ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 257
                                               

Born in the USA (sång)

Born in the USA är en sång skriven och framförd av Bruce Springsteen, och har med åren blivit en av hans mest berömda låtar. När musikskriften Rolling Stone i november 2004 skulle räkna upp de 500 bästa låtarna genom tiderna hamnade låten på 275: ...

                                               

Calcutta (Taxi

Calcutta är en sång som Dr. Bombay hade en stor hit med 1998. Låten låg på Trackslistan samma år och handlar om Dr. Bombays karriär som taxichaufför i Calcutta. Den ingår också i videospelsserien Beatmania IIDX.

                                               

Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång

Ett gammalt fult och elakt troll det var en gång är inledningsorden till den svenska barnvisan "Det var en gång" med text och musik av Felix Körling. Sångtexten, som anspelar på flera geografiska platser, skildrar ett troll som tillsammans med si ...

                                               

Godmorgon Columbus

God morgon Columbus eller God morgon magistern var en låt från den svenska popgruppen Pontus & Amerikanernas studioalbum Följer ett spår 1991 samt utgiven på singel samma år. och på en CD-EP. Låten nådde plats tjugofem på den svenska singellistan ...

                                               

I Love Europe

I Love Europe är en sång vars musik skrevs av Torgny Söderberg och Magnus Johansson, medan texten skrevs av Ingela "Pling" Forsman. Låten framfördes av Christer Sjögren i den svenska Melodifestivalen 2008. Den 9 februari 2008 tog sig låten direkt ...

                                               

Islands in the Stream

Islands in the Stream är en sång skriven av bröderna Gibb, släppt på singel i augusti 1983 som inspelning i duett med Kenny Rogers och Dolly Parton. Den toppade både Billboard Hot 100 och Billboard Hot Country Singles.

                                               

Lasse liten

Lasse liten, med inledningsorden Världen är så stor, så stor, är en dikt av Zacharias Topelius. Dikten ingår i en saga med samma titel som ingår i Läsning för barn, del V, som utkom 1880. Berättelsen handlar om en liten gosse som gör båtar av ärt ...

                                               

My Tennessee Mountain Home (sång)

My Tennesse Mountain Home är en sång skriven av Dolly Parton. Den beskriver hennes barndom och ungdom i Tennessee, och spelades in av henne på hennes konceptalbum My Tennessee Mountain Home. Den släpptes på singel i början av 1973, och nådde #15 ...

                                               

Sunshine in the Rain

Sunshine in the Rain, skriven av Alexander Bard och Anders Hansson, är en låt som ursprungligen framfördes av den svenska popgruppen BWO och finns på deras studioalbum Prototype från 2004. Sångtexten handlar om kärlek på stora geografiska avstånd.

                                               

Sweet Home Alabama (sång)

Sweet Home Alabama är en sång skriven av Ed King, Gary Rossington och Ronnie Van Zant, och utgiven av sydstatsrockbandet Lynyrd Skynyrd på singel 1974. Med topplaceringen #8 på de amerikanska listorna blev den bandets andra hitsingel. Framgången ...

                                               

Tennessee Homesick Blues

Tennessee Homesick Blues är en sång skriven av Dolly Parton till filmen Rhinestone. Den släpptes på singel i juni 1984. Den toppade Billboards countrylista den 8 september 1984. Texten för tankarna till Dolly Partons uppväxt på landsbygd i och kr ...

                                               

Tennessee Waltz

"Tennessee Waltz" är en sång, som tillhör såväl countrygenren som popgenren, skriven av Redd Stewart och Pee Wee King 1946. Låten spelades in i december 1947 av Pee Wee King & His Golden West Cowboys och släpptes på skiva i januari 1948; två måna ...

                                               

This Land is Your Land

This Land is Your Land är en engelskspråkig sång skriven av Woody Guthrie 1940. Den versionen handlar om USA. Det finns också en text som handlar om Kanada. Sången finns också med text på svenska, inspelad av Ingemar Olsson 1972 och utgiven på si ...

                                               

Visan om solen, månen och planeterna

Visan om solen, månen och planeterna är en dikt skriven av Betty Ehrenborg-Posse, publicerad 1868 i Folkskolans läsebok. Precis som Europahymnen sjungs den till samma melodi som Beethovens nionde symfoni. Sångtexten lär ut geografi, astronomi och ...

                                               

We Like to Party

We Like to Party är en låt av den nederländska Eurodancegruppen Vengaboys. Den släpptes på singel 1999. Sången handlar om att färdas med buss i USA och festa inuti bussen under färden. På singelomslaget syns en buss.

                                               

Wärst du doch in Düsseldorf geblieben

Wärst du doch in Düsseldorf geblieben är en sång, ursprungligen skriven på tyska av Georg Buschor och Christian Bruhn. Siw Malmkvist spelade in sången på svenska, som "Ingenting går upp mot gamla Skåne", vilken fungerade som B-sida till singeln M ...

