ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 275
                                               

Whale tail

Whale tail är det engelska uttrycket för att beskriva att höftbanden på stringtrosor syns ovanför byxlinningen och som då ger intrycket att se ut som en stjärtfena på en val. En whale tail sker oftast när personen sitter eller böjer sig ned efter ...

                                               

Anna Wintour

Anna Wintour, född 3 november 1949 i London, är en brittisk journalist och sedan 1988 chefredaktör för den amerikanska utgåvan av modetidningen Vogue.

                                               

Rachel Zoe

Rachel Zoe växte upp i New Jersey och läste sociologi och psykologi på George Washington University. Hon började sin karriär inom tidningsbranschen, där hon som stylist och moderedaktör på tidningarna Gothman och YM Magazine stylade popstjärnor s ...

                                               

Ansvarsmuseum

Ett ansvarsmuseum var i Sverige fram till 2009 en statlig museimyndighet eller annat centralt museum som hade ett särskilt statligt uppdrag för samordning och samverkan inom sitt ämnesområde. Sveriges riksdag beslöt 1986 utpeka fem museimyndighet ...

                                               

Antikvarie

En antikvarie är yrkestiteln för en tjänsteman vid kulturmiljövårdande myndighet, museum eller privat firma. Förr var ordet även en beteckning på fornforskare eller antikvitetskännare i allmänhet.

                                               

Gallring (museiföremål)

Gallring av museiföremål sker ofta då föremålet saknar information, föremålet är allvarligt skadat, eller inte ryms inom museets uppdrag. Att gallra museiföremål innebär att föremålet kan returneras till donator, skänkas till ett annat museum, sä ...

                                               

International Council of Museums

International Council of Museums, ICOM, är en internationell organisation för museer. Den grundades 1946. ICOM stöder sina medlemmar i deras arbete att bevara, vårda och förmedla kulturarvet. Organisationen har fler än 32 000 medlemmar och är upp ...

                                               

Länsmuseum

Länsmuseum är en typ av museum i Sverige, som i huvudsak är inriktat på ett svenskt läns konst- och kulturhistoria. Tillsammans med länsstyrelsen ansvarar länsmuseet även för kulturminnesvården inom länet. Region/landsting och kommuner bidrar eko ...

                                               

Museipedagogik

Museipedagogik är undervisning som nyttjar museer och deras olika samlingar som läromedel. Inlevelse och gestaltning utgör typiska element i lärandeprocessen där man anspelar till besökarens tankar och fantasi för att visa hur det kunnat vara. Bl ...

                                               

Naturalier

Naturalier är museiföremål som kommer från naturen: mineraler, skelettdelar, torkade växter, fjädrar, fossiler, uppstoppade djur, konserverade djur- eller människodelar etc. Se naturaliekabinett.

                                               

Riksförbundet Sveriges museer

Riksförbundet Sveriges museer är en svensk intresseorganisation som bildades i december 2004 och är en förening som tillvaratar och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen.

                                               

Samlingsförvaltning

Samlingsförvaltning innebär att förvalta och tillgängliggöra samlingar. Det innefattar flertalet av de arbetsuppgifter som rör samlingar på ett museum, hembygdsgård, kyrkan och liknande institutioner. Samlingsförvaltningen visar vad som finns i s ...

                                               

Stiftelsen Föremålsvård

Stiftelsen Föremålsvård, SFMV, är en svensk statlig stiftelse som finns i Kiruna och som bedriver vård och konservering av museiföremål, böcker och arkivalier samt digitalisering av fotografier och dokument. Arbetet utförs på uppdrag av de centra ...

                                               

Musik

Musikartiklar finns samlade i Musikportalen. Musik är en form av konstnärligt, emotionellt och kulturellt uttryck, framförallt i följder av ljud och toner med hjälp av särskilda instrument eller den mänskliga rösten. Det är också en av de största ...

                                               

A bocca chiusa

A bocca chiusa, "brumkör", är beteckning för sång med slutna läppar, utan ord, så att stämman uteslutande strömmar ut genom näsan. A bocca chiusa användes oftast i manskör som bakgrund till en solostämma eller för att uppnå instrumentala effekter ...

                                               

Audio

Audio är ett latinskt ordförled med anknytning till hörsel och ljud. Här innefattas allt som har med att skapa tekniska system för inspelning, presentation och distribution av ljud: HiFi stereoanläggningar, High-end återgivning, hemmabio, profess ...

                                               

Audition

Audition är ett uttagningsprov för artister. Den är en systematisk talang- och utseendebaserad rollbesättning som används för att rekrytera sångare, skådespelare, dansare eller musikalartister till ensemble och huvudroller i olika former av scen- ...

