ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 186
                                               

Sjöblad

Johan Siöblad 1644–1710 militär, verksam inom artilleriet Christina Sjöblad född 1939, litteraturvetare, professor Erik Carlsson Sjöblad 1647–1725, guvernör, amiral och friherre Carl Georg Siöblad 1683–1754, sjömilitär och ämbetsman Carl Siöblad ...

                                               

Sjöblom

Sven Sjöblom fotbollsspelare född 1929 Mikael Sjöblom född 1956, författare och kommunikatör Ruut Sjöblom född 1976, finländsk politiker i samlingspartiet Nils Sjöblom 1885–1949, ombudsman för näringslivsorganisationer Tulli Sjöblom 1923–1959, sk ...

                                               

Sjöborg

Sjöborg är ett svenskt efternamn, som den 31 december 1913 bars av 288 personer bosatta i Sverige. Erik Sjöborg 1878–1959, diplomat och jurist Nils Henrik Sjöborg 1767–1838, historiker, fornforskare och professor

                                               

Sjöbring

Sjöbring är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra: Henrik Sjöbring 1879–1956, psykiatriker, professor i Lund Pehr Sjöbring professor 1776–1842, orientalist, professor i Uppsala. Pehr Sjöbring biskop 1819–1900, biskop i Kalmar; den före ...

                                               

Sjödahl

Sjödahl är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Sjödahl 3 727 Sjödal 83 Tillsammans blir detta 3 810 personer.

                                               

Sjödin

Viktor Sjödin ingenjör 1899–1960, väg- och vattenbyggnadsingenjör Anders-Petter Sjödin född 1955, författare och präst Anna Sjödin född 1976, folkhögskolerektor och politiker, socialdemokrat Erik Sjödin 1918–2009, agronom och författare, hedersdo ...

                                               

Sjögren

Sjögren är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna Sjögreen 46 Sjöögren 3 Sjögren 9 577 Tillsammans med 2 personer som stavar namnet ...

                                               

Sjöholm (efternamn)

Bengt Sjöholm född 1953, fotbollsspelare och idrottsledare Cecilia Sjöholm född 1961, professor i estetik Mattias Sjöholm född 1971, bandyspelare Monica Sjöholm född 1923, målare Daniel Sjöholm född 1970, chefredaktör Helen Sjöholm född 1970, sån ...

                                               

Sjölin

Sjölin är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2016 bars av 2 500 personer bosatta i Sverige. Gustav Sjölin född 1994, svensk handbollsspelare Karl Gustaf Sjölin 1857–1937, svensk evangelist, sångförfattare och författare Trygve Sjölin 1910 ...

                                               

Sjölund

Sjölund är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 3162 personer bosatta i Sverige. I augusti 2015 var 589 personer med namnet Sjölund bosatta i Finland.

                                               

Sjöstedt

Anders Sjöstedt fackföreningsman 1866–1922, fackföreningsledare Anders Sjöstedt militär 1866–1943, militär Anders Sjöstedt, flera personer Gunnar Sjöstedt statsvetare född 1942, statsvetare Gunnar Sjöstedt, flera personer Ernst Sjöstedt 1885–1965 ...

                                               

Sjöstrand

Sjöstrand är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2014 bars av 1794 personer bosatta i Sverige. Antalet bosatta i Finland den 15 september 2015 var 147.

                                               

Sjöström

Leif Sjöström diplomat Leif Sjöström tecknare Lars Petter Sjöström Lars Sjöström Lars Sjöström konstnär

                                               

Sjöwall

Sjövall, även skrivet Sjöwall, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Sjöwall 92 Sjövall 572 Tillsammans blir detta 664 personer.

                                               

Sjö (efternamn)

Sjöö, även skrivet Sjö är ett svenskt efternamn, som använts som soldatnamn. Offentlig statistik tillgänglig i september 2015 ger följande antal personer bosatta i Sverige respektive i Finland med namnvarianterna Sjö: Sverige 603, Finland 85 Siöö ...

                                               

Skancke

Skanke är ett norskt efternamn, som kan skrivas på flera olika sätt. Namn som Skunck och Skuncke har samma ursprung. Den officiella statistiken ger följande antal personer bosatta i Norge respektive Sverige den 31 december 2013 med stavningsvaria ...

                                               

Skantz

Skantz är ett svenskt efternamn med stavningsvarianterna Skans, Skanz och Skants. Alla varianterna förekom som soldatnamn. 2017 fanns följande personer i Sverige med stavningsvarianterna: Skanz 5 Skantz 603 Skans 195 Skants 8

                                               

Skanse

Skantze är ett svenskt efternamn, som även kan skrivas Skanse. Den 31 december 2017 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna Skanse 45 Skantze 230 Tillsammans blir detta 254 personer.

