ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 264
                                               

Klassamhälle

Ett klassamhälle är ett samhälle som är starkt uppdelat i samhällsklasser som präglas av stora ekonomiska och sociala skillnader. Klassamhälle också ett centralt begrepp i marxistisk teori och åsyftar där samhällen där ägandet av företag, egendom ...

                                               

Klassisk

För tidskriften Klassiker, se Klassiker tidskrift Klassisk är en beteckning för något som tillhör den grekiska eller romerska antiken eller är avsedd att sprida ljus över denna eller som söker sina förebilder i antiken. I konsthistorien betecknar ...

                                               

Kontrafaktisk historia

Kontrafaktisk historia, eller alternativhistoria, är en litterär genre, som är baserad på att historien kunde ha tagit en annan väg än vad den faktiskt gjorde. Kontrafaktisk är en vetenskaplig benämning på det mera folkliga uttrycket: "Om inte om ...

                                               

Kronoklasm

Kronoklasm är ett begrepp som används för att beskriva konflikter kring en fixering vid linjär tid i samhället. Kronoklaster motsätter sig Kronos välde – den gudom i den grekiska mytologin som härskar över den linjära tiden. Den marxistiske histo ...

                                               

Presentism (litterär och historisk analys)

Presentism är en typ av historisk analys där dagens idéer och perspektiv anakronistiskt introduceras i avbildningar eller tolkningar av historien. Vissa moderna historiker undviker presentism i sina verk eftersom de anser att det skapar en skev f ...

                                               

Reformbill

Reformbill är en historisk benämning i England på förslag om mera genomgripande reformer, särskilt i författningen. I synnerhet användes denna term om förslagen till parlamentsreform från 1830 och framåt. Den mest genomgripande genomfördes redan ...

                                               

Retro

Retro syftar på att inpireras av eller intressera sig för en tidigare eras trender, moden eller teknologi. Man talar till exempel om retromode, retroanu, retrobilar och retrodatorer. Den som gillar det som är retro kallas för retrofil, och behöve ...

                                               

Rotten borough

Rotten borough är en politisk term som betecknar korrumperade valkretsar i Storbritannien före 1832 års stora parlamentsreform. Fram till dess rådde ännu i stort sett en gammal valkretsindelning från 1400-talet, där borough betecknade de städer s ...

                                               

Samtidshistoria

Samtidshistoria eller nutidshistoria är en del av modern tid inom historievetenskapen, vanligtvis från andra världskrigets slut till nutiden. Termen "nutidshistoria" har varit i bruk åtminstone vid början av 1800-talet. Den bredaste betydelsen av ...

                                               

Skattejord

Skattejord var förr den jord för vilken bönderna betalade grundskatt, och vilka de var ägare till, till skillnad från kronojord och frälsejord som ägdes av Kronan respektive Kyrkan eller någon adlig person. Ägaren av skattejord var med andra ord ...

                                               

Söndra och härska

Söndra och härska är en politisk grundsats, som innebär att man skall övervinna motståndarna genom att utså split mellan dem och sedan behålla makten. Man bör dela massorna efter skilda intressen för att sedan göra de särskilda parterna undergivn ...

                                               

Tradition

Tradition är ett latinskt ord i betydelsen "överlämnande" och det som lämnas vidare är det kulturella och sociala arvet. Hit räknas förutom invanda seder och bruk, olika synsätt, språk och värderingar. Förkortningen trad. för traditionell iställe ...

                                               

Dopgåva

Dopgåva, även kallad faddergåva, är en gåva som det är kutym att ge ett barn då det döps. Traditionellt var det barnets faddrar, dopvittnena, som skulle ge en Faddergåva. Långt tillbaka i tiden bestod Faddergåvan av ett penningoffer som gudmodern ...

                                               

Falujungfrun

Falujungfrun är en svarvad kvinnofigur i trä med tätt pålimmade armar. Dockan har tillverkats i Dalarna sedan 1800-talet, men kan vara äldre än så. Träfigurens påmålade dräkt påminner om barockmodet och ger därmed en antydning om dess ålder. Den ...

                                               

Frimärksspråk

Frimärksspråket är ett slags kodspråk av oklart ursprung som innebär att man genom frimärkets placering och vridning på olika sätt förmedlar diverse fördolda budskap. Frimärkets valör saknar betydelse. 1902 skulle tolkningen göras på följande sätt:

                                               

Gravöl

Gravölet hölls ofta i sorgehuset och var ett större kalas, ibland liknande ett bröllop, där även gästerna hade tagit med förning. Efter återkomsten från kyrkan blev deltagarna bjudna på glögg eller brännvin med bröd. Den egentliga måltiden hölls ...

                                               

Himmelsbrev

Himmelsbrev, även kallade söndagsbrev, är en sorts uppbyggliga småskrifter, som uppger sig vara sända av Gud, eller åtminstone från himmelen. Breven utlovar skydd mot vapen, sjukdom, eldsvåda och andra olyckor, om man dagligen läser, hör eller bä ...

