ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 280
                                               

Kliché (språk)

Kliché eller klyscha är ett språkligt uttryck som används för att beskriva något som har använts så mycket att det slitits ut och endast används av slentrian eller vana, att ordens innebörd helt förlorat sitt värde.

                                               

Konvergenskultur

Konvergenskultur, populariserat genom Henry Jenkins verk Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, betecknar en digital kultur där yngre och äldre medier både möts och smälter ihop till den grad att de konvergerar både till innehåll o ...

                                               

Kuriosum

Kuriosum, eller kuriositet, är något märkvärdigt eller egendomligt. Vid tal om samlingar används pluralformen kuriosa. Kuriosa förekommer även i ordsammansättningar. Ordet kuriosum kommer från latinets curiosum av curiosus. Curio´sus betyder "oms ...

                                               

Landsplåga

Landsplåga är ett uttryck som närmast betyder epidemi eller betecknar en katastrof av något slag, som drabbar ett helt land. I denna betydelse är begreppet belagt i svenska språket från 1540-talet, då det förekommer i Gustav Vasas bibelöversättni ...

                                               

Mainstream

Mainstream är ett engelskt substantiv och begrepp, som beskriver en kulturyttring med grundbetydelsen huvudströmning eller övergripande flöde. Yttringen är integrerad i den allmänna kulturen genom att den både riktar sig till och konsumeras av en ...

                                               

Mise en abyme

Mise en abyme är en fransk term som ursprungligen härstammar från heraldiken, där den refererar till en mindre vapensköld i mitten av en vapensköld. Termen, som ordagrant betyder "ställd i avgrunden", har med tiden kommit att få en något annorlun ...

                                               

Moralpanik

Moralpanik är en beteckning för när många människor samtidigt har kraftiga och fördömande reaktioner på vissa kulturfenomen, verkliga eller påstådda, som uppfattas som skadliga för individen eller samhället. Moralpanik är besläktat med masshyster ...

                                               

Pastoral

För den kyrkliga betydelsen av ordet pastoral, se pastor. Pastoral är ett begrepp framför allt inom litteraturen, konsten och musiken och betecknar något idylliskt, något som präglas av enkelhet och fridfullhet. Se bland annat Lars-Erik Larssons ...

                                               

Premiss (dramaturgi)

En premiss är, inom dramaturgi, ett påstående bestående av en mening, vad som förs i bevis av dramats handling. Exempelvis kan pjäsen Hamlet ha premissen hämnd leder till undergång. Begreppet premiss används om såväl teaterpjäser som filmmanus. P ...

                                               

Trilogi

En trilogi är en sammanhållen grupp av tre verk inom något konstnärligt område. När det gäller litteratur, drama och film avses avslutade, men med varandra sammanhängande verk. En kontinuerlig berättelse som av något skäl delats upp i tre volymer ...

                                               

Trivia

Trivia är kuriosaartad kunskap om något ämne. Trivia är egentligen motsatsen till allmänbildning. Det brukar röra sig om relativt okända men enkla fakta om en företeelse, som vad som skett bakom kameran vid en filminspelning, hur fort ljuset går ...

                                               

Återkomst

Återkomst eller comeback är ett begrepp som kan användas om artister eller idrottare som har fått ett nytt genombrott efter en lång tids tystnad eller motgång. Det engelska comeback används i svenskan även i en mer konkret betydelse, som något ma ...

                                               

Kulturtidskrift

Kulturtidskrift är en tidskrift som ägnar sig åt kultur i vid bemärkelse. Ämnet kan gälla litteratur, konst, film, teater och/eller musik, men också politik, samhällsfrågor, religion eller vetenskap. Det redaktionella arbetet bedrivs många gånger ...

                                               

20TAL

För årtiondet, se 2020-talet. 20TAL är en svensk tidskrift om litteratur, konst och debatt. Den grundades 1980 av bland andra Madeleine Grive. Tidskriften ges ut av föreningen med samma namn och utkommer med 3 nummer per år. 20TAL är en ideell fö ...

                                               

Aorta: journal för retrogardistisk kultur

Aorta: journal för retrogardistisk kultur var en svensk-norsk kvartalstidskrift som gavs ut av Carl Forsbergs bokförlag i Göteborg. Första numret kom ut 1997, och den utgavs sporadiskt fram till 2001. 2006 kom nummer 13 ut och var från och med ny ...

                                               

Arena (tidskrift)

Arena var en partipolitiskt obunden, vänsterpolitisk kulturtidskrift som gavs ut i Stockholm av Politikens och Idéernas Arena. Den grundades 1993 och hette ursprungligen Politikens, kulturens & idéernas Arena, men antog 2003 namnet Arena. Tidskri ...

                                               

Arkitektur DK

Arkitektur DK är en dansk arkitekturtidskrift, som utgivits sedan 1957 av Arkitektens Forlag med sex nummer om året. Arkitektur DK fick 2014 utmärkelsen Årets kulturtidskrift i Norden.

