ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 272
                                               

Silhuett

En silhuett eller siluett är bilden av en person, ett objekt eller landskap som enbart består av en kontur medan det övriga är formlöst, tvådimensionellt och där det som är i silhuett ofta är svartfärgat. Termen, som har fått sitt namn efter fran ...

                                               

Situationisterna

Situationisterna tillhörde en rörelse som startades av bland andra Guy Debord. Mellan 1957 och 1972 kallade sig rörelsen för den ”Situationistiska internationalen”. Medlemmarna kallas ibland för ”situs”.

                                               

Skivomslag

Under 2000-talet har digitala format i form av filer bland annat via Ipod sedan 2001 eller strömmande musik via Internet blivit allt vanligare. Samtidigt har en mindre renässans getts LP-formatet. CD-formatet har i konkurrens med främst de nya di ...

                                               

Slow art

Slow Art är en konstriktning som introducerades för en svensk publik på Slow Art på Nationalmuseum 2012 med Cilla Robach som kurator Slow Art handlar om perspektiv på tid och tillverkningsprocesser. I det moderna samhället, som i hög grad drivs a ...

                                               

Socialistisk realism

Ej att förväxla med realsocialism eller socialrealism. Socialistisk realism är en konstriktning baserad på en doktrin om konstens och konstnärens roll i uppbyggandet av det kommunistiska samhället, som formulerades i Sovjetunionen på 1930-talet. ...

                                               

Socialrealism

Ej att förväxla med realsocialism eller socialistisk realism Socialrealism är en löst definierad riktning inom litteratur, konst och film. Socialrealismen kritiserar samhällsstrukturen genom att skildra misären i samhället. Sverige har haft en vi ...

                                               

Stilisering

Stilisering är en konstnärlig bearbetning där det typiska framhävs, ofta genom att förenkla motivet. Inom heraldiken är stilisering av motiv det normala. Inom konst sker stilisering vid skapande av symboler och också vid vissa mer traditionella k ...

                                               

Stoffering

Stoffering, styra ut, snygga upp, fålla upp, från stoffera, medellågtyska: "stofferen" = stoffera, smycka samt fornfranska: "estoffe" med samma betydelse.

                                               

Surrealism

Surrealism är en riktning inom modernistisk konst, litteratur och filosofi. Den uppstod i Frankrike på 1920-talet och spred sig snabbt över västvärlden.

                                               

Tablå

Tablå, av lat. tabula, kan vara en systematisk sammanställning av information. Tablå är även en försvenskning av det franska ordet tableau och syftar då på en framställning i bildform eller en del av ett skådespel. Tableau vivant är en "levande b ...

                                               

Tatuering

Ordet tatuering kommer från polynesiska. Denna teknik kallades tatau, som senare blev tatuering eller Tattoo. I denna teknik tog man djurben och spetsade dessa till vassa kamliknande nålar som man doppade i bläck och sedan slog in i huden med en ...

                                               

Teknisk ritning

En teknisk ritning är ett tekniskt dokument som används för att helt och hållet ange krav för produkter som ska tillverkas eller bearbetas. Tekniska ritningar är till exempel ritningar på byggnader eller inredningsdetaljer, maskiner eller maskind ...

                                               

Titel (rubrik)

Titel är en överskrift eller rubrik som en författare eller skribent ger sitt verk, hela eller delar av det. Titel kan också vara namn på andra konstnärliga verk – till exempel konstverk, musikaliska verk, filmer eller samlingar av sådana. Ett an ...

                                               

Tjurhoppning

Tjurhoppning är en sydeuropeisk och arabisk tradition och ritual som i viss mån lever kvar, och som under bronsåldern var ett vanligt motiv inom konsten. Särskilt framträdande var traditionen på minoiska Kreta, men den var spridd ända till Indusd ...

                                               

Tropicalismo

Tropicalismo, även känt som Tropicália, är en brasiliansk konströrelse som fick fäste i slutet av 1960-talet, som bland annat består av musik, teaterkonst och poesi. Dock förknippas Tropicalismo nästan uteslutande med den musikaliska delen, både ...

                                               

Union List of Artist Names

Union List of Artist Names är en online-databas som omfattar hundratusentals namn och annan information om konstnärer. Namnuppgifter i ULAN kan omfatta tilltalsnamn, pseudonymer, stavningsalternativ, namn på olika språk och tidigare använda tillt ...

                                               

Valaffisch

En valaffisch är en form av propaganda i affisch- eller plakatformat som uttrycker ett politiskt budskap. Valaffischer används exempelvis i samband med allmänna val eller folkomröstningar och produceras av politiska partier och intresseorganisati ...

                                               

Venuseffekten

Venuseffekten, efter Diego Velázquez målning La Venus del espejo, är en psykologisk perceptionseffekt som uppstår då en persons ansikte syns i en spegel. Om Venus tittar strax till höger om spegeln skapas en illusion för betraktaren av att Venus ...

