ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 263
                                               

Skrivare (yrke)

Skrivare var under antiken ett yrke som omfattade skrivning, särskilt i samhällen med bristfällig läskunnighet. Skrivare ägnade sig framför allt åt bokföring och registrering. I medeltidens Europa togs skrivning till stor del över av munkar. En m ...

                                               

Snörmakare

Snörmakare var före industrialiseringen ett skrå av hantverkare som tillverkade finare snören och band, snoddar, fransar, galoner, gage, ligatur, band och liknande. Snörena tillverkades på speciella vävstolar med trampor. När varorna började fabr ...

                                               

Sockerbagare

Sockerbagare är ett hantverksyrke som numera har förlorat sin avgränsade funktion. Under skråtiden förekom ett flertal olika bagaryrken och man tvingades därför att utarbeta noggranna regler för vad de olika kategorierna fick tillverka och sälja. ...

                                               

Spiksmed

Spiksmed är en smed som smider spik för hand med en slägga och ett städ. Tidigare innan industrialiseringen var spiksmederna ett eget skrå. Den äldre dräng som gick i lära hos en spiksmed kallades huvdare eller bakfördräng, medan den yngre kallad ...

                                               

Stadsvakt

En stadsvakt var en tidig stadstjänsteman. Yrket har funnits i städerna sedan medeltiden. Hans uppgift var främst nattetid att hålla utkik efter tjuvar och bränder. Han hade oftast något sorts slagvapen med sig när han patrullerade, som exempelvi ...

                                               

Statare

En statare var förr i Sverige en lantarbetare, som fick en stor del av sin lön in natura av en husbonde. Statare anställdes i regel enligt legostadgan på ettåriga kontrakt. Under den sista veckan i oktober, den så kallade slankveckan, var det möj ...

                                               

Strandridare

Strandridare var en titel på en beriden lägre tjänsteman vid svenska tullverkets kustbevakning med uppgift att avpatrullera rikets sjögräns. Strandridarna fanns från 1600-talet som del av en verksamhet som kom att utvecklas till Kustbevakningen. ...

                                               

Sumprunkare

Sumprunkare var förr en yrkesbeteckning för personer som syresatte vattnet i fisksumpar eller båtar försedda med sump genom att hålla dessa i vaggning för att fiskfångsten skulle hållas vid liv. Det var ett hårt arbete, eftersom sumparna måste hå ...

                                               

Surintendante de la Maison de la Reine

Surintendante de la Maison de la Reine, i dagligt tal enbart Surintendante, var den högsta kvinnliga hovtjänsten vid det kungliga franska hovet mellan 1619 och franska revolutionen. Hon var vid sidan av innehavaren av tjänsten, Guvernant till Fra ...

                                               

Sven (riddarväsen)

Sven var inom riddarväsendet benämning på person tillhörande en klass av adelsståndet som stod närmast under riddarna. För att nå riddarvärdighet krävdes en särskild uppfostran som började med tjänstgöring som page eller "småsven". Därefter anstä ...

                                               

Syltekona

Syltekona var ett historiskt yrke. Det stod i medeltidens Stockholm för en kvinna som tillverkade och sålde inälvsmat. Yrket tycks ha försvunnit efter medeltiden, då Sketna Gertrud Syltekona är den sista person med detta yrke som omnämns 1482.

                                               

Sällskapsdam

Sällskapsdam var namnet på ett historiskt yrke för kvinnor. En sällskapsdam var anställd som betalt sällskap hos en annan kvinna. Yrket var besläktat med hovdamens, men begreppet hovdam kom att associeras enbart med de sällskapsdamer som var anst ...

                                               

Sättare

Sättare eller handsättare är den yrkestitel på en person som förr, då metalltyper sattes för hand, satte enskilda blytyper till fulla texter vid ett tryckeri, eller senare gjorde motsvarande arbete med sättningsmaskiner. Sättarna övergick så smån ...

                                               

Tawaif

Tawaif var ett historiskt indiskt yrke. En Tawaif var en kurtisan som underhöll överklassen i Indien med sång, dans och poesi. De anlitades även som lärare i dessa konstarter samt etikett för elever ur överlassen av båda könen. Det förekom att ta ...

                                               

Telegrafist

En telegrafist är ursprungligen en person som betjänar en optisk eller trådbunden telegraf av något slag. I samband med radions intåg i början av 1900-talet, övergick beteckningen telegrafist även till att gälla yrkesbeteckningen radiotelegrafist ...

                                               

Tolagsskrivare

Tolagsskrivare är en tulltjänsteman och titeln användes bland annat under 1600-talet. Tolag var en tilläggsavgift som uppbars av en stapelstad vid förtullningen av utländska varor vilka infördes till eller utfördes från staden.

                                               

Trobairitz

Trobairitz var en occitansk benämning på en kvinnlig trubadur. Dessa gjorde sig kända i det språkområde som brukar kallas occitanien i nuvarande södra Frankrike, Katalonien och Lombardiet åren 1100 till 1350. Trobairitzerna komponerade, skrev dik ...

