ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 271
                                               

Carpe diem

Carpe Diem är även en stiftelse som driver skolan Fredrikshovs slott. Carpe diem är en latinsk fras som bokstavligen betyder "fånga dagen". Frasen kommer från ett ode av poeten Horatius från Romerska riket. Frasen är ett epikuriskt talesätt som u ...

                                               

Cirkus

Cirkus är en nöjes- och konstform med tonvikt på förevisning av akrobater, jonglörer, luftartister, clowner och andra cirkusartister samt dresserade djur. Cirkuskonsterna presenteras på en rund arena/ridbana som kallas manege. Även ett företag so ...

                                               

De sköna konsterna

De sköna konsterna, ibland skön konst, skönkonst, även fri konst, avser - i kontrast till brukskonst - traditionellt de konstnärliga uttryck vars främsta inriktning är estetiska eller därmed förenliga värden, varav följande fem konster brukar inr ...

                                               

Dekorativ konst

Med dekorativ konst avses i första hand måleri, skulptur eller konsthantverk som har en underordnad roll gentemot omgivande arkitektur och inredning eller som producerats utan expressiva eller djupare avsedda estetiska ambitioner. Ibland avses me ...

                                               

Den vita kuben

Den vita kuben är ett utställningsformat som består av ett eller flera utrymmen/rum där väggarna är vita och belysningen är vit. Den vita kuben karaktäriseras av sin fyrkantiga eller avlånga form. Konsten hängs med mycket mellanrum som ska tillåt ...

                                               

Diorama

Diorama är ett arrangemang med föremål i förgrunden och en fond, målad och kombinerad med förgrunden på ett sådant sätt att de ger en perspektivisk helhetsbild.

                                               

E-Flux

e-Flux electronic flux corporation är en informationstjänst som startade i januari 1999 och som skapades av konstnären Anton Vidokle. e-Flux är en gratis emailbaserad prenumerationstjänst angående kulturella händelser, utställningar etc i Nordame ...

                                               

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln är en ekonomisk princip för investeringar som innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer investeras i byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning. Enproc ...

                                               

Etyd

Etyd, studium, studie, övningsstycke, är ett musikstycke, avsett att utbilda färdigheten att spela ett instrument. Vanligen genomförs i ett sådant stycke en figur eller passage i olika lägen och vändningar. Man skiljer mellan etyder för den blott ...

                                               

Exotism

Exotismen var ett stildrag i västerländsk litteratur, konst, formgivning och musik under slutet av 1800-talet som syftade till en exotisk karaktär eller stämning. Exotismen var en tankerörelse i romantiken, som en revolt mot upplysningen. Längtan ...

                                               

Fanart

Fan art, fankonst, är en bild skapad av en fan, en person som gjort en egen version av en fiktiv figur från till exempel en serietidning, film, TV-serie eller ett datorspel.

                                               

Floral art

Floral art är en konstart där man använder växtmaterial och blommor för att skapa tilltalande och balanserade kompositioner. Bevis på förfinad floristisk verksamhet har hittats långt tillbaka i tiden i det forntida Egypten.

                                               

Fotomontage

Fotomontage är en term som myntades i Berlin cirka 1918 för ett kollage sammansatt av fragment av fotografier, tidningstryck och dylikt. Pionjärer inom konstformen var Raoul Hausmann och John Heartfield, båda verksamma dadaister. Termen fotomonta ...

                                               

Framsnittsmålning

Framsnittsmålning eller boksnittsmålning är en målning på främre snittet av en boks inlaga. Förr förvarades ofta böcker liggande med framsnittet utåt varför böcker kunde ha sin titel skriven eller inbränd på framsnittet. När det senare blev popul ...

                                               

Funk art

Funk art är en term som används för att beskriva amerikansk konst, vilken använder sig av överraskande material och kombinerar målning och skulptur, och som uppstod som en reaktion mot abstrakt expressionism. En företrädare för stilen är Edward K ...

                                               

Futuristisk musik

Den 11 oktober 1910, cirka två år efter att Filippo Tommaso Marinetti publicerade sitt första futuristiska manifest, publicerade Francesco Balilla Pratella tillsammans med Marinetti Manifestet för futurismens kompositörer. Manifestet förkastade m ...

                                               

Följerätt

Följerätt är ett institut för att möjliggöra att konstnärer och deras arvingar får ersättning vid vidareförsäljning av deras verk. Detta kan exempelvis ske via auktioner. I Sverige infördes detta 1996. EU-direktivet 2001/84/EC ställer krav på ett ...

