ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 259
                                               

Blå boken

Ej att förväxla med En blå bok Blå boken kallades det skriftliga förslag på hur Sveriges finanser skulle kunna förbättras, utarbetat 1668 av en på riksdrotsen Per Brahe den yngres förslag tillsatt kommission. Skriften följde den 1667 avlidne Gust ...

                                               

Dalslands diplomatarium

Dalslands diplomatarium är en medeltida urkundssamling om Dalsland som innehåller alla medeltida dokument om dalsländska gårdar fram till 1520. Boken återger också partier om Dalsland ur de isländska sagorna och Bolstads medeltida kyrkoräkenskaps ...

                                               

Diplomatarium

Diplomatarium är en tryckt samling av medeltidsbrev. Namnet kommer av diplom grekiska: diplos δίπλωμα =dubbel plural diplomata vars ursprungliga medeltidslatinska betydelse är något pergament, papper som är vikt en gång eller fördubbla. Ordet fic ...

                                               

Diplomatarium Fennicum

Diplomatarium Fennicum är en onlinetjänst för dokument om Finland under medeltiden. Systemet, utvecklat av Finlands Riksarkiv, är baserat på Reinhold Hausens bok Finlands medeltidsurkunder I-VIII, men har kompletterats av nyare studier och länkar ...

                                               

Fred till varje pris

Fred till varje pris var det officiella manifestet efter en fredskongress 1916 i Folkets hus i Stockholm, som den 21 mars publicerades i rad olika dagstidningar. Den ansvarige författaren till manifestet var det socialdemokratiska ungdomsförbunde ...

                                               

Heiligenstadttestamentet

Heiligenstadttestamentet är ett brev som Ludwig van Beethoven skrev i Heiligenstadt till sina bröder Carl och Johann den 6 oktober 1802. I brevet uttrycker Beethoven förtvivlan över sin tilltagande dövhet samt en önskan att trots sina fysiska och ...

                                               

Kaparbrev

Ett kaparbrev var en av en stat utfärdad fullmakt för en privatperson att plundra och kapa fiendestaters sjöfart. Framför allt utfärdades kaparbrev av England, Frankrike och Nederländerna under 1500-talet och 1600-talet, när dessa länders militär ...

                                               

Karnaklistan

Karnaklistan eller Karnaks Kunglista är en lista över faraoner i det Forntida Egypten från sydvästra delen av Festival Hallen i det stora templet i Karnak. Den härstammar från Thutmosis IIIs tid och räknar upp sextio-en faraoner. Endast namnen på ...

                                               

Landnamsboken

Landnamsboken eller landnamaboken är en isländsk berättelse som beskriver bebyggandet av Island under 800- och 900-talen. Beskrivningarna fortskrider fram till 1100-talet. Det är ett släktdokument som innehåller 3 000 namn på olika personer och 1 ...

                                               

Lappmarksprivilegier

Lappmarksprivilegier eller lappmarksfriheter är ett samlingsbegrepp för åtgärder som svenska staten under 1600- och 1700-talen vidtog för att främja kolonisationen av lappmarkerna.

                                               

Mayflower Compact

Mayflower Compact var det första dokumentet rörande Plymouthkolonin. Det skrevs av separatister, som också kallades "helgon", vilka flydde från religiös förföljelse under kung Jakob I av England. De reste ombord på skeppet Mayflower 1620, tillsam ...

                                               

McMahon-Husain-korrespondensen

McMahon-Husain-korrespondensen, även kallat McMahon-Husain-avtalet, var en brevväxling mellan emiren av Mecka Hussein ibn Ali och Henry McMahon, brittisk high commissioner i Egypten, som ägde rum 1915–16 under första världskriget. Korrespondensen ...

                                               

Sakkarastenen

Sakkarastenen är locket till sarkofagen för den antika egyptiska drottningen Ankhenesmerire vilken är inristad med en lista över faraonerna under Egyptens sjätte dynasti, från Teti till de tidiga åren av Pepi II:s regering. Den är i huvudsak en f ...

                                               

Sakkaratabletten

Saqqaratabletten är en lista med namnen på faraoner från Forntida Egypten. Den hittades 1861 i en grav i Sakkara tillhörande prästen Tjenry, som var kontrollant för monumenten i Gamla Egypten på Ramses IIs tid. Listan är inte kronologisk eller ko ...

                                               

Sankt Gallenplanen

Sankt Gallenplanen är en berömd medeltida arkitektritning av ett kloster daterad till första delen av 800-talet. Den finns bevarad i stiftsbiblioteket vid klostret i Sankt Gallen, Schweiz. Den där registrerad under numret Ms 1092. Planen är den e ...

                                               

Svenskt Diplomatarium

Svenskt Diplomatarium är en tryckt utgåva av medeltida svenska dokument som bevarats i original eller genom avskrifter som till en del förvaras i Riksarkivet men även på många andra ställen, till exempel Uppsala universitetsbibliotek. En del av o ...

