamhe ...

                                               

Svensk handbollselit

Mellan 1951 och 1967 avgjordes svenska mästerskapet i utslagsform. Kvinnliga IK Sport KvIK Sport från Göteborg vann guldet säsongen 1950/1951 och blev därmed de första svenska mästarna i inomhushandboll för damer. 1968 möttes de fyra bästa lagen ...

                                               

Svenska Amerikanaren Tribunen

Svenska Amerikanaren Tribunen är en svensk-amerikansk veckotidning som utgavs i Chicago och lästes av svenska emigranter. Två konkurrerande tidningar har burit titeln Svenska Amerikanaren, båda med rötterna i 1870-talet, men de båda tidningarna s ...

                                               

Listor över svenska miljardärer

Listor över svenska miljardärer sammanställs av olika tidningar. Den lista som oftast refereras till är Veckans Affärers årliga ranking, som presenterades första gången 1996. Det amerikanska affärsmagasinet Forbes sammanställer också en lista öve ...

                                               

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk folkkyrka med säte i Uppsala som var statskyrka i Sverige åren 1536–2000. Svenska kyrkan är med 5.8 miljoner medlemmar det största trossamfundet i Sverige och tillhör Lutherska världsförbundet. I riksdagsb ...

                                               

Sociolekt

Sociolekt syftar på den språkliga variation som utmärker en social grupp. Den är därmed en del av sociolingvistiken. Sociolekter skiljer sig från dialekter, vilka syftar på en regionalt avgränsad variation. Sociolekter är ofta regionalt begränsad ...

                                               

Stockholmska

Stockholmska är ett samlingsnamn för de olika dialekter och sociolekter som talas i Stockholm. Det är svårt att definiera stockholmska eftersom en av dess egenskaper är att den lätt tar upp olika influenser och ofta ändrar sig helt mellan generat ...