ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 266
                                               

Klimatlära

Se klimatologi för naturvetenskaplig forskning om klimat. Klimatlära är teorin om hur klimatet inverkar på samhällslivet. Klimatläran blev särskilt känd genom den franske filosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieus teorier om hur olika natio ...

                                               

Knutsgillen

Knutsgillen är samlingsbenämningen på ett antal ursprungligen medeltida danska köpmansgillen, av vilka vissa i dag kvarlever som ett slags sällskapsordnar i främst Skåne, men även i Danmark och Tyskland.

                                               

Kofunperioden

Kofunperioden var en era i Japans historia från 200- till 500-talet e.Kr. Under kofunperioden skapades mycket stora nyckelhålsformade gravar, kofun, som också gett namnet på perioden. De stora gravarna antyder att man hade en utvecklad byråkrati ...

                                               

Kolumbarium

Ett kolumbarium är ett gravvalv med nischer avsedda för förvaring av de gravurnor i vilka de kremerade avlidnas aska finns. I en nisch kan det finnas möjlighet att förvara mer än en urna. Namnet kommer från latinets columbarium, som betyder duvslag.

                                               

Kongens ting

Kongens ting eller retterting var den domstol, som under 1200-talet utbildades i Danmark och som under ordförandeskap av kungen prövade mål från hela riket, i allmänhet dock först sedan de blivit förut handlagda vid by-, härads- eller landsting. ...

                                               

Kreatursdrift

Med kreatursdrift menas ett lantbruks inriktning mot djurskötsel specifikt för mjölkens eller köttets skull. Land som lämpar sig dåligt för åkerbruk används ofta för sådan köttproduktion. Termen kan också användas för själva förflyttningen av kre ...

                                               

Kronland

Kronland, tyska, i allmänhet en furstlig ätts arvland, särskilt på de med kronan ärftligt förenade enskilda delar, av vilka den österrikiska monarkin bestod.

                                               

Kubavåren

Kubavåren är en benämning på det tillslag mot den underjordiska demokratirörelsen på Kuba som genomfördes den 19 till 20 mars 2003. Sammanlagt omfattade operationen ett åttiotal mer eller mindre anonyma demokratiaktivister som arresterades av den ...

                                               

Kubrat

Kubrat var en forntida kung som regerade det Storbulgariska riket mellan åren 632–665. Han anses ha skapat en konfederation av riket genom att erövra och förena olika folkstammar. Under hans regim växte riket till att omfatta ett område mellan Do ...

                                               

Kungariket Abchazien

Kungariket Abchazien var en medeltida, feodal statsbildning i Kaukasus, bildad omkring 786 av Leon II. 1008 uppgick landet i det nya Kungariket Georgien.

                                               

Kvinna av stånd

Kvinna av stånd eller dam är en kvinna ur någon av de mera bildade samhällsklasserna. En dam kan vara en herres eller kavaljers kvinnliga medpart i dansen, vid bordet och så vidare; ursprungligen betecknade ordet "dam" en riddares hustru, adelsfr ...

                                               

Källskrift

De regnorum et temporum successione De breviatione chronicorum Jordanes författare flera historiska verk Goternas ursprung och gärningar Skänningeannalerna Erikskrönikan Rigstula Ynglingasagan Runstenar kan i många fall betraktas som en källskrift.

                                               

Slaget vid La Hougue

Slaget vid La Hougue var ett sjöslag under pfalziska tronföljdskriget, utkämpat i närheten av Saint-Vaast-la-Hougue. La Hougue är en redd på östra sidan av halvön Cotentin. Redden har givit namn åt en stor sjöstrid i början av juni 1692, i vilken ...

                                               

Lambert av Spoleto

Lambert av Spoleto, född omkring 875, död 15 oktober 898, var en italiensk kung och romersk kejsare. Lambert av Spoleto var son till Guido III av Spoleto, blev italiensk kung 891 och kejsare 892. Han låg i strid med Arnulf av Kärnten, mot vilken ...

                                               

Landbote

Landbote, tysk, även i svenska historiska arbeten kring sekelskiftet 1900 använd benämning på adelsfullmäktig vid Polens parlament. Ordet har även en andra betydelse; i titeln till Georg Büchners 1834 utgivna pamflett Der Hessische Landbote betyd ...

                                               

Lazica

Lazica, eller Egrisi, var ett medeltida kungadöme i Kaukasus. Det var beläget i det område som i dag utgör västra Georgien. Namnet Lazica kommer av folket lazer.

                                               

Lilla Litauen

Lilla Litauen eller Preussiska Litauen var förr benämningen för det område som i Tyska riket benämndes Ostpreussen. I trängre mening användes benämningen Lilla Litauen eller bara Litauen om det ostpreussiska distriktet Gumbinnen öster om Goldap. ...

