ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 244
                                               

Nya Wermlands-Tidningen

Nya Wermlands-Tidningen är en av Sveriges största landsortstidningar. Tidningen bevakar nyheter i Värmland, Dalsland och Västerdalarna. Tidningen ingår i NWT-koncernen, ägd av familjen Ander, tillsammans med ytterligare 15 tidningar i Värmland oc ...

                                               

Nya Åland

Nya Åland är en åländsk dagstidning grundad 1981. Den ges ut i Mariehamn och utkommer måndag-fredag som papperstidning och sju dagar i veckan som digitaltidning. Nya Åland har en kontrollerad upplaga på 7 285 exemplar. Nya Ålands Tidningsaktiebol ...

                                               

Nya Östis

Nya Östis, är en ultralokal svenskspråkig dagstidning som ges ut i Lovisa stad i Finland. Tidningen har enbart Lovisaregionen som sitt spridningsområde. Tidningens första nummer kom ut tisdagen den 28 april 2015 och efter det har den utkommit en ...

                                               

Nynäshamns Posten

Nynäshamns Posten är en lokaltidning i Nynäshamn. Tidningen grundades 1925 och ges ut tisdagar och fredagar. NP bevakar Nynäshamns kommun och är den i särklass mest spridda dagstidningen i sitt område. Flertalet av läsarna prenumererar på tidning ...

                                               

Piteå-Tidningen

Piteå-Tidningen eller PT är en lokal dagstidning i Piteå med omnejd grundad 1915. Piteå-Tidningen AB ägs av arbetarrörelsen i Pite älvdal, lokala fackföreningar och enskilda personer. Tidningen har en socialdemokratisk ledarsida. Styrelseordföran ...

                                               

Provinstidningen Dalsland

Provinstidningen Dalsland är en dagstidning vars spridningsområde är Åmål med omnejd. Tidningen har givits ut sedan december 1911. Redaktör och ansvarig utgivare var Axel R. Olsson, som drev tidningen tills hans son tog över den 1949. Under först ...

                                               

Sala Allehanda

Sala Allehandas första nummer kom ut 12 10? december 1879 som ett av tre provnummer i december 1879. Utgivningsbevis för tidningen utfärdades för Julius Fredrik Ågren den 3 december 1879 som från dess början redigerat tidningen. Den reguljära utg ...

                                               

Skånska Dagbladet

Skånska Dagbladet är en lokalt ägd dagstidning med säte i Malmö. Tidningen utkommer sex dagar i veckan. På ledarplats företräder tidningen Centerpartiets värderingar. Den grundades 1888 av typografen Rudolf Asp med Leonard Ljunglund som förste hu ...

                                               

Smålands Dagblad

Smålands Dagblad är en oberoende liberal sexdagarstidning med spridningsområde i Nässjö och Sävsjö kommun. Tidningen grundades 1922. Tidningen gick 1987 samman med Smålands-Tidningen, men återuppstod som egen edition 2013. Idag ingår den i Bonnie ...

                                               

Smålandsposten

Smålandsposten är en dagstidning som ges ut i Kronobergs län med huvudkontor på Linnégatan 2 i Växjö, utgiven sedan 1866. Den ingår i koncernen Gota Media. Kristina Bingström blev i februari 2019 tidningens första kvinnliga chefredaktör. Tidninge ...

                                               

Smålänningen

Smålänningen är en dagstidning som utkommer fem dagar i veckan i Kronobergs län, som huvudsakligen täcker nyheter i kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Tidningen har huvudkontor i Ljungby och lokalkontor i Markaryd och Älmhult. Tidningen gr ...

                                               

Stockholm City (tidning)

Stockholm City var tidningen fullständiga titel, ofta kallades tidningen enbart City, var en Bonnier-ägd gratistidning som delades ut i Storstockholm mellan åren den 21 oktober 2002 till den 4 juli 2011. Förlagsnamnet var Stockholm City i Sverige ...

                                               

Strengnäs Tidning

Strengnäs Tidning är en dagstidning utgiven sedan år 1846, och är därmed en av Sverige äldsta dagstidningar. Tidningen är idag en avläggare till liberala dagstidningen Eskilstuna-Kuriren. Strengnäs Tidning har det huvudsakliga innehållet gemensam ...