                                               

Battement

Battement eller Battemang är inom fäktningen ett slag mot motståndarens värja för slå den i sidled för att försvåra parerandet inför ett följande anfall. Inom musiken är battement en drillartad upprepad växling av huvudtonen och lila undersekunde ...

                                               

Blandband

Ett blandband är en blandad sammansättning musik på ett kassettband, som en DJ eller annan person har valt ut genom att spela in från exempelvis radio eller köpta album och singlar. Blandband var populära i privathem under 1970- och 1980-talen sa ...

                                               

Gehör

Gehör är förmågan att uppfatta musik med en sådan grad av medvetenhet och förståelse att det blir möjligt att på ett stilriktigt sätt återge och gestalta det hörda. Förmågan kallas ibland "musiköra". Gehör lyssna/härma är det äldsta sätt varmed m ...

                                               

Gömd låt

En gömd låt eller ett dolt spår är inom musik en låt som inte står med på skivkonvolutet och som oftast spelas alldeles i slutet av det sista spåret på skivan efter en stunds tystnad. Gömda låtar förekommer på ett flertal musikalbum.

                                               

Hela havet stormar

Hela havet stormar är en sällskapslek där deltagarna ska gå runt ett antal uppställda stolar till ljudet av musik. När en utomstående lekledare plötsligt stänger av musiken gäller det för deltagarna att så snabbt som möjligt sätta sig på en av de ...

                                               

Invention

Invention, egentligen uppfinning, är en, framförallt av Johan Sebastian Bach, använd benämning för korta klaverstycken av imiterande karaktär. Bach skrev två samlingar av inventioner, avsedda som material för både komposition- och spelstudier. Va ...

                                               

Late Night Concert

Late Night Concert är ett musikprogram i TV4 som hade premiär den 18 maj 2020. Första säsongen spelades in på ett folktomt Gröna Lund till följd av den rådande Coronapandemin. Den andra säsongen är inspelad på Cirkus, Djurgården. Varje program be ...

                                               

Lista över musikaliska former, stilar och genrer

Anglaise är en dansrytm i 2/4- eller 4/4-takt som fått sitt namn för att den ursprungligen kommer från England. Allspel är ett begrepp inom svensk folkmusik. Ambient är en benämning på en musikgenre, men även som ett adjektiv för att beskriva all ...

                                               

Loop (musik)

En loop är en musikalisk slinga som, det vill säga en musikalisk sekvens som spelas upp gång på gång i en lång svit. Loopen kan skapas genom att spelas in och därefter spelas upp via en särskild looper. Den fungerar som en inspelare/bandspelare m ...

                                               

Mannheimskolan

Mannheimskolan kallas en grupp tonsättare vid kurfurstehovet i Mannheim kring mitten av 1700-talet. Mest kända är böhmarna Johann Stamitz och Franz Xaver Richter samt österrikaren Ignaz Holzbauer. Gruppens medlemmar utvecklade den framväxande son ...

                                               

Mbalax

Mbalax är senegalesiska och betecknar den populärmusik som är dominerande i Senegal sedan 1950-talet. Den är en blandning av traditionell/religiös afrikansk musik och afrokubanska rytmer som återvände till Afrika i och med den kubanska musikens s ...

                                               

Motrörelse

Motrörelse är en princip i den musikaliska stämföringsläran. Den innebär att en uppåtgående rörelse i en överstämma motsvaras av en nedåtgående i en understämma eller omvänt. Kontrapunkt är en arrangeringsteknik som baseras på motrörelser.

                                               

Musikakustik

Musikakustik är den gren av akustiken som berör musik och behandlar främstmusikinstruments ljudmässiga egenskaper, såsom ljudalstring/ljudkällan, ljudutbredningen i instrumentet samt ljudutstrålningen till omgivningen. Musikakusik kan även ljudal ...

                                               

Musikalitet

Musikalitet är ett samlingsbegrepp för olika förmågor förknippade med musiklyssnande och musikskapande. Begreppet innefattar förmågan att uppfatta skillnader i bland annat tonhöjd, rytm och harmonier. Man brukar skilja mellan tre typer av musikal ...

                                               

Musikbranschen

Musikbranschen, även kallat musikindustrin, är verksamheten som rör produktion och försäljning av musikvaror och tjänster. Musikindustrin består av: artister musiker musikgrupper skivtillverkare musikproducenter spelställen produktionsbolag manag ...

                                               

Orkesterchef

Musikchef är en titel för olika typer av chefer inom olika slags konstnärliga och musikaliska verksamheter. Det innefattar till exempel chefer för symfoniorkester eller annan större orkester, konserthus, musikhögskola och annan musikutbildning. O ...