                                               

Limes Saxoniae

Limes Saxoniae, även känd som Sachsenwall, var en befästningskedja som etablerades cirka 810 av frankerna. Syftet var att skydda Sachsen från de slaviska obotriterna som levde i de östra delarna av dagens Schleswig-Holstein.

                                               

Lissabonstrategin

Lissabonstrategin, ibland Lissabonagendan eller Lissabonprocessen, var en tioårsstrategi som antogs av Europeiska rådet i Lissabon i mars 2000 med syfte att göra den europeiska ekonomin mer konkurrenskraftig och dynamisk från 2000 till 2010. Fler ...

                                               

Livadiapalatset

Livadiapalatset är ett palats utanför Jalta på Krim. Det är känt som den plats där Jaltakonferensen hölls 1945. Det var även den siste ryske tsaren Nikolaj II:s sommarställe. Numera är det ett museum. Det ursprungliga Livadiapalatset byggdes av e ...

                                               

Lugdunum

Lugdunum var en romersk stad som låg där Lyon nu ligger. Lugdunum kunde också beteckna staden Leiden i Nederländerna. Ortsnamnet är en latinisering av en keltisk ortnamnsform.

                                               

Machnoviterna

Machnoviterna var namnet på en ukrainsk bondearmé till tillsammans med bolsjevikerna stred mot både de vita och de röda under inbördeskriget som följde den ryska revolutionen. Efter inbördeskriget övergick samarbetet till massarresteringar och av ...

                                               

Madagaskarplanen

Madagaskarplanen var ett förslag som innebar att Europas judar skulle deporteras till den dåvarande franska kolonin Madagaskar. Under slutet av 1930-talet delade flera ledande nazister idén att genomföra deportationen, bland annat Julius Streiche ...

                                               

Madridavtalet

Madridavtalet var ett fördrag mellan Spanien, Marocko och Mauretanien om Västsahara. Det undertecknades i Madrid 14 november 1975. Fram till dess hade Västsahara varit en spansk besittning. Enligt Madridavtalet skulle området delas upp mellan Mar ...

                                               

Magnus Erlendsson

Magnus Erlendsson, född omkring 1080, död 1115, var jarl av Orkneyöarna från 1108 till 1115. Han var son till Orkey-jarlen Erlend Torfinnsson. Magnus fick jarladömet över halva Orkneyöarna av kung Öystein. Magnus syskonbarn Håkon Pålsson styrde d ...

                                               

Mantal

Ett mantal, eller hemmantal, var en kameral taxeringsenhet, ett besuttenhetsmått, som utgjorde grund för beskattning i Sverige. Mantalet beräknades som regel i åker- och ängsmark, och uppskattades i tunnor och kappar efter hur mycket säd man kund ...

                                               

Marcomer

Marcomer var en frankisk hertig. Gregorius av Tours omnämner honom i sin Historia Francorum tillsammans med hertigarna Genobaud och Sunno. Enligt Gregorius kallade dessa herrar knappast för kungar. De korsade floden Rhen och plundrade den romersk ...

                                               

Maris Pacifici

Maris Pacifici är den första specifika kartan över Stilla havet som tryckts. Den ritades av Abraham Ortelius år 1589 och baserades på Frans Hogenbergs karta av Amerika från samma år samt Vaz Dourados beskrivning av Japan från 1568. Kartan undersk ...

                                               

Markerna

Markerna, tidigare benämning på västra Dalsland, som länge utgjorde ett omtvistat gränsland emellan Sverige och Norge. Nordmarks härad i Värmland tillhörde ursprungligen detta område och tillhörde alltså då Dalsland.

                                               

Markgrevskap

Ett markgrevskap är det landområde som av kungen eller kejsaren tilldelats en markgreve. Benämningen användes ursprungligen för ett nyerövrat gränslandsområde i utkanten av Frankerriket och senare Tysk-romerska riket som tjänade som en säkerhetsz ...

                                               

Metroon

Metroon, en helgedom i den forntida grekiska världen som dedicerats till någon av modersgudinnorna, vanligtvis Rhea eller Demeter, som vanligen låg vid agora. I Aten hade den byggnad som senare var känd under detta namn uppförts på stadens Agora ...

                                               

Mikrohistoria

Mikrohistoria är en historievetenskaplig genre som tar avstamp i det individuella människoödet eller den lokala miljön, men som är intressant även utanför den lokala kretsen. Begreppet myntades inom historieforskningen på 1970-talet efter framgån ...

                                               

Mineralriket

Mineralriket, latin Regnum Lapideum, var en indelning gjord av Carl von Linné som i äldre naturvetenskap innebar en klassifikation av mineral och bergarter. Mineralriket ansågs vara jämbördigt med växtriket och djurriket. I och med geologins, kem ...

