ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 100
                                               

Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren

Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren är fackbok av Karin Bojs och Peter Sjölund utgiven 2016. Det är en populärvetenskaplig bok som handlar om släktforskning med hjälp av DNA och svenskarnas förfäder.

                                               

Svenskt biografiskt handlexikon

Svenskt biografiskt handlexikon är ett lexikon som innehåller alfabetiskt ordnade biografier av Sveriges namnkunniga män och kvinnor från reformationen till tiden för utgivningen. Verket innehåller omkring 3 000 porträtt, fotografiska eller avtec ...

                                               

Sverige 1900-talet

Sverige 1900-talet utgavs av NE och är en bok från år 2000, som handlar om Sverige under 1900-talet. Boken är indelad i olika kapitel, efter teman, och längst ner finns en tidslinje som löper genom hela boken, från 1900 till 1999. Boken avslutas ...

                                               

Sverigedemokraterna från insidan

Sverigedemokraterna från insidan är en svensk bok, som utkom 2004. Huvudförfattare är Richard Slätt. Till medförfattarna räknas Stieg Larsson, Mikael Ekman, David Lagerlöf och Daniel Poohl. Boken tillkom sedan före detta sverigedemokraten Tommy F ...

                                               

Sverigedemokraterna: den nationella rörelsen

Sverigedemokraterna: den nationella rörelsen är en bok av Stieg Larsson och Mikael Ekman, som utkom senhösten 2001. Den avhandlar Sverigedemokraterna och deras historia, samt med ett kortare avsnitt om det då nybildade Nationaldemokraterna.

                                               

Sveriges historia (Norstedts)

Sveriges historia är ett bokverk som gavs ut av Norstedts förlag och omfattar åtta delar. Det beskriver Sveriges historia enligt aktuella forskningsrön. Verket kom till stånd genom ett samarbete mellan Norstedts, Historiska museet i Stockholm och ...

                                               

Sveriges nationalatlas

Sveriges nationalatlas är ett verk i 24 band som beskriver Sverige. Nationalatlasen är ett samarbete mellan Lantmäteriverket, Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi och Statistiska centralbyrån. När Lantmäteriet 2008 sålde sin kartverksa ...

                                               

Sveriges ridderskaps och adels vapenbok

Sveriges ridderskaps och adels vapenbok gavs ut av Carl Arvid Klingspor 1890.

                                               

Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning

Sveriges utrikespolitik i världskrigets belysning, även kallad Aktivistboken eller Krigsboken, är en svensk debattbok som gavs ut anonymt 1915, och reste krav på "en modig uppslutning vid Tysklands sida".

                                               

Svitjods undergång och Sveriges födelse

Ytterligare en väsentlig tes som drivs i boken gäller lokaliseringen av de tidig-medeltida slagen som stod mellan å ena sidan den framväxande kungamakten, å andra sidan representanterna för Svitjods stormannaätter, Folkungarna. Gestilren, 1210 He ...

                                               

Söndagsvägen

Söndagsvägen är en bok från 2020 av Peter Englund om mordet på Marianne "Kickan" Granell i juli 1965. Söndagsvägen handlar även om 1960-talets svenska samhälle i stort.

                                               

Sörmlands flora

Sörmlands Flora är en regional kärlväxtflora över landskapet Södermanland utgiven i bokform av Botaniska Sällskapet i Stockholm. Huvudförfattare är Hans-Erik Wanntorp och Hans Rydberg. Projektet bakom floran tog ca. 20 år och bygger helt på ideel ...

                                               

Tala är guld

Tala är guld är en kommunikationsbok av Elizabeth Gummesson. Boken utgavs av Forum 2011. Elizabeth Gummesson har också skrivit Good enough och Svartsjukeakuten.

                                               

Tankar och tal

Tankar och tal är en bok av Göran Persson, utgiven 2000. Boken innehåller 22 av Perssons tal och anföranden under tiden som Sveriges statsminister. Morgan Johansson och Annika Nilsson svarade för urval och redigering.

                                               

Tema (bokserie)

Tema var en bokserie som utgavs av bokförlaget Rabén & Sjögren från 1964. Även böcker publicerade av andra förlag utgavs dock i serien. I serien ingick både fack- och skönlitteratur, och böckerna utgavs i pocketformat.

                                               

Till världskapitalismens försvar

Till världskapitalismens försvar är en bok av Johan Norberg. Boken utkom första gången 2001 på Timbro förlag. I boken argumenterar Norberg för kapitalismens och globaliseringens positiva effekter, inte minst i fattiga länder. Norberg anser att ut ...

                                               

Tusen svenska klassiker

Tusen svenska klassiker är en svensk facklitterär bok, utgiven 2009 på förlaget Norstedts. I boken har fyra författare, Jan Gradvall, Björn Nordström, Ulf Nordström och Annina Rabe, sammanställt 1 000 svenska böcker, filmer, skivor och TV-program ...

                                               

Tyst hav

Tyst hav – Jakten på den sista matfisken, är en bok skriven av Isabella Lövin. Boken handlar om överutnyttjandet av fiskbestånden i svenska och utländska vatten. Titeln anspelar på Tyst vår av Rachel Carson från 1962.