                                               

Musikestetik

Musikestetik kallas läran om musikens inre egenskaper, uttryckssätt och syfte samt dess effekt på lyssnaren. Medan de primitiva folken huvudsakligen ser en magisk kraft i musiken, finns i den västerländska kulturkretsen olika filosofiska system: ...

                                               

Musikstad

Musikstad är ett begrepp inom Unescos program Unesco Creative Cities Network som lanserades 2004 för att främja samarbete mellan städer som använder sig av kreativitet som viktig faktor för sin stadsutveckling. Unesco utnämner musikstäder. Vid år ...

                                               

Octobas

Octobas är ett extremt stort stråkinstrument konstruerat omkring 1850 i Paris av den franska instrumentmakare Jean-Baptiste Vuillaume. Den har tre strängar och är i huvudsak en större version av kontrabas. På grund av den opraktiskt stora storlek ...

                                               

Parallellrörelse

Parallellrörelse kallas i musiken två eller flera stämmors rörelse i samma riktning, stigande eller fallande. I sträng sats gäller flera inskränkningar ifråga om bruket av parallellrörelse. I till exempel impressionistisk musik och jazz är emelle ...

                                               

Podium

Podium kan syfta på en låg och bred förhöjning kring scenen i en romersk eller grekisk amfiteater. Ett podium kan även vara en något-några trappsteg upphöjd enkel scen i en samlingslokal. Det kan även handla om en plattform som används för att hö ...

                                               

Politisk musik

Politisk musik är ett begrepp som syftar på musik, där sångtexterna förmedlar något slags politiskt budskap. Politiska budskap kan framföras, mer eller mindre tydligt, inom många musikgenrer.

                                               

Radioformat

Ett radioformat är den typ av program musik som en radiostation kan sända för att nå en viss målgrupp. Varje radioformat är skapad för att nå en specifik del av befolkningen, och bestäms exempelvis av ålder, etnicitet och bakgrund. I Nordamerika ...

                                               

Road crew

Road crew, roddare, råddare, är en medresande turnépersonal som arbetar med att förbereda scenframträdanden, exempelvis för musikgrupper. I arbetsuppgifterna ingår vanligtvis nedpackning, uppackning och transport av turnéns musikinstrument, samt ...

                                               

Royal Philharmonic Orchestra

Royal Philharmonic Orchestra i London organiserades 1946 av Sir Thomas Beecham som permanent symfoniorkester för Royal Philharmonic Society. Detta sällskap bildades 1813 av professionella musiker för att framföra och främja instrumentalmusik av o ...

                                               

Stagediving

Stagediving innebär att en person kastar sig från scenen till publiken på till exempel en rock- eller metalkonsert. Crowdsurfing betyder ungefär samma sak, men syftar snarare på att personen skickas runt på publikens armar. Iggy Pop från The Stoo ...

                                               

Standardrepertoar

Standardrepertoar är en samlingsbeteckning på musikstycken inom en viss genre som regelbundet framförs, och som musiker inom den aktuella genren samt även stora delar av publiken brukar vara förtrogna med. Termen används huvudsakligen inom genrer ...

                                               

Tondövhet

En person som är tondöv kan inte identifiera skillnader i tonhöjd, vilket resulterar i att personen inte kan återge exempelvis en melodislinga korrekt.

                                               

Tonic sol-fa

Tonic sol-fa, relativ solmisation, kallas en musikpedagogisk metod som utvecklades i England av Sarah Ann Glover och John Curwen under 1800-talet. Den bygger på solmisationsstavelsernas användning för att beteckna relativ tonhöjd och fungerar bäs ...

                                               

Musiktortyr

Musiktortyr innebär att man spelar musik för fångar mot deras vilja. FN och Europadomstolen har förbjudit hög musik vid förhör, men används ändå på många håll i världen. Begreppet tortyr används ibland för att beskriva företeelsen. Amerikanska fö ...

                                               

Triple Cripple

Tripple Cripple var ett svenskt band från Uppsala som existerade 1980–1985. De spelade en blandning av punk, hårdrock och jazz. Bandet grundades 1980 i Uppsala av tre unga män. Gruppen är mest känd för sin låt "Born to Fuck" som fanns med på EP:n ...

                                               

Two Steps from Hell

Two Steps from Hell är ett musikproducerande företag som har sitt säte i Los Angeles, Kalifornien. Företaget grundades den 14 februari 2006 av Nick Phoenix och Thomas J. Bergersen och producerar musik för filmtrailers. Deras musik har använts i t ...

                                               

Ululering

Ululering eller zaghrouta kallas det jubeljoddel som används vid bröllop och stora festligheter. Ljudet är långt, högfrekvent och drillande. Ululering är vanligt förekommande i större delen av Afrika, mellanöstern och central- och södra Asien sam ...