ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 242
                                               

Bonniers stora lexikon

Bonniers stora lexikon är ett svenskt uppslagsverk bestående av 15 band. Uppslagsverket gavs ut mellan 1985 och 1990 av Bonnier Fakta. Lena Backström var redaktör, medan "idé och regi" sköttes av Sven Lidman. Förutom vanliga uppslagsartiklar, inn ...

                                               

Bonniers trebandslexikon

Bonniers trebandslexikon var ett uppslagsverk på svenska som gavs ut av Bonniers i 3 band under redaktörskap av Uno Dalén. Verket gavs ut i tre upplagor, 1970, 1974 respektive 1979, där titeln skrevs "Bonniers trebandslexikon" för första upplagan ...

                                               

Bonniers uppslagsbok

Bonniers uppslagsbok är en uppslagsbok med cirka 41 000 uppslagsord och 3 300 bilder utgiven av Bonnier AB 2007 med Sara Nyström som projektledare och Ulrika Junker Miranda som huvudredaktör. Boken har utdrag ur Ett barn blir till av Lennart Nils ...

                                               

Bra Böckers lexikon

Bra böckers lexikon är ett svenskt uppslagsverk, bestående av 25 band samt en världsatlas, vilket utgavs av Bokförlaget Bra Böcker AB med början på 1970-talet. Uppslagsverkets första upplaga utkom 1973–1981, varefter följde den andra 1974–1982, d ...

                                               

Combi visuell

Combi visuell är ett rikt illustrerat svenskt uppslagsverk i 5 band som utgavs av Förlagshuset Norden AB mellan 1968 och 1970. Idégivare till verket var Sven Lidman. Verket kompletterades även med Combi lexikon 1973.

                                               

Conversations-lexicon

Conversations-lexicon var ett svenskt uppslagsverk utgiven i fyra band 1821–1826 samt sedan fyra supplementband 1831–1839. Redaktör och utgivare var Carl Adam Blidenberg. Verket är till största delen en översättning och sammandrag av den tyska en ...

                                               

Det medeltida Sverige

Det medeltida Sverige är ett historiskt-topografiskt uppslagsverk över bebyggelsen i medeltidens Sverige. Redan 1867 utgavs Skandinavien under unionstiden av Carl Gustaf Styffe, ett verk om Sverige under Kalmarunionen, som utkom i nya utgåvor 188 ...

                                               

FASS

Fass, förkortning för Farmaceutiska Specialiteter i Sverige, är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin till olika förskrivare av läkemedel och apotekspersonal. Det är en av Läkemedelsindustriföreningens Service AB utgiven ...

                                               

Focus (uppslagsverk)

Uppslagsverket Focus finns i många utgåvor och på många språk, men är ursprungligen en svensk produkt. Den första upplagan utgavs i fem band 1958–1960 av Almqvist & Wiksell. De bärande idéerna bakom verket var dels att göra en internationell bild ...

                                               

Fröléens konversationslexikon

Fröléens konversationslexikon är ett svenskt uppslagsverk, i tre band från 1910–1914 av Fröléen & Comp:s förlag. Verket är ett nytryck med tillägg av Folkets bok. Upplagan från 1910 innehåller cirka 25 250 artiklar A-G innehåller 8 472 artiklar, ...

                                               

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige är ett svenskt uppslagsverk som utkom i sju delar mellan 1859 och 1870. Bland medverkande redaktörer märks Gustaf Hogner och Gustaf Thomée. Verket digitaliserades i december 2010 och ma ...

                                               

Kunskapens bok

Kunskapens bok var ett svenskt uppslagsverk i åtta eller nio band som utgavs av Natur & Kultur i sex upplagor mellan 1937 och 1965. Dess artiklar i de första sju banden utgjordes av längre uppsatser, ofta med poetiska överskrifter, som kompletter ...