                                               

Trotjänare

En trotjänare eller trotjänarinna var framförallt förr en hushållsarbetare som stannat länge i samma arbetsgivarfamilj. Ofta räknades trotjänaren eller trotjänarinnan nästan som en familjemedlem, framför allt då de blivit lite äldre och åren gått ...

                                               

Trubadur

Ordet härstammar från de trubadurer fornfranska nordfranska: trouvère, occitanska: trobador, "en som finner, hittar på") som var verksamma vid hoven i Occitanien – det som idag huvudsakligen är södra Frankrike, men som under medeltiden var ett ku ...

                                               

Tunnbindare

Tunnbindare är en hantverkare som tillverkar trätunnor och andra laggkärl. Denna typ av kärl var länge väsentliga för både handel och hushåll, då man inte hade andra typer av förvaringsmöjligheter för föremål och livsmedel. Ett annat namn för tun ...

                                               

Tärna (tjänsteflicka)

En tärna är en ålderdomlig term för en ung flicka eller kvinna i tjänande ställning, alltså en tjänsteflicka. Från äldre tiders förhållanden finns också begreppen kammartärna och tjänstemö. Begreppet användes om dem som arbetade hos en förnäm dam ...

                                               

Uinyeo

Uinyeo var ett historiskt koreanskt yrke. En uinyeo var en kvinnlig läkare i Korea. Yrket existerade under Joseondynastins epok, då den konfucianska könssegregeringen gjorde det nödvändigt med kvinnliga läkare för att behandla kvinnliga patienter ...

                                               

Valackare

Valackare kallades en person vars yrke var att kastrera hästar och hade ofta starkt nedsättande innebörd. Under sina krig i Europa, värvade den svenske kungen Karl XII bl.a. valakiska invånare från landet Valakiet i nuvarande Rumänien soldater ti ...

                                               

Sockenrättare

Vandringsrättare, sockenrättare eller jordbruksinstruktörer är anställda för att resa runt och ge råd åt bönder i jordbruksfrågor, speciellt växtodling. Titeln rättare betecknar en anställd förman vid ett större lantbruk. Men de flesta lantbruk i ...

                                               

Vinman

Enligt skotteboken från 1460 fanns detta år bara en vinman i Stockholm. Han kallas i samtida skrifter "Jacob vinman" och är möjligtvis identisk med Jacob Custe. Ett utskänkningsställe för vin med viss krogkaraktär låg under rådstugan i Stockholm ...

                                               

Vinskänk

Vinskänk var ett yrke som utövades av en person som var innehavare, föreståndare eller anställd vid en vinkällare. På 1700-talet och fram till 1800-talets mitt var vinskänk ett eget skrå.

                                               

Vågmästare

För rollen inom politik, se Vågmästare politik. Vågmästare var en person som förestod en allmän våg och svarade för vägningens riktighet. Ordet är känt sedan 1500-talet. Enligt K. M:ts förordning om Järnvräkeriet 1671 skulle vågmästarna, tillsätt ...

                                               

Väpnare

Väpnare eller vapendragare, även sven av vapen, var under medeltiden en titel inom frälset, som stod under riddare i rang. Det var en ung man i vapentjänst under en riddare. Eftersom en del länder i Europa under medeltiden under flera perioder sa ...

                                               

Woman of the Bedchamber

Woman of the Bedchamber är en brittisk hovtjänst. De utgör nummer fyra i rang efter Lady of the Bedchamber. Deras ursprungliga uppgift var att klä av och på drottningen och ta hand om sådana personliga saker som att hjälpa henne att tvätta sig. H ...

                                               

Yiji

Yiji var ett historiskt kinesiskt yrke. En yiji var en kurtisan som underhöll klienter ur överklassen med musik, sång och diktning. Ursprungligen förekom sexuella tjänster inte som en del av yrket, även om de kunde förekomma på frivillig basis. E ...

                                               

Yttravessare

En yttravessare var en arbetare vid de syd-norrländska sågverken som inte bodde vid sågen, eller på bruket som man också sade. Yttravessaren bodde kvar i den närliggande bygden men kom varje dag till sågverket för att arbeta precis som de sågverk ...

                                               

Bondeuppror

Bondeuppror kallas en revolt från bondebefolkningen gentemot makthavarna. Bonderevolter förekommer ofta i feodala/feodalliknande samhällen. Ofta ser de sig som en form av befrielserörelse från någon förtryckande institution som statsmaktens maktf ...

                                               

Trekungamöte

Trekungamöten är olika händelser, främst i nordisk historia då tre kungar från Sverige, Norge och Danmark sammanstrålat i olika sammanhang. Trekungamötet 1101, Magnus Barfot från Norge, Inge den äldre från Sverige och Erik Ejegod från Danmark. Tr ...

