ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 172
                                               

Aschan

Aschan är ett efternamn. som burits av bland andra: Ossian Aschan 1860–1939, finländsk kemist Johan Petter Aschan Leo Felix Aschan Erik Aschan Willand Aschan Johan Lorentz Aschan 1772–1856, svensk företagsledare Gustaf D:son Aschan Ingegerd Ascha ...

                                               

Aschberg

Olof Aschberg 1877–1960, svensk bankir. Richard Aschberg född 1954, svensk journalist. Robert Aschberg född 1952, svensk journalist. Lotta Aschberg född 1953, svensk journalist.

                                               

Von Ascheberg

Ascheberg, Nordrhein-Westfalen – en kommun i Kreis Coesfeld i Nordrhein-Westfalen, Tyskland Aschebergsgatan – en gata i centrala Göteborg Ascheberg Holstein – en kommun i Kreis Plön i Schleswig-Holstein i Tyskland

                                               

Ask (efternamn)

Ask är ett svenskt efternamn, som även använts som soldatnamn. Den 31 december 2019 fanns i Sverige 1 770 personer med efternamnet Ask och 4 med efternamnet Ask-Upmark. En känd Asksläkt härstammar från tobaksspinnaren i Marstrand Petter Ask, som ...

                                               

Asker (efternamn)

Ferdinand Asker 1812–1897, ämbetsman och politiker Axel Asker 1848–1924, riksdagsledamot och landshövding i Västerbottens och Hallands län Björn Asker född 1941, operasångare baryton Johan Asker 1915–2000, fälttävlansryttare Hilding Asker 1910–19 ...

                                               

Asp (efternamn)

Asp är ett svenskt efternamn, som också har använts som soldatnamn. Enligt uppgifter tillgängliga i januari 2020 var 2975 personer med namnet folkbokförda i Sverige och 624 personer med namnet bosatta i Finland.

                                               

Aspelin

Aspelin är ett svenskt efternamn. Enligt uppgifter tillgängliga i januari 2020 var 335 personer med namnet folkbokförda i Sverige och 155 personer med namnet bosatta i Finland.

                                               

Asplund

Arne Asplund 1903–1993, ingenjör och uppfinnare Axel Asplund 1856–1924, medaljgravör Allan Asplund 1906–1961, finländsk journalist Agneta Asplund 1955–2005, cyklist och triatlet Arnold Asplund 1736–1815, präst, politiker och ämbetsman Birger Aspl ...

                                               

Assarsson

Assarsson är ett svenskt efternamn som burits av bland andra: Gunnar Assarsson 1893–1963, kemist Bengt Assarsson född 1950, nationalekonom Pehr Assarsson 1838–1894, professor i juridik David Assarsson 1892–1955, katolsk präst Christen Assarsson 1 ...

                                               

Aulin

Aulin är ett svenskt efternamn som den 31 december 2012 bars av 286 personer bosatta i Sverige. 3 personer har Aulin som mellannamn, medan en person, av allt att döma invandrad, har det som enda förnamn. Bland Aulinsläkter märks Åhussläkten Aulin.

                                               

Aurelius

Aurelius är ett namn, som har använts i både äldre och nyare tid som mansförnamn, och som i Sverige sedan 1600-talet också är ett efternamn. Den 31 december 2012 var det 67 personer i Sverige med Aurelius som efternamn och 28 män med Aurelius som ...

                                               

Axelson

Axelsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna Axelsson 22 431 Axelson 292 Axelzon 20 Akselsson 21 Akselson 5 Tillsammans med 1 ...

                                               

Back

Back är ett ord som är uppfört med många betydelser i svenska ordböcker. Det är ett efternamn och i Sverige också ett gårdsnamn som kan ingå i personnamn. Det förekommer i en rad geografiska namn, främst i engelsktalande länder. Ordet back ingår ...

                                               

Backlund

Bengt Backlund Gösta Backlund Helge Backlund, flera personer Göran Backlund Helge Backlund 1913–1974, zoolog Elsa Backlund-Celsing Edith Backlund Arvid Backlund 1895–1985, konstnär Ann-Marie Backlund Helge Backlund 1878–1958, geolog Anders Backlu ...

                                               

Backman

Anders Erik Backman 1839–1910, baptistpredikant, psalmförfattare Anders Backman 1858–1922, författare, baptistpredikant Axel Backman 1853–1938, affärsman Asta Backman 1917–2010, finländsk skådespelare Bosse Backman född 1951, fotbollstränare Bert ...

