ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 288
                                               

Ms. (titel)

Ms., är ett äktenskapsneutralt alternativ till de engelska titlarna Mrs. och miss. Dessa två alternativ står för gift respektive ogift kvinna. Ms. saknar motsvarighet i svenskan.

                                               

Pojkvän

En pojkvän är en man i kärleksförhållande där parterna inte är gifta eller ingått registrerat partnerskap. Om paret har bestämt sig för att gifta sig och således har förlovat sig är den mer formella termen fästman. Den kvinnliga motsvarigheten ti ...

                                               

Polyhistor

Polyhistor är benämningen på en månglärd person. Särskilt inom den akademiska världen används benämningen om någon som är hemmastadd i de mest skilda vetenskapsgrenar.

                                               

Prosument

Prosument är ett begrepp som är sammanslaget av orden professionell, eller producent, och konsument. Begreppet beskriver hur en aktör producerar för eget behov samtidigt som det som den producerar kan konsumeras av andra, inte på en köp- och sälj ...

                                               

Pundare

"Pundhuvud" och "pundo" är slang för en obegåvad person, "att vara pundig". Motsvarande ord på sanskrit avsåg tvärtom en lärd person. Slangordet "pundhuvud", känt sedan 1600-talet, är alltså en ironiskt menad betydelseomkastning. Det engelska ord ...

                                               

Sexsymbol

En sexsymbol är en i betraktarens ögon berömd person, och som oftast antas vara rik eller berömd, och som oavsett kön, anses vara sexuellt attraktiv av allmänheten. Begreppet myntades vid 1950-talets mitt om Hollywoodstjärnor som Marilyn Monroe, ...

                                               

Slashas

En slashas är en oduglig eller slö person. Ordets ursprung kan inte fastställas, men två olika förklaringar är vanliga. Den ena är att ordet slashas kommer från gruvnäringen och anses syfta på hur gruvarbetare tagit sig ner i branta gångar via rä ...

                                               

Snobb

En snobb är en person med en världsbild som baseras på att andra människor av olika skäl är av naturen underlägsna, till exempel på grund av intellekt, förmögenhet, utbildning eller släktskap. En snobb imiterar de vanor, attityder och livsstilar ...

                                               

Sverigevän

Sverigevän syftar ursprungligen på en person av utländsk härkomst som beundrar eller fascineras av Sverige, svenskar och svensk kultur eller som månar om goda förbindelser mellan Sverige och sitt hemland. Det är en grupp där svenskamerikaner bruk ...

                                               

Sykofant

Sykofant var i antikens Aten en privatperson som för egen vinnings skull startade domstolsprocesser genom att väcka åtal eller i utpressningssyfte hotade att göra det. I nutida svenska, där ordet knappast används flitigt, kan ordet avse baktalare ...

                                               

Tant

Med tant menas en kvinnlig släkting, särskilt faster eller moster, eller en äldre kvinna i allmänhet. Motsvarande ord för män är farbror. Ordet tant är känt i svenska språket sedan 1700-talet som tilltalsord till och benämning för moster, faster ...

                                               

Träpatron

Träpatron är en benämning på en ägare till de större sågverk och träindustrier som växte upp längs Norrlandskusten under 1800-talets senare hälft. Träpatronerna gjorde stora förmögenheter i samband med industrialiseringen av skogsbruket i Sverige ...

                                               

Ungkarl

Ungkarl är en man som ännu ej ingått äktenskap. I dag används ordet ofta i skämtsam bemärkelse. Det ingår även i sammansättningar som ungkarlshotell och ungkarlslya. Ungersven är en ungkarl som inte haft sexuellt umgänge. Den kvinnliga motsvarigh ...

                                               

V.I.P.

V.I.P. är en akronym för Very Important Person. Den som blivit klassad som VIP har med sannolikhet inte möjlighet att röra sig fritt utan fara; därför bevakas sådana personer ofta av skyddspersonal och livvakter. VIP kan vara exempelvis kunglighe ...

                                               

Vagabond (individ)

Vagabond är en synonym till luffare. Där ordet luffare och även landstrykare kan anses negativa är ordet vagabond mer positivt, en individ som på en högre social nivå lever ett fritt liv utan ansvarstagande och ofta på resande fot. Ordet kommer f ...

                                               

Velourman

Velourman eller velourpappa är en lätt nedsättande benämning på vad som uppfattats som en "mjuk" man, i kontrast mot en mer traditionell, "hård" manlighet. Termen uppkom på 1970-talet då det mjuka tyget velour var populärt i en viss typ av unisex ...

                                               

Vigilant

En vigilant är en självutnämnd rättsskipare som kan vara både en ensam hämnare eller en medlem av ett medborgargarde. Gemensamt är att vigilanten "tar lagen i egna händer" och använder våld mot kriminella. Vigilanter samarbetar ibland med de lagl ...

                                               

Viking

Vikingar var sjökrigare, sjörövare, från i huvudsak nuvarande Norden, som deltog i båtburna plundringar och krigståg i Norden, Europa och Västra Asien från 793 fram till 1100-talet. Under perioden erövrade nordiska krigare stora delar av brittisk ...