                                               

Skantze (släkt)

Skantze är en svensk släkt som härstammar från Hanhals socken i Kungsbacka kommun vid Kungsbackafjorden i norra Halland. Kofferdiekaptenen Lars Larsson antog släktnamnet Skantze. I Sverige finns det cirka tvåhundra personer med detta namn, som ti ...

                                               

Skiöld

Skiöld är ett svenskt efternamn, som den 31 december 2015 bars av 219 personer bosatta i Sverige. Lars-Erik Skiöld 1952–2017, svensk brottare och fotbollsspelare Åke Skiöld 1917–1993, svensk serietecknare Lars Skiöld 1923–2006, svensk ämbetsman O ...

                                               

Skoglund

Skoglund, även stavat Skoglundh är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med stavningarna Skoglundh 23 Skoglund 7064 Totalt blir detta 7087 personer.

                                               

Skogman

Skogman är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland. Offentlig statistik tillgänglig i februari 2019 uppger att 380 personer bosatta i Sverige och 105 personer bosatta i Finland har efternamnet Skogman. Den i nutid mest kände med nam ...

                                               

Skog (efternamn)

Skoog är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt, där stavningen Skog är vanligast. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna Skogh 766 Skoog 2 588 Skoogh 228 Skog 3 799 Tillsammans blir d ...

                                               

Skytte (namn)

Skytte är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna: Skytte af Sätra 11 Schütte 29 Skytte 66 Schytte 9 Totalt blir detta 115 personer. Medlemm ...

                                               

Sköld (efternamn)

Sköld, även stavat Skiöld och Skjöld, är ett svenskt efternamn, som i de flesta fall har sitt ursprung som soldatnamn. Den 31 december 2015 fanns 5 169 personer med efternamnet Sköld, 219 med efternamnet Skiöld och 81 med efternamnet Skjöld i Sve ...

                                               

Smedberg (olika betydelser)

Åke Smedberg född 1948, författare Adam Smedberg 1813–1892, artillerist och väckelsepredikant, ropare Alfred Smedberg 1850–1925, lärare och författare för barn John Smedberg 1851–1913, arkitekt Josef Smedberg 1819–1890, hemmansägare och politiker ...

                                               

Smedmark

Smedmark är ett svenskt efternamn som burits av bland andra: Rolf Smedmark 1886–1951, svensk friidrottare Oscar Smedmark 1842–1914, svensk militär Gunnar Smedmark 1907–1996, svensk militär

                                               

Smeds

Smeds är ett finlandssvenskt efternamn som burits av bland andra: Viktor Smeds Kerstin Smeds Håkan Smeds Barbro Smeds Viking Smeds Kristian Smeds Helmer Smeds Isak Smeds

                                               

Smith

Smith är det vanligaste efternamnet i USA, Storbritannien, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Smith är även ett svenskt efternamn som 2018 bars av 2 175 personer. Smith förekom bland annat som soldatnamn.

                                               

Smitt

Sigrid Smitt Gert Olufsen Smitt Jonas Smitt Fredrik Adam Smitt Johan Wilhelm Smitt Immanuel Smitt Clara Emilia Smitt Fredrik Smitt Jacob Sverdrup Smitt Jesper Gertsson Smitt

                                               

Sohlberg

Sohlberg: Eva Dozzi Sohlberg Harald Sohlberg 1869–1935, norsk konstnär Sohlbergplassen Brita Sohlberg Yvonne Sohlberg Ragnhild Sohlberg * 1937, Hamar no Maria Sohlberg Seth Agathon Sohlberg Kristian Sohlberg fi

                                               

Solberg

Solberg, Harbo - by i Harbo socken i Heby kommun Solberg, Härnösands kommun - Ångermanland Solberg Inlet – en vik i Antarktis Solberg, Sääksmäki – en egendom i Sääksmäki i Valkeakoski stad i Egentliga Tavastland, fi.: Sulamäki Solberg, Sundsvalls ...

                                               

Sommar (olika betydelser)

Magnus Sommar 1710–1782, svensk präst och adjunkt vid Lunds universitet Carl Olov Sommar 1918–2002, ämbetsman, direktör och skriftställare Ingrid Sommar född 1945, journalist och författare Magnus Sommar omkring 1480–1543, svensk biskop av Sträng ...

                                               

Sommelius

Sommelius är en svensk släkt och efternamn. Äldste kände stamfadern Nils brukade i början av 1600-talet den vid sjön Sommen belägna gården Somvik i Östergötland, efter vilken släktnamnet antogs av sonen Magnus som kyrkoherde i Skärkinds församlin ...