                                               

Tystnadens historia och andra essäer

Tystnadens historia och andra essäer är en samling historiska essäer skrivna av Peter Englund år 2003. Samlingen består av fjorton essäer som behandlar "den lilla historien", det man kan kalla vardagshistoria eller den lilla människans historia, ...

                                               

Under Lundagårds kronor

Under Lundagårds kronor är en serie böcker om totalt sex utgåvor, i vilka framträdande studenter och lärare vid Lunds universitet skrivit ned olika typer av minnesbilder från studietiden och livet i Lund samt universitetet. Den första utgåvan utk ...

                                               

Uppslagsbok för organister

Uppslagsbok för organister av Olof Holmberg, utgiven 1908 på Josef Bergendals tryckeri i Göteborg. Boken innehåller Sveriges kyrkor i alfabetisk ordning med information om organisttjänsterna där. Av uppgifterna framgår: hur orgeln är uppbyggd. va ...

                                               

Utrota varenda jävel

Utrota varenda jävel är en bok av Sven Lindqvist, utgiven 1992. I boken argumenterar Lindqvist för att Förintelsen av de europeiska judarna, snarare än som unik, måste ses som en kulmen på en rasistisk ideologi om europeisk överhöghet som präglat ...

                                               

Vadå vegan?

Vadå vegan? är en handbok skriven av Lisa Gålmark, avsedd för "veganer, vegetarianer och andra nyfikna". Boken innehåller utöver skäl till att man kan tänkas vara vegan och vad det innebär, även en hel del tips och recept. Den är illustrerad av U ...

                                               

Var hemlig och gläds

Var hemlig och gläds. Vandringar i William Butler Yeats poetiska världar är en bok från 2017 av den svenske författaren Carl-Johan Malmberg, om den irländske poeten William Butler Yeats och hans verk.

                                               

Varför mördar man sin dotter?

Varför mördar man sin dotter? är en bok om hederskultur, hedersförtryck och hedersmord, skriven av journalisten Nima Dervish och socionomen Emre Güngör, utgiven den 31 augusti 2009 på Norstedts förlag. Författarna har bland annat intervjuat föröv ...

                                               

Varning för fredsoptimism

Varning för fredsoptimism är en debattbok skriven av Gunnar Myrdal, som utkom 1944. Här varnade han för att kriget skulle följas av en internationell lågkonjunktur. Boken misstolkas vanligtvis syfta på Sverige, men prognosen gällde egentligen den ...

                                               

Vem bryr sig? En bok om Sverige

Vem bryr sig? En bok om Sverige är en debatt- och reportagebok utgiven i mars 2010 av paret Anna Sjödin och Thomas Hartman. Boken är utgiven på Hjalmarson & Högberg Bokförlag. Bokens 14 kapitel diskuterar makt och maktlöshet och den klyfta förfat ...

                                               

Vetenskap och politik i nationalekonomien

Vetenskap och politik i nationalekonomin av Gunnar Myrdal utkom 1930 och är en doktrinhistorisk analys av de nationalekonomiska idéernas historia. En analys som fått stor betydelsen i internationell samhällsvetenskaplig debatt. Boken är en av Myr ...

                                               

Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin

Vår ekonomi: en introduktion till samhällsekonomin är en svensk lärobok i nationalekonomi av Klas Eklund. Boken förklarar nationalekonomi på ett sätt som kan sägas ligga mellan gymnasiets och högskolans nivå. Den har därför ofta använts i kursver ...

                                               

Världens välfärd

Världens välfärd: Fyra decennier som förändrade världen är den första av Globaliseringsrådets 35 underlagsrapporter, skriven av Johan Norberg 2007. De fyra decennier som avses är tiden sedan 1960. Rapporten är en sammanställning av i huvudsak off ...

                                               

W & W-serien

W & W-serien, bokserie utgiven av Wahlström & Widstrand på 1960- och 1970-talet och även 1980-1990-talet. I serien ingår både skönlitteratur och facklitteratur.

                                               

Århundradets största sportprofiler

Århundradets största sportprofiler är ett svenskt uppslagsverk på tre band, över totalt 816 sidor som skildrar århundradets 2000 största sportprofiler i ord och bild. Fakta blandat med levnadsöden, skrivna av svenska sportjournalister. Århundrade ...

                                               

Äldre svenska frälsesläkter

Äldre svenska frälsesläkter, vanligen förkortat ÄSF, är det moderna standardverket för genealogin kring svenska medeltida frälse-ätter. Under åren 1957–2013 gav Riddarhusdirektionen ut fem volymer, men därefter avbröts finansieringen av den forts ...

                                               

Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi och historia

Älskade fascism: de svartbruna rörelsernas ideologi och historia är en populärhistorisk bok från 2013 av Henrik Arnstad om fascismens historia från början i Italien 1921 fram till Sverigedemokraterna i Sverige under 2010-talet. Arnstad drev tesen ...