                                               

Kekri

Kekri eller dialektalt keyri, köyri eller keeri, är en finsk fest som firades i slutet av böndernas arbetsår. I början var inte tidpunkten bestämd, utan varje by firade när arbetet med skörd och tröskning var klart och boskapen tagits in från bet ...

                                               

Kärlekslås

Kärlekslås är hänglås som kärlekspar låser fast på offentliga platser och vars nyckel kastas bort som en symbol för evig kärlek. Ofta är platsen en bro som förutom att den passeras av många också har ett räcke som ger möjlighet till fastlåsning o ...

                                               

Majsjungning

Majsjungning, även kallat att sjunga maj ", är en äldre valborgstradition. Seden att "sjunga maj" förekom från äldre tid fram till mitten av 1900-talet på svensk landsbygd under valborgsnatten. Det var ett sätt att hälsa våren, och ingick i valbo ...

                                               

Mattesgubbar

Att gå Mattesgubbe är ett utklädningsupptåg som historiskt företogs i delar av Norrland under Mattiasdagen, eller Matsmäss, den 24 februari. Det var en halv helgdag fram till 1772 och människor klädde ut sig till något anskrämligt där de sjöng, d ...

                                               

Narrfester

Narrfester var burleska upptåg i samband med nyårsfirandet under medeltiden och fram till 1700-talet i bl. a. Frankrike. Det var folkfester under julveckorna vid kyrkor och klosterskolor. Narrfesternas ursprung går tillbaka till den romerska folk ...

                                               

Nyårsdopp

Nyårsdopp är en lokal årlig tradition som innebär att bada i hav eller sjö på nyårsdagen. Seden har förekommit i delar av Sverige i hundratals år. I Skåne arrangerar man nyårsdopp bland annat i Ystad, Åhus, Landskrona och Östanå. I andra länder b ...

                                               

Nyårskrona

Nyårskrona är ett tennföremål som enligt tradition ska skapas under nyårsnatten. Nyårskronan bildas när smält tenn hälls i kallt vatten eller i snön och det kallas att stöpa nyårskronan. Var och en gör sin egen krona och försöker lista ut vad den ...

                                               

Papegojskjutning

Papegojskjutning är benämning på målskjutning med pilbåge eller armborst mot en på en hög stång placerad fågelbild. Seden utövades särskilt inom de medeltida gillena vid förstamajfirandet och är fortfarande en tradition inom framför allt Knutsgil ...

                                               

Perchta

Perchta, även känd som Berchta och Bertha, är en figur i österrikisk och sydtysk folktradition. Hon är förknippad med tiden mellan jul och trettondagen, väder och vintersolståndet. Hon förekommer i både en ljus och en mörk version. I en äldre tra ...

                                               

Pifferari

Pifferari var namnet på de herdar från bergen öster om Rom, vilka tidigare vid advents- och jultiden begav sig in till staden i färgglada dräkter och sjöng och musicerade med skalmeja och säckpipa framför madonnabilderna och insamlade gåvor. Viso ...

                                               

Prestav

Prestav är benämning på marskalk vid en procession, särskilt i begravningståg. Även prestavens, vid begravning florbehängda, stav kallas prestav. Att bära prestav vid en begravning var en ära och ett sätt att visa hedersbetygelse för den döde. Pr ...

                                               

Påskäggsträd

Påskäggsträd är träd dekorerade med påskägg. Att dekorera träd och buskar med påskägg är en gammal tysk tradition. Dessa träd kallas för påskäggsträd eller Ostereierbaum. Ett välkänt exempel är påskäggsträdet i Saalfeld, kallat Saalfelder Osterei ...

                                               

Rummelpott

Rummelpott är en primitiv friktionstrumma i flera musikkulturer. Ljudet frambringas genom att man med fingrarna gnider en pinne som är trädd genom trumskinnet. I norr Tyskland och i norra Schleswig klädde grupper av barn ut sig tidigt på nyårsaft ...

                                               

Soldansen

Soldansen är en ceremoni som utövas av vissa ursprungsbefolkningar i USA och Kanada, främst de från slättkulturerna. Det handlar vanligtvis om att stammen samlas för att be om healing och individer gör personliga uppoffringar på gemenskapens vägn ...

                                               

Staffansritt

Staffansritt eller staffansskede var en gammal folklig tradition kretsande kring Staffan stalledräng. Traditionen hörde normalt till Annandag jul, Sankt Staffans dag. Staffan Sankt Stefanos var hästarnas skyddshelgon i den kristna tron och dagen ...

                                               

Tandfe

En tandfe är i olika länders folktro ett väsen som ger en attraktiv ersättning, vanligtvis i form av ett mynt, för tappade mjölktänder. Tanden läggs under huvudkudden. Är tandfen på gott humör är tanden borta nästa morgon. I gengäld har då barnet ...