                                               

Gatskrikan

Gatskrikan var en tidning som skrevs, tecknades och utgavs av Lars Hillersberg. Satiren var snabb, opassande och respektlös. Gatskrikan chikanerade och kommenterade vilken företeelse som helst, gärna "de däruppe". Gatskrikan var också medvetet vu ...

                                               

Grannskapskonst

Grannskapskonst och lokalförankrat muralmåleri är folkliga konstformer som först förekom i USA och Mexiko. Under den nordamerikanska depressionens år på 1930-talet startades från statligt och federalt håll ett större "Community Art Project" som h ...

                                               

Greko-buddhistisk konst

Greko-buddhistisk konst, hellenistisk-buddhistisk konst, är den greko-buddhistiska kulturella synkretismen mellan hellenistisk och buddhistisk konst som utvecklades i Centralasien under perioden mellan Alexander den stores erövringar på 300-talet ...

                                               

Guerrilla Girls

Guerrilla Girls är en amerikansk grupp av kvinnliga konstnärer. Guerilla Girls bildades 1985 av en grupp anonyma feministister som en protest mot konstutställningen "An International Survey of Recent Paintings and Scuplture" på Museum of Modern A ...

                                               

Gyllene snittet

Gyllene snittet, på latin: sectio aurea, är det förhållande som erhålls när en sträcka delas i en längre del a och en kortare del b så att hela sträckan a + b förhåller sig till a som a förhåller sig till b: a + b a = a b {\displaystyle {\frac {a ...

                                               

Happening

Happening är inom konsten en till synes oförberedd föreställning, händelse eller serie händelser, ibland med syfte att få åskådarna att delta. Happening utvecklades i slutet av 1950-talet och början av 1960-talet i USA och vissa menar att en "för ...

                                               

Ikebana

Ikebana kallas den traditionella japanska konsten att arrangera blommor. Där västerländska florister i många fall lägger tyngdpunkten på det dekorativa i mängden blommor, färger och blommornas skönhet i arrangemanget, väljer utövare av ikebana at ...

                                               

Institutionskritik

Institutionskritik eller Institutionell kritik är en term som exempelvis används inom filosofi, sociologi och inom konstvärlden och som refererar till olika metoder att kritisera institutioner och dess maktstrukturer. Institutionen kan innebära a ...

                                               

Interpretation

Interpretation är ett begrepp inom olika konstyttringar. Det innebär att en interpret tolkar upphovsmannens/konstnärens intentioner innan de når åhöraren eller betraktaren. Begreppet används inom musik och teater. Även inom dans, och i synnerhet ...

                                               

Karawane

Karawane eller Elefantenkarawane som den först hette, är en ljuddikt av Hugo Ball vilken framfördes första gången på Cabaret Voltaire i Zürich den 23 juni 1916. Tidigare samma dag hade Ball skrivit i sin dagbok att han uppfunnit en ny poetisk gen ...

                                               

Kineseri

Kineseri är en efterbildning av kinesisk konst, stil och smak. De ostindiska kompanierna förde in mängder av kinesiskt konsthantverk till Europa: porslin, sidentyger, lackarbeten, tapeter, tavlor, te m.m. Varorna var dyra och köptes framför allt ...

                                               

Klotter

Klotter är färg, inskriptioner, budskap, mönster eller bilder som tillförts väggar, fordon, böcker med mera – ofta olovligen. Ofta finns det även en subjektiv bedömning i ordet som att bilden eller handlingen är vårdslös, simpel och oraffinerad, ...

                                               

Konstens vecka

Konstens vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga användes man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av Unesco-organisationen IAA. Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksam ...

                                               

Konstindustri

Konstindustri avser fabriksmässig tillverkning av konstnärlig formgivna föremål. Föremålen kan vara avsedda för vardagsbruk eller används som prydnad. I Sverige var Svenska Slöjdföreningen drivande kraft bakom begreppet vackrare vardagsvara. Denn ...

                                               

Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning är forskning som ofta bedrivs av konstnärer inom forskningsprogram och doktorandutbildningar på konsthögskolor och som tar sin utgångspunkt i konstnärliga processer och verksamheter inom alla konstarter. Konstnärlig forsknin ...

                                               

Konströrelse

En konströrelse är en tendens eller stil inom konsten med ett specifikt gemensamt mål eller filosofi och sammanhängande uttryckssätt, utövat av en grupp konstnärer under en avgränsad tidsperiod. Termen refererar till tendenser inom bildkonst, lit ...