                                               

Backström

Backström är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra: Adam Backström född 1938, arkitekt Börje Backström 1908–1999, finländsk militär Sven Backström 1903–1992, arkitekt Fia Backström född 1970, konstnär Gustav Backström född 1995, hockey ...

                                               

Bager

Bager är ett efternamn som kommer av det danska ordet för bagare. Namnet är följaktligen i Norden vanligast i Danmark. Offentlig statistik tillgänglig 2014 ger följande antal bosatta med namnet i de nordiska länderna: Sverige 127, Danmark 1034, N ...

                                               

Bagge

Bagge är ett släktnamn. Namnet Bagge kan syfta norskt påbrå eller släktanknytning, men också syfta på handjur av får, eller som ett tillnamn betydande klumpig eller tjock. Den 31 december 2013 var 664 personer med efternamnet Bagge bosatta i Sver ...

                                               

Bagger

Bagger är ett efternamn som förekommer i flera länder, i Norden i första hand i Danmark, men i Sverige också som soldatnamn. Ordet har vidare några användningar relaterade till ordets moderna tyska betydelse, grävmaskin. Ordet bagger finns tidiga ...

                                               

Bahr

Daniel Bahr född 1976, tysk liberal politiker Johan Fredrik Bahr 1805–1875, svensk kemist Gunnar Bahr född 1974, tysk seglare Hermann Bahr 1863–1934, österrikisk författare Mats Bahr, artistnamn för Mats Olof Ottosson 1929–1994, svensk skådespela ...

                                               

Barclay

Barclay är namn på en skotsk klan och därmed ett efternamn. Den räknar sitt ursprung till år 1110, då en arvinge till Barkely Castle i England tvingades fly till Skottland. Medlemmar av klanen har utvandrat till andra länder i Europa, däribland t ...

                                               

Bard (efternamn)

Bard är ett efternamn, som finns i flera länder, däribland Sverige. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Bard 509 Bardh 157 Tillsammans blir detta 666 personer. Namnet har använts som soldatn ...

                                               

Barck

Bark, även skrivet Barck, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna Barch 1 Barck 264 Bark 972 Tillsammans blir detta 1 237 personer. Med olika stavningar har namnet anvä ...

                                               

Bauer

Bauer kan syfta på: A Anders Bauer född 1937, en svensk TV-producent och konsult Andreas Bauer född 1964, tysk backhoppare Anton Bauer 1772–1843, en tysk jurist Andreas Friedrich Bauer 1783–1860, tysk mekaniker B Bruno Bauer 1809–1882, tysk teolo ...

                                               

Baum

Frank Baum fotbollsspelare född 1956, östtysk fotbollsspelare L. Frank Baum 1856–1919, amerikansk journalist och författare Frank Baum, flera personer Stefi Baum född 1958, amerikansk astronom Willy Baum 1905–1948, tysk konstnär Vicki Baum 1888–1 ...

                                               

Beck (namn)

Beck är ett svenskt, tyskt, briitiskt och amerikanskt efternamn som 2018 bars av 403 personer i Sverige. Beck förekom som soldatnamn. Beck kan också vara ett förnamn.

                                               

Becker

Becker, alternativt Bäcker, är ett tyskt efternamn som bärs av bland andra: Albert Ernst Anton Becker - tysk tonsättare August Becker 1821–1887, tysk landskapsmålare August Becker 1828–1891, tysk författare August Becker 1900–1967, tysk SS-Oberst ...

                                               

Beckman

Beckman är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna Beckman 1 451 Bechmann 5 Beckmann 75 Tillsammans blir detta 1 471 personer. Med stavningen Bec ...

                                               

Behm

Behm är ett ursprungligen tyskt efternamn, som också förekommer i Sverige. Den 31 december 2013 var 174 personer med efternamnet Behm bosatta i Sverige.

                                               

Behrens

Behrens är ett namn som förekommer i olika stavningsvarianter, i länder som Tyskland, Sverige, Norge och USA. I Sverige fanns den 31 december 2015 följande antal personer enligt SCB:s namnsök Baehrendtz/Bæhrendtz 12 Behrens 155 Behrendtz 95 Beren ...

                                               

Beijbom

Hans-Eric Beijbom 1916–1994, konstnär Viktor Beijbom 1886–1927, friidrottare Karl Beijbom född 1947, journalist, redaktör och bokförläggare Ulf Beijbom född 1935, historiker och författare

                                               

Beijer

Beijer eller Beijers kan syfta på: Beijerinvest – ett investmentbolag F. & G. Beijers förlag – ett bokförlag i Stockholm Kjell och Märta Beijers stiftelse – en svensk stiftelse med syfte att främja naturvetenskaplig forskning Beijer Byggmaterial ...