                                               

38: e breddgraden

Efter Japans kapitulation 1945 drogs gränsen mellan den sovjetiska och den amerikanska ockupationszonen i Korea vid den 38:e breddgraden, efter förslag av amerikanen Dean Rusk. Breddgraden delade Koreahalvön ungefär mitt av. 1948 blev denna linje ...

                                               

Arabiska havet

Arabiska havet, ofta även Arabiska sjön, är den del av Indiska oceanen som är belägen mellan Indien och Arabiska halvön. Genom Adenviken och sundet Bab el-Mandeb står Arabiska havet i förbindelse med Röda havet och genom Omanviken och Hormuzsunde ...

                                               

Baltoskandien

Baltoskandien är ett geografiskt begrepp som skapades av Sten de Geer och sedan har använts av bland andra Edgar Kant och Kazys Pakštas. Det innefattar Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige, stundom även Island.

                                               

Buffertanalys

Buffertanalys är inom GIS-teknik en analys då man låter svälla ut ett område kring en punkt, linje, polygon eller yta, ett angivet önskat mått för att finna vad som finns inom, skär eller tangerar det skapade buffertområdet. Exempel: Hur många hu ...

                                               

Bushen

Bushen är ett vardagligt uttryck för glesbygds- och/eller landsbygdsområden på många håll, bland annat i Australien, Nya Zeeland, Afrika söder om Sahara, Kanada och Alaska. Den exakta definitionen varierar mellan olika områden, det kan till exemp ...

                                               

Djuphavsslätt

Djuphavsslätt är platta, relativt plana, och ofta väldigt stora havsbottnar utanför kontinentalsockeln, som ligger runt 4000 meters djup. Temperaturen på detta djup brukar uppgå till 4 grader Celsius. På grund av avsaknaden av plankton har andra ...

                                               

Domän (historiskt–ekonomiskt)

Domän, från franska domaine jordegendom eller gods, från latin dominium, avlett från latin dominus, herre ". Ordet har åtskilliga betydelser på svenska, samtliga med någon form av underordnande innebörd. Den ursprungligaste betydelsen är den ekon ...

                                               

Drakes sund

Drakesundet, eller Drakes sund, är vattnet som skiljer Eldslandet vid Sydamerikas sydspets från Antarktiska halvön, Västantarktis, och samtidigt förenar Atlanten med Stilla havet. Det är 900 km brett. Sundet har fått sitt namn efter den engelske ...

                                               

Dunge

En dunge, skogsdunge eller träddunge, är en mindre samling träd. En dunge består av lövträd som ligger på en öppen mark. Kan även definieras som en lund eller en liten skog. Ordet "dunge" finns belagt i svenska språket sedan 1640.

                                               

Eatons Neck

Eatons Neck är en udde i östra delen av ön Long Island i delstaten New York, USA. Området var ursprungligen ett större gods. Längst ute på udden finns ett gammalt fyrtorn, Eatons Neck Lighthouse, ett av de få antika som ännu är i drift. Det togs ...

                                               

Ekoton

Ekoton är en gränszon mellan vegetationstyper. Vid gränsen mellan exempelvis skog och gräsmark uppstår miljöförhållanden som skiljer sig från både de i skogen och de på gräsmarken.

                                               

Fjärran Östern

Fjärran Östern är en sammanfattande benämning på länderna längst i öster det vill säga Östasien, Kina, Japan, östra Ryssland, Koreahalvön med flera. Begreppet är bildat i ett tidigare europeiskt perspektiv.

                                               

Forskningsresande

Forskningsresande är en variant av upptäcktsresande som reser till exotiska platser primärt i vetenskapligt syfte, inte så mycket för den geografiska klarläggningens skull. Vanligtvis för att undersöka flora, fauna eller geologi.

                                               

Freistadt

Freistadt eller fristad var städer som låg inom det tysk-romerska riket men tillsammans med tillhörande landområden inte tillhörde någon feodalfurste utan var suveräna hade sitt eget styre, egen militär, egna lagar osv. Vissa av de fria städerna ...

                                               

Fysisk karta

En fysisk karta är en karta som avbildar jordens fysiska utseende som t.ex. höjdskillnader, hav, bergskedjor och floder, till skillnad från bland annat en politisk karta som mest är inriktad på länderna och gränserna mellan dem. Det kan till exem ...

                                               

Glaciologi

Glaciologi är läran om glaciärer och processerna kring dessa men termen kan användas generellt om all forskning om is och isfenomen. Ordet glaciär kommer från latinets glacies som betyder is eller frost. Glaciologi är ett område med kontaktpunkte ...

                                               

Grannland

Grannland, om två länder ligger vid sidan om varandra är de grannländer. Vanligen avses länder som gränsar till det egna landet. Sverige betraktar ofta Tyskland, Polen och de baltiska staterna som grannländer, trots att internationellt vatten ski ...