                                               

Kreativitet

Kreativitet är en metod för problemlösning, som, enligt Teresa Amabile i Creativity in Context, bygger på nya och passande responser på en heuristisk uppgift. Dessa responser kan vara allt från en tanke till en produkt av konstnärlig, politisk, a ...

                                               

Kristi nedstigande till dödsriket

Kristi nedstigande till dödsriket är inom kristen teologi vad som sker efter Jesu död på korset och före hans uppståndelse. Episoden återfinns i den apostoliska trosbekännelsen samt den athanasianska, i formuleringen "nederstigen till dödsriket". ...

                                               

Kritiker

En kritiker är person som mer eller mindre yrkesmässigt gör recensioner av litteratur, teater, film, datorspel, musik eller annan konstnärlig verksamhet. Ibland benämns även personer som recenserar icke konstnärliga företeelser, såsom restaurange ...

                                               

Kroppsmålning

Kroppsmålning är en målning gjord direkt på kroppen. Det kan röra sig om allt från krigsmålningar och rituella kroppsmålningar till ett par målade jeans på en fotomodell. Kroppsmålning är vanligt inom traditionella, icke-europeiska kulturer.

                                               

Lettrism

Lettrismen var en konstnärlig avantgarderiktning som lanserades i Frankrike 1947 av Isidore Isou. Isou utgav då manifestet "Inledning till en ny poesi och en ny musik" Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique i vilket han hävd ...

                                               

Ljudinstallation

Ljudinstallation är en kombination av ljud- och bildkonst till exempel en sammansättning av elektroniska komponenter och högtalarsystem som frambringar ljud i en skulptural utformning i olika material.

                                               

Ljudkonst

Ljudkonst är ett vitt begrepp som omfattar olika, ofta genreöverskridande, konstuttryck där ljud och lyssnande är i fokus. Inom detta löst definierade fält samlas olika uttryck som exempelvis konkret poesi, elektroakustisk musik, noisemusik, ljud ...

                                               

Mail art

Mail art är en lekfull, men även seriöst menad genre inom konceptkonsten. Den startade under 1960-talet och går ut på att skicka konst genom postsystemet.

                                               

Massier

Massier avser den student som väljs att utföra olika uppgifter och förvalta klassens gemensamma ekonomi. Massier har sitt ursprung i Pariskommunen, där studenterna vid konstakademien använde ordet massie i ett stridsrop. Men ordet har en äldre be ...

                                               

Memento mori

Denna artikel handlar om den litterära termen Memento mori. För andra betydelser, se Memento mori olika betydelser. Memento mori är en latinsk fras som betyder "kom ihåg att du är dödlig". Det är en genre inom konst som varierar stort men har ett ...

                                               

Monogrammister

Monogrammister är benämningen på konstnärer som endast är kända genom sina monogram. Särskilt inom äldre konst under 1400-1600-talet finns ett flertal framstående konstnärer som endast är kända genom sina initialer.

                                               

Monumentalkonst

Monumentalkonst betecknar konstverk av stort format, vanligtvis i offentlig miljö som minnesmärken, byggnader och väggmålningar. Monumentalkonst förekommer både som fristående konstverk och som byggnadsknuten bildgestaltning, i form av måleri och ...

                                               

MU-avtalet

MU-avtalet är ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Avtalet tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation KRO, Sveriges konsthantverkare och industriformgivare SKI, Svenska fotografers förbund och Sve ...

                                               

Nakenmodell

Nakenmodell är en person som poserar naken i helfigur för att avbildas, exempelvis för teckning, måleri, skulptur eller fotografi. Modeller som poserar för att avbildas av konstnärer i syfte utveckla konstnären kunskap kallas även krokimodell och ...

                                               

Nattvarden (konst)

Nattvarden är den sista måltid som Jesus delade med sina apostlar på torsdagsaftonen före sitt lidande och åtföljande korsfästelse. Den har inom den västerländska konsten varit ett populärt motiv. Detta är ett urval av konstverk: Nattvarden, deta ...

                                               

New York-skolan

New York-skolan anses vara en informell och heterogen grupp av amerikanska poeter, bildkonstnärer och musiker verksamma i olika skeden från 1940-talet och fram till idag i New York. De anknyter ofta till modernismens tidiga uttrycksformer, såsom ...

                                               

Numrering av konstarter

Numrering av konstarter görs ibland med utgångspunkt från ett antal "klassiska" konstarter och flera nya. De klassiska konstarterna är sådana som etablerats före 1800-talet, och de nya är sådana som möjliggjorts eller spritts via senare uppfinnin ...