                                               

Landguiden

Landguiden är ett avgiftsbelagt uppslagsverk från Utrikespolitiska Institutet vars inriktning är information om världens alla länder. Landguiden finns på internet och i tryckt form.

                                               

Lexikon över urnordiska personnamn

Lexikon över de urnordiska personnamnen är ett digitalt lexikon över samtliga personnamn i urnordiska runinskrifter. Dessutom innehåller lexikonet personnamn i nordiska ortnamn på -lev samt de nordiska personnamn belagda i den fornengelska dikten ...

                                               

Lilla uppslagsboken

Lilla uppslagsboken är ett svenskt uppslagsverk i tio band som gavs ut 1957–59 av Förlagshuset Nordens boktryckeri i Malmö. Denna var till viss del baserad på det större uppslagsverket Svensk uppslagsbok. Andra omarbetade och utvidgade upplagan u ...

                                               

Lille jätten

Lille jätten är en uppslagsbok från 1940-talet med den fullständiga titeln Lille Jätten. Uppslagsbok för skolungdom. Repetitionskurs för vuxna. Vägledning för studiecirklar. Boken kom ut i två upplagor, den första 1944 och den andra 1947, båda på ...

                                               

Media

Media var ett uppslagsverk på svenska som gavs ut av Bonniers i 15 band åren 1979–1982 under redaktörskap av Lena Backström, Sven Lidman och Uno Dalén, där den sistnämnde hade huvudansvaret för textdelen, medan Lidman utformade de så kallade lexi ...

                                               

Myggans nöjeslexikon

Myggans nöjeslexikon, med underrubriken Ett uppslagsverk om underhållning, utkom i 14 band på Bokförlaget Bra Böcker AB 1989–1993. Initiativtagare och huvudredaktör var Uno "Myggan" Ericson. Myggans nöjeslexikon är ett populärvetenskapligt, brett ...

                                               

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin, förkortas ofta NE, är ett uppslagsverk. 1989–1996 gav förlaget Bra Böcker AB ut det som band. De ursprungliga tjugo banden innehåller 12 700 sidor med 170 000 uppslagsord och tillsammans 100 miljoner tecken. Det är därmed de ...

                                               

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna, ISBN 91-88506-52-5) är ett populärvetenskapligt bokverk som ursprungligen avsågs att behandla Sveriges hela flora och fauna, med undantag för mikroorganismer. Det första bandet, Fjärilar: Dagfjärilar ...

                                               

Nordiskt runnamnslexikon

Nordiskt runnamnslexikon är ett lexikon över samtliga person- och ortnamn belagda i vikingatida runinskrifter i Norden. Lexikonet är författat av Lena Peterson och finns tillgängligt i en nätversion från 2002. En femte reviderad upplaga trycktes ...

                                               

Norrländsk uppslagsbok

Norrländsk uppslagsbok är ett uppslagsverk på vetenskaplig grund om Norrland. Det utgavs i fyra band under åren 1993–1996, till att börja med av bokförlaget Bra Böcker efter mönster från förlagets stora uppslagsverk Nationalencyklopedin, med Kari ...

                                               

Norstedts uppslagsbok

Norstedts uppslagsbok är en uppslagsbok i ett band som har utgivits i flera upplagor, den första 1927. Den senaste upplagan gavs ut 2007, av Bokförlaget Prisma. Den innehåller 65 000 uppslagsord och 2 500 bilder på 1 500 sidor.

                                               

Respons (uppslagsverk)

Respons är ett svenskt uppslagsverk som utgavs 1995–1997 av bokförlaget Bertmarks Förlag. Verket består av nio band. De första fyra banden utgör ett alfabetiskt uppslagsverk. De nästföljande fyra är koncentrerade på olika teman: Universum och nat ...

                                               

Sohlmans musiklexikon

Sohlmans musiklexikon är ett svenskt musiklexikon utgiven i två upplagor, 1948–1952 och 1975–1979. Första upplagan är i huvudsak inriktad på västerländsk konstmusik klassisk musik och musikteori, medan andra upplagan har ett bredare upplägg. Där ...

