ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 278
                                               

Göteborg Dans & Teater Festival

Göteborg Dans & Teater Festival är en festival i Göteborg för samtida scenkonst som från och med 2012 anordnas i maj varje år. Ambitionen är att bli Nordens främsta festival för nutida scenkonst. Göteborg Dans & Teater Festival är en organisation ...

                                               

Konsert

En konsert är ett framförande av musik inför en publik. Vanligen uppträder musiker och sångare, ibland kallade artister, i ett så kallat levande framförande eller "live-framträdande". I vissa fall används numera också förinspelat material, så kal ...

                                               

Scenisk ledare

Konstnärlig ledare eller scenisk ledare är en titel som används inom en rad verksamheter, speciellt inom konst och kultur. Titeln syftar på en person i chefsposition som har övergripande ansvar för det konstnärliga arbetet inom organisationen, sa ...

                                               

Leguanens natt

Leguanens natt är en pjäs från 1961 av Tennessee Williams författad när denne, efter flera Pulitzerpris, stod på toppen av sin konstnärsbana. Den har tidigare även satts upp på svenska scener under det missvisande namnet Iguanans natt. Den hade p ...

                                               

Levande staty

En levande staty är ett begrepp för en mimare som poserar som en staty eller docka, ofta realistiskt sminkade och med en kostym som passar det tema som valts. De som arbetar som levande statyer kan både göra det som gatuartister eller förmedlas v ...

                                               

Look-alike

En look-alike är en person som medvetet sminkar och klär sig som en annan, ofta kändis, för att efterlikna eller imitera denne. Look-alikes jobbar ofta i nöjesvärlden. Det är inte ovanligt att de ägnar sig åt att efterlikna en kändis för att denn ...

                                               

Länsteatrarna i Sverige

Länsteatrarna i Sverige är en intresseorganisation för offentligt finansierade teatrar med regionalt uppdrag i Sverige. Organisationen består idag av 23 scenkonstorganisationer över hela Sverige och verkar för samverkan mellan regionala politiker ...

                                               

Manegen

Den ideella föreningen Manegen bildades 2008–2009 som ett branschgemensamt initiativ för förbättrade arbetsvillkor och möjligheter. Grundarna bestod av såväl enskilda utövare som grupper och större aktörer. 2012 erhöll Manegen sitt första reguljä ...

                                               

Modern dans

Modern dans eller fridans är en samlingsbeteckning på en rad dansstilar som under 1900-talet och 2000-talet legat i fokus för den sceniska konstnärliga dansens utveckling. Till skillnad från den klassiska baletten, som är stram och hållen, och ja ...

                                               

Musikal

Musikal är en form av modern musikteater. En musikal är en blandning av musik, teater och dans. Begreppet är brett, men avser vanligen någon av de genrer som utvecklades i USA och England under 1900-talets första hälft, eller efterföljare till de ...

                                               

Nationalscen

Dramaten, Kungliga Operan, Riksteatern och Unga Klara, Sverige Bolsjojteatern, Ryssland Det Kongelige Teater, Danmark Nationaltheatret och Det norske teatret, Norge

                                               

Ormtjusning

Ormtjusning är en scenkonst där en ormtjusare styr en eller flera ormars rörelser. I det typiska fallet använder ormtjusaren en flöjt, och låter ormen följa flöjtens rörelser. Ormtjusare är vanliga i Indien och andra delar av södra Asien. Det fin ...

                                               

Pearle

Pearle är en sammanslutning av arbetsgivarorganisationer inom scenkonsten i Europa. Organisationen har kontor i Bryssel. Genom sina medlemsorganisationer representerar Pearle över 10000 arbetsgivare inom bland annat musik, teater, dans och opera. ...

                                               

Performance

Namnet kommer av fornfranskans parfornir, från vilket vi har ordet" performativ ". Detta betyder" fullfölja ", fullborda ", göra klart ", och är bildat av ledet par latinets per som har en rad betydelser, som till exempel" genom "och" över ", men ...

                                               

Repertoar

Repertoar kallas en förteckning över musik- eller teaterstycken, som framförs med viss regelbundenhet. Det kan också användas om en viss sångares eller skådespelares rollfigurer. I överförd bemärkelse kan ordet avse färdigheter och vanor hos exem ...

                                               

Rider

En rider är en lista med önskemål som artister skickar till arrangören med hur saker och ting skall vara i och runt logen. Exempelvis krävde gruppen Van Halen att logen skulle innehålla godiset M&Ms, men att de bruna skulle tas bort. Ridern k ...

