ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 276
                                               

Internetforum

Internetforum, ofta bara forum, är webbaserade diskussionsforum på internet. Man diskuterar genom att skriva meddelanden. Till skillnad från chattrum så är meddelandena ofta längre en bara någon mening, och de arkiveras åtminstone temporärt. Ett ...

                                               

Invit

En invit är en inbjudan till en specifik internettjänst. Detta möjliggör för existerande, ibland betalande, användare att låta vänner och bekanta prova på tjänsten.

                                               

Kaffebryggaren i Trojan Room

Kaffebryggaren i Trojan Room gav upphov till världens första webbkamera. Kaffebryggaren stod i Trojan Room på University of Cambridge Computer Laboratory vid Universitetet i Cambridge i Cambridge och webbkameran användes för i realtid distribuera ...

                                               

Katedralen och basaren

Katedralen och basaren är en essä av den amerikanska programmeraren Eric S. Raymond om metoder för programvaruutveckling. Verket är baserat på Raymonds studier av hur Linux-kärnan utvecklades och hans egna erfarenheter av att leda ett projekt med ...

                                               

Kiwi Farms

Kiwi Farms, tidigare känt som CWCki Forums, är ett engelskspråkigt internetforum där användare huvudsakligen konverserar genom att lägga upp bilder. Webbplatsen består av användarskapat material i forum där skaparen fungerar som forumets administ ...

                                               

Kollegial produktion baserad på allmännytta

Begreppet kollegial produktion baserad på allmännytta avser en ny produktionsmodell enligt vilken ett stort antal personers skaparkraft samordnas - oftast över Internet - för att resultera i stora och meningsfulla projekt, vanligtvis utan en trad ...

                                               

Letterboxing

Letterboxing är en friluftsaktivitet som kombinerar orientering, problemlösning och konstnärlig användning av stämplar. Varje gömd låda innehåller en loggbok, en stämpel som hör till lådan, och eventuellt en stämpeldyna. Letterboxing liknar Geoca ...

                                               

Liveleak

LiveLeak är en webbplats där användare kan ladda upp och dela med sig av videoklipp med andra. Webbplatsen grundades den 31 oktober 2006 av några representanter från chocksajten Ogrish.com. Syftet är att ta verklighetstrogen film, politik, krig o ...

                                               

Mega Sweden FAD

Mega Sweden FAD är ett årligt så kallat megaevent inom sporten geocaching. Under eventen som lockar runt 1000 besökare från Sverige och många andra länder träffar man andra geocachare, har möjlighet att delta i föreläsningar och aktiviteter samt ...

                                               

Nordisk.nu

Nordisk.nu är en webbportal som har nordisk identitet, kultur och tradition som tema. Sajten startades den 18 april 2007 av det nu nedlagda Nordiska förbundet. Portalen fungerar huvudsakligen som ett debattforum, med ett betydande inslag av debat ...

                                               

Nätbrottslighet

Nätbrottslighet, databrott, IT-brottslighet eller cyberbrott är ett sätt att bryta mot lagen genom att använda internet, till exempel att stjäla någons lösenord eller att skicka ut falsk information genom att tränga sig in i någon annans datornät ...

                                               

Nätmobbning

Nätmobbning, Internetmobbning, e-mobbning eller digital mobbning är systematiska trakasserier och personangrepp mot en eller flera personer som sker via sociala medier på internet, chattprogram, eller sms och mms via mobiltelefoner. Nätmobbning ä ...

                                               

Postinternet

Postinternet är en konströrelse inom fältet New Media och är en utveckling från sen 1990- till tidig 2000-tals Internetkonst, kallat net.art. Skillnaden mellan postinternet och net.art är att medan net.art-konstnärer skapade konst exklusivt digit ...

                                               

Rätten att bli bortglömd

Rätten att bli bortglömd innebär att en person har rätt att slippa synas i sökresultat på Internet om sökresultaten är otillräckliga, irrelevanta eller inte anpassade för det de ska brukas för. Principen etablerades som rättspraxis inom Europeisk ...

                                               

Scam baiting

Scam baiting är en aktivitet där man låter sig utsättas för lurendrejeri, för att manipulera lurendrejarna. Det förekommer framförallt över Internet i samband med Nigeriabrev. Syften med detta kan vara att helt enkelt roa sig, men även att slösa ...

                                               

Shipping (fandom)

Shipping, ursprungligen härstammande från ändelsen på det engelska ordet för relation, är en önskan från fans för två eller fler personer, antingen verkliga människor eller fiktiva karaktärer att vara i en relation och oftast en romantisk sådan. ...

                                               

Clay Shirky

Clay Shirky, född 1964, är en amerikansk författare, föreläsare och konsult. Hans ämnesområden är de sociala och ekonomiska effekterna av internetanvändning och teknologisk utveckling av digital media och kommunikation. Han har anställning på New ...