                                               

Gränspunkt (fastighet)

Gränspunkter är geometriskt bestämda brytpunkter i fastighetsgränser för att markera en fastighets utbredning. Gränspunkter är ofta markerade med hjälp av gränsmärken såsom gränsstenar, gränsrör och andra fasta märken. Den noggrannhet med vilken ...

                                               

Gräsmarker

Gräsmarker är öppna, flacka områden som domineras av olika gräsarter. Naturliga gräsmarker återfinns på alla kontinenter, utom Antarktis, och i de flesta av världens ekoregioner. Exempel på sådana områden är prärien i Nordamerika och savannen i A ...

                                               

Haloklin

Haloklin är en gräns mellan vattenmassor med olika salthalt. Skiktningsgränsen är en typ av språngskikt. Gränsen mellan olika salthalter kan variera mycket tvärt, exempelvis i Östersjön. Den saltare vattenmassan är tyngre än den mindre salta, och ...

                                               

Havsis

Havsis är is som bildas på havet när havsvatten fryser. När havsis bildas vid frysning pressas det mesta av havssaltet ut men en del stannar kvar i isen. Havsis täcker cirka 7% av jordens yta och cirka 12% av världshaven. Större delen av jordens ...

                                               

Holme

En holme är en liten, vanligen obebodd ö. Holmar återfinns bland annat i skärgårdar. Ordet används även i en vidare betydelse för små uppstickande bergknallar ute på fält eller för fast mark omgärdat av en mosse eller sankmark. Bertil Hedenstiern ...

                                               

Huvudort

En huvudort är den huvudsakliga orten och det administrativa centrumet i en plats som inte är en självständig stat eller delstat i en sådan. Ordet huvudort förekommer exempelvis i en kommun, ett län eller en provins. Huvudorten är ofta den folkri ...

                                               

Häradsallmänning

En häradsallmänning är en gemensamhetsägd skog. Den omfattar det ostyckade markområde som ägs gemensamt av alla fastighetsägarna inom ett härad. Förutsättningen för delägarskap är i regel att fastighetsägaren äger mark som är satt till mantal. Hä ...

                                               

Indo-pacifiska regionen

Den indo-pacifiska regionen eller indo-västpacifiska området är en biogeografisk region av jordens hav och består av de tropiska delarna av Indiska oceanen, västra och centrala delarna av Stilla havet, och de vatten som förbinder dessa två genom ...

                                               

Järarna

Järarna är låga grusåsar belägna mellan Gashult och Råaköp som slingrar sig över de omgivande myrarna. Området består till stor del av myrmark med inslag av mycket gammal kortvuxen tallskog. Länsväg 524 följer åshöjderna. Direkt söder om Järarna ...

                                               

Kalvning (glaciär)

Kalvning kallas det när en glaciär som mynnar i hav eller sjö släpper isberg eller block av is i vattnet. En kalvning är ofta ett spektakulärt skådespel.

                                               

Klimatologi

Klimatologi är läran om klimatet, dess orsaker och fenomen - "vädrets statistik". Klimatologin sorterar främst under ämnena geologi, geovetenskap och meteorologi. En klimatologs huvudsakliga arbete är att beskriva och förklara fysikaliska egenska ...

                                               

Kobbe

En kobbe är en liten, låg, rundad ö av berg i en skärgård. Kobbar har vanligtvis ingen eller mycket knapp växtlighet. Ordet kobbe i dess nuvarande betydelse är belagt först år 1853. Tidigare fanns ordet i betydelsen flöte, eka eller säl.

                                               

Koreas demilitariserade zon

Koreas demilitariserade zon är en landremsa tvärs över Koreahalvön som används som buffertzon mellan Norra och Södra Korea. Den demilitariserade zonen delar den koreanska halvön ungefär på mitten, och korsar den 38:e breddgraden i stigande riktni ...

                                               

Laggkärr

Laggkärr eller lagg är ett kärr som omger en högmosse. Då en högmosse ligger nedanför en sluttning kan denna, på grund av vitmosstorvens stora uppdämningsförmåga, inte dräneras via högmossen. Vattnet som rinner nerför endera sluttningen blir allt ...

                                               

Lago Paimún

Lago Paimún är en sjö i Argentina. Den ligger i provinsen Neuquén, i den sydvästra delen av landet, 1 300 km väster om huvudstaden Buenos Aires. Lago Paimún ligger 894 meter över havet. Arean är 97 kvadratkilometer. Den sträcker sig 11.4 kilomete ...

                                               

Landform

Landform är en geomorfologisk enhet som huvudsakligen är en formation i ett landskap och om är en del av terrängen vilken är en del av topografin. Några landsformer är: ås, dal, halvö, sandbank, ravin, bukt.

                                               

Landsorten

Landsorten, i bestämd form, är en beteckning som syftar på "landet utom huvudstaden" i provinsen, det vill säga allt som inte är huvudstadsområdet. I Sverige används begreppet även för att definiera Sverige utanför de tre storstadsområdena. I Fin ...