                                               

Satans trilogi

Satans trilogi var en omslutande teater och konsthändelse som pågick i Atlas Copcos rivningslokaler på Sickla industriväg 6a i Nacka åren 2015–2017. Projektet startades av Jimmy Meurling och Py Huss-Wallin i samarbete med Atrium Ljungberg. Andrea ...

                                               

Scenen

Scenen är en beskrivning av flera mer eller mindre löst sammanhållna gemenskaper. Termen kan användas inom flera områden för att beteckna de mest upphöjda inom en genre, såsom den Svenska hiphop-scenen eller Konst-scenen.

                                               

Scenkonst Västernorrland

Scenkonst Västernorrland, tidigare Scenkonstbolaget, är en gemensam organisation för Västernorrlands läns kulturinstitutioner: Nordiska kammarorkestern, Musik i Västernorrland, Norrdans, Film i Västernorrland och Teater Västernorrland. Aktiebolag ...

                                               

Skådespelarkonst

Skådespelarkonst är konsten att gestalta en annan person med hjälp av kropp, röst och fantasi. Den moderna skådespelarkonsten tillskrivs ofta Konstantin Stanislavskij samt Michel Saint Denis.

                                               

Spikmatta

En spikmatta är en matta fylld med små spikar. Spikmattor används ibland som akupressur eller till meditering. De är dock mest kända som någonting som fakirer använder som "magi" när de lägger sig på spikarna utan att skadas. I själva verket är d ...

                                               

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag och institutioner inom scenkonstområdet. Organisationen hade tidigare namnet Teatrarnas Riksförbund.

                                               

Svenska baletten i Paris

Svenska Baletten i Paris, Les Ballets Suédois, var en balettensemble, verksam i Paris 1920–25, med hemmascen på Théâtre des Champs-Élysées, men med turnéer såväl i Europa som USA. Baletten var 1920 grundad och ledd av Rolf de Maré i samarbete med ...

                                               

Tankeläsning

Se telepati för den paranormala förmågan. Tankeläsning eller mentalism är en sorts trolleritrick som enbart verkar utföras med hjälp av hjärnan, det vill säga utan fingerfärdighet eller särskilda apparater, och vanligen fokuserar på den paranorma ...

                                               

Teater

Teater, ibland drama eller skådespel, är en typ av scenkonst, som syftar till att agera, berätta, framställa eller förevisa historier, idéer eller känslor inför en publik. Detta sker vanligtvis genom dialog, det vill säga tal och gester mellan ol ...

                                               

The Moon and Serpent Grand Egyptian Theatre of Marvels

The Moon and Serpent Grand Egyptian Theatre of Marvels är en grupp ockultister och artister bestående av bl.a. Alan Moore, Bauhausmedlemmen David J och musikern Tim Perkins. De framför ockulta "workings" som består av poesiliknande prosa framfört ...

                                               

Typecasting

Typecasting innebär att en skådespelare blir känd för en enskild roll eller en viss typ av roller så att denna får svårt att ta sig ur det facket för att publiken förväntar sig att skådespelaren spelar en viss typ av roller, och/eller att rollsät ...

                                               

Varieté Vauduvill

Varieté Vauduvill är en ambulerande tältvarieté som från 1982 till 1995 årligen turnerade i Sverige sommartid, och som med ojämna mellanrum fortfarande uppträder. Föreställningarna inspireras av den gamla marknadsvarietén som konstform och efterh ...

                                               

Vaudeville

Vaudeville eller vådevill är ett lustspel med sånginslag, ofta med satirisk eller parodisk tendens. Ordets ursprung är något oklart, men kan komma från franskans voix de ville - stadens röst, eller från en dal i Normandie, Val de Vire. Som teater ...

                                               

Familj

I en allmän kontext är en familj en grupp människor som förenas genom blodsband, äktenskap, partnerskap, syskonskap eller samboförhållande. Den närmaste familjen kan bestå av makar, föräldrar, barn och syskon. Den utökade familjen kan bestå av fa ...

                                               

Fika

Fika är en svensk samhällsinstitution som innebär mellanmänskligt umgänge i kombination med intagande av exempelvis kaffe och kaka. Fika förekommer vanligen inom svenskt arbetsliv, i form av fikapauser eller kaffepauser – en fika tillsammans med ...

                                               

Krigsmakten

Krigsmakten var fram till årsskiftet 1974/1975 samlingsnamnet på de svenska militära myndigheter som sedan den 1 juli 1994 ingår i förvaltningsmyndigheten Försvarsmakten. Namnbytet togs först upp av 1945 års försvarskommitté. Det slutgiltiga besl ...

                                               

Kyrkan

Kyrkan syftar i kristen tro i allmänhet på den universella kristna församlingen, alla Kristustroendes gemenskap. Begreppet återfinns i den nicaenska och den apostoliska trosbekännelsen. I den senare heter det i tredje artikeln: Och på en enda hel ...