                                               

Strömstads Tidning

Strömstads Tidning är Bohusläns äldsta tidning och grundades 1866 av boktryckaren Karl Fredrik Blomberg. Första numret utkom den 17 oktober och förste redaktören var L. A. Larsson. Larsson övertog tidningen 1876 och ledde den fram till sin död. U ...

                                               

Sundsvalls Tidning

Tidningen grundades 1841 under namnet Alfwar och skämt, första numret utkom den 16 januari 1841. 1851 ändrades namnet till Norrländska korrespondenten för att den 18 december 1873 anta nuvarande namn. 1896 blev tidningen daglig, det vill säga utk ...

                                               

Svenska Dagbladet

"SVD" och "Svenskan" omdirigerar hit. För andra betydelser, se SVD olika betydelser respektive svenska Svenska Dagbladet är Sveriges tredje största abonnerade morgontidning och utges i Stockholm. Tidningen grundades 1884 och ägs av den norska för ...

                                               

Svenska Pressen

Svenska Pressen var en svenskspråkig aftontidning som utkom i Helsingfors från 1921. Den utgavs av samma företag som utger Hufvudstadsbladet. Den utgjorde en fortsättning på de 1921 sammanslagna Dagens Press och Svenska Tidningen. Tidningens förs ...

                                               

Syd-Österbotten

För den ekonomiska regionen, se Sydösterbotten. Syd-Österbotten är en svenskspråkig lokaltidning i Österbotten, Finland med en upplaga på drygt 7000 exemplar som utkommer tre dagar i veckan. Kärnområdet är kommunerna Närpes, Kristinestad, Kaskö o ...

                                               

Sydsvenskan

Sydsvenskan är en morgontidning utgiven i Malmö och grundad 1848. Tidningen ges ut av Sydsvenska Dagbladets Aktiebolag, som ingår i Bonnier News. Tidningen betecknar sig som "oberoende liberal". Ansvarig utgivare och chefredaktör är Jonas Kanje, ...

                                               

Sydöstran

Sydöstran, tidigare Blekinge Folkblad och Sydöstra Sveriges Dagblad, är en svensk dagstidning i Karlskrona med täckningsområdet Blekinge län, grundad 1903. Ledarsidan är socialdemokratisk. Den har utgivning måndag–lördag samt dygnet runt på tidni ...

                                               

Södermanlands Nyheter

Södermanlands Nyheter, SN i vardagligt tal, är östra Södermanlands största lokala dagstidning, med en upplaga om 17 000 exemplar Tidningen driver även en nätupplaga. Spridningsområdet är a-region 05, d.v.s. Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Gn ...

                                               

Södra Dalarnes Tidning

Södra Dalarnes Tidning är Dalarnas äldsta tidning, grundad år 1881 av Axel Lidman, är en sexdagarstidning med spridning i Borlänge kommun, Hedemora kommun och Säters kommun. Tidningen är en del av Dalarnas Tidningar och är obeoende liberal.

                                               

Södra Sidan

Tidningen grundades 2006 av Rouzbeh Djalaie och Petter Beckman. Södra Sidan har numera olika utgåvor med innehåll anpassade för Skärholmen, Huddinge kommun, Botkyrka kommun och Salems kommun. Södra Sidan delas ut av Svensk Direktreklam till alla ...

                                               

Sörmlandsposten

Sörmlandsposten var en dagstidning som utgavs i Eskilstuna 1893–1947. Tidningen kom till genom en sammanslagning av Eskilstuna tidning, som hade startats 1867 av Anders Flodman med Eskilstuna-Posten, som hade startats 1883. Den kom ut med 3 numme ...

                                               

Tidning för Åmåls stad och Dalsland

Tidning för Åmåls stad och Dalsland var en tidning i Åmål som gavs ut från 9 december 1847 till 27 november 1851. Typografen Karl Johan Fredrik Lidberg hade varit ansvarig utgivare för Åmåls Weckoblad och fortsatte med Tidning för Åmåls stad och ...