                                               

Historian Ystäväin Liitto

Historian Ystäväin Liito är en finsk historisk förening grundad 1926. Föreningen publicerar historiska serier: "Historian Aitta" och "Historiallinen Kartasto".

                                               

Karolinska förbundet

Karolinska förbundet, ideell förening bildad 1910 med syfte att verka för forskning och kunskapsspridning om den karolinska tiden i Sveriges historia, det vill säga åren 1654-1718. Karolinska förbundets årsbok har utkommit i obruten följd sedan s ...

                                               

Katolsk historisk förening i Sverige

Katolsk historisk förening i Sverige är ett sällskap för studier och bevarande av svensk, katolsk historia. Föreningen grundades 1993 av rådman Barbro Lindqvist. Avsikten var att försöka rädda och samla arkivalier och museiföremål ur den svenska, ...

                                               

Narvaförbundet

Narvaförbundet, svensk historisk förening bildad 1974. Narvaförbundet hade dock haft aktiviteter innan dess, 1972 och 1973. Den huvudsakliga aktiviteten var under många år ceremoniella kransnedläggningar vid Karl XII:s staty i Kungsträdgården på ...

                                               

Personhistoriska samfundet

Personhistoriska samfundet grundades 1876 under namnet Svenska Autografsällskapet och bär sedan 1905 nuvarande namn. Det gav från 1879 ut Svenska Autografsällskapets tidskrift SAT, som 1898 bytte namn till Personhistorisk tidskrift PHT.

                                               

Samfundet Djursholms forntid och framtid

Samfundet Djursholms forntid och framtid är en hembygdsförening i Djursholm, Danderyds kommun. Föreningen har sedan 1974 sina lokaler i gamla Djursholms vattentorn.

                                               

Samfundet S: t Erik

Samfundet S:t Erik är en ideell förening, stiftad den 24 maj 1901 i Stockholm, med påtagen uppgift att väcka intresse för och sprida kunskap om Stockholms historia och verka för att konstnärliga och historiska krav tillgodoses vid Stockholms omda ...

                                               

Stads- och kommunhistoriska institutet

Stads- och kommunhistoriska institutet, grundat 1919 som Stadshistoriska institutet, är ett svenskt forskningsinstitut som idag har en ledande ställning inom svensk och nordisk urbanhistoria.

                                               

Sveriges Fotbollshistoriker & Statistiker

Sveriges Fotbollshistoriker & Statistiker är en ideell förening som bildades 1983 med syfte "att inhämta, sammanställa och dokumentera statistik över svensk fotboll på alla nivåer". Föreningen samarbetar med dess utländska motsvarigheter. Förenin ...

                                               

Sveriges Olympiahistorikers Förening

Sveriges olympiahistoriska förening, bildat 1986 som Sveriges olympiahistorikers förening, är en förening för dem som är intresserade av de olympiska spelen, den olympiska rörelsen och olympiska spelens historia.

                                               

Peter Aronsson

Peter Aronsson, född 28 april 1959 i Gemla, Småland, professor i historia vid Linnéuniversitetet och professor i Historiebruk och kulturarv vid Linköpings universitet år 2001-2012. Från oktober 2017 är han rektor för Linnéuniversitetet. Aronsson ...

                                               

Homo novus

Homo novus, plural homines novi, är en beteckning på historiska personer utan bakgrund. Uttrycket betyder ny människa på latin. En homo novus är i allmänhet en nykomling eller en förut okänd person som arbetat sig upp. Man känner inte deras släkt ...

                                               

Ludwig von Mörner

Ludwig von Mörner, född 1468, död 1531, var rikskammarråd i Brandenburg. Han var ägare till last på ett fartyg som kapas av svenskar utanför hamnen i Riga på 1500-talet. Han var gift med Katarina von Marwitz. Han och hans söner gjorde flera besök ...

                                               

Upprorsledare

Peder Sunnanväder, Knut Mikaelsson och Daljunkern ledare för flera oroligheter under tiden 1524 - 28. Nils Dacke, ledare för Dackefejden under Gustav Vasas tid som kung, år 1542 - 43. Gustav Vasa leder uppror mot Kristian II och blir senare kung, ...

                                               

Upptecknare

En upptecknare är en person som gjort värdefulla ansträngningar för att bevara visor och låtar genom att notera dem, skriva ned dem på noter, innan upphovsmannen gått ur tiden och/eller melodin försvunnit ur folkmusikens levande tradition. Upptec ...

                                               

Cliopriset

Cliopriset instiftades 1994 av Clio-den historiska bokklubben och Svenska Dagbladet. Priset på 25 000 kronor ges till "en framstående yngre historiker inom det svenska språkområdet". I juryn 2019 ingick Anders Q Björkman, Anders Bergman, Louise B ...

                                               

Kenyon Medal for Classical Studies

Kenyon Medal for Classical Studies är en utmärkelse från British Academy, som tilldelas framstående antikforskare. Det är uppkallat efter den tidigare akademipresidenten Frederic Kenyon, som instiftade priset i sitt testamente.