                                               

Aspen (tidskrift)

Aspen var en konstpublikation utgiven av Phyllis Johnson som gavs ut oregelbundet mellan åren 1965 och 1971. Publikationen beskrevs av Johnson som "den första tredimensionella tidskriften", och varje utgåva, innefattad i en unik låda eller dylikt ...

                                               

Aura (kalender)

Aura var en litterär kalender utgiven i Åbo 1817-18, vilken gav uttryck för Åboromantiken och stod under inflytande av fosforisterna i Sverige. Kalanderns två häftan innehöll bidrag av Adolf Ivar Arwidsson, Axel Gabriel Sjöström, Johan Jacob Teng ...

                                               

Avsikter

Avsikter var en svensk kulturtidskrift som startade sin utgivning 1998. I Avsikter kunde man läsa och själv publicera texter om konsten att skriva. Samtidigt ville tidskriften ge plats åt arbetarlitteratur. Innehållet var mångfald, som reportage, ...

                                               

Axess Magasin

Axess Magasin är en svensk kultur- och samhällstidskrift som ges ut av Axess Publishing AB. Tidskriften utkommer med nio nummer per år. Axess Magasins ambition är att "förena akademisk och publicistisk kultur och skapa ett forum, där forskare ino ...

                                               

Bang (tidskrift)

Bang var en svensk feministisk kultur- och samhällstidskrift, som är namngiven efter journalisten Barbro Alvings signatur "Bang". Tidningen grundades 1991 av en grupp studenter vid Stockholms universitet. Enligt Statens Kulturråd som ger statsbid ...

                                               

Banipal

Banipal är en brittisk litteraturtidskrift som publicerar samtida litteratur från arabvärlden i engelsk översättning. Tidskriften grundades 1998 av Margaret Obank och Samuel Shimon, och kommer ut med tre nummer om året. I augusti 2010 har sammanl ...

                                               

Bokvennen

Bokvennen Litterær Avis är en norsk litteraturtidskrift, som utges sedan 1989. Tidskriften grundades av Jan M. Claussen, som var redaktör till 2004. Bokvennen Litterær Avis fick 2011 utmärkelsen Årets kulturtidskrift i Norden.

                                               

Bonniers litterära magasin

Bonniers litterära magasin, ibland kallad "Blemman", var en svensk litteraturtidskrift. BLM utgavs 1932–2004, med ett uppehåll 2000–2002, av Albert Bonniers förlag.

                                               

Byahornet

Byahornet är en kulturhistorisk tidskrift för Skåne. Den startades 1942 av Moje Biarner. Tidskriften är opolitisk och innehåller artiklar om skånsk historia och folkminnen. Tidskriften blev 2010 belönad med Skånska Akademiens diplom för sina insa ...

                                               

Den Blå Port

Den Blå Port var en dansk kulturtidskrift för litteratur och litteraturkritik. Den Blå Port utgavs i 93 nummer till juni 2014, 1985–2003 av Forlaget Rhodos, och senare av bland annat Forlaget Vandkunsten 2009–2014. Grundläggare, samt redaktörer 1 ...

                                               

Entertainment Weekly

Entertainment Weekly är ett amerikanskt tidskrift som publiceras av Time Inc., ett dotterbolag till Time Warner. Tidskriften behandlar ämnen såsom film, TV, musik, Broadwayteatrar, böcker och populärkultur. Till skillnad från US Weekly, People, o ...

                                               

Eurozine

Eurozine är ett europeiskt kulturtidskriftsnätverk med mer än 60 partnertidskrifter i ett trettiotal länder. Eurozine är också en nättidskrift som publicerar originalartiklar och utvalda artiklar i översättning från tidskrifterna som ingår i nätv ...

                                               

Film Culture

Film Culture var en amerikansk tidskrift för independentfilm som grundades 1955 av Jonas Mekas. Tidningen gavs ut av Anthology Film Archives i New York. Tidningens fullständiga titel var: Film Culture: Americas Independent Motion Picture Magazine ...

                                               

Fokus (tidskrift)

Fokus är ett svenskt nyhetsmagasin grundat 2005 av Martin Ahlquist, Martin Ådahl, Lars Grafström och Karin Pettersson. Tidskriften beskriver sig som politiskt oberoende. Finansmannen Johan Björkman var genom Nordstjernan AB den finansiär som möjl ...

                                               

Fronesis (tidskrift)

För andra betydelser av ordet, se Fronesis. Fronesis är en svensk vänsterorienterad samhällsteoretisk tidskrift, som utkom med sitt första nummer 1998. Fronesis ges ut av Tidskriftsföreningen Fronesis och ingår i det europeiska kulturtidskriftsnä ...

                                               

Ful (tidskrift)

Ful är en queerfeministisk kulturtidskrift som publicerade sitt första nummer år 2004. Innan dess hade den funnits i två år som nättidskrift. Ful skriver om film, konst, litteratur, teater och musik ur ett queerfeministiskt perspektiv. Den presen ...

                                               

Föreningen för Sveriges Kulturtidskrifter

Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter är en svensk ideell medlemsorganisation som bildades 1995. Föreningen arbetar på olika sätt för att stärka kulturtidskrifternas position i Sverige och delar till exempel sedan 1996 årligen ut pris till År ...