                                               

Väringar

Väringar är en nordisk term som syftar på de vikingatida krigare som från 900-talet till 1100-talet tog lejd hos den bysantinske kejsaren i dennes livgarde, väringagardet. På grekiska kallades de varangoi, ett ord som över tid fick betydelsen ska ...

                                               

Biografi

En biografi är en redogörelse för en persons liv. Om framställningen är gjord av författaren själv kallas den självbiografi eller memoarer. Ordet biografi kommer av grekiskans biographia, av bios, "liv", och graphō, "skriva". En författare av bio ...

                                               

Berömda renässanskonstnärers liv

Berömda renässanskonstnärers liv är en bok av den italienske målaren och arkitekten Giorgio Vasari, utgiven 1550 och i en utökad version 1568. Den består av biografier om italienska konstnärer från och med Cimabue och in i författarens samtid. De ...

                                               

Beröring långt ifrån

Beröring långt ifrån är en självbiografisk bok från 1995 av Deborah Curtis, änka till sångaren Ian Curtis i postpunkbandet Joy Division. Boken kom i svensk översättning 2007. Bokens förord skrevs av musikjournalisten Jon Savage. I boken finns bla ...

                                               

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich

Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich är ett 60-bandsverk, som publicerades under åren 1856 till 1891 av Constant von Wurzbach. Detta Constant von Wurzbach-Tannenbergs livsverk innehåller 24 254 biografier över minnesvärda personer, ...

                                               

Blod, svett och hockey – 17 år i NHL

Blod, svett och hockey – 17 år i NHL är en bok om Börje Salmings liv och karriär, utgiven 1991. Som läsare får man följa Salming från barndomen och vidare genom hela hans otroliga hockeykarriär. Boken är skriven av Gerhard Karlsson och Börje Salming.

                                               

Carl XII: s historia

Carl XII:s historia är en bok från 1731 av den franske författaren Voltaire, om den svenske kungen Karl XII och stora nordiska kriget. Voltaire ger ett positivt porträtt av den svenske kungen och framställer honom som en motvikt till Peter den st ...

                                               

Carl XVI Gustaf – Den motvillige monarken

Carl XVI Gustaf – Den motvillige monarken är en biografisk bok om kung Carl XVI Gustaf. Den är skriven av journalisterna Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove Meyer, och utkom i november 2010 på bokförlaget Lind & Co.

                                               

Christian Catomeris

Christian Georges Catomeris, född 7 september 1956 i Enskede, är journalist, författare och dokumentärfilmsproducent på Sveriges Television. Han har under många år gjort program och dokumentärer om etnicitet och migration samt även skrivit flera ...

                                               

Cirkus Muller

Cirkus Muller är en biografi över den nederländske affärsmannen Victor Muller. Boken täcker hela Mullers liv, men fokuserar på tiden med sportbilstillverkaren Spyker och köpet av Saab. Författare är TV4-journalisten Jens B Nordström. Boken, som p ...

                                               

De Gaulle (bok)

De Gaulle: generalen som var Frankrike är en biografi om Charles du Gaulle från 2004 skriven av Knut Ståhlberg. Källmaterialet är omfattande och huvudsakligen skrivet på franska, ett språk som Ståhlberg behärskade väl efter att ha varit bosatt i ...

                                               

En fest för livet

En fest för livet är en memoarbok av Ernest Hemingway, utgiven postumt 1964. Bokens handling utspelar sig huvudsakligen i 1920-talets Paris, om möten med personer som F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein och Ezra Pound. 2009 kom en reviderad och k ...

                                               

English Men of Letters

English Men of Letters var en serie litterära biografier skrivna av tidens ledande litterära personligheter och publicerade av Macmillan, under John Morleys redaktörskap. Den ursprungliga serien påbörjades 1878 och utkom till 1892. En andra serie ...

                                               

Från Gösta Ekman till Gösta Ekman: en bok om Hasse, far och son

Från Gösta Ekman till Gösta Ekman: en bok om Hasse, far och son är en bok av Bengt Forslund, första gången utgiven 1982 på bokförlaget Askild & Kärnekull. Boken var från början avsedd att handla enbart om Hasse Ekman, men blev istället en bok om ...

                                               

Going Rogue

Going Rogue: An American Life är en personlig och politisk självbiografi av Sarah Palin, tidigare guvernör i Alaska och 2008 republikansk kandidat till USA:s vicepresidentämbete. Boken, som utkom den 17 november 2009, innehade förstaplatsen på Ne ...

                                               

In i vildmarken

In i vildmarken är en bok utgiven 1996 av Jon Krakauer och är baserad på verkliga händelser som ägde rum åren 1990-1992. En student vid namn Christopher McCandless beslutade efter sin universitetsexamen att klippa kontakten med sin familj och luf ...