                                               

Susning.nu

Susning.nu var en svensk webbplats som mellan 2001 och 2009 drevs som en öppen uppslagsverksliknande wiki. Susning.nu grundades av Lars Aronsson. Susning hade ingen uttalad encyklopedisk ambition. Inställningen till vilka typer av texter som anså ...

                                               

Svensk uppslagsbok

Redaktionskommittén för första upplagan bestod av överste Georg Björnström ingenjör Helge Rydberg i band 1 till band 11 professor E.M.P. Widmark professor Ewert Wrangel från och med band 2 juris doktor Ebbe Kock filosofie doktor Gunnar Carlquist, ...

                                               

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon är ett svenskt personhistoriskt uppslagsverk, ett standardverk vars utgivning påbörjades 1917. Sedan 1962 utges lexikonet i statlig regi, sedan 2009 en del av Riksarkivet. Sedan 2012 finns lexikonet tillgängligt på Int ...

                                               

Svenskt frikyrkolexikon

Svenskt frikyrkolexikon är ett svenskt lexikon om 1900- och 2000-talens kyrkosverige riktat mot såväl skolor och bibliotek som företag, myndigheter och privatpersoner.

                                               

Svenskt konstnärslexikon

Svenskt konstnärslexikon är ett samlingsverk över svenska konstnärer och konsthistoria som gavs ut i fem band av Allhems Förlag AB 1952–1967. Verket omfattar cirka 12 000 konstnärsnamn. Lexikonet gavs ut i röda halvmarokängband med upphöjda bind. ...

                                               

Svenskt konversationslexikon

Titeln "Svenskt konversationslexikon" används ibland även om "Bonniers konversationslexikon" 13 band, 1922–1929. Svenskt konversationslexikon var en encyklopedi på svenska som utgavs i fyra band åren 1845–1851 på Per Gustaf Bergs förlag i Stockho ...

                                               

Svenskt porträttgalleri

Svenskt porträttgalleri är ett biografiskt uppslagsverk i 26 "avdelningar" i 48 band, som utkom 1895-1913. Initiativet till utgivningen togs 1895 av bokförläggaren Hasse W. Tullberg och den ombesörjdes av läroverksadjunkten vid Norra real i Stock ...

                                               

Svenskt översättarlexikon

Svenskt översättarlexikon är ett nätbaserat uppslagsverk om svensk översättningshistoria. Uppslagsverket tillhandahålls av Litteraturbanken och innehåller framför allt biografiska artiklar om enskilda svenska översättare. I första omgången presen ...

                                               

Sveriges 100 märkligaste sevärdheter

Sveriges 100 märkligaste sevärdheter är en bok som rankar svenska sevärdheter från 100 till 1. Boken tar upp boende i träd, flygplan, under vatten och i gruva. Den allra märkligaste platsen i Sverige är enligt boken Kvarntorpshögen med Konst på Hög.

                                               

Sveriges statskalender

Sveriges statskalender är en uppslagsbok över organisationer och anställda inom främst staten och övrig offentlig förvaltning. Kalenderns första föregångare utgavs 1728, och namnet statskalendern introducerades år 1813. Den officiella statskalend ...

                                               

Sveriges Trollkarlar

Sveriges Trollkarlar är ett uppslagsverk skrivet av Christer Nilsson, eldsjälen bakom Sveriges Magi-Arkiv. Verket, som är utgivet på eget förlag, innehåller 1 165 kortare eller längre biografier över svenska trollkarlar, samt är illustrerad med n ...

                                               

Tidens lexikon

Tidens lexikon var ett uppslagsverk i ett band, som gavs ut av Tidens förlag i flera, successivt uppdaterade upplagor. Den första upplagan kom 1926, den sjätte och sista 1957. Första och tredje upplagorna fanns även i tvåbandsformat. Första uppla ...