                                               

Murad IV

Murad IV, född 26/27 juli 1612, död 8/9 februari 1640, var sultan av Osmanska riket från 1623 till sin död 1640. Han var son till sultan Ahmed I och Kösem och efterträdde sin farbror Mustafa I. Den verkliga regenten under hans första regeringstid ...

                                               

Myntprägling

Myntprägling eller myntning är processen för tillverkning av mynt. I Sverige har myntprägling 1972-2007 utförts av AB Myntverket, från 2008 präglas svenska mynt av Finlands myntverk i Finland. Nu finns inte längre myntorten på mynt men utgivnings ...

                                               

Netzedistriktet

Netzedistriktet var 1772-1807 den del av Polen, som vid landets första delning tillföll Preussen och bildade en särskild del av Westpreussen. 9.350 km². Genom freden i Tilsit måste Preussen avstå nästan hela området till hertigdömet Warschau, men ...

                                               

Nizamat

Nizamat i Mogulriket i Indien. Mogulriket hade två maktcentra på regional nivå, dels divanen som ansvarade för skatteuppbörden, dels subadar ibland nizam, som i sitt nizamat styrde över allt annat i statsförvaltningen.

                                               

Normander

Normanderna var ättlingar till nordmän som på 900-talet invaderade och ockuperade den del av norra Frankrike som idag kallas Normandie, samt till infödda franker och gallo-romare. Under ledning av Hrolf Ganger "Gånge-Rolf", som i Dudos Historia N ...

                                               

Novembermanifestet

Novembermanifestet eller Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Manifest, angående åtgärder för den lagliga ordningens återställande i landet utfärdades 4 november 1905, då den ryske kejsaren Nikolaj II efter storstrejken återkallade februarimanifestet ...

                                               

Nueva Galicia

Nueva Galicia eller ibland Nya Galicien var en region i Nya Spanien, den nordvästra delen av de spanska besittningarna i norra Amerika. Regionen var uppkallad efter Galicien i västra Spanien. Området består av det som senare kom att bli de mexika ...

                                               

Ohrids litterära skola

Ohrid litterära skola var en av Bulgariens två betydande kulturella centra under medeltiden; det andra var Preslavs litterära skola. Skolan grundades i Ohrid år 886 av Klemens av Ohrid, samtidigt med eller kort efter skolan i Preslav. Posten som ...

                                               

Om kvinnans frigörelse

Om kvinnans frigörelse är en samling från 1933 av Lenins texter, tal och artiklar om kvinnan. I boken ingår också en text av Clara Zetkin och ett förord av Lenins hustru, Nadezhda Krupskaja. En svensk översättning gavs ut 1971 på Gidlunds förlag ...

                                               

Omaguacas

Omaguacas är en numera utdöd indianstam som bebodde det som i dag är södra Bolivia och nordöstra Argentina. Deras närvaro har daterats till minst 7000 före Kristus och de har efterlämnat gravplatser och keramik i området. Förmodligen assimilerade ...

                                               

Operation Banner

Operation Banner kallas det uppdrag brittisk militär hade under Konflikten i Nordirland mellan 1969 och 2007. Det börjar efter Kravallerna i Nordirland 1969 då regeringen i London ansåg att polisen inte hade kontroll på gatorna. Då trodde man int ...

                                               

Organisation for European Economic Co-operation

Organisation for European Economic Co-operation var en internationell organisation som inrättades 1948 med uppdrag att administrera Marshallplanen. Genom denna plan kunde 12 miljarder US-dollar fördelas till Europas länder efter andra världskrige ...

                                               

Otanes

Otanes var en av personerna i Herodotos berättelse om hur Dareios I kom till makten i Perserriket 522 f.Kr. Texten innehåller det som brukar uppfattas som den första diskussionen kring olika författningsformer i den västerländska historien och Ot ...

                                               

Pallava

Pallavariket, ibland Pallavadynastin, ett medelindiskt rike mellan 330 och 880 i nuvarande Tamil Nadu, med Kanchipuram som huvudstad. Riket inkorporerades i Cholariket.

                                               

Papyrus Ebers

Papyrus Ebers är en papyrusrulle som härstammar från det forntida Egypten. Den tros vara skriven någon gång runt 1550 f.Kr. och innehåller recept på hur man botar upp till 800 olika åkommor. En förteckning på 700 inhemska och utländska droger fin ...

                                               

Paschalikat

Paschalikat var en administrativ enhet eyalet inom det Osmanska riket. Pashalikaten har fått sitt namn av och styrdes av en pascha. Pashalikaten delades in i mindre enheter kallade sancak. Den serbiska regionen Sandžak har fått sitt namn från den ...

                                               

Passaufördraget

Passaufördraget var ett stilleståndsfördrag som slöts i staden Passau 1552 i östra Bayern, nära gränsen till Österrike. Detta stilleståndsfördrag, genom vilket fientligheterna i schmalkaldiska kriget upphörde, innebar att den habsburgske kejsaren ...