                                               

Äpplen i Sverige: 240 äppelsorter i text och bild

Äpplen i Sverige: 240 äppelsorter i text och bild är en uppslagsbok om äpplen, utgiven 2005. Den beskriver 240 äppelsorter, och har foton på de beskrivna äpplena. Den skriver även allmänt om äpplen och skötselråd för äppelträd. Håkan Svensson stå ...

                                               

Afrikafeber

Afrikafeber är en bok av K-G Olin som utgavs 2000. Boken berättar om de cirka 1500 finländare som under åren 1890–1907 tog sig till Sydafrika. En stor del av dessa kom från området kring Munsala och Nykarleby i norra Österbotten, mycket som resul ...

                                               

Amerikafararna – Tillbaka till Nya Sverige

Amerikafararna – Tillbaka till Nya Sverige är en bok av K-G Olin utgiven i oktober 2006. Boken fortsätter på temat finländska emigranter till kolonin Nya Sverige i mitten av 1600-talet, ett ämne som Olin tidigare behandlat i sin bokdebut från 198 ...

                                               

Arvid Mörne-tävlingen

Arvid Mörne-tävlingen är en litteraturtävling uppkallad efter författaren och poeten Arvid Mörne och som arrangeras av Svenska folkskolans vänner. Tävlingen riktar sig till unga finlandssvenska författare under 30 år. Vartannat år gäller noveller ...

                                               

Brännvinskriget (bok)

Brännvinskriget är en bok skriven av K-G Olin som utgavs 2012. Boken handlar om spritsmugglingen längs den finlandssvenska kusten under förbudsåren i Finland 1919–1932. Spritsmugglingen var omfattande men också olaglig och länge tabubelagd, därfö ...

                                               

Författarnas andelslag

Författarnas andelslag var ett österbottniskt förlagskooperativ som var verksamt 1973–2005. Författarnas andelslag tillkom delvis i protest mot utgivningspolitiken på de finlandssvenska förlagen i Helsingfors som ansågs diskriminera författare i ...

                                               

Grafton-affären (bok)

Grafton-affären är en bok skriven av K-G Olin som utgavs 1993. Bokens tema är självständighetsaktivisten Konni Zilliacus och den av honom under första förtrycksperioden organiserade vapensmugglingen till Finland som slutade med att ångfartyget Jo ...

                                               

Erik Granvik

Erik Alexander Granvik, född 15 april 1917 i Terjärv, död 24 maj 2013 i Jakobstad, var en finlandssvensk författare. Granvik fungerade som skoldirektör i Terjärv åren 1945–1963 och därefter som lärare i allmänna ämnen på yrkesskolan i Jakobstad å ...

                                               

Joel Granvik

Anton Joel Granvik, född 2 nov 1892 i Terjärv, död 13 januari 1959 i Vasa, var en finlandssvensk redaktör, författare, folkskollärare och kommunalpolitiker. Han använde pseudonym Den blyge, Den lille och -k. Han var folkskollärare i Nedervetil oc ...

                                               

Helios (förlag)

Helios var ett svenskspråkigt bokförlag i Helsingfors. Dess förlaga grundades av Wentzel Hagelstam 1891. 1902 ändrade förlaget namn till Aktiebolaget Hagelstams bokhandel, och 1903 till Hagelstams förlagsaktiebolag. Förlaget var, under Hagelstam, ...

                                               

Hurrarna

Hurrarna. En stridsskrift om finlandssvenskarnas nutid är en antologi med bidrag av författare från Svenska Österbotten, utgiven 1974 på Författarnas andelslag. Antologin propagerade för en regionalt och folkligt präglad finlandssvenskhet i motsa ...

                                               

Kvinnoskribentgruppen i Österbotten

Kvinnoskribentgruppen i Österbotten bildades 1978. Författare som var verksamma i gruppen var Gurli Lindén, Wava Stürmer, Anita Wikman, Gunnel Högholm och Solveig Emtö.

                                               

Svenska Yles litteraturpris

Svenska Yles litteraturpris på 2000 euro delas ut i samband med Helsingfors bokmässa till årets bästa finlandssvenska bok. Kulturredaktionen vid Svenska Yle utser årets enväldiga domare, som varierar varje år.

                                               

Svenska Österbottens litteraturförening

Svenska Österbottens litteraturförening i Vasa grundades 1950 och har till uppgift att främja intresset för litteraturen och stimulera den litterära verksamheten i svenska Österbotten; detta sedan länge med genklang på hela det finlandssvenska sk ...

                                               

Tärningskast på liv och död

Tärningskast på liv och död är en bok skriven av K-G Olin som utgavs 2008. Bokens tema är 1900-talets två första decennier i Österbotten och världen. En turbulent tid med förtrycksperioder som följdes av självständighet och inbördeskrig. Tärnings ...

                                               

Vierge moderne

"Vierge moderne" är en dikt av den finlandssvenska poeten Edith Södergran. Den publicerades första gången i diktsamlingen Dikter från 1916. Dikten är en hyllning till en självständig, individuell kvinna med en erotisk underton. Kvinnan bryter sig ...