                                               

Företagsminnen

Företagsminnen / Företagshistoria är en tidskrift om svensk näringslivshistoria. Den utges av Centrum för Näringslivshistoria och utkommer för tillfället med fyra nummer per år. Tidskriften Företagsminnen skapades 1997, men tog över namnet från e ...

                                               

Galago (serietidning)

Galago är en svensk serietidning och skämttidskrift som startades 1979. Den är sedan starten ett forum för nya/alternativa svenska serieskapare och konstnärer och kommer i regel ut som kvartalstidning. Nuvarande ägare är Ordfront Förlag, som i si ...

                                               

Glänta (tidskrift)

Glänta är en kulturtidskrift som behandlar filosofi, litteratur och konst. Redaktör och ansvarig utgivare heter Göran Dahlberg. Den ingår i det europeiska kulturtidskriftsnätverket Eurozine, och man har ett löpande samarbete med den sydafrikanska ...

                                               

Granta

Granta är ett engelskt litterärt magasin och bokförlag som sedan 2005 ägs och drivs av Sigrid Rausing. Tidskriften ges ut en gång i kvartalet med en välvald blandning av noveller, poesi, personliga reportage och fotografi. En svensk utgåva av Gra ...

                                               

Gringo (tidskrift)

Gringo, var en tidning om invandrarkultur. Den startades av Zanyar Adami och Carlos Rojas som en månatlig bilaga i gratistidningen Metro år 2004 men växte snart till ett eget annonsfinansierat projekt. Den gick i konkurs år 2007, men återuppstod ...

                                               

Harpers Magazine

Harpers Magazine är en amerikansk tidskrift som berör ämnen som litteratur, konst, politik, kultur och finans. Den startades i juni 1850 och utkommer en gång i månaden. Harpers Magazine är den näst äldsta amerikanska månadstidskriften, efter Scie ...

                                               

Interacting Arts

Interacting Arts bildades 2001 och är en stockholmsbaserad grupp som använder sin bakgrund inom rollspel och aktivism i sin konstnärliga praktik. Gruppen arbetar ofta med deltagande, rolltagande, spel och lek. Hösten 2008 publicerades boken Delta ...

                                               

Judisk Krönika

Judisk Krönika grundades 1932 och är en Sveriges äldsta kulturtidskrifter och den främsta förmedlaren av judiskt liv och kultur i Sverige. Judisk Krönika grundades av bröderna Daniel Brick och Simon Brick. Först som organ för Skandinaviska Judisk ...

                                               

Konstperspektiv

Samarbetsnämnden för Konstföreningar i Göteborg startade 1945 tidskriften Perspektiv, året därpå namnändrad till Konstperspektiv, vilken utgavs fram till 1964. Sveriges Konstföreningars Riksförbund startade 1975 en tidskrift med samma namn och me ...

                                               

Kritik (tidskrift)

Kritik var en dansk kulturtidskrift, som utgavs 1967–2016 av Gyldendal. Kritik grundades 1967 av Aage Henriksen och Johan Fjord Jensen på förlaget Fremad. Den redigerades över åren av bland andra Frederik Stjernfelt och Lasse Horne Kjældgaard, Po ...

                                               

Kwani

Kwani? är ett kenyanskt litterärt magasin och förlag, grundat 2003. Tidskriften har kommit att bli Östafrikas viktigaste för ny litteratur. I redaktionen ingår bland andra Binyavanga Wainaina och Billy Kahora. Tidskriften ägs av en stiftelse, Kwa ...

                                               

LEF (tidskrift)

LEF var en kulturtidskrift utgiven i Sovjetunionen 1923–1925. Tidskriften återuppstod 1927–1929, då som Novyj LEF. Tidskriften LEF utgavs av Konstens vänsterfront ryska: Левый фронт искусств, Levyj front iskusstva, en radikal sammanslutning bestå ...

                                               

Liekki

Liekki är en sverigefinsk kulturtidskrift, som utkommer sedan 1976. Den innehåller allt från noveller, dikter, kåserier, intervjuer till debatt, recensioner, teater, film, konst, musik med mera. Tidskriften är politiskt och religiöst obunden. Den ...

                                               

Lira Musikmagasin

Lira Musikmagasin är en musiktidskrift grundad 1994 av personer engagerade i Falu folkmusikfestival. Tidningen bevakar musik i gränslanden mellan folkmusik, jazz, världsmusik, visa, americana med mera. Tidningen valdes till Årets kulturtidskrift ...

                                               

Literary Review

Literary Review är en brittisk litteraturtidskrift, som grundades 1979 av Anne Smith, som då var prefekt på institutionen för engelska språket på University of Edinburgh. Den har sitt kontor i London. I tidskriften recenseras böcker inom fiktion, ...

                                               

Maayan

Maayan är en israelisk tidskrift för poesi, litteratur, konst, och idéer. Den gavs först ut hösten 2004. Maayans Redaktörer är Roy Arad och Joshua Simon. Varje upplaga av Maayan består av 4000 exemplar, och säljer i genomsnitt hälften av upplagan ...