                                               

Sverigekistan

Den så kallade Sverigekistan består av dokument organiserade i 20 volymer, där skrifter av hertig Ernst II av Sachsen-Gotha-Altenburg, Johann Christoph Bode och andra viktiga frimurare och illuminater bevarats. Namnet kommer från det faktum att m ...

                                               

Telefonkatalogen i Sverige

Tryckta telefonkataloger i Sverige har förekommit sedan 1880 och innan dess fanns tryckta adresskalendrar. Sedan dess har det funnits en mängd olika katalogföretag och utgåvor, men det är främst Televerkets, sedermera Telias och Eniros, rikstäcka ...

                                               

Turinpapyrusen

Turinpapyrusen är en hieratisk papyrus troligen från Ramses II:s regeringstid. Den förvaras i Egyptiska museet i Turin vilken gett den sitt namn. Den innehåller skatteuppgifter men på baksidan är en lista på gudar, halvgudar, mytiska kungar följd ...

                                               

Wikileaks diplomatläcka 2010

Wikileaks publicerade, i samarbete med fem större tidningar, med början 28 november 2010 på sin webbplats en samling konfidentiella detaljerade dokument med korrespondens mellan USA:s utrikesdepartement och landets ambassader runt om i världen. P ...

                                               

Periodisering (historia)

Periodisering är uppdelningen av historiska skeden i perioder eller epoker. Uppdelningen kan göras enligt många olika kriterier och i fråga om mänsklig historia kan den ofta ha en betydande inverkan på historiesynen. Antiken, medeltiden och den m ...

                                               

Arkaisk tid

Arkaisk tid är en stilperiod 700-480 f.Kr. i Greklands konsthistoria. Under denna tid utvecklades krukmakeriet och vasmåleriet och skulpturen parallellt till en stil som stod fritt från orientaliskt inflytande. Det agrara samhället var fortfarand ...

                                               

Edvardiansk tid

Den edvardianska tiden är en period i Storbritanniens historia som sträcker sig från 1901 till 1910, det vill säga kung Edvard VII:s regeringstid. Drottning Viktorias död i januari 1901, då hon efterträddes på tronen av sonen Edvard, markerade öv ...

                                               

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid är en historisk periodindelning som inleds 1517 med reformationen, alltså då de protestantiska kyrkorna bryter sig loss från den katolska kyrkan. Perioden följer på medeltiden och efterföljs av nyare tid. Numera talar man i ...

                                               

Förcolumbiansk tid

Förcolumbiansk tid är en term som refererar till kulturerna i Amerika innan européerna hade påverkat dem. Rent tekniskt är det tiden innan Christofer Columbus steg i land i Bahamas 1492. Men termen används även om årtiondena efter det och man bru ...

                                               

Förgyllda åldern

Förgyllda åldern syftar i USA:s historia på åren efter nordamerikanska inbördeskriget, och pågick från det sena 1860-talet och fram till åren runt 1896, då den Progressiva eran i stället inleddes. Begreppet "Gilded Age" myntades av Mark Twain och ...

                                               

Georgiansk tid

Georgiansk tid är i brittisk historia en beteckning för åren 1714-1830. Den omfattar kungarna från Huset Hannover: Georg I, Georg II, Georg III och Georg IV. Tiden kännetecknas av stora sociala politiska förändringar, som Brittiska imperiets fram ...

                                               

Greklands mörka århundraden

Greklands mörka århundraden är ett begrepp som regelbundet har använts för att hänvisa till den period av Greklands historia från den förmodade Doriska invasionen och slutet av Mykenska kulturen omkring år 1100 f.Kr., till de första tecknen på de ...

                                               

Gründerzeit

Gründerzeit kallas samhällsutvecklingen i Tyskland och Österrike från 1848 och fram till 1873. Det är den tid i Centraleuropa då industrialismen växte fram och den klassiska liberalismen härskade. Ingen exakt tidsrymd för Gründerzeit finns men va ...

                                               

Historisk tid

Historisk tid begränsas bakåt av förhistorisk tid och framåt av modern tid. Sålunda börjar historisk tid med det skrivna språket och slutar med den franska revolutionen och industrialismen. Eftersom skriftspråket tog runt 5 000 år på sig att spri ...

                                               

Modern historia

Modern historia eller modern tid, också känd i Nordeuropa som nya tiden eller nyare tiden, är ett samlingsbegrepp över den historiska tidsperiod som följde efter medeltidens slut, tog sin början omkring sekelskiftet 1500 och pågår fram till nutid ...

                                               

Progressiva eran

Progressiva eran i USA var en period av stark samhällsaktivism och politiska reformer, och varade mellan 1890-talet och 1920-talet. Under denna epok försökte Jane Addams och stålmagnaten Clayton Mark möta sociala och politiska problem. Samtidigt ...

                                               

Segelfartygens tid

Segelfartygens tid var en period inom internationell handel och sjökrigföring som dominerades av segelfartyg, och varade ungefär från 1500-talets slut till mitten av 1800-talet. Detta är en viktig period under vilken råsegelskepp förde europeiska ...