                                               

Kärnfamilj

En kärnfamilj är i strikt mening en familj som endast består av en man, en kvinna och deras gemensamma biologiska eller adopterade barn. Kärnfamiljen står i motsats till en ensamstående familj, den större utökade familjen, och till en familj med ...

                                               

Monarki

Monarki är ett statsskick där statschefen är en monark. Det har tidigare i historien ofta funnits valmonarkier, men i nutida monarkier går tronen nästan alltid i arv inom en och samma ätt. Något som skiljer en monarki från en republik är att i en ...

                                               

Moral

Moral är en kvalitativ egenskap i en handling, i ett beteende, eller hos en person att följa de etiska normerna; att följa god sed. Det kan också betyda förståelsen inför vad som är rätt och fel. Med moral kan också avses regler och principer för ...

                                               

Samhällsinstitution

Samhällsinstitution eller social institution är inom samhällsvetenskapen ett system av normer och regler som strukturerar mänskligt handlande till bestående eller återkommande beteendemönster. Listan på samhällsinstitutioner kan göras lång, men t ...

                                               

Skola

Skola är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter u ...

                                               

Äktenskap

Äktenskap är ett juridiskt och samhälleligt, samt ofta ett religiöst och andligt, avtal mellan samlevande personer. Äktenskap kan ingås religiöst eller borgerligt. Det varierar om en stat erkänner enbart monogama äktenskap mellan personer av olik ...

                                               

Subkultur

Subkultur eller alternativ livsstil avser inom sociologi, antropologi och kulturvetenskap en grupp med avvikande kulturell yttring som öppet eller dolt är avskild från kulturella normer och värderingar som råder i det omkringliggande samhället. V ...

                                               

A.C.A.B.

A.C.A.B. är en engelsk förkortning som står för All Cops Are Bastards. Förkortningen förekommer i dokumentären We Are the Lambeth Boys en från 1959, och fick på 1970- och 80-talet blev uttrycket vanligt bland punkare och skinnskallar. 1982 kom Lo ...

                                               

Arbetarkultur

Denna artikel handlar om kultur som socialt överförda levnadsmönster inom arbetarklassen. För den bredare definitionen av kulturbegreppet se kultur. Arbetarkultur kan antingen åsyfta den andliga konstnärliga odlingen som har sitt ursprung bland p ...

                                               

Sonny Barger

Ralph Hubert "Sonny" Barger, född 8 oktober 1938 i Modesto, Kalifornien, är en av grundarna av Hells Angels-avdelningen i Oakland, Kalifornien. Han har också skrivit fem böcker: Hells Angel: The Life and Times of Sonny Barger and the Hells Angels ...

                                               

Beat Generation

Beat Generation eller beatnikrörelsen var en amerikansk social och litterär rörelse som började på 1950-talet i konstnärskretsarna i San Francisco och Greenwich Village i New York.

                                               

Black metal

Black metal är en undergenre till metal. Den företer vissa likheter med andra extrema metalgenrer såsom death metal. Ett vanligt drag i black metal är den flitiga användningen av det ockulta och teman som Satan och antikrist/anti-gud i texterna.

                                               

Boozefighters

Boozefighters var en av de första amerikanska motorcykelklubbarna, och grundades i Kalifornien 1946. Boozefighter Motorcycle Club BFMC grundades 1946 av veteraner nyss hemkomna från andra världskriget. "Wino" Willie Forkner död 1997 räknas som gr ...

                                               

Brat

Brat har olika innebörd på svenska och engelska trots att det är ett lånord från det senare språket. På svenska är det en beteckning på ungdomar och unga vuxna personer från överklassen med en utmärkande kläd- och livsstil och attityd. Personerna ...

                                               

Decora

Decora är en japansk klädstil. Den är färgglad och spexig och kännetecknas av att personen har många kläder och plastiga accessoarer. Stilen kan anses gå ut på att vara barn så länge som möjligt. Utanför Japan kallas stilen ofta felaktigt för Fru ...

                                               

Electro-goth

Electro goth, även kallat futurepop, är en musikgenre som utvecklats från den ursprungliga goth, industri- och synthmusiken. Några kända band i denna genre är till exempel The Crüxshadows, The Birthday Massacre och Blutengel. Termen är sparsamt a ...

                                               

Fettaktivism

Fettaktivism är en samhällsrörelse som strävar efter att förändra samhällets negativa attityder mot fetma. Områden fettaktivismen engagerar sig i innefattar estetiska, juridiska och medicinska förhållningssätt till kroppar som är fetare än den so ...