                                               

Tidningen Folket

Tidningen Folket eller Folket var från 1905 till 2015 en lokal nyhetstidning i Södermanlands län med huvudredaktion och tryckeri i Eskilstuna. Tidningen var först en dagstidning med sexdagarsutgivning men utkom från 2012 endast på söndagar. Folke ...

                                               

Tranås Tidning

Tranås Tidning är en oberoende liberal sexdagarstidning i Tranås. Tidningen grundadades 1891 och köptes som tredje edition upp av Smålands-Tidningen 1940. Idag ingår tidningen i Bonnier News Local och SmT-gruppen tillsammans med Smålands-Tidninge ...

                                               

Trelleborgs Allehanda

Trelleborgs Allehanda är en lokaltidning för Trelleborgs och Vellinge kommuner. Tidningen utkommer i pappersform tisdagar, torsdagar och lördagar och ingår i Gota Media. Det första numret utkom den 4 oktober 1876 och ursprungligen bestod tidninge ...

                                               

Trollhättans Tidning

Trollhättans Tidning var en femdagarstidning, måndag till fredag, med Trollhättans kommun som spridningsområde. Tidningen hade redaktioner i Trollhättan och Lilla Edet Torbjörn Håkansson var chefredaktör och ansvarig utgivare under de sista åren. ...

                                               

TTELA

TTELA, före detta Trollhättans Tidning - Elfsborgs Läns Allehanda, är en dagstidning vars spridningsområde är kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Vänersborg och Mellerud. Första utgivningsdagen för tidningen var lördagen 4 december 2004. TTELA är ...

                                               

Ulricehamns Tidning

Ulricehamns Tidning, UT, svensk tre-dagarstidning, Ulricehamn. Ulricehamns Tidning kommer ut tisdag, torsdag och lördag varje vecka. Redaktionen finns i centrala Ulricehamn. Tidningen handlar framförallt om Ulricehamn med omnejd med en tydlig lok ...

                                               

Upsala Nya Tidning

Upsala Nya Tidning är en morgontidning som utges i Uppsala och alla angränsande kommuner till Uppsala kommun i Uppsala län samt även i Sigtuna kommun i Stockholms län. UNT är liberal och konkurrerar lokalt endast med gratistidningen Uppsalatidnin ...

                                               

Vadstena Läns Tidning

Vadstena Läns Tidning, dagstidning i Vadstena, startad 3 januari 1857 och nedlagd 18 mars 1933. Tidningens fullständig titel under hela 1857 var Wadstena Läns Tidning. 1858--1865 Nyare Wadstena Läns Tidning 1865--1874 Nyaste Wadstena Läns Tidning ...

                                               

Vasabladet

Vasabladet, förkortat VBL, är en finländsk regional svenskspråkig dagstidning i Österbotten med huvudsäte i Vasa. Vasabladet ägs av HSS Media. Tidningen grundades som Wasabladet 1856 och är därmed den näst äldsta ännu utkommande dagstidningen i F ...

                                               

Vestmanlands Läns Tidning

Vestmanlands Läns Tidning, VLT, är en obunden liberal dagstidning som ges ut i Västerås sedan 10 februari 1831. Den 13 oktober 2004 gick tidningen över till tabloidformat. Dominerande ägare i VLT AB var länge familjen Pers.

                                               

Vetlanda-Posten

Vetlanda-Posten är en oberoende liberal sexdagarstidning med redaktioner i Vetlanda och Sävsjö. Tidningen grundadades 1893 som avläggare till Eksjö-Tidningen. I dag ingår tidningen i Bonnier News Local och SmT-gruppen tillsammans med Smålands-Tid ...

                                               

Vimmerby Tidning

Vimmerby Tidning är en borgerlig dagstidning som ges ut i Vimmerby. Enligt dem själva är det en "Nyhets- och annonstidning för norra Kalmar län". Den läses huvudsakligen i Vimmerby och Hultsfred kommuner. Det var även Astrid Lindgrens första arbe ...

                                               

Världen idag

Världen idag är en svensk dagstidning med självbetecknad obunden evangelisk-karismatisk, värdekonservativ profil. Ledarredaktionen och flera krönikörer har uppvisat stöd för Kristdemokraterna, inklusive partiets villighet att förhandla med Sverig ...