                                               

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är meddelanden som personer skickar till varandra i realtid med hjälp av datorer eller smartphones som är uppkopplade till internet eller något annat nätverk. Tekniken är nära besläktad med chatt.

                                               

Sousveillance

Sousveillance är ett begrepp som betyder gräsrotsbevakning, bevakning underifrån. Sousveillance "undervakning" betecknar motsatsen till övervakning franska "surveillance", det vill säga medborgarnas metod för att bevaka makthavare, och tillskrivs ...

                                               

Spotify

Spotify Technology S.A. är ett svenskt multinationellt företag som sedan den 7 oktober 2008 tillhandahåller en tjänst för att lyssna till strömmad musik och poddradioprogram över Internet. Sedan 2015 är Spotify världens största online-musiktjänst ...

                                               

Streisandeffekten

Streisandeffekten beskriver den effekt som kan inträffa när ett försök att censurera eller ta bort information istället leder till att informationen får markant ökad spridning. Det kan röra försök att avlägsna ett foto, ett påstående, en datorfil ...

                                               

Synkron kommunikation

Synkron data- och telekommunikation bygger på ett specifikt förhållande till en tidsgrund eller klocka. I synkron kommunikation så skickas olika datatecken enligt en tidssignal som synkroniserar de två kommunicerande enheterna. När sedan en medde ...

                                               

Trådad diskussion

Trådad diskussion är ett sätt att strukturera skriftliga diskussioner som används av många E-postprogram, anslagstavlor, nyhetsgrupper, sociala nätverk, och andra internetforum. Programvaran som används för att läsa diskussionen hjälper till geno ...

                                               

Ushahidi

Ushahidi är ett kenyanskt icke vinstdrivande företag som utvecklat webbapplikationer och fri programvara för insamling och sammanställning av medborgargenererad information om våldsamma kriser, naturkatastrofer och liknande. Det kom först till an ...

                                               

Academia Brasileira de Letras

Academia Brasileira de Letras är ett brasilianskt litterärt, icke vinstinriktat samfund. Det grundades i slutet av 1800-talet av en grupp på fyrtio författare och poeter som inspirerades av Académie Française. Den första ordföranden, Machado de A ...

                                               

Airavata Elephant Foundation

Airavata Elephant Foundation är en stiftelse med säte i Ban Lŭng, Ratanakiri, Kambodja, grundad år 2016 av Chenda och Pierre-Yves Clais, som skyddar ett 500 hektar stort regnskogsområde och tar hand om de sista fyra asiatiska elefanterna, och der ...

                                               

Akademi (sällskap)

Se akademi för akademi i betydelsen "universitet" eller institution för annan högre utbildning En akademi är ett sällskap av forskare eller konstnärer, som har till uppgift att främja någon eller några särskilda vetenskaper eller konstarter för d ...

                                               

Artmoney

Artmoney, eller BIAM, är en internationell konstnärsgrupp och konströrelse med ursprung i Danmark, startad av konstnärerna Lars Kræmmer och Flemming Vincent 1998. Medlemmarna i gruppen skapar själva sedlar i form av unika konstverk i storleken 12 ...

                                               

British Council

British Council är en oberoende brittisk kulturorganisation, grundad 1934 och driven i offentlig regi. Dess syfte är att sprida kunskap om det brittiska samhället och kulturen samt att utveckla kulturella förbindelser mellan Storbritannien och an ...

                                               

Bwana Club

Bwana Club är en konstellation i Sverige av filosofer, konstnärer, forskare, filmare, DJ:s m.fl. som inriktar sig på granskning av hur koloniala strukturer reproduceras i samtida kulturproduktion. Bwana Club har sin bakgrund i ett mobilt klubbpro ...

                                               

Böllerupakademin

Böllerupakademin är en sammanslutning av konstnärer, författare och tonsättare som bildades i början av 1980-talet av konstnärerna Björn Rosendal från Laholm, Ingvar Neuman från Göteborg och Hardy Strid från Halmstad. Böllerupakademin är initiati ...

                                               

Carlsbergfonden

Carlsbergfonden är en dansk ekonomisk stiftelse grundad 1876 av bryggaren och mecenaten J. C. Jacobsen. Fondens styrelse består av fem ledamöter, valda av och inom Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

                                               

Centraloperetten

Centraloperetten var ett led i Folkparkernas Centralorganisations teaterverksamhet och ett produktionsföretag för opera och operetter som var verksamt 1918-1962.

                                               

Creative Industries Federation

Creative Industries Federation är en nationell organisation för evenemangsbranschen, inklusive konst och utbildningar inom alla dessa områden i Storbritannien. Dom agerar som representant för branschens alla aktörer och knyter även samman den pri ...