                                               

Inte med oss

Inte med oss är en biografi om den judiska familjen Frankenstein, författad av Klaus Hillenbrand. Bokens handling kretsar kring makarna Walter och Leonie Frankenstein som valde att gå under jorden när de 1943 hotades av deportation till koncentra ...

                                               

Jämförande levnadsteckningar

Jämförande levnadsteckningar är en samling biografier om framstående män under antiken, skrivna av den grekiske författaren Plutarchos. De flesta biografierna är ordnade parvis och avhandlar en grek och en romare, följt av en jämförelse mellan de ...

                                               

Karl den stores liv

Karl den stores liv är en levnadsteckning om den frankiske kungen och romerske kejsaren Karl den store, skriven av dennes kansler och förtroendeman Eginhard. Verket är en viktig källa till Karl den stores liv och har utgetts för att vara den förs ...

                                               

Kullervo Manner (bok)

Kullervo Manner: ett porträtt på en revolutionär är en biografi om Kullervo Manner, skriven av docent Matti Lackman. Boken är utgiven av Amanita år 2017. Lackman har fördjupat sig i både finländska och ryska arkiv och hittat ny information i dem.

                                               

Liber Pontificalis

Liber Pontificalis är en bok med levnadsbeskrivningar över romerska påvar. I den ursprungliga publiceringen omfattade boken påvarna till och med Hadrianus II eller Stefan V. Under medeltiden ansågs texterna till och med Damasus I död 384 ha förfa ...

                                               

Mao: den sanna historien

Mao: Den sanna historien är en biografi över Mao Zedong skriven av Jon Halliday och Jung Chang. Den ger en mycket kritisk bild av Mao och menar att han var en sorts psykopat. Boken har fått ett blandat mottagande, med såväl positiva som negativa ...

                                               

Minnen av och om Emil Key

Minnen av och om Emil Key är en biografi som gavs ut av Ellen Key postumt över sin fader Emil Key, drygt 10 år efter hans död. Böckerna gavs ut på Albert Bonniers förlag. Band III 1917, 479 sidor inklusive personregister Band II 1916, 385 sidor B ...

                                               

Om dandyismen

Om dandyismen är en längre biografisk essä från 1845 av den franske författaren Jules Barbey dAurevilly. Den tar avstamp i den engelske modeikonen Beau Brummell och avhandlar dandyismen. Boken är dedicerad till författarens vän César Daly. Barbey ...

                                               

Piaf (bok)

1974 - Edith Piaf: en berättelse ISBN 91-0-039773-3 1970 - Edith Piaf: en berättelse 1985 - Piaf: berättelsen om Edith Piafs fantastiska liv ISBN 91-0-046504-6 1972 - Edith Piaf: en berättelse Samtliga svenska utgåvor är översatta av Kerstin Hallén.

                                               

Hans-Heinrich Reckeweg

Hans-Heinrich Reckeweg, född 9 maj 1905, död 13 juni 1985, var en kontroversiell tysk läkare som började inom skolmedicin, och disputerade till filosofie doktor i Bonn 1930. Han var gift med Margaret Stehle. Han tog emellertid intryck av homeopat ...

                                               

Sadako och de tusen papperstranorna

Sadako och de tusen papperstranorna är en faktabok som handlar Sadakos liv. En papperstrana är en sorts origami där ett papper viks så att det får en form som liknar en fågel.

                                               

Knut Henning Gezelius von Schéele

Knut Henning Gezelius von Schéele, född 31 maj 1838 i Stockholm, död 7 april 1920 i Uppsala, var en svensk teolog, biskop i Visby stift 1885–1920. Han tillhörde den adliga ätten von Schéele. Hans föräldrar var prosten och kyrkoherden i Bringetoft ...

                                               

Son-Rise: The Miracle Continues

Son-Rise: The Miracle Continues är en amerikansk biografisk bok skriven av Barry Neil Kaufman som publicerades 1994. Den blev återupplivad och utökad från den ursprungliga boken, Son-Rise, som givit upphov till tv-filmen Son-Rise: A Miracle of Lo ...

                                               

Stalin – den röde tsaren och hans hov

Stalin – den röde tsaren och hans hov är en omfattande biografi över Josef Stalin skriven av den brittiske journalisten Simon Sebag Montefiore. Engelsk originaltitel är Stalin. The Court of the Red Tsar. Svensk översättning gjordes av Olov Hyllie ...

                                               

Svensk apotekarkalender

Svensk Apotekarkalender som utgavs 1923, 1932, 1942, 1954 av Oskar Kullberg innehåller utförliga biografier med foto över alla svenska apotekare och farmacie kandidater. Enligt vissa uppgifter finns en utgåva 1964. Föregångare till Apotekarkalend ...

                                               

Sveriges statsministrar under 100 år

Sveriges statsministrar under 100 år är en monografiserie, med böcker utgivna 2010 på Albert Bonniers förlag. I sammanlagt 22 biografier presenteras alla Sveriges statsministrar mellan åren 1910 och 2010, från Karl Staaff till Fredrik Reinfeldt. ...