                                               

Vernissage

För marknaden i Jerevan, se Vernissage, Jerevan En vernissage är en öppningsceremoni för en utställning på museum, konstgalleri eller liknande institution. Ordet vernissage är franska och betyder "fernissning, lackering". Ordet kommer från den ti ...

                                               

Videokonst

Videokonst är konst där slutresultatet är rörliga bilder skapad med digital eller analog inspelningsutrustning. Det kan vara spelfilm, animering, dokumentation eller annat. Speltiden kan variera från mycket kort till lång och oändligt upprepad. V ...

                                               

Vitalism

Vitalism är en beteckning, dels på den naturfilosofiska åsikt som anser att det finns en grundläggande skillnad mellan det organiska, levande, och det oorganiska, dels på en strömning inom konst och kultur som hade inflytande under främst första ...

                                               

Vorticism

Vorticism var en radikal brittisk konstriktning som hyllade kraftutvecklingen och energin i det moderna maskinsamhället. Aktiv runt åren för Första Världskriget nådde rörelsen sin höjdpunkt runt 1915. Under 1910-talet utvecklade Brittiske konstnä ...

                                               

Weilbachs Kunstnerleksikon

Weilbachs Kunstnerleksikon är ett danskt biografiskt uppslagsverk om danska bildkonstnärer och arkitekter. Weilbachs Kunstnerleksikon har givits ut i fyra utgåvor med olika titlar från 1877 och framåt. Philip Weilbach skrev den första utgåvan, so ...

                                               

Wienaktionism

Wienaktionism är en beteckning på en konstriktning som påminde om happening. Den utvecklades av Otto Muehl och Hermann Nitsch under tidigt 1960-tal. Wienaktionismen hade som mål att genom konstnärliga aktioner blottlägga det anarkistiska i livet. ...

                                               

Wildensteinkatalogen

Wildensteinkatalogen är en katalog som beskriver konstverk av den berömde franske impressionisten Claude Monet. Katalogen skapades av den franske konstexperten Daniel Wildenstein och har efter dennes död år 2001 övertagits av sonen Guy Wildenstei ...

                                               

Antiglobalisering

Antiglobalisering är en politisk term som syftar på kritik av ekonomisk globalisering. Anhängare av antiglobaliseringen föredrar begreppet global rättvisa, eftersom de inte är kritiska mot globalisering i sig. De förespråkar bättre demokratisk re ...

                                               

Debatten kring datorspel

Debatten kring datorspel har pågått sedan datorspel slog igenom under 1970-talet, och blev omdebatterade i samhället. Många hävdar även att det är samma debatt som pågick tidigare kring TV och, från 1980-talet även video, men att man lagt fokuser ...

                                               

Form follows function

Form follows function, ordagrant: Form följer funktion, är en gestaltningstes som myntades av den amerikanske arkitekten Louis Sullivan 1896. Tesen fick internationell genomslagskraft inom arkitektur och formgivning under 1930-talet och innebär a ...

                                               

Gaaltije

Gaaltjie är ett kunskapscenter för sydsamisk kultur. Centret ligger i Tullkammarens gamla byggnad i Östersund där också Sametingets Samiskt Informationscentrum finns. Gaaltjie, som betyder "kallkälla" på sydsamiska, fungerar som en kunskapskälla ...

                                               

Grande halle de la Villette

Grande halle de la Villette, tidigare Grande Halle aux Boeufs, är ett tidigare slakteri och numera ett kulturcentrum vid Place de la Fontaine aux Lions i Parc de la Villette i 19:e arrondissementet i Paris i Frankrike. Det är ett byggnadsminne, s ...

                                               

Halti kvenkultursenter

Halti kvenkultursenter IKS – Haltiin kväänisentteri är ett centrum för kvänska språket och kulturen i Troms fylke. Det ligger i Haltibyggnaden i Storslett i Nordreisa kommun i Troms fylke. I Haltibyggnaden ligger också bland andra Halti nasjonalp ...

                                               

Hanaholmens kulturcentrum

Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland finska: Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus är ett kulturcentrum på Hanaholmen i Esbo i Finland för utbyte mellan Sverige och Finland. Hanaholmens uppgift anges i ett avtal mellan ...

                                               

Kainun institutti

Kainun institutti – Kvensk institutt) är ett norskt nationellt centrum för kvänskt språk och kvänsk kultur, beläget i Børselv i Porsangers kommun i Finnmark fylke. Institutet instiftades 2005, och centret öppnades officiellt den 14 juni 2007. Det ...

                                               

Kvensk språksenter Vadsø

Kvensk språksenter Vadsø är ett norskt språkcentrum för kvänska i Vadsø i Finnmark fylke. Vadsø kommun bildade i juli 2018 Kvensk Språksenter Vadsø. Det planeras att officiellt öppna den 15 mars 2019 i Vadsø museum – Ruija kvenmuseums lokaler vid ...