                                               

Tumregel

Uttrycket finns i många språk; ursprunget är oklart, men en sannolik förklaring är att hantverkare traditionellt ibland använde sin egen tumme för att approximativt ungefärligen uppmäta sträckor. En spridd myt är att uttrycket tumregel syftar på ...

                                               

Tyst minut

Tyst minut är en vanligt förekommande sorgeceremoni där de närvarande är tysta en kort stund, vanligen från 20 sekunder till några minuter, för att tänka på och visa respekt för en eller flera som har dött. Under en tyst minut upphör normalt ocks ...

                                               

Ver sacrum

Ver sacrum är ett fornitaliskt offer till Mars eller Jupiter, vilka lovades återväxten under en vår. Djur och gröda offrades, medan människor som föddes under den aktuella perioden måste utvandra när de blev vuxna. Offret tillgreps under nödperioder.

                                               

Årsgång

Att gå årsgång var i Sverige en urgammal sed att genom nattliga vandringar försöka få kännedom om kommande tilldragelser under följande året. I Småland levde seden kvar ända in på 1800-talets början. De nätter, som bättre än andra lämpade sig för ...

                                               

Begreppshistoria

Begreppshistoria är en humanistisk forskningsdisciplin som utvecklats i Tyskland. Grundtanken är att begrepp återanvänds i olika sammanhang och genomgår betydelseglidningar och skiftningar som ger djup åt begreppet. Bland annat har Hans-Georg Gad ...

                                               

Historisk metod

Historisk metod är det sätt på vilket vetenskaplig forskning bedrivs inom den historiska disciplinen. Eftersom historiska skeenden inte går att pröva på strikt vetenskapligt sätt, eftersom man inte kan återupprepa med exakt samma förutsättningar, ...

                                               

Jesus Seminar

Jesus Seminar var ett projekt på Westar Institute bildat av Robert Funk för att utröna frågor om Jesus Kristus historicitet, vem han var, vad han sade och vad han gjorde. Man avgjorde saken genom konsensus, men enskilda deltagare instämde inte nö ...

                                               

Kungar och krig

Kungar och krig är en något nedsättande benämning på sådan historieskrivning som sätter fokus på furstar och andra regenter. Sådan historieskrivning var framför allt vanlig på det nationalromantiska 1800-talet, men har i dag fått mindre utrymme t ...

                                               

Terminus ante quem

Terminus ante quem, förkortat TAQ, är latin och betyder ungefär "tidpunkt före vilken". Det används i betydelsen senast i sammanhang där man inte exakt kan fastställa en ålder. Om man vid en utgrävning finner ett föremål under ett sediment från e ...

                                               

Terminus post quem

Terminus post quem, förkortat TPQ, är latin och betyder ungefär "tidpunkt efter vilken". Det används i betydelsen tidigast, i sammanhang där man inte alltid exakt kan fastställa en ålder, till exempel inom arkeologin. Om man exempelvis finner ett ...

                                               

Cheonggyecheon

Cheonggyecheon är ett knappt sex kilometer långt vattendrag och kringliggande rekreationsområde i centrala Seoul i Sydkorea. Vattendraget grävdes ut och fick sin nuvarande sträckning på 1600-talet, då man behövde dränera marken under den växande ...

                                               

Great North Road

Great North Road är en historisk väg i New South Wales i Australien. Den går norrut från Sydney och var den första vägen som kopplade samman Sydney med den bördiga regionen Hunter Valley. Vägen byggdes av straffångar mellan 1825 och 1836, är 260 ...

                                               

Inkarikets vägnät

Inkarikets vägnät var det mest omfattande och avancerade transportsystemet i förkolumbianska Sydamerika. Nätverket var baserat på två huvudvägar i nord-sydlig riktning med ett antal grenar. Vägnätet sträcker sig genom Argentina, Bolivia, Chile, C ...

                                               

Kungsväg (Danmark)

Kungsväg var i Danmark en beteckning för vägar som enbart fick användas av kungen eller dem han gett tillåtelse till. Vägarna som förband de kungliga slotten låg huvudsakligen på Själland. Enda undantaget var vägen mellan Haderslevshus och Jellin ...

                                               

Kungsvägen Oslo-Köpenhamn

Kungsvägen kallas den gamla vägen mellan Oslo och Köpenhamn. Vägen har gått genom kustlandskapen i nuvarande Norge, Sverige och Danmark sedan urminnes tider. I långa avsnitt sammanfaller sträckningen för den gamla Kungsvägen i stort den nutida mo ...

                                               

Kungsvägen, Finland

Kungsvägen kallas en vägsträcka som sträcker sig genom södra Finland, från Åbo till Viborg. I utökad version omfattar den en vägsträcka av norra Europas äldsta vägar, postrutten från Bergen över Oslo, Karlstad, Örebro, Stockholm till Åland och vi ...

                                               

Livets väg

Livets väg, ryska Доро́га жи́зни, doroga zjizni, var en isväg över sjön Ladoga som Sovjetunionen använde under belägringen av Leningrad, när axelmakterna hade skurit av alla landvägar till staden.