                                               

Vad varje svensk bör veta

Vad varje svensk bör veta är ett kortfattat svenskt lexikon, först utgivet 1991. Lexikonet är tänkt att fungera som en sammanfattning av det som ingår i allmänbildningen, och innehåller 21 kapitel med olika teman. Enligt Bokrecension.se har boken ...

                                               

Jens Ahlberg

Jens Ahlberg, född 1979, är en svensk litterär översättare från tyska, engelska och franska. Ahlberg har översatt titlar av bland andra Maurice Blanchot, Ulrich Alexander Boschwitz, Jarvis Cocker, Ken Follett och Hilary Mantel.

                                               

Agnes Byström-Lindhagen

Agnes Lindhagen, född Byström 3 september 1885, död 11 augusti 1968, var en svensk journalist, författare och översättare. Hon tillhörde en grupp kvinnliga journalister under 1900-talets början som kallade sig själva för "Ligan", och där bland an ...

                                               

Helena Fagertun

Helena Fagertun, född 1984 i Skellefteå, är en svensk översättare av engelsk-, dansk- och norskspråkig prosa, dramatik och poesi. Fagertun har bland annat översatt verk av Aischylos, Anna Kavan, Helen Keller, Anaïs Nin och Kate Zambreno. Fagertun ...

                                               

Ann Henning Jocelyn

Ann Henning Jocelyn, född 1948 i Göteborg, är en svenskfödd irländsk författare, översättare och radiopratare. Hennes trilogi Connemara Whirlwind har kallats för en modern irländsk klassiker. Hon har också översatt författare som Ruth Rendell och ...

                                               

Lisbet Holst

Lisbet Holst, född 1945, är en svensk översättare. Holst har översatt över 200 engelskspråkiga titlar till svenska sedan 1986, däribland fantasyserien Artemis Fowl.

                                               

Allan Klynne

Allan Klynne, född 23 januari 1965 i Stockholm, är en svensk arkeolog, författare och översättare med antiken som specialområde. Klynne disputerade i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet 2002 och var forskarassistent vid Svensk ...

                                               

Manni Kössler

Manni Kössler, född 13 december 1949, är en svensk översättare av spansk- och engelskspråkig litteratur. Kössler har översatt titlar av bland andra César Aira, Carlos Fuentes, Juan José Millás, Antonio Muñoz Molina, Maggie OFarrell och Octavio Paz.

                                               

Klara Lindell

Klara Lindell, född 1985 i Stockholm, är en svensk översättare av engelskspråkig litteratur. Lindell har översatt verk av bland andra A.J. Finn, Tana French, Sophie Kinsella, Joyce Carol Oates och Sally Rooney.

                                               

Cajsa Mitchell

Cajsa Mitchell, född 1945, är en svensk översättare från engelska och norska samt läromedelsförfattare. Mitchell har varit verksam som översättare sedan 1986. Mitchell har översatt titlar av bland andra Jamil Ahmad, Erika Fatland, Jørn Lier Horst ...

                                               

Niclas Nilsson

Niclas Nilsson, född 2 februari 1971 i Lund, är en svensk poet och översättare från engelska. Nilsson har översatt titlar av bland andra Michael Palmer, Lyn Hejinian, Denis Johnson och Marilynne Robinson.

                                               

Mikael Nydahl

Mikael Nydahl, född 1973, är en svensk översättare från ryska och engelska, tidigare förläggare på Ariel förlag och lärare i litterär översättning på akademi Valand i Göteborg. Nydahl har översatt bland andra Gennadij Ajgi, Alisa Ganijeva, Michai ...

                                               

Ann-Sofi Rein

Landelius var dotter till Emanuel Landelius, överläkare, och Gertrud Alexandersson, och växte upp i Hudiksvall och Gävle. 1935 inledde hon studier i litteraturhistoria och engelska vid Uppsala universitet. Efter studierna fick hon anställning vid ...