                                               

Spets (efternamn)

Spets, alternativt stavat Spetz, är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2014 fanns 575 personer med efternamnet Spets och 428 personer med efternamnet Spetz i Sverige.

                                               

Spong

Spong är ett efternamn som burits av bland andra Lennart Spong 1920–2014, tecknare, målare och skulptör Axel Fredrik Spong Berit Spong 1895–1970 svensk författare Richard Spong född 1983 svensk fotbollsspelare John Shelby Spong född 1931 amerikan ...

                                               

Staaff

Staaff, även skrivet Staaf och Staf, är ett svenskt efternamn, vars mest kände bärare var statsministern Karl Staaff. Den 31 december 2019 var följande antal personer folkbokförda i Sverige med namnvarianterna Stav 14 Staaf 1138 Staf 687 Staaff 6 ...

                                               

Starck

Stark är ett efternamn, som finns i flera länder och som kan stavas på något olika sätt. Det är vidare ett ortnamn, som finns på flera platser i USA, någon gång stavat Starke.

                                               

Staxäng

Staxäng är en gård i Bro socken i Bohuslän. Denna har givit namn åt en släkt med flera präster och politiker. Bland dessa märks: Ernst Staxäng 1898–1967, riksdagsledamot Lars-Arne Staxäng född 1956, riksdagsledamot

                                               

Stedt

Stedt är en släkt som härstammar från Småland vars äldste kände stamfader är skattebonden och kvartermästaren Per Jönsson, i Häggatorp, Norregård i Hultsjö socken, Jönköpings län. Per Jönssons sonsons sonson var löjtnanten, vid Nils Gyllenstierna ...

                                               

Steen

Steen är ett efternamn som förekommer i flera länder och som kan skrivas på olika sätt. Enligt offentlig statistik var 2014 följande antal personer bosatta eller registrerade med staviningsvarianterna Stén: Sverige 33, Finland 60 Sten: Sverige 15 ...

                                               

Stenbeck

Stenbeck är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra: John Stenbeck 1898–1944, svensk militär Richard Stenbeck 1863–1946, svensk psykiater och ämbetsman Monica Stenbeck född 1940, svensk skådespelerska och teaterregissör Thor Stenbeck 186 ...

                                               

Stenberg

Anita Stenberg Axel Stenberg 1866–1947, arkitekt Aina Stenberg-MasOlle 1885–1975, bildkonstnär Anna Stenberg 1867–1956, politiker Birgitta Stenberg-Hultén 1928-1993, skulptör Bröderna Stenberg, svensk-ryska konstnärer Birgitta Stenberg 1932–2014, ...

                                               

Stendahl

Stendahl, även stavat Stendal, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2018 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Stendal 41 Stendahl 610 Tillsammans blir detta 651 personer.

                                               

Stenhammar (efternamn)

Stenhammar är dels ett svenskt efternamn med ursprung från Östergötland, dels ett geografiskt namn som förekommer både i Södermanland och i Västergötland. Enligt offentlig statistik tillgänglig i december 2016 var 223 personer med efternamnet Ste ...

                                               

Stenholm

Stenholm är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra: Rolf Stenholm född 1937, en svensk domkyrkoorganist. Olle Stenholm 1942–2007, en svensk journalist. Uno Stenholm 1910–1976, en svensk radioman. Holger Stenholm 1897–1977, en svensk militä ...

                                               

Stenius

Stenius är ett svenskt efternamn, som är vanligast i Finland. Enligt offentlig statistik för 2014 var 315 personer med namnet Stenius bosatta i Sverige och 524 personer bosatta i Finland.

                                               

Stenlund

Stenlund är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra: Bengt Stenlund, kemist Dan-Olof Stenlund, professor och kördirigent Erik Stenlund, isracing- och speedwayförare Patrik Stenlund, friidrottare Kå-Ge Stenlund, konstnär Ulf Stenlund, tennis ...

                                               

Stenmark

Gustaf Stenmarck 1886–1969, jurist Rigmor Stenmark född 1940, centerpartistisk riksdagsledamot David Stenmarck född 1974, låtskrivare/musikproducent Per Stenmarck 1951–2013, politiker Ingemar Stenmark född 1956, alpin skidåkare Edvin Stenmarck 18 ...

                                               

Stenqvist

Stenqvist är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra: Catharina Stenqvist, religionsfilosof och professor Nils Stenqvist konstnär Gunnar Stenqvist Elsie-Britt Stenqvist Åke Stenqvist Sten Stenqvist, sinolog Nils Stenqvist militär Jakob Sten ...