                                               

Kvænangen språksenter

Kvænangen språksenter är ett norskt språkcentrum för nordsamiska och kvänska i Kvænangens kommun i Troms fylke. Kvænangens kommun öppnade i september 2018 Kvænangen språksenter i Sørstraumen. Det arbetar med språkutveckling och -undervisning på n ...

                                               

Porsanger språksenter

Porsanger språksenter är ett norskt språkcentrum för kvänska under uppbyggande i Porsangers kommun i Finnmark fylke. Porsanger kommun startade i januari 2019 ett projekt för att etablera Porsanger språksenter, med planerad invigning i juli 2019. ...

                                               

Saemien Sijte

Denna artikel handlar om samemuseet Saemien sijte. För Saemien sijte på Skansen, se Samevistet på Skansen. Saemien Sijte är ett norskt kulturcentrum och nationellt museum för sydsamisk historia och kultur, som ligger i Snåsa i Trøndelag fylke. Vi ...

                                               

Sajos

Sajos är ett samiskt kulturcentrum i Enare i Finland. I Sajos inryms bland andra Sametinget, Sameområdets utbildningscentral och Samiskt arkiv. Namnet är enaresamiska och betyder en plats geografiska läge. Projektet initierades 1996 i samband med ...

                                               

Senter for nordlige folk

Senter for nordlige folk/Davvi álbmogiid guovddáš är ett norskt samiskt kulturhus som arbetar med att tillvarata, utveckla och främja samiska, urfolks- och nordliga folks kulturer med utgångspunkt i den sjösamiska kulturen. Senter for nordlige fo ...

                                               

Siida (Enare)

Siida, ibland benämnt Övre Lapplands naturum Siida, är ett samiskt centrum i Enare kyrkby i norra Finland. Det fungerar som natur- och kulturcentrum och är ett samarbete mellan den finländska Forststyrelsen och Finlands samemuseum.

                                               

Storfjord språksenter

Storfjord språksenter är ett norskt språkcentrum för nordsamiska, kvänska och finska i Storfjords kommun i Troms fylke. Storfjord språksenter inrättades 2010. Det arbetar med språkundervisning för vuxna och läromedelsutveckling samt kulturkurser ...

                                               

Várdobáiki samisk senter

Várdobáiki samisk senter är ett samiskt kulturcentrum i Evenskjer i Skånlands kommun i Troms fylke i Norge. Kulturcentret sköter barndaghem, museum och ett samiskt språkcentrum. Várdobáiki som organisation inrättades 2002 och ombildades till ett ...

                                               

Office for Contemporary Art Norway

Office for Contemporary Art Norway är en norsk stiftelse som verkar inom samtidskonsten för att stärka kontakterna mellan norska konstnärer och utländsk samtidskonst med statlig finansiering. Office for Contemporary Art Norway grundades 2001 av n ...

                                               

Bildterapi

Bildterapi är en terapiform där man genom att teckna eller måla uttrycker sina tankar och känslor och där en bildterapeut genom bilderna lär sig förstå patienten. Terapin grundar sig på att konstnärligt skapande är psykologiskt stimulerande. Bild ...

                                               

Gunnar Bjursell

Karl Gunnar Bjursell, född 29 maj 1944 i Boo församling, Örebro län, är en svensk professor i genetik och biologi och en pionjär inom svensk kulturmedicinsk forskning.

                                               

Dansterapi

Dansterapi är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi. Utgångspunkten är att kropp och själ utgör en helhet och att det sker en samverkan ...

                                               

Tonterapi

Musikterapi är en vetenskapligt grundad behandlingsform som bygger på musikens förmåga att skapa kontakt, kommunikation och motivation. Man använder musikupplevelser, musikaliskt skapande och/eller samspel i hälsofrämjande, personlighetsutvecklan ...

                                               

Nakenterapi

Nakenterapi är terapi eller psykoterapi, där nakenhet används som ett medel i behandlingen och anses bidra till att uppnå eftersträvat resultat. Det förekommer dels att antingen terapeuten eller den person eller grupp som behandlas är nakna, dels ...

                                               

Kulturmärkning av fartyg i Sverige

Kulturmärkning av fartyg i Sverige görs av Statens Maritima Museer sedan 2001 på basis av en kvalitetsbedömning av fartygets värde som källa till kunskap om den svenska sjöfartens historia.

                                               

Lista över k-märkta fritidsbåtar

Lista över k-märkta fritidsbåtar i Sverige baserar sig på Statens Maritima Museers lista per maj 2015. Museet kulturmärker sedan 2009 fritidsbåtar i Sverige två gånger per år och sedan år 2001 bruksfartyg i Sverige. Per juni 2016 hade Sjöhistoris ...