                                               

Tidigmoderna tiden

Den tidigmoderna tiden eller tidigmoderna perioden är den epok i Europas historia som sträcker sig från medeltidens slut eller efter renässansens slut till den franska revolutionen 1789. Den utgör alltså början på nya tiden. Begreppet kom i bruk ...

                                               

Upptäcktsresornas epok

Upptäcktsresornas epok var den tid när flera långa upptäcktsresor förändrade européernas bild av världen. Den sträcker sig från början av 1400-talet fram till tidigt 1700-tal. Under denna period nådde europeiska skepp i stort sett alla delar av v ...

                                               

City Building Series

City Building Series är en serie datorspel utvecklade av Impressions Games och Tilted Mill Entertainment, och med historiskt tema. I exempelvis Caesarspelen tar rollen som en romersk ståthållare och ska leda ett samhälle från by till storstad.

                                               

Dra mig baklänges!

Dra mig baklänges! är en svensk barn-TV-serie i 16 avsnitt som visades första gången i SVT under perioden 1 november 2006-6 mars 2007. Producent till serien är Anna Sommansson och manusförfattare Anna Olsson. I programmen åker sjuåriga Alpha Blad ...

                                               

Historiepolisen

Historiepolisen var en TV-serie om historia producerad av UR 2008, som sändes i Barnkanalen under perioden 31 mars-2 juni 2009. De tio programmen var tio minuter långa och vände sig till elever i årskurs 4–6. I varje program togs en historisk per ...

                                               

Secret of Evermore

Secret of Evermore är ett rollspel till SNES, utgivet av Square i Nordamerika den 1 oktober 1995 och i februari 1996 PAL-territorierna Europa och Australien. Secret of Evermore var det enda Squarespelet som utvecklades i Nordamerika.

                                               

Skor-Sten i den tidlösa tiden

Det är dagen före julafton, och Sten är så nyfiken på vad som finns julklappspaketen att han tror att han ska spricka. Men som tur är han har konstruerat en tidsmaskin, som nu ska komma till användning. Med den reser han två månader framåt i tide ...

                                               

Svea Rike (brädspel)

Svea Rike är ett historiskt brädspel om maktkampen i Sverige under trehundra år, under äldre vasatiden, stormaktstiden och frihetstiden. Spelet skapades av Dan Glimne och Henrik Strandberg. Det är skapat för 2-5 spelare från 12 år och uppåt och h ...

                                               

Tidsdeckarna

Tidsdeckarna var ett svenskt barnprogram sändes 17 oktober 2010-13 mars 2011 i TV4:s Lattjo Lajban. Programmet är som en fristående uppföljare på barnprogrammet Smartskalle och produceras av Happy Fiction tillsammans med TV4. Programmet tar oss m ...

                                               

Trojanerna (opera)

Trojanerna är en opera i två delar med musik av Hector Berlioz. Libretto av tonsättaren efter Vergilius.

                                               

Amerikas konfedererade staters flagga

Under sin existens från 1861 till 1865 antog och använde Amerikas konfedererade stater tre olika flaggor – samt smärre varianter av dessa – såsom officiella nationsflaggor. Sedan det amerikanska inbördeskrigets slut har konfederationens flaggor o ...

                                               

Arabiska revoltens flagga

Arabiska revoltens flagga skapades av sharif Husayn ibn Ali i samband med upproret mot Osmanska riket 1916. Flaggan började 1917 användas av arabiska nationalister, och flaggan har sedan dess spelat en viktig symbolisk roll för de arabiska självs ...

                                               

Jugoslaviens flagga

Jugoslaviens flagga hade de traditionella panslaviska färgerna blått, vitt och rött. Denna flagga, som antogs officiellt 1918 som kungariket Jugoslaviens flagga, användes till 1940-talets början, då man efter monarkins avskaffande 1941 ändrade pr ...

                                               

Kalmarunionens flagga

Kalmarunionens flagga, ibland kallad Nordens flagga, är gul med ett rött nordiskt kors. Den är ursprungligen ett riksbanér som användes av Erik av Pommern som kung över Kalmarunionen.

                                               

Katangas flagga

Katangas flagga består av ett rött och ett vitt fält åtskilda av ett grönt band som går från nedre vänstra hörnet till övre högra. De tre korsen i det vita fältet representerar järntackor. Symboliken är naturlig då Katanga är rikt på järnfyndighe ...

                                               

Kungariket Jugoslaviens flagga

Kungariket Jugoslaviens flagga användes officiellt i Kungariket Jugoslavien från år 1922 fram till axelmakternas ockupation 1941. Flaggan avskaffades dock officiellt 1945 då monarkin avskaffades. Flaggan utan Kungariket Jugoslaviens statsvapen är ...

                                               

Nazitysklands flagga

Nazitysklands flagga var från början det nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet:s partiflagga. Från 1933, då NSDAP kom till makten i Tyskland, började den användas som nationalflagga parallellt med den tidigare kejserliga svart-vit-röda tysk ...