                                               

Värmlands Folkblad

Värmlands Folkblad är en svensk dagstidning startad 1918 i Karlstad. Den utkommer i hela Värmland och är sedan 1936 en sexdagarstidning. Värmlands Folkblad var relativt tidiga med att lägga ut tidningen på nätet, vilket gjordes 1997.

                                               

Värnamo Nyheter

Värnamo Nyheter är en politiskt obunden lokaltidning som utges i Värnamo kommun, Gislaveds kommun, Gnosjö kommun, Anderstorps kommun, Unnaryds kommun, Reftele kommun, Burseryds kommun, Bredaryds kommun och Vaggeryds kommun. Tidningen grundades 19 ...

                                               

Väst-Svenska Kuriren

Väst-Svenska Kuriren var en dagstidning utgiven i Göteborg 1918-1933. Den startades i september 1918, som en konsekvens av den socialdemokratiska partisplittringen 1917 och utgjorde organ för det västsvenska distriktet av Sveriges socialdemokrati ...

                                               

Västerbottens-Kuriren

Västerbottens-Kuriren är en svensk frisinnad liberal dagstidning grundad 1900 med utgivningsort Umeå. VK:s huvudsakliga nyhetsområde täcker Västerbottens län med undantag för Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner. Den ges ut alla dagar utom söndagar.

                                               

Västerviks-Tidningen

Västerviks-Tidningen är en dagstidning som ges ut i Västervik. Västerviks-Tidningen grundades år 1834 under namnet Westerwiks Weckoblad av boktryckaren Carl Olof Ekblad och hans gode vän Carl Petter Björklund. Tidningen bytte år 1919 namn till Vä ...

                                               

Västgöta-Bladet

Västgöta-Bladet är en lokaltidning i Tidaholm i Sverige. Västgöta-Bladet ingår i Hall Media och Västgöta-Tidningar, som även ger ut Falköpings Tidning, Skaraborgs Läns Tidning och Skövde Nyheter. År 1905 startades Tidaholms Tryckeri AB med syftet ...

                                               

Västra Nyland

Västra Nyland är en svenskspråkig dagstidning med säte i tätorten Ekenäs i Raseborg, Finland. Tidningens främsta målgrupp är den svenskspråkiga befolkningen i regionen Västnyland. Tidningen grundades av Theodor Neovius och det första numret av ti ...

                                               

Wikingen

Wikingen var en svenskspråkig tidning. Wikingen uppsattes i november 1870 i Helsingfors inom den krets, som stod Axel Olof Freudenthal nära och ur vilken det svenska partiet i Finland utgick. Programmet avsåg att värna och utbilda svenska befolkn ...

                                               

Ystads Allehanda

Ystads Allehanda eller YA är en svensk lokaltidning för Ystads, Simrishamns, Tomelillas, Skurups och Sjöbos kommuner. Tidningen utkommer måndag-lördag och ingår i Gota Mediakoncernen. Ystads Allehanda utges av Skånemedia AB. Inom Ystads Allehanda ...

                                               

Åbo Underrättelser

Åbo Underrättelser, ÅU, är en svenskspråkig dagstidning som ges ut i Åbo i Finland. Åbo Underrättelser kom ut med sitt första nummer lördagen den 3 januari 1824 och är numera den äldsta dagstidning i Finland som fortfarande utkommer. Tidningen ko ...

                                               

Ålandstidningen

Ålandstidningen, Ålands äldsta och ledande dagstidning grundad 1891 av Julius Sundblom. Den ägs av Ålands Tidnings-Tryckeri Ab. Ålandstidningen utkommer sex dagar per vecka med en kontrollerad upplaga om 10 335 exemplar och är därmed Ålands störs ...

                                               

Åmåls Weckoblad

Sundelius var redaktör och typografen Karl Johan Fredrik Lidberg stod som ansvarig utgivare. Tidningen kom ut på fredagar. Tidningen hade ett bihang med allmänt innehåll som kom ut oregelbundet. Priset för tidningen var 2 riksdaler banko 1846 och ...