                                               

Belfrage

Elsa Belfrage 1891–1983, läkare och sjuksköterska Erik Belfrage läkare 1879–1977, läkare Bengt Belfrage född 1930, valthornist Axel Belfrage 1844–1922, läkare Einar Belfrage 1882–1953, läkare Erik Belfrage, flera personer Erik Belfrage företagsle ...

                                               

Bendz

Bendz är ett efternamn som sedan länge är etablerat i Sverige och Danmark. Det förs här tillsammans med flera snarlika namn, av vilka det tyska namnet Benz är bäst känt. För 2014 är följande antal personer registrerade i de nordiska länderna: Ben ...

                                               

Bengtsson

Bengtsson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna: Bengtson 345 Bengtzon 50 Bängtsson 9 Benktsson 2 Benktson 11 Bengtsson 33 863 ...

                                               

Berg (efternamn)

Berg är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna Bärg 36 Bärj 10 Berg 19 968 Bergh 1 535 Bärgh 14 Tillsammans blir detta 21 563 perso ...

                                               

Bergdahl

Bergdahl kan avse: Gunnar Bergdahl, svensk kulturjournalist Olle Bergdahl, svensk civilingenjör Hugo Bergdahl, svensk polis och politiker folkpartist Olivia Bergdahl, svensk estradpoet Victor Bergdahl, svensk animatör och filmregissör Karin Bergd ...

                                               

Bergelin

Bergelin är ett svenskt efternamn, och kan syfta på: Johan Theodor Bergelin 1822–1864, författare av böcker i lanthushållningsvetenskap Anna-Lena Bergelin född 1959, författare, komiker, sångerska och skådespelare Sune Bergelin 1882–1949, överste ...

                                               

Bergendahl

Bergendahl även skrivet Bergendal är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2012 var det i Sverige 791 personer med stavningen Bergendahl och 286 personer med stavningen Bergendal. Tillsammans blir detta 1 077 personer.

                                               

Bergenskjöld

Bergenskjöld eller Bergensköld är ett svenskt efternamn, använt inom flera olika släkter. Dels finns en adelsätt Bergenskjöld, dels är det ett soldatnamn från Bohusläns regemente känt sedan 1600-talet och slutligen är det namnet på en godsägarslä ...

                                               

Berger

Wilhelm Berger 1861–1911, tysk tonsättare Wilhelm Peterson-Berger 1867–1942, svensk nationalromantisk tonsättare

                                               

Bergfors (efternamn)

Bergfors är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra: Curt Bergfors Richard Bergfors Gustaf Bergfors Nicklas Bergfors Stina Bergfors Georg Bergfors

                                               

Berggren

Berggren är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna: Berggreen 14 Berggren 10 985 Berggrén 17 Tillsammans blir detta 11 016 personer ...

                                               

Berghagen

Berghagen är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 26 personer bosatta i Sverige. Robert Berghagen 1892–1987, arkitekt, farbror till Lasse Berghagen Malin Berghagen född 1966, skådespelare, dotter till Lasse Berghagen Ingela Scha ...

                                               

Bergius

Anders Bergius präst 1693–1750, teolog, professor Anders Bergius, flera personer Anders Bergius konstnär 1718–1793, konstnär Ingeborg Bergius 1923–2002, balettdansös Friedrich Bergius 1884–1949, tysk kemist, nobelpristagare 1931 Eva von Bahr-Berg ...

                                               

Bergland

Lipper Bergland – en medelhög bergsregion i Tyskland Bergland, Österrike – en kommun i Niederösterreich Bergland, Vilhelmina kommun – en by i Vilhelmina kommun

                                               

Berglin

Berglin är ett svenskt efternamn, men ordet kan också ha andra betydelser. Den 31 december 2013 var 858 personer med efternamnet Berglin bosatta i Sverige.

                                               

Berglind

Berglind är ett svenskt efternamn, som bärs/burits av bland andra: Mats Berglind Johanna Berglind Jeanette Berglind Nils Berglind Conny Berglind Kent Berglind Henrik Berglind Victor Berglind Rickard Berglind Berglind är även ett isländskt kvinnli ...

                                               

Bergling

Tim Bergling 1989–2018, musikproducent och låtskrivare, känd som Avicii Stig Bergling 1937–2015, polis, spion Morris Bergling 1898–1982, missionär, skolman, präst och författare John Bergling 1868–1933, arkitekt, målare och etsare Linda Bergling ...

                                               

Berglund

Berglund är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna Berglundh 11 Berglund 19 312 Berjlund 11 Tillsammans blir detta 19 334 personer, ...