                                               

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland

Finlandsinstitutet i Storbritannien och Irland är en ideell förening i London som finansieras huvudsakligen av undervisnings- och kulturministeriet. Institutet är ett av Finlands 17 kultur- och vetenskapsinstitut och hör till Finlands kultur- och ...

                                               

Finn-Kirja

Finn-Kirja är ett sverigefinskt författarlag som grundades 1975 på initiativ av Föreningen för Sverigefinska Skribenter. Förlaget trycker och ger ut skönlitteratur och andra verk som är skrivna på finska.

                                               

Folkets Hus och Parker

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, FHP, är en svensk organisation som kom till år 1999 genom sammanslagning av de till Socialdemokraterna närstående Folkets Hus Riksorganisation och Folkparkernas Centralorganisation. Folkrörelsen Folkets ...

                                               

Föreningen Brage

Föreningen Brage har till sitt ändamål att vårda och främja finlandssvensk folkkultur sådan den tagit sig i uttryck i diktning, musik, danser, lekar och drama. Den har sin lokal på Kaserngatan 28 i Helsingfors. En central roll spelar också seder, ...

                                               

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd är en paraplyorganisation, bildad 1959, för riksorganisationer inom kulturområdet. Verksamhetsområdet omspänner bland annat upphovsrätt, kulturpolitik, trygghetssystem och yttrandefrihet. En ...

                                               

Konstnärsgrupp

En konstnärsgrupp består av konstnärer, som av olika skäl kopplas samman eller själva grupperar sig. Det kan vara att de jobbar med ett gemensamt program, som Cobra, mot ett gemensamt mål, som Opponenterna eller konstnärer som kopplas samman av k ...

                                               

Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är en fond som arbetar för att stärka och främja relationerna mellan Finland och Sverige. Fonden som grundades år 1960 av Sveriges regering är den största bilaterala fonden i Norden. Fonden beviljar bidrag til ...

                                               

Kulturskaparna

Kulturskaparna är ett svenskt nätverk för opinionsbildning och samarbete på upphovsrättsområdet. Nätverket består av 24 konstnärsorganisationer som tillsammans företräder mer än 50 000 kulturskapare, som musiker, skådespelare, författare, tonsätt ...

                                               

Mariehamnsteatern

Mariehamnsteatern är ett marknadsföringsnamn för Teaterföreningen i Mariehamn r.f., en åländsk teaterförening bildad 1914. Teatern har sedan 1939 sin hemmascen i Mariehamns stadshus och producerar vanligtvis två till tre uppsättningar per år. För ...

                                               

Mecenat

En mecenat är en person eller organisation som ekonomiskt eller på andra sätt främjar konst, litteratur eller andra kulturyttringar. Ordet mecenat härleds till den romerska statsmannen Maecenas, som frikostigt gynnade författare och konstnärer. E ...

                                               

Ny Carlsbergfondet

Ny Carlsbergfondet är en dansk stiftelse grundad av makarna Carl Jacobsen, ägare till Ny Carlsberg bryggeri och hans hustru Ottilia Jacobsen för att gagna dansk konst, såväl skulptur som bildkonst och trädgårdskonst. Fonden driver bl.a. Ny Carlsb ...

                                               

Stiftelsen framtidens kultur

Stiftelsen framtidens kultur var en svensk stiftelse baserad i Uppsala, bildad 1994 av den Svenska staten i syfte att "främja ett vitalt kulturliv" genom att ge bidrag till "konstnärligt och kulturellt nyskapande projekt med högt ställda kvalitet ...

                                               

Svenska institutet

Svenska institutet är en statlig svensk myndighet. Svenska institutet grundades 1945 som en efterföljare till det 1935 inrättade Kulturrådet. Svenska institutet lydde fram till 1998 direkt under Utrikesdepartementet men är sedan dess en egen mynd ...

                                               

Svenska teaterkritikers förening

Svenska teaterkritikers förening är en intresseförening för Sveriges yrkesverksamma scenkonstkritiker, som ingår i den internationella organisationen The International Association of Theatre Critics. Sedan 1956 delar föreningen årligen ut priser ...

                                               

Tuborgfonden

Tuborgfonden är en dansk stiftelse med ändamål att gagna danskt samhälls- och näringsliv. Fonden skapades 1931 av Tuborgs bryggerier för att markera fyrtioårsminnet av A/S De forenede Bryggeriers grundande. Fonden har sedan dess givit över 700 mi ...

                                               

United Songwriters

United Songwriters, även UniSong, är ett svenskt nätverk av professionella låtskrivare och musikproducenter av kommersiell musik. I nätverket finns drygt 500 medlemmar, bland dessa märks till exempel Rasmus Lindwall, Eva Dahlgren, Bobby Ljunggren ...